Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-20
2015-04-08
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Bełżeckiego w Radomiu

Zobacz wiecej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-12
brak danych
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 5 i 26.
2006-05-12
brak danych
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 1, 2 i 6.
2006-01-19
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-01-17
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim.

Zobacz wiecej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-11
2015-03-26
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przebudowa dróg związanych z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie - ul. M. Curie-Skłodowskiej w Radomiu
2015-03-06
2015-03-23
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do budynków przy ulicach Limanowskiego 78 oraz Pawia 5 i 6 - Zadanie II
2015-02-20
2015-03-02
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2015r. - Rejon IV
2015-02-20
2015-03-02
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2015r. - Rejon III
2015-02-19
2015-03-02
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2015r. - Rejon V
2015-02-19
2015-03-02
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2015r. - Rejon I
2015-02-19
2015-03-02
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2015r. - Rejon II
2015-02-17
2015-02-25
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Zainstalowanie i zaprogramowanie 74 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych
2015-02-12
2015-02-23
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2015r. REJON I - część północna
2015-02-12
2015-02-23
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2015r. REJON II - część południowa
2015-02-04
2015-02-12
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi gminne - część II
2015-02-03
2015-02-11
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Nadzór inwestorski w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnych w trakcie realizacji zadania pn. Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - Zadanie I (odcinek I)
2015-02-03
2015-02-12
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie - część I
2015-01-30
2015-02-09
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Nadzór inwestorski w zakresie przebudowy sieci gazowych w trakcie realizacji zadania pn. Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - Zadanie I (odcinek I)
2015-01-23
2015-02-04
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Zainstalowanie i zaprogramowanie 74 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych
2014-12-30
2015-01-15
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Radomia w 2015r.
2014-12-23
2015-01-07
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia w 2015r.
2014-12-17
2014-12-29
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, w latach 2015 - 2016
2014-12-15
2014-12-23
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych miasta Radomia w 2015r.
2014-12-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pn. Utwardzenie nawierzchni gruntowych - droga dojazdowa od ul. Botanicznej w Radomiu

Zobacz wiecej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-26
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2015r. REJON I - część północna
2015-03-18
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Zainstalowanie i zaprogramowanie 74 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych
2015-03-17
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Nadzór inwestorski w zakresie przebudowy sieci gazowych w trakcie realizacji zadania pn. Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - Zadanie I (odcinek I)
2015-03-16
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie - część I
2015-03-16
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości położonych w Radomiu przeznaczonych pod drogi gminne - część II
2015-02-26
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Nadzór inwestorski w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnych w trakcie realizacji zadania pn. Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - Zadanie I (odcinek I)
2015-02-10
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Radomia w 2015 r.
2015-01-30
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia w 2015r.
2015-01-26
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, w latach 2015 - 2016
2015-01-22
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia uzupełniającego na prace występujące w zamówieniu podstawowym pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego miasta Radomia w zakresie własności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna w latach 2012 - 2014
2015-01-22
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia uzupełniającego na prace występujące w zamówieniu podstawowym pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego miasta Radomia w zakresie własności Gminy w latach 2012 - 2014
2015-01-15
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych miasta Radomia w 2015r.
2014-12-30
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót drogowych, mostowych, elektrycznych i instalacyjnych, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pn. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu - Etap II, III, IV i V
2014-12-29
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Serwis i naprawa samochodów służbowych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2014-12-19
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Regulacja studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Radomia
2014-12-19
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie północnym miasta Radomia
2014-12-19
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie południowym miasta Radomia
2014-12-19
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pn. Utwardzenie nawierzchni gruntowych - droga dojazdowa od ul. Botanicznej w Radomiu
2014-12-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie północnym miasta Radomia
2014-12-15
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie południowym miasta Radomia

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.