eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargiMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
2016-12-09
Piekary Śląskie Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym z dziećmi z terenu Piekar Śląskich z podziałem na 3 części.
2016-12-02
2016-12-12
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie "Dostawa talonów (bonów) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie"
2016-12-02
2016-12-19
Siedlce Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach.
2016-12-01
2016-12-09
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2016-12-01
2016-12-09
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie "Dostawa mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie"
2016-11-30
brak danych
Bytom Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa ciepła do obiektów MOPR w Bytomiu w 2017 roku (ul. Strzelców Bytomskich 16 i 21; ul. Stolarzowicka 35 oraz ul. Kosynierów 26)
2016-11-30
2016-12-08
Szczecin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Utrzymanie czystości w lokalach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
2016-11-30
2016-12-08
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie posiłku wigilijnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2016-11-25
2016-12-05
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2016-11-24
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-24
2016-12-02
Zabrze Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarki i sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 4 części.
2016-11-23
2016-12-02
Piekary Śląskie Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie
2016-11-22
2016-12-02
Słupsk Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługa wytwarzania i dowozu posiłków na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Słupsku
2016-11-21
2016-11-29
Piekary Śląskie Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie miasta Piekary Śląskie z podziałem na 2 części.
2016-11-14
2016-11-23
Zabrze Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa talonów na opał dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2016-11-10
2016-11-18
Szczecin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
2016-11-09
2016-11-22
Zabrze Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu "DROGOWSKAZ" i UWIERZ W SIEBIE " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2017 r."
2016-11-02
2016-11-14
Grudziądz Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja imiennych talonów na artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby i podstawowe środki czystości (higieniczno-sanitarne) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2016-10-31
2016-11-09
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja szkoleń dla uczestników Projektu " Drogowskaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - operator - programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
2016-10-31
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja cateringu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2016-10-28
2016-11-07
Grudziądz Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. w lokalu gastronomicznym na podstawie wystawionych przez MOPR decyzji administracyjnych przyznających posiłki osobom uprawnionym do ich otrzymania.
2016-10-28
2016-11-07
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2016-10-20
2016-10-28
Szczecin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1
2016-10-18
2016-10-26
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja cateringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2016-10-03
2016-10-11
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja szkoleń dla uczestników Projektu " Drogowskaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 3 części
2016-09-28
2016-10-06
Bytom Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych
2016-09-23
2016-10-03
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie miasta Lublin
2016-09-16
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego kosztorysowanie robót budowlanych dla uczestnika Projektu " Drogowskaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
2016-09-14
2016-09-22
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja i przeprowadzenie kursu palacz kotłów c.o. opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym(G2)dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2016-09-08
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
brak danych
Lublin roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie "Dostawa mebli biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie"
2016-11-28
brak danych
Grudziądz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. w lokalu gastronomicznym na podstawie wystawionych przez MOPR decyzji administracyjnych przyznających posiłki osobom uprawnionym do ich otrzymania.
2016-11-28
brak danych
Grudziądz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja imiennych talonów na artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby i podstawowe środki czystości (higieniczno-sanitarne) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2016-11-28
brak danych
Grudziądz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja imiennych talonów na artykuły mięsne i wędliny dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2016-11-23
brak danych
Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług koordynatora w zakresie zarządzania projektem Aktywna integracja w Szczecinie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1
2016-11-10
brak danych
Zabrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja cateringu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2016-10-26
brak danych
Lublin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie miasta Lublin
2016-10-25
brak danych
Bytom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych
2016-10-20
brak danych
Zabrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Realizacja szkoleń dla uczestników Projektu " Drogowskaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 3 części
2016-10-14
brak danych
Zabrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja i przeprowadzenia kursu dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - prawo jazdy kat. C
2016-10-04
brak danych
Zabrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego kosztorysowanie robót budowlanych dla uczestnika Projektu " Drogowskaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
2016-10-03
brak danych
Zabrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja i przeprowadzenie kursu palacz kotłów c.o. opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym(G2)dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2016-09-21
brak danych
Piotrków Trybunalski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR.III.3511.5.2016
2016-09-20
brak danych
Lublin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017
2016-09-20
brak danych
Lublin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie "Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017" - etap II
2016-09-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Remont dachu i ocieplenie elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie
2016-09-05
brak danych
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2016-09-05
brak danych
Siedlce Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
2016-09-02
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych oraz wyjazdowych warsztatów rozwijających poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla niepełnosprawnych uczestników projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2016-09-02
brak danych
Zabrze Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu DROGOWSKAZ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2016 r

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.