eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
2018-05-30
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie materiałów promocyjnych
2018-05-16
2018-06-04
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Realizacja 2 zadań remontowych w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie: 1) Remont instalacji grzewczej, ciepłej i zimnej wody wraz z węzłem cieplnym oraz remont instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia; 2) Remont szatni wraz z izolacją fundamentów budynku.
2018-05-10
2018-05-25
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Baboszewskiej
2018-05-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów wykonanie operatów szacunkowych
2018-04-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2018-03-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2018-02-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2018-02-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont mauzoleum Szustrów położonego na terenie parku Morskie Oko w Warszawie
2018-01-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury pryz ulicy Puławskiej 97 w Warszawie
2018-01-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie
2018-01-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie
2018-01-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-08
2018-05-17
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, ul. Woronicza 44A w okresie 01.11.2018r. - 31.05.2019r.
2018-05-04
2018-05-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów w Zespole Szkół nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie
2018-04-27
2018-05-14
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3" w Warszawie -II etap - budowa boiska do siatkówki
2018-04-27
2018-05-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul Żwirki i Wigury
2018-04-17
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg - 2 etap w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie.
2018-04-17
2018-04-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonej na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2018-04-17
2018-04-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2018-04-17
2018-04-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonej na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2018-04-16
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Orzyckiej w Warszawie - I Etap - od al. Lotników do słupa nr S10/A w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Orzyckiej od al. Lotników do ul. Śniadrwy"
2018-04-16
2018-05-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa i przebudowa oświetlenia ul. Żegiestowskiej w Warszawie
2018-04-04
2018-04-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji c.w. i z.w., instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów oraz remont łazienek w XLIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dolnej 6 w Warszawie
2018-04-04
2018-04-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ulicy Gimnastycznej w Warszawie
2018-04-04
2018-04-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, dostaw i usług
2018-03-29
2018-04-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją
2018-03-29
2018-04-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją.
2018-03-27
2018-04-05
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku i terenu Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacją.
2018-03-26
2018-04-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3" w Warszawie -II etap - budowa boiska do siatkówki
2018-03-26
2018-04-03
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
2018-03-23
2018-04-09
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa drogi Gminnej ul. Juraty w Dzielnicy Mokotów w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "budowa ul. Juraty".
2018-03-22
2018-04-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Baboszewskiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ulicy Gimnastycznej w Warszawie
2018-05-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją
2018-05-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją
2018-05-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Termomodernizacja budynku dydaktycznego XLIX Liceum ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14 w Warszawie w zakresie elewacji i wymiany okien oraz drzwi - 1 etap w ramach zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14"
2018-05-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
2018-05-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku i terenu Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n."Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacja.
2018-04-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z obszaru Górnego Mokotowa
2018-04-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z obszaru Dolnego M
2018-04-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont nawierzchni placu zabaw wraz z ciągami pieszymi w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie
2018-04-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Remont podłóg wraz z wymianą drzwi wewnętrznych - I etap" w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie.
2018-03-29
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wydawanie materiałów promocyjnych Urzędu Dzielnicy Mokotów "Dodatku dzielnicowego" dystrybucja w bezpłatnej gazecie lokalnej oraz jako samodzielna publikacja
2018-03-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w przedszkolu nr 139 przy ul. J. Dąbrowskiego 71 A w Warszawie.
2018-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot Curie 13 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p. n."Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot- Curie 13".
2018-03-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji ogrzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym w Przedszkolu nr 151 przy ul. Zacisznej 3, w Przedszkolu nr 275 przy ul. Piwarskiego 5 oraz w Przedszkolu nr 317 przy ul. Szaramowicza 11 w Warszawie.
2018-03-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacja.
2018-03-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa instalacji grzewczej budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n." Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3".
2018-03-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont elewacji i częściowa wymiana okien - 2 etap w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie.
2018-03-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30A w Warszawie
2018-03-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych".
2018-02-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości nieruchomości.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.