Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-22
2015-06-01
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa w postaci szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu w ramach projektu Rumska spinka współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2015-02-25
2015-03-11
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa w postaci kursu Młodszy Ratownik WOPR w ramach projektu Rumska spinka współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2014-11-24
2014-12-03
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Rumi
2014-10-31
2014-11-17
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa w postaci zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Rumi
2014-10-23
2014-11-03
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem na rzecz mieszkańców Rumi
2014-10-03
2014-10-13
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa przygotowania i dowiezienia jednodaniowych gorących posiłków (drugie danie) świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi lub przygotowania i wydania jednodaniowych gorących posiłków (drugie danie)
2014-08-19
2014-08-27
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
2014-05-12
2014-05-21
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa w postaci kursu komputerowego
2014-03-04
2014-03-12
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa w postaci kursu Młodszy ratownik WOPR
2014-02-21
2014-03-03
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa w postaci kursu Młodszy ratownik WOPR
2013-12-11
2013-12-18
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa finansowego polegającego na wypłacie świadczeń pieniężnych dla klientów w ramach ustaw realizowanych przez MOPS
2013-12-03
2013-12-11
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U.2013 poz.907 z późn. zm) zwanej dalej Pzp.
2013-12-03
2013-12-11
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa przygotowania i wydania jednodaniowego (drugie danie) gorącego posiłku lub przygotowania i dowiezienia jednodaniowego gorącego posiłku (drugie danie) świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2013-11-14
2013-11-25
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Świadczenie usług świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem
2013-08-26
2013-09-05
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci szkolenia grupowego sklasyfikowana zgodnie z kodem CPV 80530000-8w ramach projektu Razem ku lepszej przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013-06-24
2013-07-03
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci warsztatów szkoleniowych w ramach projektu Razem ku lepszej przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013-03-20
2013-04-03
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci warsztatów szkoleniowyhc w ramach projektu Razem ku lepszej przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2012-12-28
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi świadczenia udzielenia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych, w szczególności dla bezdomnych kobiet, które z uwagi na wiek, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę wymagają opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienia opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej
2012-12-19
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Udzielenie schronienia w szczególności dla bezdomnych kobiet, które z uwagi na wiek, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę wymagają opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienia opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej,
2012-11-29
2012-12-12
Rumia usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp.

Zobacz wiecej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-26
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa w postaci kursu Młodszy Ratownik WOPR w ramach projektu Rumska spinka współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2014-12-17
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Rumi
2014-12-05
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Rumi
2014-11-20
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem na rzecz mieszkańców Rumi
2014-10-27
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa przygotowania i wydania jednodaniowych gorących posiłków (drugie danie) lub przygotowania i dowiezienia jednodaniowych gorących posiłków (drugie danie) świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2014-09-16
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługi w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
2014-06-05
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa w postaci szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności wykorzystania Internetu w ramach projektu RUMSKA SPINKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2014-01-31
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rumi.
2014-01-30
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa przygotowania i wydania jednodaniowego (drugiego dania) gorącego posiłku lub przygotowania i dowiezienia jednodaniowego gorącego posiłku (drugiego dania) świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2013-09-18
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu Razem ku lepszej przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
2013-07-18
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Usługa w postaci warsztatów szkoleniowych w ramach projektu Razem ku lepszej przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2013-04-18
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych.
2013-04-17
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych.
2012-12-19
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na ternie Rumi
2012-12-19
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem
2012-12-10
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa zabezpieczenia schronienia dla osób bezdomnych przebywających na ternie Rumi
2012-12-10
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2012-12-03
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa w postaci przygotowania i wydania lub dowiezienia jednodaniowych - drugie dania - gorących posiłków świadczeniobiorcom MOPS
2012-11-29
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa pośrednictwa finansowego polegającego na wypłacie świadczeń pieniężnych dla klientów w ramach ustaw realizowanych przez MOPS
2012-09-13
brak danych
Rumia Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU