eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-09
2016-02-17
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. do ul. Żwirki i Wigury wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury
2016-02-05
2016-02-15
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją
2016-02-05
2016-02-15
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul.Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych ww dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn:Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul.Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2016-02-05
2016-02-15
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-03
2016-02-11
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2016-02-01
2016-02-09
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elewacji i częściowej wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją
2016-02-01
2016-02-10
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym w Przedszkolu nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 w Warszawie, w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w Warszawie oraz Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-02-01
2016-02-10
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w., instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów oraz remont łazienek w XLIV LO przy ul. Dolnej 6 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-02-01
2016-02-10
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w., instalacji kanalizacji oraz łazienek w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-01-22
2016-02-08
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY MOKOTÓW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA SIEDZIBY URZĘDU W ZAKRESIE PPOŻ. PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 - ETAP I W WARSZAWIE
2016-01-21
2016-01-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2015-11-26
2015-12-11
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT CHODNIKÓW UL. GOSZCZYŃSKIEGO OD AL. NIEPODLEGŁOŚCI DO UL. WEJNERTA W WARSZAWIE
2015-11-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów
2015-11-19
2015-11-27
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wraz z montażem mebli do budowanego przedszkola przy ul.Bełskiej 1/3 jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/ w Warszawie.
2015-11-19
2015-12-04
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z aranżacją wnętrz pomieszczeń w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)
2015-11-19
2015-12-04
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.WIKTORSKIEJ 83/87 NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
2015-10-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych
2015-10-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych.
2015-10-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych.
2015-10-23
2015-11-09
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2015-10-21
2015-10-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej oraz stacji uzdatniania wody przy ul.Wielickiej
2015-10-21
2015-10-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej19/25
2015-10-21
2015-10-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Wiśniowej
2015-10-14
2015-10-22
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z aranżacją wnętrz pomieszczeń w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)
2016-01-04
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wraz z montażem mebli do budowanego przedszkola przy ul.Bełskiej 1/3 jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:/ Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 /w Warszawie
2015-12-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
2015-12-30
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów
2015-12-29
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu poboru wody przy ul. Wielickiej oraz stacji uzdatniania wody przy ul.Wielickiej
2015-12-29
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej19/25
2015-12-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT CHODNIKÓW UL. GOSZCZYŃSKIEGO OD AL. NIEPODLEGŁOŚCI DO UL. WEJNERTA W WARSZAWIE
2015-12-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi wewnętrznej od ul. Iwickiej do ul. Sieleckiej w rejonie budynku ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie
2015-12-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Parku Mokotów i Parku G. Dreszera oraz punktów poboru wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy Mokotów
2015-11-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2015-11-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu dla zadania pn./Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Spartańskiej 4/ oraz realizacja projektu pn./Czerska i okolice przyjazne dla pieszych/ w zakresie organizacji ruchu finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2015 r
2015-11-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2015-11-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z nieruchomości park Promenada i park Dreszera na terenie Dzielnicy Mokotów.
2015-11-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do/z budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Woronicza 44A w okresie 01.11.2015r. - 31.10.2016 r.
2015-11-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 ORAZ BUDOWA ZJAZDU NA CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 1/1 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. /PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42/
2015-11-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT UL. INSPEKTOWEJ NA ODCINKU OD UL. PŁYCWIAŃSKIEJ DO UL. IMIELIŃSKIEJ
2015-11-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW NA TERENIE PARKU DOLINKA SŁUŻEWIECKA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015 Projekt pn. Sadzenie drzew zimozielonych w celu utworzenia spójnego pasa zadrzewień izolacyjnych od ulicy Dolina Służewiecka
2015-11-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych
2015-11-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych
2015-11-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.