eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Tomaszów Lubelski

Miasto Tomaszów Lubelski - przetargiMiasto Tomaszów Lubelski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-15
2019-05-07
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rybickiego w Tomaszowie Lubelskim"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Tomaszów Lubelski
Miasto Tomaszów Lubelski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-09
2019-04-19
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych znajdujących się na terenie miasta Tomaszów Lubelski
2019-03-21
2019-04-05
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej w Tomaszowie Lubelskim"
2019-02-04
2019-02-11
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia: "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi" w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o kryta pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim"
2019-01-28
2019-02-14
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o kryta pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim
2018-09-13
2018-10-29
Tomaszów Lubelski Dostawy Miasto Tomaszów Lubelski Zakup energii elektrycznej na 2019 rok
2018-08-01
2018-08-20
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "PRZEBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU PRZY UL. KRÓLA ZYGMUNTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM"
2018-07-26
2018-08-08
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim."
2018-07-13
2018-07-30
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim
2018-06-19
2018-07-06
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP II"
2018-05-16
2018-06-04
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek
2018-05-08
2018-05-25
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - ETAP II
2018-04-30
2018-05-17
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Budowa drogi gminnej nr 111850 ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim
2018-04-19
2018-05-08
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim."
2018-04-05
2018-04-23
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Budowa drogi gminnej nr 111850 ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim
2018-03-26
2018-05-08
Tomaszów Lubelski Dostawy Miasto Tomaszów Lubelski Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Miasta Tomaszów Lubelski w ramach realizacji projektu "Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej"
2018-03-16
2018-05-09
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim
2018-03-05
2018-03-23
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej na potrzeby budownictwa socjalnego - Etap II Dobudowa budynku z 6 lokalami socjalnymi, wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem kanalizacji sanitarnej
2018-02-13
2018-02-28
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek
2018-01-22
2018-02-09
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek
2017-10-03
2017-11-14
Tomaszów Lubelski Dostawy Miasto Tomaszów Lubelski Wspólny zakup energii elektrycznej dla Gmin Powiatu Tomaszowskiego: Gminy Bełżec, Gminy Telatyn, Gminy Jarczów, Gminy Krynice, Gminy Łaszczów, Gminy Rachanie, Gminy Tarnawatka, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Miasta Tomaszów Lubelski, Gminy Tyszowce, Gminy Ulhówek, oraz ich jednostek organizacyjnych i spółek, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, instalacji i urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Tomaszów Lubelski
Miasto Tomaszów Lubelski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-15
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o kryta pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjnosocjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim
2019-03-08
brak danych
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia"Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi" w ramach zadania "Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o kryta pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim"
2018-12-12
brak danych
Tomaszów Lubelski Dostawy Miasto Tomaszów Lubelski Zakup energii elektrycznej na 2019 rok
2018-09-10
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski PRZEBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU PRZY UL. KRÓLA ZYGMUNTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM"
2018-08-30
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim
2018-08-30
brak danych
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim."
2018-07-27
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP II"
2018-06-19
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek
2018-06-14
brak danych
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zamówienia "Remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz rozbudowa o krytą pływalnię w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizacje budynków OSiR - rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim."
2018-06-08
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - ETAP II
2018-06-07
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Budowa drogi gminnej nr 111850 ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim
2018-04-11
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej na potrzeby budownictwa socjalnego - Etap II Dobudowa budynku z 6 lokalami socjalnymi, wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem kanalizacji sanitarnej
2017-12-14
brak danych
Tomaszów Lubelski Dostawy Miasto Tomaszów Lubelski Wspólny zakup energii elektrycznej dla Gmin Powiatu TomaszowskiegoGminy Bełżec, Gminy Telatyn, Gminy Jarczów, Gminy Krynice, Gminy Łaszczów, Gminy Rachanie, Gminy Tarnawatka, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Miasta Tomaszów Lubelski, Gminy Tyszowce, Gminy Ulhówek, oraz ich jednostek organizacyjnych i spółek, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, instalacji i urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
2017-09-22
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski "Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w km. 0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - ETAP I"
2017-07-20
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I
2017-05-15
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Zapobieganie zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. Tęczowej w Tomaszowie Lubelskim poprzez budowę odcinka kolektora burzowego oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Kopernika
2017-05-04
brak danych
Tomaszów Lubelski Roboty budowlane Miasto Tomaszów Lubelski Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ" w Tomaszowie Lubelskim
2017-04-28
brak danych
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE LUBELSKIM
2017-03-31
brak danych
Tomaszów Lubelski Usługi Miasto Tomaszów Lubelski Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim
2016-11-07
brak danych
Tomaszów Lubelski Miasto Tomaszów Lubelski BUDOWA ODWODNIENIA ULIC ŚCIEGIENNEGO, RZEMIEŚLINICZA I ROLNICZEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP II

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Tomaszów Lubelski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.