eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargiMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-03
2016-02-19
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską w Radomiu
2016-02-02
2016-02-18
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia pn.Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych - ulica Kleeberga w Radomiu
2016-01-29
2016-02-15
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic miasta Radomia w latach 2016 - 2018

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-12
brak danych
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 5 i 26.
2006-05-12
brak danych
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 1, 2 i 6.
2006-01-19
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-01-17
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-12
2016-01-21
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia w 2016r.
2016-01-11
2016-01-19
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych miasta Radomia w 2016r.
2015-12-18
2016-01-07
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Radomia w 2016r.
2015-12-09
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót teletechnicznych oraz instalacyjnych, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pn. Budowa węzła komunikacyjnego wraz z budową ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową w Radomiu - Etap II
2015-12-08
2015-12-23
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Radomia w latach 2016 - 2018
2015-11-30
2015-12-15
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Radomia w 2016r.
2015-11-26
2015-12-11
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Regulacja studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Radomia
2015-11-25
2015-12-11
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie północnym miasta Radomia
2015-11-25
2015-12-11
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie południowym miasta Radomia
2015-11-24
2015-12-10
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie południowym miasta Radomia
2015-11-24
2015-12-10
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie północnym miasta Radomia
2015-11-23
2015-12-09
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie południowym miasta Radomia
2015-11-23
2015-12-09
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie północnym miasta Radomia
2015-11-20
2015-12-07
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Radomia w latach 2016 - 2018
2015-11-17
2015-11-25
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon I
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon III
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon II
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon IV
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon V

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-25
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Radomia w 2016r.
2016-01-14
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Radomia w latach 2016 - 2018
2016-01-05
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie południowym miasta Radomia
2016-01-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie północnym miasta Radomia
2015-12-30
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie północnym miasta Radomia
2015-12-29
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie południowym miasta Radomia
2015-12-28
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie północnym miasta Radomia
2015-12-28
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Regulacja studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Radomia
2015-12-28
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2015-12-24
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót teletechnicznych oraz instalacyjnych, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pn. Budowa węzła komunikacyjnego wraz z budową ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową w Radomiu - Etap II
2015-12-23
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie południowym miasta Radomia
2015-12-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon I
2015-12-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon II
2015-12-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon III
2015-12-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon IV
2015-12-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon V
2015-11-30
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utwardzenie nawierzchni gruntowych ulic Kleeberga i Goszczewickiej w Radomiu
2015-11-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów w Radomiu
2015-11-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie usprawnień ruchu rowerowego i pieszego na ulicach Sienkiewicza, Piłsudskiego, Moniuszki, Mickiewicza, Prusa oraz Wyszyńskiego w Radomiu w związku z wprowadzeniem na tym obszarze strefy ograniczonej prędkości TEMPO-30
2015-11-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Radomiu - etap II budowa oświetlenia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.