eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".
2020-03-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego".
2020-02-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
2019-12-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul.Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie
2019-12-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr6 przy ul. Okopowej 55A".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-13
2020-04-01
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a"
2020-03-11
2020-03-26
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli".
2020-01-24
2020-02-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2020-01-23
2020-01-31
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie
2020-01-20
2020-01-29
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze".
2020-01-20
2020-01-30
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".
2020-01-09
2020-01-22
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie.
2019-12-09
2019-12-17
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie.
2019-12-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".
2019-12-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego"
2019-12-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28".
2019-11-27
2019-12-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze".
2019-11-27
2019-12-10
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu".
2019-11-21
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192".
2019-11-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie´´
2019-10-24
2019-11-08
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze."
2019-10-21
2019-10-30
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa urządzeń sieciowych dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania
2019-10-18
2019-10-29
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie
2019-10-18
2019-11-05
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II"
2019-10-18
2019-10-29
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-30
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2020-03-24
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A".
2020-03-24
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie.
2020-03-24
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie.
2020-03-02
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie.
2020-01-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II"
2020-01-09
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze."
2019-12-30
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Usługa dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w administrowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, położonych w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192".
2019-12-16
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie.
2019-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24" w Warszawie.
2019-11-26
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa urządzeń sieciowych dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania "Pełna integracja i ujednolicenie infrastruktury IT Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z infrastrukturą IT Urzędu M.ST. Warszawy".
2019-11-21
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6".
2019-08-21
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022
2019-08-21
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu".
2019-08-09
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu".
2019-07-24
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dostawa i montaż mebli na wymiar (zabudów kuchennych) dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu".
2019-02-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102" w Warszawie.
2018-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.
2018-12-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego" - na podstawie opracowania pn. "Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego" w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego "ULICE NOWEJ PRAGI".
2018-11-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.