eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargiMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-30
brak danych
Bytom Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa ciepła do obiektów MOPR w Bytomiu - ul. Stolarzowicka 35 oraz ul. Kosynierów 26 w roku 2016
2015-11-27
2015-12-09
Słupsk usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 04-01-2016 r. do 31-12-2016 r.
2015-11-27
2015-12-09
Słupsk dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze i środki czystości dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
2015-11-27
2015-12-09
Słupsk usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Usługa przygotowania posiłków (śniadań, obiadów) i dowozu dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku przy ul. Jaracza 9 w okresie od 04-01-2016 r. do 31-12-2016 r.
2015-11-24
2015-12-02
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-11-19
2015-12-01
Szczecin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-20
2015-11-30
Lublin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-11-17
2015-11-25
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015-11-12
2015-11-20
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób dorosłych objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na pięć części
2015-11-10
2015-11-18
Lublin dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-11-09
2015-11-17
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
2015-10-16
2015-10-26
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja cateringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu - Dzień Pracownika Socjalnego
2015-09-29
2015-10-07
Lublin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Program Aktywności Lokalnej Szkoła życia ,który wpisuje się Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2014-2020, przyjęty Uchwałą Nr 1079/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014r. w ramach realizowanego projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2015-09-18
2015-09-28
Bytom dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sprzedaż paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
2015-09-17
2015-09-25
Siedlce usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
2015-09-15
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2015/2016 etap 2
2015-09-14
2015-09-22
Skierniewice dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa węgla dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wraz z usługą transportu i rozładunku
2015-09-07
2015-09-15
Zabrze usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa wody pitnej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
2015-09-02
2015-09-21
Piotrków Trybunalski dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR.III.3511.4.2015
2015-08-27
2015-09-07
Lublin dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa opału wraz z transportem na terenie miasta Lublin podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-08-25
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2015/2016
2015-08-13
2015-08-21
Siedlce usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
2015-08-10
2015-08-18
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu z podziałem na dwie części
2015-08-10
2015-08-21
Lublin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2015-08-07
2015-08-17
Bytom usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn.Technolog robót wykończeniowych w ramach zadania publicznego pn.Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego, edycja 2015 r
2015-07-31
2015-08-18
Lublin usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-20
brak danych
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-11-19
brak danych
Zabrze Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja cateringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu - Dzień Pracownika Socjalnego
2015-11-18
brak danych
Bytom Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sprzedaż paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
2015-11-02
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Program Aktywności Lokalnej Szkoła życia ,który wpisuje się Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2014-2020, przyjęty Uchwałą Nr 1079/XLI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2014r. w ramach realizowanego projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2015-10-14
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2015/2016
2015-10-14
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2015/2016 etap 2
2015-10-14
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie posiłków dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2015/2016 etap 2
2015-10-07
brak danych
Siedlce Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
2015-10-06
brak danych
Skierniewice Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa węgla dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach wraz z usługą transportu i rozładunku.
2015-10-05
brak danych
Lublin Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa opału wraz z transportem na terenie miasta Lublin podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
2015-09-21
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2015-09-21
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla projektu systemowego Człowiek inwestycją w społeczeństwo realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2015-09-21
brak danych
Piotrków Trybunalski Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR.III.3511.4.2015
2015-09-04
brak danych
Siedlce Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
2015-09-02
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu z podziałem na dwie części
2015-08-27
brak danych
Bytom Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn.Technolog robót wykończeniowych w ramach zadania publicznego pn.Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego, edycja 2015 r.
2015-08-13
brak danych
Włocławek Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i środków do konserwacji komputerów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
2015-07-23
brak danych
Tarnobrzeg Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z realizacją kontraktów socjalnych Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2015-07-15
brak danych
Lublin Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sporządzanie i wydawanie obiadów dla dzieci w okresie wakacyjnym
2015-07-09
brak danych
Włocławek Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i środków do konserwacji komputerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.