Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-17
2015-04-01
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Zawrat, 2. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Merliniego, 3. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Bielawskiej, 4. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Olkuskiej w Warszawie

Zobacz wiecej

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-11
2015-03-19
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zorganizowanie dwóch 3-dniowych wyjazdów na targi branżowe dla uczestników projektu pn. /Szkoły zawodowe drogą do sukcesu/ - wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-14-066/13-00 z dnia 03.04.2014 r., oraz Aneksem nr UDA-POKL.09.02.00-14-066/13-01 z dnia 30.05.2014 r.
2015-03-04
2015-03-19
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul.Wałbrzyskiej 5 w Warszawie
2015-03-04
2015-03-19
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Doposażenie węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w. oraz łazienek w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a w Warszawie
2015-02-27
2015-03-09
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zorganizowanie kursów języka angielskiego wraz z zakupem zestawu podręczników dla 100 uczestników projektu /Podnieś kompetencje na Mokotowie/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-00 z dnia 23.12.2014r, oraz Aneksu nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-01 z dnia 23.01.2015r.
2015-02-27
2015-03-09
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zorganizowanie i przeprowadzenie 64 godzin lekcyjnych (tj. 45-minutowych) kursu ECDL Base dla 100 uczestników projektu /Podnieś kompetencje na Mokotowie/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-14-251-14-00 z dnia 23.12.2014r, oraz Aneksu nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-01 z dnia 23.01.2015r.
2015-02-26
2015-03-13
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Doposażenie węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w. oraz łazienek w Przedszkolu nr 196 przy ul. Nabielaka 18a w Warszawie
2015-02-09
2015-02-17
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2015-02-06
2015-02-16
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz likwidacja dzikich wysypisk
2015-02-05
2015-02-13
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Bieżące utrzymanie kanału Piaseczyńskiego
2015-02-05
2015-02-13
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2015-01-30
2015-02-09
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2014-11-17
2014-12-02
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 ul. Wiktorska 73 w Warszawie
2014-11-17
2014-12-02
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4, ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie
2014-10-31
2014-11-17
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont chodników na ul. Spartańskiej na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014-10-30
2014-11-14
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2014-10-29
2014-11-06
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego
2014-10-29
2014-11-06
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu pobory wody przy ul. Wielickiej oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej
2014-10-29
2014-11-06
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu poboru wody przy ul. Wiśniowej
2014-10-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z nieruchomości park Promenada i park Dreszera na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2014-10-17
2014-11-03
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej basenu w Zespole Sportowym przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie. 2.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania od węzła cieplnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie.

Zobacz wiecej

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz likwidacja dzikich wysypisk
2015-03-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Bieżące utrzymanie kanału Piaseczyńskiego
2015-03-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2015-03-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2014-12-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 ul. Wiktorska 73 w Warszawie
2014-12-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja barier architektonicznych na skwerze Słonimskiego w Warszawie.
2014-12-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do placówek oświatowych na trasie dom - placówka oświatowa - dom dla Obszaru Mokotów IV.
2014-12-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4, ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie
2014-12-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2014-12-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej basenu w Zespole Sportowym przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie. 2.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania od węzła cieplnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie.
2014-12-01
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego
2014-12-01
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu pobory wody przy ul. Wielickiej oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Wielickiej
2014-12-01
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu poboru wody przy ul. Wiśniowej
2014-11-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Remont podłóg w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie 2. Remont podłóg w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35 w Warszawie 3. Remont podłóg II etap na I i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie - sale dydaktyczne nr 30, 31, 46, 47
2014-11-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZIELENI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 103 PRZY UL. JEZIORNEJ 5/9 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. /BUDOWA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU /RADOSNA SZKOŁA/ SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 103 UL. JEZIORNA 5/9 W WARSZAWIE
2014-11-20
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Rakowiecka 33A, Woronicza 44A w okresie 01.11.2014 r.- 30.10.2015 r
2014-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
2014-11-18
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa artykułów biurowych do magazynu Urzędu Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27
2014-11-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z nieruchomości park Promenada i park Dreszera na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2014-11-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do /z budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 ul. Woronicza 44A w okresie od 01.11.2014 do 31.10.2015

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.