eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-17
2019-04-29
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13
2019-04-12
2019-04-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu dla Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 w Warszawie w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
2019-04-08
2019-04-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont pomieszczeń i wymiana drzwi w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. Przedszkola Nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w ramach zadania pn.: "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
2019-04-02
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn.Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-26
2019-04-11
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji w całym budynku oraz remont łazienek na kondygnacjach naziemnych w budynku Zespołu Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie, w ramach zadania pn.: "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".
2019-03-26
2019-04-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 395 przy ul. Sierakowskiego 9 do aktualnych przepisów p.poż. w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej
2019-03-14
2019-04-01
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont drogi wewnętrznej znajdującej się pomiędzy budynkami przy ulicy Jagiellońska 64 i 66 w Warszawie wraz z odwodnieniem
2019-03-08
2019-03-25
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont nawierzchni jezdni ulicy Linneusza na odcinku Jana Młota - Namysłowska
2019-03-05
2019-03-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie modernizacji terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońska 56, 58, 60 na terenie Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy, znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 32 w obrębie 4-12-03
2019-02-13
2019-02-21
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych i donic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sezonie 2019
2019-02-08
2019-02-25
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania dróg wewnętrznych w Dzielnicy Praga- Północ w Warszawie
2018-11-29
2018-12-14
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
2018-10-23
2018-11-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wymiana nawierzchni i przestarzałych urządzeń zabawowych, doposażenie w nowe zabawki VII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej 21 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja placów zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21,
2018-10-19
2018-10-29
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie nasadzeń roślin na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: "Więcej zieleni na Pradze" realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018
2018-10-16
2018-10-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie rekultywacji terenów zielonych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: "Nowa zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi" realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018
2018-10-11
2018-10-19
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
2018-09-27
2018-10-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontu nawierzchni terenu - alejki, ciągi piesze wokół Zespołu Szkół Nr 40 przy ul. Objazdowej 3 w Warszawie.
2018-09-20
2018-09-28
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie nasadzeń roślin na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: "Więcej zieleni na Pradze" realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018
2018-08-22
2018-09-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie modernizacji terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońska 56, 58, 60 na terenie Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy, znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 32 w obrębie 4-12-03.
2018-08-21
2018-09-05
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
2018-08-10
2018-08-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont tarasu oraz schodów wejściowych do budynku przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie, w ramach zadania pn. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2018-07-17
2018-08-01
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń III piętra i terenu na potrzeby szkoły podstawowej oraz modernizacji pozostałej części budynku w ramach zadania pn.: "Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej"
2018-07-09
2018-07-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont nawierzchni jezdni ulicy Linneusza na odcinku Jana Młota - Namysłowska
2018-07-05
2018-07-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie modernizacji terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońska 56, 58, 60 na terenie Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy, znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 32 w obrębie 4-12-03.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
2019-01-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
2018-12-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie nasadzeń roślin na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn."Więcej zieleni na Pradze" realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018
2018-12-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie rekultywacji terenów zielonych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn."Nowa zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi" realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018
2018-11-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontu nawierzchni terenu - alejki, ciągi piesze wokół Zespołu Szkół Nr 40 przy ul. Objazdowej 3 w Warszawie
2018-10-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
2018-08-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Przedmiotem zamówienia jest remont podłóg i malowanie ścian na korytarzu II piętra i salach lekcyjnych nr 54,57,58,59,60,61,65 usytuowanych na II piętrze w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 w Warszawie w ramach zadania pn."Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".
2018-08-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
2018-07-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont pomieszczeń w przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12, w ramach zadania Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2018-07-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w Warszawie, w ramach zadania pn.Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
2018-06-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont ogrodzenia Przedszkola nr 169 przy ul. Namysłowskiej 11 w Warszawie, w ramach zadania pn. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
2018-05-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont instalacji c.o. w całym budynku i węzła cieplnego oraz remont sanitariatów w poziomie piwnic w budynku zespołu Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie, w ramach zadania pn. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
2018-03-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remont dróg wewnętrznych przy ul. Bródnowskiej 6/12 na terenie Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy, znajdujących się na działce ewidencyjnej numer 35 w obrębie 4-13-01.
2018-03-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie m. st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ.
2018-02-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Świadczenie usług kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie .
2017-11-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Budowa tężni solankowej na Placu Hallera w Warszawie, dz. ew. 38, obręb 4-12-03, w ramach zadania pn.Realizacja projektuTężnia solankowa .
2017-11-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Usługa kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie.
2017-11-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie zielonego skweru w ramach realizacji projektu Budżetu Partycypacyjnego pt. "Kolejne Zielone Skwery Pragi"
2017-10-27
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2017-10-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ Wykonanie nasadzeń roślin na terenach zieleni (obszar - Floriańska) w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.