eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. - przetargiMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-02-25
Rzeszów Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. Dostawa soli drogowej niezbrylającej wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg
2019-02-14
brak danych
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania pionowego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB
2019-02-06
2019-02-21
Rzeszów Roboty budowlane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. Przebudowa i rozbudowa budynku ZUPiC przy ul. Cienistej 3 w Rzeszowie - Etap I
2019-02-04
2019-02-20
Łomża Roboty budowlane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji nawiewnej w budynku Miejskiej Hali Targowej przy ul. Sikorskiego 176a w Łomży
2019-01-29
brak danych
Stargard Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie oraz członków ich rodzin
2019-01-23
brak danych
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą soli drogowej gatunku "DR" oraz chlorku wapnia dla MPGKiM ZB

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
2019-02-15
Chełm Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania
2019-02-07
2019-02-15
Chełm Roboty budowlane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Sukcesywna odbudowa nawierzchni asfaltowej po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych
2019-02-05
2019-02-13
Katowice Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
2019-02-01
2019-02-11
Rzeszów Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. Dostawa soli drogowej niezbrylającej wraz z transportem i rozładunkiem
2019-01-30
2019-02-08
Krosno Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Usługa czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych "u źródła" oraz usługa prac porządkowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie
2019-01-28
2019-02-06
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą materiałów betonowych dla potrzeb MPGKiM ZB
2019-01-23
2019-01-31
Katowice Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne segregowane do siedziby MPGK Sp. z .o.o. w Katowicach przy ul. Obroki 140
2019-01-22
2019-01-31
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Wynajem maszyn i pojazdów dla potrzeb MPGKiM ZB.
2019-01-22
2019-01-30
Rzeszów Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne
2019-01-22
2019-01-29
Chełm Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie
2019-01-21
2019-01-29
Krosno Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Usługa czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych "u źródła" oraz usługa prac porządkowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie
2019-01-18
2019-01-28
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą materiałów betonowych oraz cementu portlandzkiego dla potrzeb MPGKiM ZB
2019-01-15
2019-02-07
Krosno Roboty budowlane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. F. Czajkowskiego do ul. A. Lewakowskiego w Krośnie wraz z kanalizacją teletechniczną
2019-01-15
2019-01-23
Mielec Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów)
2019-01-15
2019-01-24
Mielec Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
2019-01-15
2019-01-30
Sławno Roboty budowlane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej
2019-01-14
2019-01-22
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą soli drogowej kamiennej gatunku "DR" oraz chlorku wapnia dla MPGKiM ZB
2019-01-14
2019-01-22
Katowice Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sukcesywny odbiór i kompleksowe zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03
2019-01-10
brak danych
Stargard Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
2019-01-09
2019-01-17
Mielec Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa worków do gromadzenia odpadów komunalnych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
brak danych
Krosno Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Usługa czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych "u źródła" oraz usługa prac porządkowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie
2019-02-14
brak danych
Mielec Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
2019-02-14
brak danych
Gorlice Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dostawa samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, realizowana w ramach Projektu pn."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w mieście Gorlice" nr POIŚ.02.03.00-00-0105/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2019-01-31
brak danych
Busko-Zdrój Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju.
2019-01-30
brak danych
Miłakowo Roboty budowlane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Miłakowo" W części dotyczącej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę
2019-01-24
brak danych
Łomża Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Świadczenie kompleksowej usługi ochrony obiektów i mienia MPGKiM ZB
2019-01-24
brak danych
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą soli kamiennej drogowej gatunku "DR" dla MPGKiM ZB
2019-01-22
brak danych
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Dostawa paliw płynnych dla potrzeb MPGKiM ZB
2019-01-21
brak danych
Zgierz Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu
2019-01-17
brak danych
Tarnów Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Dostawa używanych pojazdów do wywozu odpadów komunalnych (nr ref.8/ZP/2018)
2019-01-17
brak danych
Stargard Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
2019-01-17
brak danych
Choszczno Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
2019-01-17
brak danych
Ustrzyki Dolne Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących ze Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ustrzykach Dolnych ul. Przemysłowa 20J
2019-01-16
brak danych
Choszczno Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów i maszyn MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie oraz Gminy Choszczno w roku 2019.
2019-01-16
brak danych
Krynica-Zdrój Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju "Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy-Zdroju, w 2019 roku."
2019-01-09
brak danych
Łomża Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy Zakup z dostawą sadzonek roślin na nasadzenia dla potrzeb MPGKiM ZB
2019-01-09
brak danych
Mielec Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gmin Powiatu Mieleckiego
2019-01-09
brak danych
Tuszyn Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa - zakup paliwoleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej PB95 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tuszynku Majorackim w roku 2019
2019-01-07
brak danych
Ustrzyki Dolne Usługi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. "Wykonywanie analiz laboratoryjnych dla oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych, Serednicy, Moczarach, Trzciańcu, SUW Solina, analizy odpadu o kodzie 19 08 05, 19 08 02, 20 01 99, monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Brzegach Dolnych oraz analizy wody przeznaczonej do spożycia"
2019-01-07
brak danych
Katowice Dostawy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. "Dostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach służącego do ewidencji i zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK/ZUO/GPZO z terenu miasta Katowice".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.