eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargiMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-02
2015-09-21
Piotrków Trybunalski dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR.III.3511.4.2015
2015-08-27
2015-09-07
Lublin dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa opału wraz z transportem na terenie miasta Lublin podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-08-25
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2015/2016

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-13
2015-08-21
Siedlce usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
2015-08-10
2015-08-18
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu z podziałem na dwie części
2015-08-10
2015-08-21
Lublin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2015-08-07
2015-08-17
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn.Technolog robót wykończeniowych w ramach zadania publicznego pn.Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego, edycja 2015 r
2015-07-31
2015-08-18
Lublin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2015-07-02
2015-07-10
Tarnobrzeg usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z realizacją kontraktów socjalnych Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2015-06-25
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie obiadów dla dzieci w okresie wakacyjnym
2015-06-16
2015-06-24
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu II półrocze 2015 r.
2015-06-16
2015-06-24
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu na II półrocze 2015 r.
2015-06-11
2015-06-19
Piekary Śląskie usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie
2015-06-10
2015-06-18
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-06-10
2015-06-18
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie cyklicznej dostawy posiłków w czasie wakacji na potrzeby dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-06-08
2015-06-16
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa wody pitnej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-06-08
2015-06-16
Piekary Śląskie usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie
2015-05-27
2015-06-05
Krosno usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznegoprawo jazdy kategorii C i C+E wraz ze świadectwem kwalifikacji dla 10 osób, realizowane w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Krosno
2015-05-25
2015-06-02
Krosno usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym dla 26 osób w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Krosno
2015-05-22
2015-06-01
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu aktywności zawodowej dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-05-12
2015-05-27
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze
2015-05-12
2015-05-20
Krosno usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego Kucharz małej gastronomii dla 13 osób w ramach projektu pn.Czas na aktywność w gminie Krosno
2015-05-07
2015-05-15
Tarnobrzeg usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przetarg na Usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TARNOBRZEG. Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-02
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu z podziałem na dwie części
2015-08-27
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn.Technolog robót wykończeniowych w ramach zadania publicznego pn.Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego, edycja 2015 r.
2015-08-13
brak danych
Włocławek Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i środków do konserwacji komputerów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
2015-07-23
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z realizacją kontraktów socjalnych Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2015-07-15
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie obiadów dla dzieci w okresie wakacyjnym
2015-07-09
brak danych
Włocławek Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i środków do konserwacji komputerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
2015-07-07
brak danych
Krosno Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznegoprawo jazdy kategorii C i C+E wraz ze świadectwem kwalifikacji dla 10 osób, realizowane w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Krosno
2015-07-03
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
2015-07-03
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja posiłków dla podopiecznych MOPR w Zabrzu w lokalach gastronomicznych na terenie miasta Zabrze
2015-07-02
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie cyklicznej dostawy posiłków w czasie wakacji na potrzeby dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-07-02
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa wody pitnej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-06-25
brak danych
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-06-23
brak danych
Piekary Śląskie Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie
2015-06-23
brak danych
Piekary Śląskie Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie
2015-06-18
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla projektu systemowego - Człowiek inwestycją w społeczeństwo - realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2015-06-16
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu aktywności zawodowej dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu
2015-06-10
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przetarg na Usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE TARNOBRZEG. Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2015-06-09
brak danych
Krosno Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym dla 26 osób w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Krosno.
2015-05-26
brak danych
Krosno Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia tematycznego Kucharz małej gastronomii dla 13 osób w ramach projektu pn.Czas na aktywność w gminie Krosno
2015-05-25
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów dla uczestników/uczestniczek projektu pn.Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu z podziałem na trzy części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.