eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-21
2017-08-29
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonywanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-08-11
2017-08-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32 w Warszawie
2017-08-11
2017-08-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Modzelewskiego 96-100 w Warszawie
2017-08-11
2017-08-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont nawierzchni jezdni ul. Bałuckiego na odc. ul. Olkuska - ul. Ursynowska w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-14
2017-08-22
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją
2017-08-02
2017-08-10
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14 w warszawie w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją.
2017-08-01
2017-08-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w., instalacji kanalizacji oraz łazienek w przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie w ramach zadania remontowego pn. "Doposażenie węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w., instalacji kanalizacji"
2017-08-01
2017-08-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości"
2017-08-01
2017-08-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont części budynku Gimnazjum nr 9 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 371 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 w Warszawie
2017-07-28
2017-08-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Grupy AK Północ w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy" finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
2017-07-28
2017-08-07
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni Dzielnicy Mokotów.
2017-07-21
2017-08-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p.n. . "Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych"
2017-07-20
2017-07-28
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22".
2017-07-20
2017-07-28
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6".
2017-07-19
2017-07-27
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy terenów sportowo-rekreacyjnych wraz zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 w ramach zadania pn. "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych ww. dokumentacją
2017-07-19
2017-08-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 70 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Bruna 11 w Warszawie, finansowanym z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-07-18
2017-07-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
2017-07-18
2017-07-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Kraushara w Warszawie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ul. Kraushara"
2017-07-14
2017-07-31
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej w Warszawie
2017-07-11
2017-07-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Włoskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. " przebudowa ul. Włoskiej".
2017-07-11
2017-07-26
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu"
2017-07-06
2017-07-14
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot - Curie 13 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot - Curie 13
2017-07-06
2017-07-14
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3.
2017-07-06
2017-07-14
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie.
2017-07-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji c.o. z węzłem cieplnym w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12 w Warszawie
2017-07-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w warszawie na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p.n"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210.212 na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego"
2017-07-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w/w dokumentacją.
2017-07-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót budowlanych zadania pn. Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107" przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-07-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów remont schodów oraz tarasu w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30 a w Warszawie.
2017-07-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacją.
2017-07-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie
2017-07-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana stolarki w Przedszkolu nr 80 przy ul. Łukowej 4 w Warszawie - I etap, w tym wewnętrzna stolarka drzwiowa, wewnętrzna stolarka drzwiowa PCV, aluminiowa zewnętrzna ślusarka drzwiowa.
2017-07-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 260 przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie
2017-07-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zabezpieczenie urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie
2017-07-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont pomieszczeń piwnicy wraz z izolacją fundamentów w Przedszkolu nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie
2017-06-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów - II etap, wzdłuż budynku nr 20, słup P3, P4, P5 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów" Przebudowa oświetlenia ul. Kolady - II etap, latarnie P4, P5, P6, P7, P8, P9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Kolady"
2017-06-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Mokotów
2017-06-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 w warszawie.
2017-05-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Iwickiej na odc. od ul. Podchorążych do ul. Gagarina w Warszawie
2017-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 2 remontów dróg1) ul. Gimnastycznej w Warszawie, 2) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. buską i ul. Żegiestowską w Warszawie
2017-05-15
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku baszta 3" wraz ze prawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją.
2017-05-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Jazgarzewskiej na odc. od ul. Chełmskiej do zakrętu przy budynku Gimnazjum nr 3 w Warszawie.
2017-05-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu auli w X LO przy ul. Woronicza 8 w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.