eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-04
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup telefonów IP
2016-07-27
2016-08-04
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup dwóch serwerów
2016-07-27
2016-08-12
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6
2016-07-27
2016-08-12
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY
2016-07-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-07-26
2016-08-11
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie
2016-07-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2016-07-26
2016-08-10
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego części osiedla Służew nad Dolinką w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Teren rekreacyjno- wypoczynkowy Górki Służewskie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016
2016-07-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2016-07-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2016-07-26
2016-08-11
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka/Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odc. ul. Rakowiecka -ul. Narbutta
2016-07-26
2016-08-03
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup przełączników sieciowych wraz z usługą instalacji i konfiguracji
2016-07-26
2016-08-11
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej i ul. Gotarda w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska Gotarda
2016-07-25
2016-08-10
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu w Przedszkolu nr 391 przy ul.Czerniakowskiej 20a w Warszawie oraz remont dachu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.J.Curie 14 w Warszawie
2016-07-25
2016-08-10
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont elewacji i częściowej wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie.
2016-07-25
2016-08-02
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE
2016-07-22
2016-08-08
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Remont instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w. , instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów 2.Remont łazienek finansowany z programu Budżet Partycypacyjny 2016 r. W PRZEDSZKOLU NR 139 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 71A W WARSZAWIE
2016-07-22
2016-08-08
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa siłowni plenerowej na terenie osiedla Służew nad Dolinką w rejonie ul.J.S.Bacha w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Siłownia plenerowa - rejon A, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-07-22
2016-08-08
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa siłowni plenerowej przy ul.Bernardyńskiej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Siłownia plenerowa - Fitness, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-07-22
2016-08-09
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-08-26
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup telefonów IP
2016-08-26
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup przełączników sieciowych wraz z usługą instalacji i konfiguracji
2016-08-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE
2016-08-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie.
2016-08-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w salach lekcyjnych - II etap w X l.O. przy ul. Woronicza w Warszawie.
2016-08-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2
2016-08-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 przy ul. Św. Bonifacego 10 w Warszawie; 2.Kapitalny remont czterech toalet w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 przy ul. Św. Bonifacego 10 w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016; 3.Wspieramy mamy - remont schodów z wykonaniem podjazdu dla wózków dla Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.
2016-08-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z remontem podłóg w Przedszkolu nr 196 przy ul.Nabielaka 18a w Warszawie oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu nr 147 przy ul.Zakrzewskiej 13 w Warszawie
2016-08-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r.
2016-08-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-08-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sadzenie drzew na terenie Sielc w ramach realizacji projektu pn. /100 drzew dla Sielc/ finansowanego ze środków Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016
2016-08-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2016-08-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2016-08-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2016-08-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Interwencyjne pogotowie oczyszczania oraz likwidacja dzikich wyspypisk
2016-08-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Koszenie chwastowisk na terenie Dzielnicy Mokotów
2016-08-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie
2016-08-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-07-28
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wraz z montażem mebli dla budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 w Warszawie jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42.
2016-07-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Realizacja projektu Miejsce zabaw i spotkań Służewiaczek w ogrodzie Przedszkola nr 67 przy ul.Sonaty 6a w Warszawie, 2. Realizacja projektu Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu nr 139 przy ul.Dąbrowskiego 71a w Warszawie, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.