eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - przetargiMiasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
2018-07-04
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale
2018-06-05
2018-06-20
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż Lokalizacja: Gmina Jabłonowo Pomorski, obręb 15 Płowęż, dz. nr 109; 134; 133/1; 133/2
2018-06-05
2018-06-20
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z podziałem na części ( 2 części), którego przedmiotem jest Przebudowa drogi gruntowej Górale - Wronka. CZĘŚĆ I "Przebudowa drogi gruntowej Górale - Wronka od km 0+000,00 do km 0+960,00" CZĘŚĆ II "Przebudowa drogi gruntowej Górale - Wronka Górale - Wronka od od km 0+960,00 do km 1+920,00

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-28
2018-06-13
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z podziałem na części, którego przedmiotem jest : Część I Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją; Część II Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne (kotłownię) wraz z jego przebudową i termomodernizacją"
2018-05-15
2018-05-30
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż Lokalizacja: Gmina Jabłonowo Pomorski, obręb 15 Płowęż, dz. nr 109; 134; 133/1; 133/2
2018-04-19
2018-05-07
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale
2018-04-06
2018-04-16
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontu dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018-04-06
2018-04-16
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale
2018-03-27
2018-04-04
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018-03-12
2018-03-27
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale
2018-03-12
2018-03-27
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim
2018-02-21
2018-03-08
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale
2018-01-29
2018-02-14
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale - część I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie- część II
2017-10-06
2017-10-16
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie. Dostawa energi elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019 r.
2017-09-12
2017-09-20
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.
2017-08-16
2017-09-01
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017-07-25
2017-08-10
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017-07-24
2017-08-01
Jabłonowo Pomorskie Usługi Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Wykonanie usług przewozowych uczniów do szkoły Podstawowej w Jabłonowie, Płowężu, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego wraz z zabezpieczeniem opieki w czasie przewozu.
2017-06-22
2017-07-10
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś
2017-06-08
2017-06-26
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski
2017-06-08
2017-06-23
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017-05-17
2017-06-02
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017-04-05
2017-04-14
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-14
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontu dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018-03-27
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale - część I oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie- część II
2017-11-29
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
2017-08-25
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś
2017-07-21
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017-07-19
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski
2017-05-19
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017-04-26
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara - ETAP II
2017-04-18
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego z przyległymi ulicami w Jabłonowie Pomorskim oraz budowa kanalizacji deszczowej"
2016-11-21
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bukowiec
2016-08-23
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej Nr 081214C - ul. Przemysłowa
2016-08-02
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski
2016-06-02
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo
2016-06-02
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 081216C ulica Stara I i II etap
2016-05-31
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Lembargu i Płowężu
2016-04-07
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Wymiana pokrycia z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu budynku szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płowężu.
2016-04-01
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Wymiana pokrycia dachu, remont, zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń z wykonaniem kotłowni na paliwo stałe w świetlicy wiejskiej w Konojadach
2016-04-01
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Wymiana pokrycia dachu, remont, zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bukowcu
2016-03-24
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Dostawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2015-12-17
brak danych
Jabłonowo Pomorskie Roboty budowlane Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Modernizacja drogi gminnej G 0144C w miejscowości Konojady

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.