eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-24
2017-05-09
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie
2017-04-21
2017-05-08
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 w Warszawie
2017-04-19
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego "Orszy" w Warszawie
2017-03-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2017-02-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-10
2017-04-18
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją.
2017-04-07
2017-04-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-04-06
2017-04-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie
2017-04-04
2017-04-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Remont i adaptacja sali gimnastycznej na salę dydaktyczną wraz z łazienką w Przedszkolu nr 80 przy ul. Łukowej 4 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i montażowych objętych w/w dokumentacją.
2017-03-27
2017-04-04
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 remontów dróg1) ul. Gimnastycznej w Warszawie; 2) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Buską i ul. Żegiestowską w Warszawie
2017-03-24
2017-04-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Iwickiej na odc. od ul. Podchorążych do ul. Gagarina w Warszawie
2017-03-22
2017-03-30
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu auli w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie.
2017-03-20
2017-04-04
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych.
2017-03-16
2017-03-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych (z wyjątkiem instalacji wentylacji mechanicznej) w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2017-03-15
2017-03-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - I etap, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego".
2017-03-13
2017-03-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Jazgarzewskiej na odc. od ul. Chełmskiej do zakrętu przy budynku Gimnazjum nr 3 w Warszawie
2017-03-07
2017-03-15
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 remontów dróg1) ul. Gimnastycznej w Warszawie; 2) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Buską i ul. Żegiestowską w Warszawie
2017-02-27
2017-03-14
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie
2017-02-23
2017-03-13
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenu sportowo - rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie - 2 etap remont boiska do piłki nożnej i bieżni.
2017-02-10
2017-02-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie w ramach zadania remontowego pn"Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi" w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.
2017-02-08
2017-02-16
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej 97 w Warszawie.
2017-02-07
2017-02-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenów sportowych w Gimnazjum nr 7 przy ul. Podchorążych 49/63 w Warszawie
2017-02-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2017-01-31
2017-02-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 2 zadań pn. 1) Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie ; 2) Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw przy ul. Zwierzynieckiej 10 " wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją finansowanych z programu Budżetu Partycypacyjny 2017
2017-01-31
2017-02-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania p.n. "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie.
2017-04-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenu sportowo - rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie - 2 etap remont boiska do piłki nożnej i bieżni
2017-03-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury pryz ulicy Puławskiej 97 w Warszawie
2017-03-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50 A
2017-03-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2017-03-13
brak danych
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 zadań pn. 1) Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie ; 2) Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw przy ul. Zwierzynieckiej 10 " wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją finansowanych z programu Budżetu Partycypacyjny 2017
2017-03-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2017-03-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. CZARNOMORSKIEJ
2017-03-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. URSYNOWSKIEJ (KAZIMIERZOWSKA - AL. NIEPODLEGŁOSCI)
2017-03-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017
2017-03-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania p.n. "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2017-03-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA" w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017
2017-02-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Mokotów
2016-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
2016-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk oraz sprzątanie terenów niezagospodarowanych
2016-12-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa ul. 8 Kul i ul. 10 Kul (na odc. 8 Kul do połączenia z istniejącym wjazdem do P+R)
2016-12-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Częściowa wymiana drzwi w zespole szkół licealnych i technicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Czerskiej w Warszawie
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Żywnego w Warszawie
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n."Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.