eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-27
2017-03-14
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie
2017-02-23
2017-03-13
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenu sportowo - rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie - 2 etap remont boiska do piłki nożnej i bieżni.
2017-02-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
2017-02-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-02-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie w ramach zadania remontowego pn"Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi" w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.
2017-02-08
2017-02-16
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury zlokalizowanego przy ulicy Puławskiej 97 w Warszawie.
2017-02-07
2017-02-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenów sportowych w Gimnazjum nr 7 przy ul. Podchorążych 49/63 w Warszawie
2017-01-31
2017-02-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 2 zadań pn. 1) Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie ; 2) Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw przy ul. Zwierzynieckiej 10 " wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją finansowanych z programu Budżetu Partycypacyjny 2017
2017-01-31
2017-02-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania p.n. "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2017-01-27
2017-02-06
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2017-01-27
2017-02-06
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017
2017-01-27
2017-02-06
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA" w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017
2017-01-24
2017-02-08
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. CZARNOMORSKIEJ
2017-01-24
2017-02-08
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. URSYNOWSKIEJ (KAZIMIERZOWSKA - AL. NIEPODLEGŁOSCI)
2016-12-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Mokotów.
2016-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk oraz sprzątanie terenów niezagospodarowanych
2016-11-16
2016-11-24
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2016-11-10
2016-11-25
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów BUDOWA UL. 8 KUL I UL. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P+ R) w Warszawie
2016-11-08
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanerów dokumentowych
2016-11-04
2016-11-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych administracyjnych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2016-10-28
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup komputerów i laptopów
2016-10-27
2016-11-14
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej
2016-10-25
2016-11-03
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2016-10-25
2016-11-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Żywnego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Mokotów
2016-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
2016-12-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk oraz sprzątanie terenów niezagospodarowanych
2016-12-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa ul. 8 Kul i ul. 10 Kul (na odc. 8 Kul do połączenia z istniejącym wjazdem do P+R)
2016-12-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Częściowa wymiana drzwi w zespole szkół licealnych i technicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Czerskiej w Warszawie
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Żywnego w Warszawie
2016-12-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n."Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup komputerów i laptopów.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanerów dokumentowych.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2016-12-07
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej, ul. Pollutha, ul. Granitowej
2016-12-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2016-12-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu Przedszkola nr 117 przy ul. Sieleckiej 26 w Warszawie
2016-11-29
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej
2016-11-28
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30 w Warszawie
2016-11-25
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW.
2016-11-25
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Bałuckiego (na odc. od Racławickiej do ul. Ursynowskiej) w Warszawie
2016-11-24
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu nawierzchni ogrodu Przedszkola nr 147 przy Ul. Zakrzewskiej 13 w Warszawie
2016-11-22
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 80 przy ul. łukowej 4 w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.