eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-27
2016-05-06
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie wiszących kwietników na latarniach znajdujących się na terenie parku Mokotów /w al. A. Panufnika/ położonego w Dzielnicy Mokotów wraz z pielęgnacją nasadzeń
2016-04-22
2016-05-09
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana okien na klatce schodowej w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie , częściowa wymiana okien w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Rzymowskiego 38 w Warszawie oraz częściowa wymiana okien 2 - etap w XXVIII LO przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie
2016-04-22
2016-05-04
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji grzewczej, ciepłej i zimnej wody wraz z węzłem cieplnym oraz remontu instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12 w Warszawie
2016-04-21
2016-04-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych
2016-04-21
2016-05-06
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Nadbudowa o 1 kondygnację, rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu (na dz. ew. nr 8/1, 8/2 z obrębu 0402), infrastrukturą techniczną (dz. ew. 4/3 z obrębu 0402) oraz budową zjazdu z ul. Stefana Bryły (dz. ew. nr 4/3 z obrębu 0402) w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8.
2016-04-20
2016-05-05
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie technologii sceny, oświetlenia scenicznego i kinotechniki dla budowanego Domu Kultury Kadr przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pnBudowa DK Kadr (rewitalizacja)
2016-04-15
2016-05-04
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie
2016-04-15
2016-05-04
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont schodów - I etap w Gimnazjum nr 11 przy ul. Podbipięty 2 w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-20
2016-04-28
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI INSTALACJI SANITARNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE
2016-04-15
2016-04-25
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego Realizacja projektu Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej finansowanego z programu Budżet partycypacyjny 2016 oraz przebudowy drogi ul. Czarnomorskiej w zakresie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pnPrzebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww dokumentacją.
2016-04-12
2016-04-21
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-04-08
2016-04-25
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót budowlanych związanych ze stałym wyposażeniem budynku Gimnazjum nr 42 przy ul. Żywnego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42.
2016-04-05
2016-04-13
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczącychbudowy siłowni plenerowej na terenie osiedla Służew nad Dolinką w rejonie ul. J.S. Bacha i ul. Batuty w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Siłownia Plenerowa - rejon A, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016; budowy siłowni plenerowej przy ul. Bernardyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Siłownia Plenerowa - Fitness, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-04-05
2016-04-20
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie remontu nawierzchni ciągów pieszych na terenie Parku Mokotów (w okolicy Pałacu Szustrów) I etap w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016 pnRewitalizacja Parku Morskie Oko Szustrów
2016-04-04
2016-04-19
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z oprawami oświetleniowymi w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22/24 w Warszawie
2016-04-04
2016-04-19
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu Nr 83 przy Batorego 35 w Warszawie
2016-04-01
2016-04-11
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego Realizacja projektu Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy czarnomorskiej od Bonifacego do Warneńskiej finansowanego z programu Budżet partycypacyjny 2016 oraz przebudowy drogi ul. Czarnomorskiej w zakresie oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pnPrzebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją.
2016-04-01
2016-04-18
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z oprawami oświetleniowymi w Gimnazjum nr 3 przy ul. Chełmskiej 23 w Warszawie
2016-04-01
2016-04-18
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Niedźwiedziej w Warszawie
2016-04-01
2016-04-11
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 300 przy ul.Portofino 4 w Warszawie, w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 w Warszawie ,w Gimnazjum nr 11 przy ul. Podbipięty 2 Warszawie
2016-04-01
2016-04-18
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom
2016-04-01
2016-04-11
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy placu zabaw na terenie przy ul. Łowickiej i ul. Dąbrowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Otwarty plac zabaw ul. Łowicka ul.Dąbrowskiego, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-03-30
2016-04-14
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów w Zespole Szkól Licealnych i Technicznych przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie
2016-03-25
2016-04-04
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie nasadzeń róż na terenie Parku Mokotów położonego w Dzielnicy Mokotów w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-03-25
2016-04-04
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Bieżące utrzymanie kanału Piaseczyńskiego /odcinek odkryty/
2016-03-11
2016-03-21
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 zadań1) Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 260 przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie; 2) Remont dachu w Przedszkolu nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20a w Warszawie; 3) Remont dachu XLIX LO przy ul. Joliot-Curie 14 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją (w zakresie punktu 2 i 3).
2016-03-11
2016-03-21
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 zadań inwestycyjnych p.n. 1) Realizacja projektu Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie, 2) Realizacja projektu Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie, 3) Realizacja projektu Siłownia plenerowa - rejon F na terenie placówki oświatowej przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie, finansowanych z programu Budżet Partycypacyjny 2016 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-03-11
2016-03-21
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 zadań1) Remont terenu sportowo - rekreacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie; 2) remont terenów sportowych Gimnazjum nr 7 przy ul. Podchorążych 49 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie nasadzeń róż na terenie Parku Mokotów położonego w Dzielnicy Mokotów w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 w Warszawie
2016-04-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Założenie łąk kwietnych na terenie parków położonych w Dzielnicy Mokotów
2016-04-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych Dzielnicy Mokotów a stanowiących własność lub będących we władaniu m.st Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom, w tym opracowanie projektów organizacji ruchu dla zadania pnUlice wygodne dla rowerów finansowanych z programu Budżet Partycypacyjny 2016 r.
2016-04-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 zadań1) Remont terenu sportowo - rekreacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie; 2) remont terenów sportowych Gimnazjum nr 7 przy ul. Podchorążych 49 w Warszawie
2016-04-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 zadań1) Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 260 przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie; 2) Remont dachu w Przedszkolu nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20a w Warszawie; 3) Remont dachu XLIX LO przy ul. Joliot-Curie 14 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją (w zakresie punktu 2 i 3).
2016-04-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 w Warszawie - I Etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2
2016-04-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3 zadań inwestycyjnych p.n. 1) Realizacja projektu Siłownia plenerowa przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie, 2) Realizacja projektu Bezpieczna nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie, 3) Realizacja projektu Siłownia plenerowa - rejon F na terenie placówki oświatowej przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie, finansowanych z programu Budżet Partycypacyjny 2016 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-04-06
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg w zakresie oświetlenia ul. Płyćwiańskiej, ul. Jazgarzewskiej, ul. Jadźwingów i ul. Kolady w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych ww dokumentacjami w ramach zadań inwestycyjnych pn Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej, Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej, Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów i Przebudowa oświetlenia ul. Kolady
2016-04-06
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg w zakresie oświetlenia ul. Joliot- Curie i ul. Ursynowskiej (od ul. Kazimierzowskiej do al. Niepodległości) w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych ww dokumentacjami w ramach zadań inwestycyjnych pn Przebudowa oświetlenia ul. Joliot - Curie i Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej Kazimierzowska - al. Niepodległości
2016-04-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg w zakresie oświetlenia al. Wyścigowej, ul. Granitowej i ul. Pallutha w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacjami, w ramach zadań inwestycyjnychPrzebudowa oświetlenia al. Wyścigowej, Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej, Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha
2016-03-30
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Do ul. Żwirki i Wigury wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn /Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury/
2016-03-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z aranżacją wnętrz pomieszczeń w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)
2016-03-30
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul.Wałbrzyskiej 5 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w w dokumentacją.
2016-03-30
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie oświetlenia ul.Miłobędzkiej (od ul.Racławickiej do Agencji Wywiadu) i ul.Spartańskiej w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją w ramach zadań inwestycyjnychPrzebudowa oświatlenia ul.Miłobędzkiej (Racławicka-Agencja Wywiadu), Przebudowa oświetlenia ul.Spartańskiej.
2016-03-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gościniec 53 oraz w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Joliot - Curie 13 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-03-21
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej- remontu instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w., instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowania przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów, - remontu łazienek finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016 r. w Przedszkolu nr 139 przy ul. J. Dąbrowskiego 71a w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-03-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY MOKOTÓW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA SIEDZIBY URZĘDU W ZAKRESIE PPOŻ. PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 - ETAP I W WARSZAWIE
2016-03-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w., instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów oraz remont łazienek w XLIV LO przy ul. Dolnej 6 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-03-15
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym w Przedszkolu nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 w Warszawie, w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w Warszawie oraz Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.