eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-25
2016-11-03
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2016-10-25
2016-11-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Żywnego
2016-10-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów.
2016-10-25
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanerów dokumentowych
2016-10-25
2016-11-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont nawierzchni jezdni ul.Czerskiej (na odc. ul. Chełmskiej do ul.Krasnołęckiej) w Warszawie
2016-10-21
2016-11-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów USUWANIE AWARII I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYPOMPOWYWANIEM WODY Z DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW.
2016-10-18
2016-11-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu Przedszkola nr 117 przy ul.Sieleckiej 26 w Warszawie
2016-10-18
2016-11-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Remont nawierzchni chodnika ul. Racławickiej (na odc. od ul. Bałuckiego do ul. Puławskiej) w Warszawie. 2.Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni chodnika w rejonie ul. Woronicza i ul. Malawskiego w Warszawie" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.
2016-10-18
2016-11-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Bałuckiego (na odc. od ul. Racławickiej do ul. Ursynowskiej) w Warszawie
2016-10-17
2016-11-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów CZĘŚCIOWA WYMIANA DRZWI W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE PRZY UL.WIŚNIOWEJ 56
2016-10-17
2016-11-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu i nawierzchni ogrodu Przedszkola nr 147 przy ul.Zakrzewskiej 13 w Warszawie
2016-10-12
2016-10-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.JAZGARZEWSKIEJ
2016-10-12
2016-10-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.JOLIOT-CURIE
2016-10-11
2016-10-27
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA AL. WYŚCIGOWEJ 2. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.PALLUTHA 3. PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. GRANITOWEJ
2016-09-30
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego "Orszy" w Warszawie
2016-09-01
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup dwóch serwerów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-14
2016-10-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW.
2016-10-07
2016-10-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.SPARTAŃSKIEJ
2016-10-07
2016-10-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.URSYNOWSKIEJ (OD UL.KAZIMIERZOWSKIEJ DO AL. NIEPODLEGŁOŚCI)
2016-10-06
2016-10-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. PŁYĆWIAŃSKIEJ.
2016-10-06
2016-10-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 80 PRZY UL. ŁUKOWEJ 4 W WARSZAWIE.
2016-10-06
2016-10-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30 w Warszawie
2016-10-06
2016-10-24
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n."Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie.
2016-09-30
2016-10-17
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL.MIŁOBĘDZKIEJ (OD UL.RACŁAWICKIEJ DO AGENCJI WYWIADU)
2016-09-29
2016-10-07
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości gruntowych
2016-09-29
2016-10-07
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2016-09-23
2016-10-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 196 przy ul. Nabielaka 18a w Warszawie
2016-09-22
2016-10-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących lokali mieszkalnych na salę multimedialną wraz z przebudową schodów zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców" w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie, I etap, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.
2016-09-21
2016-10-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT PODŁÓG W PRZEDSZKOLU NR 278 PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 3 W WARSZAWIE.
2016-09-15
2016-09-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu".
2016-09-01
2016-09-12
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW URZEDU DZIELNICY MOKOTÓW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27, RAKOWIECKIEJ 33 A, WORONICZA 44 A W OKRESIE 01.11 2016 r. - 31.10.2017 r.
2016-07-27
2016-08-04
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup telefonów IP
2016-07-27
2016-08-04
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup dwóch serwerów
2016-07-27
2016-08-12
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6
2016-07-27
2016-08-12
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY
2016-07-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-20
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2016-09-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie
2016-09-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2016-2018 do budynków Urzędu Dzilenicy Mokotów
2016-09-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego części osiedla Służew nad Dolinką w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Teren rekreacyjny- wypoczynkowy Górki Służewskie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016
2016-09-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej i ul. Gotarda w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska Gotarda
2016-09-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Rakowiecka/Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul.Kazimierzowskiej na odc.ul.Rakowiecka-ul.Narbutta
2016-09-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6
2016-09-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa siłowni plenerowej przy ul. Bernardyńskiej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. /Realizacja projektu Siłownia plenerowa - Fitness/, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-09-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016-09-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa siłowni plenerowej na terenie osiedla /Służew nad Dolinką/ w rejonie ul. J. S. Bacha w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. /Realizacja projektu Siłownia plenerowa / - rejon A, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-09-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Realizacja zadania inwestycyjnego pn. /Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej w Warszawie/ w formule zaprojektuj i wybuduj
2016-09-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Zawojskiej w Warszawie
2016-09-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont elewacji i częściowej wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie.
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu w Przedszkolu nr 391 przy ul.Czerniakowskiej 20a w Warszawie oraz remont dachu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.J.Curie 14 w Warszawie
2016-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa placu zabaw na terenie przy ul.Łowickiej ul.Dąbrowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Otwarty plac zabaw ul.Łowickiej ul.Dąbrowskiego, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-09-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Realizacja projektu Siłownia plenerowa przy ul.Grupy AK Północ 2.Realizacja projektu Siłownia plenerowa -rejon F na terenie placówki oświatowej przy ul.Zakrzewskiej 24 w Warszawie finansowanych z programu Budżet Partycypacyjny 2016
2016-09-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Remont instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w. , instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów 2.Remont łazienek finansowany z programu Budżet Partycypacyjny 2016 r. W PRZEDSZKOLU NR 139 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 71A W WARSZAWIE
2016-09-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont zaplecza sportowego (szatnie,natryski,toalety)w CX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jana III Sobieskiego 68 w Warszawie
2016-08-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie.
2016-08-31
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego dla budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 w Warszawie jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.