eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Ustroń

Miasto Ustroń - przetargiMiasto Ustroń - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
2018-06-25
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych: instrumentów muzycznych w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
2018-06-12
2018-06-20
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych - logopedycznych w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
2018-06-12
2018-06-20
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych do sali zajęć z arteterapii w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
2018-06-12
2018-06-20
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych do sali zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
2018-06-08
2018-06-25
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Wykonanie schodów, ścieżek parkowych oraz małej architektury w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. "Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Ustroń
Miasto Ustroń - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-08
2018-06-18
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa i zakup pomocy dydaktycznych - multimediów w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażenie i adaptacja pomieszczeń
2018-05-29
2018-06-06
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa doposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" Zadanie 1: Doposażanie i adaptacja pomieszczeń
2018-05-17
2018-06-04
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Przebudowa części pomieszczeń sutereny i parteru w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu w ramach projektu pn. "Radosne przedszkolaki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
2018-05-15
2018-05-30
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja nawierzchni drogi bocznej od ul. A. Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"
2018-05-15
2018-05-30
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa ul. Źródlanej
2018-05-14
2018-05-29
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1
2018-05-08
2018-05-23
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Wykonanie małej architektury, ścieżek parkowych oraz połączenie ścieżek schodami w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. "Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
2018-04-17
2018-05-07
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km
2018-04-12
2018-04-27
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5" oraz "Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5"
2018-04-09
2018-04-24
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu tj. budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018-04-04
2018-04-19
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1
2018-03-28
2018-04-12
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa ul. Źródlanej
2018-03-06
2018-03-21
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1
2018-02-26
2018-03-14
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu tj. przebudowa placu zabaw wraz z budową boiska, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
2018-02-23
2018-03-12
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2
2018-02-14
2018-03-01
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Harbutowickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2018-02-12
2018-02-27
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec na działce 5014/128 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych"
2018-01-23
2018-02-21
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
2017-12-14
2017-12-29
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
2017-12-14
2017-12-29
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Ustroń
Miasto Ustroń - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-07
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu tj. budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018-05-08
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu tj. przebudowa placu zabaw wraz z budową boiska, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018-04-26
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2
2018-04-11
brak danych
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
2018-04-05
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Harbutowickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2018-02-16
brak danych
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. "Nasz zielony Ustroń" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
2018-02-14
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
2018-01-23
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
2018-01-22
brak danych
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. zainstalowanych w granicach administracyjnych Miasta Ustroń
2018-01-05
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej
2017-12-19
brak danych
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. "Nasz zielony Ustroń" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
2017-11-16
brak danych
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa wraz z montażem mechanicznej kraty zgrzebłowej wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką w ramach zadania inwestycyjnego pn." Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"
2017-10-18
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ul. ul. Sanatoryjnej i Skalica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2017-10-17
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2017-10-09
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
2017-09-27
brak danych
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 - 2018
2017-08-29
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"
2017-08-23
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7"
2017-08-22
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
2017-07-19
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Przebudowa drogi gminnej ul. Sztwiertni w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Ustroń
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.