eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Ustroń

Miasto Ustroń - przetargiMiasto Ustroń - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-07
2017-11-22
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej
2017-10-31
2017-11-08
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. "Nasz zielony Ustroń" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
2017-10-02
2017-10-17
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń"
2017-09-28
2017-10-06
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. "Nasz zielony Ustroń" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
2017-09-12
2017-09-27
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń"
2017-09-08
2017-09-25
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
2017-09-06
2017-09-21
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2017-09-06
2017-09-21
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ul. ul. Sanatoryjnej i Skalica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2017-08-30
2017-09-07
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa wraz z montażem mechanicznej kraty zgrzebłowej wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"
2017-08-24
2017-09-08
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
2017-08-10
2017-08-18
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 - 2018
2017-07-25
2017-08-09
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"
2017-06-26
2017-07-11
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7"
2017-06-06
2017-06-21
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7"
2017-05-29
2017-06-14
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
2017-05-29
2017-06-14
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Przebudowa drogi gminnej ul. Sztwiertni w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"
2017-05-29
2017-06-06
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
2017-05-22
2017-06-06
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska
2017-05-17
2017-06-01
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja nawierzchni ul. Klonowej i Topolowej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"
2017-05-17
2017-06-01
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Ustroń
Miasto Ustroń - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-16
brak danych
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Dostawa wraz z montażem mechanicznej kraty zgrzebłowej wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką w ramach zadania inwestycyjnego pn." Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"
2017-10-18
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ul. ul. Sanatoryjnej i Skalica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2017-10-17
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście"
2017-10-09
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej
2017-09-27
brak danych
Ustroń Usługi Miasto Ustroń Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 - 2018
2017-08-29
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"
2017-08-23
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłem grzewczym w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7"
2017-08-22
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Remont istniejących i budowa nowych obiektów małej architektury na placu zabaw w Ustroniu Hermanicach przy ul. Wiśniowej na działce nr 384/246, obręb Hermanice
2017-07-19
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Przebudowa drogi gminnej ul. Sztwiertni w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"
2017-07-10
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni, i instalacji gazowej w budynku SP-5 w Ustroniu w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5"
2017-06-27
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska
2017-06-27
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja nawierzchni ul. Klonowej i Topolowej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych"
2017-06-22
brak danych
Ustroń Dostawy Miasto Ustroń Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana
2017-06-22
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica" "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica"
2017-06-09
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. "Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu" - etap III końcowy
2017-05-23
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Utworzenie integracyjnych stref rekreacji"
2017-05-18
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5"
2017-05-18
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
2017-05-18
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP-1 w Ustroniu w ramach zadania p.n. "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1"
2017-05-05
brak danych
Ustroń Roboty budowlane Miasto Ustroń Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły- Skomunikowanie terenów rekreacyjnych - Rozbudowa ul. Sportowej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Ustroń
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.