eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-09
2015-10-26
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu dla zadania pn./Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Spartańskiej 4/ oraz realizacja projektu pn./Czerska i okolice przyjazne dla pieszych/ w zakresie organizacji ruchu finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2015 r
2015-09-30
2015-10-15
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT UL. INSPEKTOWEJ NA ODCINKU OD UL. PŁYCWIAŃSKIEJ DO UL. IMIELIŃSKIEJ
2015-09-29
2015-10-14
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 ORAZ BUDOWA ZJAZDU NA CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 1/1 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. /PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42/

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-25
2015-10-06
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2015-09-24
2015-10-02
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Ochrona mienia na terenie parku Dreszera oraz zieleńca przy ul. Broniwoja
2015-09-21
2015-09-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów
2015-09-18
2015-10-05
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY MOKOTÓW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA SIEDZIBY URZĘDU W ZAKRESIE PPOŻ. PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 - ETAP I W WARSZAWIE
2015-09-17
2015-09-25
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz likwidacja dzikich wysypisk
2015-09-15
2015-09-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW NA TERENIE PARKU DOLINKA SŁUŻEWIECKA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015 Projekt pn. Sadzenie drzew zimozielonych w celu utworzenia spójnego pasa zadrzewień izolacyjnych od ulicy Dolina Służewiecka
2015-09-15
2015-09-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW W PASIE DROGOWYM ULICY PODCHRĄŻYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015
2015-09-15
2015-09-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie nasadzeń drzew na terenachParku Dygata, zieleńca Bernardyńska Woda, w pasach drogowych ul. Okrężnej, ul. Bonifacego oraz Jeziornej-Zakręt-Koronowskiej, realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015 projekt pn. Sto drzew dla Sadyby i Stegien
2015-09-10
2015-09-18
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów USŁUGA CAŁKOWITEJ KONSERWACJI KSEROKOPIAREK BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU URZĘDU DZIELNICY MOKOTÓW
2015-09-10
2015-09-18
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Rakowieckiej 33A, Woronicza 44A w okresie 01.11.2015 r. - 31.10.2016 r.
2015-09-08
2015-09-16
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Ochrona mienia na terenie parku Dreszera oraz zieleńca przy ul. Broniwoja
2015-09-08
2015-09-16
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie toalety publicznej zlokalizowanej na terenie parku G. Dreszera
2015-09-02
2015-09-10
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów
2015-08-31
2015-09-08
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów w 10 lokalizacjach na terenie Mokotowa wraz z jednokrotnym myciem okien oraz sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wokół budynków przy ul. Rakowieckiej 25/27 i przy ul. Woronicza 44a.
2015-08-27
2015-09-11
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY
2015-08-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych Dzielnicy Mokotów kompleks C
2015-08-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych Dzielnicy Mokotów kompleks E
2015-08-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2015-08-21
2015-09-07
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara w Warszawie
2015-08-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonychna terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów
2015-10-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara w Warszawie
2015-10-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych Dzielnicy Mokotów kompleks C
2015-09-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz likwidacja dzikich wysypisk
2015-09-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie.
2015-09-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego położonego w budynku Szkoły Podstawowej nr 212 na działce nr ew. 5 obręb 1-05-22 przy ul. Czarnomorskiej 3 w Warszawie w trakcie realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Realizacja projektu Multimedialna sala dla seniora i krasnala - ul. Czarnomorska 3 finansowanego z budżetu partycypacyjnego 2015.
2015-09-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu C dzielnicy Mokotów
2015-09-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych dzielnicy Mokotów kompleks E
2015-09-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej połozonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2015-09-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonej na terenie kompleksu A
2015-09-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Remont nawierzchni jezdni ul. Ursynowskiej 2.Remont ulicy Łowickiej na odcinku od ul. Narbutta do ul. Madalińskiego 3.Remont nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Madalińskiego do ul. Narbutta 4.Remont nawierzchni jezdni ul. Chocimskiej na odcinku od ul. Goworka do ul. Willowej 5.Remont ul. Hołówki 6.Remont Al. Wyścigowej na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Pallutha 7.Remont ul. Wiśniowej od ul. Narbutta do ul. Melsztyńskiej 8.Remont nawierzchni jezdni ul. Granitowej w Warszawie
2015-09-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE
2015-09-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe potwierdzenie nadania u operatora wyznaczonego.
2015-09-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2015-09-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2015-09-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa placu zabaw i boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie budowanego przedszkola przy ul. Bełskiej 1/3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie
2015-08-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów /Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A/ w Warszawie w ramach projektów p.n.1.Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie 2.Realizacja projektu /Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa/ - ul. Czerniakowska 20A 3.Realizacja projektu /Radość dla dzieci/ - ul. Czerniakowska 20A 4.Odświeżenie zieleni w ogródku Przedszkola nr 391 finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego
2015-08-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów /Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego Przedszkola Integracyjnego nr 45 przy ul. Lenartowicza 4/ w Warszawie w ramach projektów p.n.1.Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45 2.Realizacja projektu pn. /Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45/, finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2015
2015-08-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów
2015-08-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.