eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu - przetargiMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-04
2020-02-19
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa ul. Kwiatów Polskich w Kaliszu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-04
2020-02-12
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
2019-12-20
2020-01-10
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2020r.
2019-12-18
2020-01-10
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
2019-12-03
2019-12-11
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
2019-11-25
2019-12-04
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Przesiadkowego w Kaliszu
2019-11-21
2019-12-06
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2020r. z podziałem na dwa rejony
2019-11-12
2019-11-22
Kalisz Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2020r.
2019-11-12
2019-11-27
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
2019-11-05
2019-11-15
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
2019-10-28
2019-11-08
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
2019-10-28
2019-11-13
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa ul. Piaszczystej w Kaliszu - etap I
2019-10-22
2019-11-06
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
2019-10-22
2019-10-30
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2020.
2019-09-19
2019-09-30
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
2019-09-18
2019-09-26
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na cztery rejony
2019-09-09
2019-09-24
Kalisz Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Dostawa 15 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta Kalisz
2019-09-06
2019-09-23
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa odcinka ulicy Kordeckiego - sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i w Kaliszu
2019-08-30
2019-09-16
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu
2019-08-26
2019-09-10
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa nawierzchni twardej ulicy Pogodnej w Kaliszu na odcinku 250m w granicach istniejącego pasa drogowego - etap II
2019-08-20
2019-09-04
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa odcinka ulicy Kordeckiego - sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i w Kaliszu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-04
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
2020-01-09
brak danych
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
2020-01-03
brak danych
Kalisz Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2020r.
2020-01-02
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2020r. z podziałem na dwa rejony
2020-01-02
brak danych
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Przesiadkowego w Kaliszu
2019-12-04
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
2019-12-04
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa ul. Piaszczystej w Kaliszu - etap I
2019-12-04
brak danych
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2020.
2019-10-31
brak danych
Kalisz Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Dostawa 15 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta Kalisz
2019-10-24
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa odcinka ulicy Kordeckiego - sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i w Kaliszu
2019-10-24
brak danych
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na cztery rejony
2019-10-04
brak danych
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
2019-10-04
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu
2019-10-03
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Budowa nawierzchni twardej ulicy Pogodnej w Kaliszu na odcinku 250m w granicach istniejącego pasa drogowego - etap II
2019-09-26
brak danych
Kalisz Dostawy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Dostawa i montaż na ul. Piwonickiej w Kaliszu aktywnego oznakowania pionowego z zasilaniem solarnym
2019-09-18
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi osiedlowej wzdłuż budynku mieszkalnego Bogumiła i Barbary nr 6 w Kaliszu
2019-09-03
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na ul. Metalowców w Kaliszu
2019-08-09
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu wraz z regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych na ulicach utwardzonych destruktem bitumicznym w 2018r.
2019-08-09
brak danych
Kalisz Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Przebudowa al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od Ronda Westerplatte do ul. Serbinowskiej
2019-08-09
brak danych
Kalisz Usługi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu Wykonanie podziału projektów wykonawczych opracowanych na potrzeby realizacji rozbudowy ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ul. Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.