eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-30
2015-08-17
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT I WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W PRZEDSZKOLU NR 326 PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 W WARSZAWIE.
2015-07-28
2015-08-12
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie.
2015-07-17
2015-08-03
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów /Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego Przedszkola Integracyjnego nr 45 przy ul. Lenartowicza 4/ w Warszawie w ramach projektów p.n.1./Boisko do gier i zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 45/ 2.Realizacja projektu pn. /Zabawki do ogrodu dla Przedszkola Integracyjnego nr 45/, finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2015
2015-07-09
2015-08-10
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe potwierdzenie nadania u operatora wyznaczonego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-15
2015-07-30
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów DOKOŃCZENIE ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PLACU ZABAW I BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENI NA TERENIE BUDOWANEGO PRZEDSZKOLA PRZY ul. BEŁSKIEJ 1/3 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. BUDOWA PRZEDSZKOLA SZEŚCIOODDZIAŁOWEGO PRZY ul. BEŁSKIEJ 1/3 W WARSZAWIE.
2015-07-15
2015-07-30
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A w Warszawie w ramach projektów p.n.1.Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 391 w Warszawie 2.Realizacja projektu Bezpieczne ścieżki przedszkolaka z Czerniakowa - ul. Czerniakowska 20A 3.Realizacja projektu Radość dla dzieci - ul. Czerniakowska 20A 4.Odświeżenie zieleni w ogródku Przedszkola nr 391 finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego
2015-07-15
2015-07-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2015-06-23
2015-07-08
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie.
2015-06-23
2015-07-08
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT I WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W PRZEDSZKOLU NR 326 PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 W WARSZAWIE
2015-06-18
2015-07-03
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu bocznego w Przedszkolu nr 146 przy ul. Sandomierskiej 2 w Warszawie
2015-06-17
2015-07-02
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2015-06-16
2015-07-01
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 69 przy ul.Wiktorskiej 73 w Warszawie, finansowany z Budżetu Partycypacyjnego 2015
2015-06-15
2015-06-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przeprowadzenie egzaminów TOEIC Bridge oraz TOEIC Listening & Reading dla uczestników projektu Podnieś kompetencje na Mokotowie.
2015-06-15
2015-06-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów ECDL BASE dla 100 uczestników projektu pn. /Podnieś kompetencje na Mokotowie/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-00 z dnia 23.12.2014 r. oraz aneksu nr UDA-POKL.09.06.02.-14-251/14-01 z dnia 23.01.2015 r.
2015-06-05
2015-06-22
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie
2015-06-02
2015-06-10
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup dwóch licencji Oracle Internet Developer Suite w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą /Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem/
2015-05-22
2015-06-08
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Remont jezdni i chodników ul. Wejnerta, 2. Remont jezdni i chodników ul. Zakrzewskiej, 3. Remont zatok postojowych przy ul. Bobrowieckiej, 4. Remont chodników w rejonie skrzyżowania ulic Staszowska/Bełska, 5. Remont chodników i wymiana krawężników ul. Konstancińskiej, 6. Remont i modernizacja chodnika - łącznika w okolicy ul. Orzyckiej 6 (finansowany z programu Budżet Partycypacyjny 2015 r.)
2015-05-11
2015-05-26
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem instalacji c.o z węzłem cieplnym, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowaniem przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów w budynku Przedszkola nr 284 przy ul.Jałtańskiej 8 w Warszawie
2015-05-08
2015-05-26
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNYCH MIESZKAŃ NA POMIESZCZENIE SIŁOWNI NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42
2015-05-07
2015-05-22
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT NIECZYNNEJ DAWNEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM JEJ JAKO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 5 W WARSZAWIE.
2015-04-23
2015-05-04
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Koszenie chwastowisk
2015-04-17
2015-05-04
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom
2015-04-02
2015-04-13
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanera 3D wraz z dostawą, montażem i instalacją oraz szkoleniem z obsługi dla uczestników projektu pn. /Szkoły zawodowe drogą sukcesu/ - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2015-03-31
2015-04-15
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 115przy ul.Okrężnej 80 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul.Cieszyńskiej 8 w Warszawie
2015-07-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73 w Warszawie, finansowany z Budżetu Partycypacyjnego 2015
2015-07-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont tarasu bocznego w Przedszkolu nr 146 przy ul. Sandomierskiej 2 w Warszawie
2015-07-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów ECDL BASE dla 100 uczestników projektu pn. /Podnieś kompetencje na Mokotowie/ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-00 z dnia 23.12.2014 r. oraz aneksu nr UDA-POKL.09.06.02.-14-251/14-01 z dnia 23.01.2015 r.
2015-07-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNYCH MIESZKAŃ NA POMIESZCZENIE SIŁOWNI NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42
2015-07-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Remont jezdni i chodników ul. Weinerta, 2. Remont jezdni i chodników ul. Zakrzewskiej, 3. Remont zatok postojowych przy ul. Bobrowieckiej, 4. Remont chodników w rejonie skrzyżowania ulic Staszowska/Bełska, 5. Remont chodników i wymiana krawężników ul. Konstancińskiej, 6. Remont i modernizacja chodnika - łącznika w okolicy ul. Orzyckiej 6 (finansowany z programu Budżet Partycypacyjny 2015 r.)
2015-07-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 115przy ul.Okrężnej 80 w Warszawie
2015-07-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przeprowadzenie egzaminów TOEIC Bridge oraz TOEIC Listening & Reading wraz z wydaniem certyfikatów dla maksymalnie 100 uczestników projektu Podnieś kompetencje na Mokotowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-00 z dnia 23.12.2014 r. oraz Aneksu nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-01 z dnia 23.01.2015 r.
2015-07-08
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup dwóch licencji Oracle Internet Developer Suite w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą /Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem/
2015-06-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem instalacji c.o z węzłem cieplnym, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowaniem przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów w budynku Przedszkola nr 284 przy ul.Jałtańskiej 8 w Warszawie
2015-06-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT NIECZYNNEJ DAWNEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM JEJ JAKO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 5 W WARSZAWIE.
2015-06-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Koszenie chwastowisk
2015-06-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom
2015-05-07
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup skanera 3D wraz z dostawą, montażem i instalacją oraz szkoleniem z obsługi dla uczestników projektu pn. /Szkoły zawodowe drogą sukcesu/ - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2015-05-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Zawrat, 2. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Merliniego, 3. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Bielawskiej, 4. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Olkuskiej w Warszawie
2015-04-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul.Wałbrzyskiej 5 w Warszawie
2015-04-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Doposażenie węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w. oraz łazienek w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a w Warszawie
2015-04-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zorganizowanie dwóch 3-dniowych wyjazdów na targi branżowe dla uczestników projektu pn. /Szkoły zawodowe drogą do sukcesu/ - wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-14-066/13-00 z dnia 03.04.2014 r., oraz Aneksem nr UDA-POKL.09.02.00-14-066/13-01 z dnia 30.05.2014 r.
2015-04-15
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2015-04-09
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Mokotów do placówki oświatowej na trasie dom-placówka oświatowa-dom dla - Obszaru MOKOTÓW IV

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.