Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-27
2015-04-09
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze
2015-02-26
2015-03-06
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn.KIS w Bytomiu szansa na dobry start z podziałem na trzy części
2015-02-19
2015-03-05
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze z podziałem na 3 części - Obsługa kas fiskalnych, Opiekunka osób starszych i dzieci, Spawanie MIG MAG.
2015-02-13
2015-03-02
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze z podziałem na 5 części.

Zobacz wiecej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-11
2015-02-25
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze z podziałem na 3 części.
2015-02-02
2015-02-18
Szczecin roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie
2015-01-29
2015-02-06
Lublin dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa talonów (bonów) na zakup żywności dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-01-29
2015-02-10
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć rehabilitacyjnych z warsztatami niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-01-29
2015-02-12
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego oraz stacjonarnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz wyjazdowego poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w gminie Zabrze. z podziałem na 2 części.
2015-01-29
2015-02-09
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób dorosłych objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na pięć części
2015-01-27
2015-02-10
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja. Aktywność. Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w gminie Zabrze.
2015-01-22
2015-01-30
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu z podziałem na cztery części
2015-01-22
2015-01-30
Tarnobrzeg usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przetarg na Usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TARNOBRZEG. Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2015-01-19
2015-01-28
Szczecin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
2015-01-16
2015-01-26
Zabrze dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Cykliczna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze I półrocze 2015 r.
2015-01-14
2015-01-22
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie cyklicznej dostawy posiłków w czasie ferii na potrzeby dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-01-13
2015-01-21
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu motywacji do zmiany (moduł I oraz moduł II) dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-01-09
2015-01-19
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu umiejętności społeczno-zawodowych z usługą doradcy zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-01-08
2015-01-16
Lublin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-01-08
2015-01-16
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników/uczestniczek projektu pn.:Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2014-12-22
2014-12-30
Szczecin dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
2014-12-19
2014-12-30
Szczecin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektuNowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenieWarsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 )
2014-12-19
2014-12-29
Siedlce usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
2014-12-16
2014-12-23
Włocławek usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ŚWIADCZENIE USŁUG FARMACEUTYCZNYCH W POSTACI REALIZACJI RECEPT LEKARSKICH KLIENTOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU, W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK, W OBSZARZE DZIAŁANIA OSIEDLOWYCH SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zobacz wiecej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-25
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć rehabilitacyjnych z warsztatami niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla uczestników/uczestniczek projektu pn.:Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-02-24
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób dorosłych objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na pięć części
2015-02-19
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przetarg na Usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TARNOBRZEG. Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2015-02-11
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu umiejętności społeczno-zawodowych z usługą doradcy zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-02-11
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu motywacji do zmiany (moduł I oraz moduł II) dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-02-11
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników/uczestniczek projektu pn.:Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-02-11
brak danych
Zabrze Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społecznozawodowej w gminie Zabrze I półrocze 2015 r.
2015-02-11
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie cyklicznej dostawy posiłków w czasie ferii na potrzeby dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-02-11
brak danych
Zabrze Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno zawodowej w gminie Zabrze I półrocze 2015 r.
2015-01-29
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-01-28
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Kościuszki 3
2015-01-28
brak danych
Słupsk Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze i środki czystości dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
2015-01-28
brak danych
Bytom Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków będących w trwałym zarządzie MOPR w Bytomiu w roku 2015
2015-01-23
brak danych
Szczecin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja zadań szkoleniowych w ramach projektuNowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - szkolenieWarsztaty z podstaw obsługi komputera z uwzględnieniem aktywnego poszukiwania pracy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 )
2015-01-21
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dobudowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 630 kg (8 osób) do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ul. Kościuszki 3
2015-01-21
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego -Człowiek inwestycją w społeczeństwo- realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (V przetarg)
2015-01-16
brak danych
Szczecin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakupu bonów żywnościowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
2015-01-16
brak danych
Siedlce Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
2015-01-13
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w miesiącu styczniu 2015r.
2015-01-12
brak danych
Włocławek Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ŚWIADCZENIE USŁUG FARMACEUTYCZNYCH W POSTACI REALIZACJI RECEPT LEKARSKICH KLIENTOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU, W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK, W OBSZARZE DZIAŁANIA OSIEDLOWYCH SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.