eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargiMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
2015-12-11
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Regulacja studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Radomia
2015-11-25
2015-12-11
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie północnym miasta Radomia
2015-11-25
2015-12-11
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie południowym miasta Radomia
2015-11-24
2015-12-10
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie południowym miasta Radomia
2015-11-24
2015-12-10
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie północnym miasta Radomia
2015-11-23
2015-12-09
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie południowym miasta Radomia
2015-11-23
2015-12-09
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic emulsją asfaltową i grysami na terenie północnym miasta Radomia
2015-11-20
2015-12-07
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Radomia w latach 2016 - 2018

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-12
brak danych
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 5 i 26.
2006-05-12
brak danych
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej Radomia na liniach nr 1, 2 i 6.
2006-01-19
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim.
2006-01-17
brak danych
Piotrków Trybunalski usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-17
2015-11-25
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon I
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon III
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon II
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon IV
2015-11-10
2015-11-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną w Radomiu - rejon V
2015-10-27
2015-11-12
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utwardzenie nawierzchni gruntowych ulic Kleeberga i Goszczewickiej w Radomiu
2015-10-15
2015-10-30
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie usprawnień ruchu rowerowego i pieszego na ulicach Sienkiewicza, Piłsudskiego, Moniuszki, Mickiewicza, Prusa oraz Wyszyńskiego w Radomiu w związku z wprowadzeniem na tym obszarze strefy ograniczonej prędkości TEMPO-30
2015-10-07
2015-10-22
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Radomiu - etap II budowa oświetlenia
2015-10-06
2015-10-14
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Zimowe utrzymanie płatnych miejsc parkingowych i chodników z wyznaczonymi miejscami do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Radomiu (w sezonie zimowym 2015/2016)
2015-09-30
2015-10-08
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz renowacji trawnika w pasie drogowym ulic Sempołowskiej i Rapackiego w Radomiu
2015-09-28
2015-10-06
Radom usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017
2015-09-25
2015-10-12
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utwardzenie nawierzchni gruntowych - ul. Wiertnicza w Radomiu
2015-09-22
2015-10-07
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Ustronie na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kwiatkowskiego w Radomiu wraz z rozbudową istniejącego ciągu pieszego i odwodnieniem
2015-09-22
2015-10-08
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów w Radomiu
2015-09-17
2015-09-25
Radom dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2015-09-10
2015-09-25
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu
2015-09-09
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu
2015-09-04
2015-09-14
Radom dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2015-08-28
2015-09-15
Radom roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa ul. Gomulickiego - Śniadeckich od ul. Rodziny Winczewskich do ul. Józefa Brandta w Radomiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa kładki dla pieszych nad ul. Szarych Szeregów w Radomiu
2015-11-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie usprawnień ruchu rowerowego i pieszego na ulicach Sienkiewicza, Piłsudskiego, Moniuszki, Mickiewicza, Prusa oraz Wyszyńskiego w Radomiu w związku z wprowadzeniem na tym obszarze strefy ograniczonej prędkości TEMPO-30
2015-11-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej w Radomiu - etap II budowa oświetlenia
2015-10-30
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Zimowe utrzymanie płatnych miejsc parkingowych i chodników z wyznaczonymi miejscami do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Radomiu (w sezonie zimowym 2015/2016)
2015-10-29
brak danych
Radom Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2015-10-28
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz renowacji trawnika w pasie drogowym ulic Sempołowskiej i Rapackiego w Radomiu
2015-10-26
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utwardzenie nawierzchni gruntowych - ul. Wiertnicza w Radomiu
2015-10-20
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017
2015-10-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa ul. Gomulickiego - Śniadeckich od ul. Rodziny Winczewskich do ul. Józefa Brandta w Radomiu
2015-10-20
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Ustronie na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kwiatkowskiego w Radomiu wraz z rozbudową istniejącego ciągu pieszego i odwodnieniem
2015-10-16
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu
2015-10-12
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu
2015-10-07
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Budowa ul. Chłopskiej w Radomiu na odcinku od ul. Topiel do dz. nr 39/2 wraz z infrastrukturą
2015-09-24
brak danych
Radom Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
2015-09-17
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ul. Planty 16 - droga dojazdowa dz. nr 45 od dz. nr 44 do ul. Osterwy w Radomiu
2015-09-04
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Kurpińskiego w Radomiu
2015-08-26
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych (Nr 3) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynku Osiedlowa 2 w Radomiu
2015-08-21
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Utwardzenie nawierzchni gruntowych - ul. Blaszana w Radomiu
2015-08-03
brak danych
Radom Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe w Radomiu
2015-07-02
brak danych
Radom Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Ochrona i monitorowanie obiektów Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.