eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-28
2020-06-08
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Likwidacja dzikich wysypisk na obszarze Dzielnicy Wola - numer postępowania: 19/ZP/20
2020-05-28
2020-06-05
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2020-05-26
2020-06-03
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Opracowanie oraz dostarczenie Map lokalizacji pni drzew w wersji cyfrowej dla wskazanego obszaru m.st. Warszawy
2020-05-21
2020-06-01
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Techniczna czynność wprowadzenia nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy prowadzonej w systemie informatycznym ZGIK (TurboEWID)
2020-05-14
2020-06-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79" w Warszawie (nr postępowania 18/ZP/2020)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-03
brak danych
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków.
2006-02-03
brak danych
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa dostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek i skanerów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-14
2020-05-22
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zakup dostępu do usługi INTERNET
2020-05-06
2020-05-15
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy znak sprawy 17/ZP/20
2020-05-04
2020-05-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Remont instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 389 przy ul. Smoczej 19 w Warszawie (numer postępowania: 16/ZP/20)
2020-04-24
2020-05-08
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Kompleksowa usługa doradztwa ekonomiczno-finansowego i prawnego, wraz z przygotowaniem dokumentacji dla strony publicznej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji projektu pod nazwą "Nowa Emilia - pawilon ekspozycyjny i miejska oranżeria"
2020-04-22
2020-05-08
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28 w Warszawie, (sprawa znak 15/ZP/2020).
2020-04-17
2020-05-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa" (zaprojektuj i wybuduj) - numer postępowania: 14/ZP/20.
2020-04-15
2020-04-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej dla Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa
2020-04-15
2020-04-23
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, zwanej także osnową poziomą 3 klasy, na terenie zachodniej części Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-04-07
2020-04-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych - numer postępowania: 13/ZP/20.
2020-03-31
2020-04-08
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dostawa mebli biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2020-03-30
2020-04-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie inwentaryzacji energetycznej, budowlanej i instalacyjnej budynków użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy
2020-03-23
2020-03-31
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zakup usługi wsparcia systemu provisioningu telefonii IP TiM firmy Aspiria Informations Technologies
2020-03-20
2020-04-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie modernizacji boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj, sprawa znak 12/ZP/2020.
2020-03-16
2020-03-31
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B w Warszawie - Etap I (numer postępowania: 11/ZP/20)
2020-03-04
2020-03-23
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Remont dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 24 przy ul. Obozowej 60 w Warszawie (znak sprawy 10/ZP/2020).
2020-03-03
2020-03-23
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16 w Warszawie, sprawa znak 8/ZP/20.
2020-03-03
2020-03-11
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Obsługa w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy i Rady m.st. Warszawy na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników i radnych oraz osób włączonych w realizację projektów finansowanych z projektów pomocowych Unii Europejskiej w latach 2020 i 2021
2020-02-26
2020-03-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22 A w Warszawie sprawa znak 7/ZP/2020
2020-02-26
2020-03-13
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie - Etap I (numer postępowania: 9/ZP/20)
2020-02-24
2020-03-03
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie przeglądów i napraw awaryjnych systemów klimatyzacji precyzyjnej zainstalowanych w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45, ul. Sandomierskiej 12, ul. Niecałej 2 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Remont dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 24 przy ul. Obozowej 60 w Warszawie (znak sprawy 10/ZP/2020).
2020-05-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie inwentaryzacji energetycznej, budowlanej i instalacyjnej budynków użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy
2020-05-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie opieki technicznej i nadzór autorski dla aplikacji ArcZieleń i EkoBaza oraz dla "Bazy danych o terenach zieleni na terenie m.st. Warszawy" rozbudowanej o możliwość gromadzenia danych dotyczących wniosków o wydanie zezwoleń i o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.
2020-05-11
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dostawa mebli biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2020-05-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zakup usługi wsparcia systemu provisioningu telefonii IP TiM firmy Aspiria Informations Technologies
2020-04-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B w Warszawie - Etap I (numer postępowania11/ZP/20)
2020-04-29
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
2020-04-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego ZP/AC/271/II-125/19 pn. "Przeprowadzki biur Urzędu m.st. Warszawy" dla Części I, które będzie przeprowadzone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2020-04-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Wykonanie przeglądów i napraw awaryjnych systemów klimatyzacji precyzyjnej zainstalowanych w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45, ul. Sandomierskiej 12, ul. Niecałej 2 w Warszawie
2020-04-22
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu SAP ERP
2020-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie - Etap I (numer postępowania9/ZP/20)
2020-04-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22 A w Warszawie sprawa znak 7/ZP/2020
2020-04-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Obsługa w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy i Rady m.st. Warszawy na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników i radnych oraz osób włączonych w realizację projektów finansowanych z projektów pomocowych Unii Europejskiej w latach 2020 i 2021
2020-04-06
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego ZP/TD/271/III-157/18 pn. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług z zakresu bieżącego utrzymania czystości oraz mycia okien, prania firan i zasłon oraz czyszczenia rolet żaluzji i verticali w budynkach Urzędu m.st. Warszawy" na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
2020-04-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7 a w Warszawie sprawa znak 3/ZP/2020.
2020-04-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Obsługa techniczna i organizacyjna udostępnionych sal w Pałacu Kultury i Nauki na potrzeby Rady m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy
2020-03-31
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa "Opracowanie dokumentacji tj. materiałów o charakterze koncepcji programowej niezbędnych do wsparcia realizacji projektu Warszawski LAB koordynowanego przez Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy, zgodnie z wartościami i zasadami określonymi w projekcie Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy"
2020-03-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Zakup licencji i wsparcia technicznego Quest
2020-03-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - numer postępowania4/ZP/20
2020-03-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 10 numerów informatora "Kurier Wolski".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.