eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - przetargiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-03-04
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją na pomieszczenia biurowe lokalu MOPS przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie
2019-02-13
2019-02-28
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie - II etap
2019-02-11
2019-02-27
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie
2019-02-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Krakowie
2019-01-21
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
2019-01-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie.
2018-12-20
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach A i B Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43E w Krakowie.
2018-12-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Krakowie
2018-12-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Krakowie
2018-12-11
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Serwis urządzeń drukujących w MOPS w Krakowie
2018-12-07
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi termodernizacyjnymi w trzech budynkach przy ul. Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
2018-12-05
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach A i B Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie oraz budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43E w Krakowie.
2018-12-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją dwóch budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 A i B w Krakowie
2018-11-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 E w Krakowie
2018-11-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
2018-11-07
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowo-budowlanymi w placówkach Zamawiającego w 2017 r. oraz pracami wykonywanymi w ramach dofinansowania ze środków PFRON

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-04
brak danych
Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
2019-01-31
2019-02-08
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dostawa materiałów biurowych dla MOPS w Krakowie
2019-01-28
2019-02-05
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2019
2019-01-16
2019-01-24
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie
2019-01-14
2019-01-29
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie
2018-12-06
2018-12-14
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Serwis 209 szt. urządzeń drukujących, tj. drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-11-29
2018-12-07
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dostawa mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-11-29
2018-12-07
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup i dostawa urządzeń AGD na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-11-23
brak danych
Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakupu aktualizacji Systemu Informacji Prawnej Lex
2018-11-23
2018-12-03
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych wraz z ich wykonaniem i dostawą oraz dostawa pisaków
2018-11-19
brak danych
Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań
2018-11-19
brak danych
Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2018-11-14
2018-11-22
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-11-05
2018-11-14
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wsparcie dla urządzeń Fortimail-VM01, FortiGate 200D i FortiAnalyzer 200D na okres jednego roku od daty zakończenia wsparcia
2018-10-26
2018-11-05
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup i dostawa sprzętu AGD
2018-10-22
2018-10-30
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dostawa mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-10-18
2018-10-29
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
2018-10-17
2018-10-25
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie koncepcji aranżacji wyposażenia meblowego jego wykonania, dostarczenia i montażu w budynku Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Tynieckiej w Krakowie
2018-10-05
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie.
2018-10-05
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zamówienie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
2019-01-02
brak danych
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup dostawa urządzeń AGD na potrzeby MOPS w Krakowie.
2018-12-28
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Serwis 209 szt. urządzeń drukujących, tj. drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-12-20
brak danych
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dostawa mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-12-20
brak danych
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dostawa mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-12-20
brak danych
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup i dostawa sprzętu AGD
2018-12-17
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych wraz z ich wykonaniem i dostawą oraz dostawa pisaków
2018-12-13
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2018-12-11
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup aktualizacji Systemu Informacji Prawnej Lex
2018-12-11
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Zakup licencji na aplikacje do obsługi zadań
2018-12-04
brak danych
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-11-28
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
2018-11-14
brak danych
Kraków Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie koncepcji aranżacji wyposażenia meblowego jego wykonania, dostarczenia i montażu w budynku Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Tynieckiej w Krakowie
2018-10-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie - I etap
2018-09-19
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie wykonanie i dostawa tablic informujących o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz ich montaż wraz z wypoziomowaniem.
2018-09-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku MOPS w Krakowie
2018-09-05
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
2018-09-04
brak danych
Kraków Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Świadczenie usług sprzątania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
2018-08-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym remontem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Walerego Eliasza Radzikowskiego 39 w Krakowie
2018-08-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.