eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2018-03-07
2018-03-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego p.n . "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie.
2018-02-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2018-02-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont mauzoleum Szustrów położonego na terenie parku Morskie Oko w Warszawie
2018-01-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury pryz ulicy Puławskiej 97 w Warszawie
2018-01-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie
2018-01-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie
2018-01-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56".
2018-01-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.
2018-01-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa ul. 8 KUL ( na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R) w Warszawie
2018-01-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie sadzenia roślin, odmładzania krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów
2018-01-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie- I etap
2018-01-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dwóch placów zabaw wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacjami w ramach zadań inwestycyjnych pn.1. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13 2. Przebudowa placu zabaw w przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35
2018-01-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu"
2018-01-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie
2018-01-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zabezpieczenie urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie.
2017-12-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku i terenu Przedszkola nr 19 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa budynku i terenu przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacją.
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej w Warszawie
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-06
2018-03-14
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z obszaru Dolnego Mokotowa
2018-03-06
2018-03-14
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z obszaru Górnego Mokotowa
2018-03-02
2018-03-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Jadźwingów" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
2018-02-20
2018-03-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Termomodernizacja budynku dydaktycznego XLIX Liceum ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14 w Warszawie w zakresie elewacji i wymiany okien oraz drzwi - 1 etap w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14"
2018-02-19
2018-03-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont nawierzchni placu zabaw wraz z ciągami pieszymi w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.
2018-02-19
2018-03-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Baboszewskiej
2018-02-13
2018-02-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa drogi Gminnej ul. Juraty w Dzielnicy Mokotów w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "budowa ul. Juraty".
2018-02-09
2018-02-26
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ulicy Gimnastycznej w Warszawie
2018-02-08
2018-02-26
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Remont podłóg wraz z wymianą drzwi wewnętrznych - I etap" w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie.
2018-02-08
2018-02-23
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 139 przy ul. J. Dąbrowskiego 71A w Warszawie.
2018-02-06
2018-02-14
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie dla zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją.
2018-02-02
2018-02-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu instalacji ogrzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym w Przedszkolu nr 151 przy ul. Zacisznej 3, w przedszkolu nr 275 przy ul. Piwarskiego 5 oraz w Przedszkolu nr 317 przy ul. Szaramowicza 11 w Warszawie.
2018-02-02
2018-02-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa budynku sześciooddziałowego Przedszkola w miejscu istniejącego przedszkola typu ciechanowskiego podlegającego rozbiórce przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A"
2018-01-26
2018-02-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont elewacji i częściowa wymiana okien - 2 etap w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie
2018-01-26
2018-02-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30A w Warszawie
2018-01-25
2018-02-02
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wydawanie materiałów promocyjnych Urzędu Dzielnicy Mokotów "Dodatku dzielnicowego" dystrybuowanych w bezpłatnej gazecie lokalnej oraz jako samodzielna publikacja
2018-01-25
2018-02-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot Curie 13 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p. n.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot- Curie 13".
2018-01-22
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości nieruchomości
2018-01-18
2018-01-29
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu niecki basenowej w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie.
2018-01-18
2018-02-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa drogi Gminnej ul. Juraty w Dzielnicy Mokotów w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "budowa ul. Juraty".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w przedszkolu nr 139 przy ul. J. Dąbrowskiego 71 A w Warszawie.
2018-03-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot Curie 13 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p. n."Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot- Curie 13".
2018-03-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji ogrzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym w Przedszkolu nr 151 przy ul. Zacisznej 3, w Przedszkolu nr 275 przy ul. Piwarskiego 5 oraz w Przedszkolu nr 317 przy ul. Szaramowicza 11 w Warszawie.
2018-03-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 300 przy ul. Portofino 4" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacja.
2018-03-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa instalacji grzewczej budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n." Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3".
2018-03-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont elewacji i częściowa wymiana okien - 2 etap w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie.
2018-03-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30A w Warszawie
2018-03-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych".
2018-02-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości nieruchomości.
2018-02-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu niecki basenowej w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie.
2018-02-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35 w Warszawie.
2017-12-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznychBryły i Langego (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Wierzbnie") finansowanych z Budżetu partycypacyjnego 2017.
2017-12-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32" w Warszawie
2017-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Mokotów do szkoły na trasie dom - szkoła - dom dla Obszaru Mokotów I
2017-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Mokotów do szkoły na trasie dom - szkoła - dom dla Obszaru Mokotów VII
2017-12-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi gospodarczej w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50 a w Warszawie w ramach zadania remontowego p.n. "Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi" w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.
2017-11-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu "C" Dzielnicy Mokotów.
2017-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
2017-11-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2017/2018.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.