eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - przetargiMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-13
2017-12-21
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
2017-12-13
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Przedmiotem zamówienia jest usługa - realizacja w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowych.
2017-11-24
2017-12-04
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2017-11-23
2017-12-01
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu
2017-11-15
2017-11-23
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja pięciu fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych komputerów typu notebook wraz z oprogramowaniem, w związku z realizacją projektu "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2017-10-23
2017-10-31
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
2017-10-17
2017-10-25
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych:
2017-10-10
2017-10-18
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
2017-10-06
2017-10-16
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych
2017-10-04
2017-10-12
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych
2017-07-31
2017-08-08
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2017-07-31
2017-08-08
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2017-07-18
2017-07-26
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z realizacją projektów ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych oraz ,,Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR w Toruniu" realizowanego i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
2017-06-09
2017-06-19
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych - projekt ,,Rodzina w Centrum"
2017-04-27
2017-05-22
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Organizacja na terenie kraju - w roku 2017 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2016-12-28
2017-01-05
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Usługę - realizację w roku 2017/2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z realizacją projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2016-12-08
2016-12-16
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowychCzęść I zamówienia - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 13 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia, Część II zamówienia - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 21 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia.
2016-04-27
2016-05-10
Toruń usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Organizacja na terenie kraju - w roku 2016 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2016-03-31
2016-04-08
Toruń usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy
2015-12-03
2015-12-11
Toruń dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu.
2015-12-02
2015-12-10
Toruń dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu przy ul. Batorego 38/40.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-07
brak danych
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2017-10-09
brak danych
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
2017-08-24
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych - projekt ,,Rodzina w Centrum"
2017-07-25
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Organizacja na terenie kraju - w roku 2017 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2017-02-07
brak danych
Toruń Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Usługę - realizację w roku 2017/2018 zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dziesięciu dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Podgórzu, w związku z realizacją projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2017-01-25
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Usługa - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 34 000 zestawów obiadowychCzęść I zamówienia - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 13 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia, Część II zamówienia - realizacja w roku 2017 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, w ilości około 21 000 zestawów obiadowych dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia.
2016-06-21
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 12 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w rodzinnych domach pomocy
2016-06-20
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Organizacja na terenie kraju - w roku 2016 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2016-01-13
brak danych
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2016-01-13
brak danych
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40
2015-06-18
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Organizacja na terenie kraju - w odległości nie większej, niż 100 km od granic administracyjnych Torunia - wypoczynku letniego w roku 2015 dla 30 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2015-06-18
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Organizacja na terenie kraju wypoczynku letniego w roku 2015 dla 220 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2015-06-17
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Organizacja na terenie kraju wypoczynku letniego w formie obozu survivalowego pod namiotami dla 60 dzieci w wieku od 12 do 18 lat, z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
2015-01-19
brak danych
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 19 000 zestawów obiadowych w roku 2015
2015-01-19
brak danych
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu.
2015-01-12
brak danych
Toruń Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego , nieużywanego , nieuszkodzonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
2014-10-30
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń beneficjentom biorącym udział w projekcie Schematom STOP, Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu..
2014-10-30
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń beneficjentom biorącym udział w projekcie Schematom STOP, Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
2014-10-23
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu usługa szkoleniowa w formie zajęć warsztatowych i superwizyjnych metodą dialogu motywującego dla 20 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu wykonujących pracę bezpośrednio z rodziną biologiczną, posiadającej problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz z rodzinami zastępczymi.
2014-10-10
brak danych
Toruń Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu Realizacja usługi przeprowadzenia warsztatów z zakresu wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku dla wybranych beneficjentów w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna pt. Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.