eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej w Warszawie
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej w Warszawie
2017-08-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz usuwanie chwastowisk.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-27
2017-12-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa w zakresie termomodernizacji, instalacji wentylacji i instalacji odgromowej budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13"
2017-11-17
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach wewnętrznychBryły i Langego (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Wierzbnie") finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017
2017-11-10
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont chodnika ul. Racławickiej na odc. ul. Puławska - ul. Bałuckiego (strona południowa) w Warszawie
2017-11-09
2017-11-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w Warszawie w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p.n. . "Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych".
2017-11-09
2017-11-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32" w Warszawie
2017-11-06
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2017/2018.
2017-11-02
2017-11-17
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-10-18
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznychBelgijskiej i Morskie Oko (w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Puławskiej i Morskie Oko oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej"), Jodłowej, Konstancińskiej i Okrężnej (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Sadybie") finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-10-18
2017-11-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi gospodarczej w Przedszkolu nr 294 przy ul.Czerniakowskiej 50a w Warszawie w ramach zadania remontowego p.n:"Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi" w Przedszkolu nr 294 przy ul.Czerniakowskiej 50a w Warszawie
2017-10-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie sadzenia roślin, odmładzania krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-10-13
2017-10-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont chodnika ul. Racławickiej na odc. ul. Puławska - ul. Bałuckiego (strona południowa) w Warszawie
2017-10-13
2017-10-23
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2017/2018.
2017-10-13
2017-10-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Bryły i Langego (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Wierzbnie") finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-10-12
2017-10-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2017-10-12
2017-10-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości gruntowych
2017-10-11
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa i montaż komputerów i sprzętu elektronicznego jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa DK Kadr (rewitalizacja)"
2017-10-05
2017-10-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie
2017-09-29
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa skweru w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu skweru "Siekierki Centrum " finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
2017-09-28
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie- I etap
2017-09-28
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32" w Warszawie
2017-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Mokotów do szkoły na trasie dom - szkoła - dom dla Obszaru Mokotów I
2017-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Mokotów do szkoły na trasie dom - szkoła - dom dla Obszaru Mokotów VII
2017-12-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2017-12-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi gospodarczej w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50 a w Warszawie w ramach zadania remontowego p.n. "Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi" w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.
2017-11-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu "C" Dzielnicy Mokotów.
2017-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
2017-11-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2017/2018.
2017-11-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont chodnika ul. Racławickiej na odc. ul. Puławska - ul. Bałuckiego (strona południowa) w Warszawie
2017-11-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie sadzenia roślin, odmładzania krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-11-21
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30 a w Warszawie - I etap
2017-11-20
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa i montaż komputerów i sprzętu elektronicznego jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa DK Kadr (rewitalizacja)"
2017-11-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznychBelgijskiej i Morskie Oko (w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Puławskiej i Morskie Oko oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej"), Jodłowej, Konstancińskiej i Okrężnej (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Sadybie") finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-11-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu "B" Dzielnicy Mokotów.
2017-11-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont Mauzoleum Szustrór położonego na terenie Parku Morskie Oko w Warszawie.
2017-11-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.
2017-11-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie.
2017-11-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie
2017-11-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi wewnętrznej od ul. Wiktorskiej do Przedszkola nr 139 w Warszawie.
2017-11-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum ogólnokształcącym przy ul. Joliot- Curie 14 w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.