eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Mokotów.
2016-10-28
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup komputerów i laptopów
2016-10-25
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanerów dokumentowych
2016-09-30
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego "Orszy" w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk oraz sprzątanie terenów niezagospodarowanych
2016-11-16
2016-11-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2016-11-10
2016-11-25
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów BUDOWA UL. 8 KUL I UL. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P+ R) w Warszawie
2016-11-08
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanerów dokumentowych
2016-11-04
2016-11-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych administracyjnych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2016-10-27
2016-11-14
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej
2016-10-25
2016-11-03
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2016-10-25
2016-11-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Żywnego
2016-10-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów.
2016-10-25
2016-11-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont nawierzchni jezdni ul.Czerskiej (na odc. ul. Chełmskiej do ul.Krasnołęckiej) w Warszawie
2016-10-21
2016-11-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów USUWANIE AWARII I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYPOMPOWYWANIEM WODY Z DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW.
2016-10-18
2016-11-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu Przedszkola nr 117 przy ul.Sieleckiej 26 w Warszawie
2016-10-18
2016-11-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Remont nawierzchni chodnika ul. Racławickiej (na odc. od ul. Bałuckiego do ul. Puławskiej) w Warszawie. 2.Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Woronicza i ul. Malawskiego w Warszawie" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.
2016-10-18
2016-11-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Bałuckiego (na odc. od ul. Racławickiej do ul. Ursynowskiej) w Warszawie
2016-10-17
2016-11-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów CZĘŚCIOWA WYMIANA DRZWI W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE PRZY UL.WIŚNIOWEJ 56
2016-10-17
2016-11-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu i nawierzchni ogrodu Przedszkola nr 147 przy ul.Zakrzewskiej 13 w Warszawie
2016-10-14
2016-10-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW.
2016-10-12
2016-10-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.JAZGARZEWSKIEJ
2016-10-12
2016-10-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.JOLIOT-CURIE
2016-10-11
2016-10-27
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA AL. WYŚCIGOWEJ 2. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.PALLUTHA 3. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. GRANITOWEJ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
2016-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk oraz sprzątanie terenów niezagospodarowanych
2016-12-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa ul. 8 Kul i ul. 10 Kul (na odc. 8 Kul do połączenia z istniejącym wjazdem do P+R)
2016-12-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Częściowa wymiana drzwi w zespole szkół licealnych i technicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Czerskiej w Warszawie
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Żywnego w Warszawie
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n."Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup komputerów i laptopów.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanerów dokumentowych.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej, ul. Pollutha, ul. Granitowej
2016-12-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2016-12-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu Przedszkola nr 117 przy ul. Sieleckiej 26 w Warszawie
2016-11-29
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej
2016-11-28
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30 w Warszawie
2016-11-25
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW.
2016-11-25
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Bałuckiego (na odc. od Racławickiej do ul. Ursynowskiej) w Warszawie
2016-11-24
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu nawierzchni ogrodu Przedszkola nr 147 przy Ul. Zakrzewskiej 13 w Warszawie
2016-11-22
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 80 przy ul. łukowej 4 w Warszawie
2016-11-22
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.