eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-26
2015-12-11
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT CHODNIKÓW UL. GOSZCZYŃSKIEGO OD AL. NIEPODLEGŁOŚCI DO UL. WEJNERTA W WARSZAWIE
2015-11-26
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów
2015-11-19
2015-12-04
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z aranżacją wnętrz pomieszczeń w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)
2015-11-19
2015-12-04
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.WIKTORSKIEJ 83/87 NA POTRZEBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-19
2015-11-27
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wraz z montażem mebli do budowanego przedszkola przy ul.Bełskiej 1/3 jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/ w Warszawie.
2015-10-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych
2015-10-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych.
2015-10-23
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych.
2015-10-23
2015-11-09
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2015-10-21
2015-10-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej oraz stacji uzdatniania wody przy ul.Wielickiej
2015-10-21
2015-10-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie ujęcia wody znajdującego się na terenie Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej19/25
2015-10-21
2015-10-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Wiśniowej
2015-10-14
2015-10-22
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2015-10-09
2015-10-26
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu dla zadania pn./Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Spartańskiej 4/ oraz realizacja projektu pn./Czerska i okolice przyjazne dla pieszych/ w zakresie organizacji ruchu finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2015 r
2015-09-30
2015-10-15
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT UL. INSPEKTOWEJ NA ODCINKU OD UL. PŁYCWIAŃSKIEJ DO UL. IMIELIŃSKIEJ
2015-09-29
2015-10-14
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 ORAZ BUDOWA ZJAZDU NA CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 1/1 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. /PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42/
2015-09-25
2015-10-06
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2015-09-24
2015-10-02
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Ochrona mienia na terenie parku Dreszera oraz zieleńca przy ul. Broniwoja
2015-09-21
2015-09-29
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów
2015-09-18
2015-10-05
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY MOKOTÓW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA SIEDZIBY URZĘDU W ZAKRESIE PPOŻ. PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 25/27 - ETAP I W WARSZAWIE
2015-09-17
2015-09-25
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz likwidacja dzikich wysypisk
2015-09-15
2015-09-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW NA TERENIE PARKU DOLINKA SŁUŻEWIECKA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015 Projekt pn. Sadzenie drzew zimozielonych w celu utworzenia spójnego pasa zadrzewień izolacyjnych od ulicy Dolina Służewiecka
2015-09-15
2015-09-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW W PASIE DROGOWYM ULICY PODCHRĄŻYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015
2015-09-15
2015-09-23
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie nasadzeń drzew na terenachParku Dygata, zieleńca Bernardyńska Woda, w pasach drogowych ul. Okrężnej, ul. Bonifacego oraz Jeziornej-Zakręt-Koronowskiej, realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015 projekt pn. Sto drzew dla Sadyby i Stegien

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2015-11-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu dla zadania pn./Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Spartańskiej 4/ oraz realizacja projektu pn./Czerska i okolice przyjazne dla pieszych/ w zakresie organizacji ruchu finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2015 r
2015-11-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2015-11-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z nieruchomości park Promenada i park Dreszera na terenie Dzielnicy Mokotów.
2015-11-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do/z budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Woronicza 44A w okresie 01.11.2015r. - 31.10.2016 r.
2015-11-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42 NA TERENIE DZIAŁKI EW. NR 3/2 Z OBRĘBU 0218 ORAZ BUDOWA ZJAZDU NA CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 1/1 Z OBRĘBU 0218 PRZY UL. ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. /PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42/
2015-11-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT UL. INSPEKTOWEJ NA ODCINKU OD UL. PŁYCWIAŃSKIEJ DO UL. IMIELIŃSKIEJ
2015-11-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW NA TERENIE PARKU DOLINKA SŁUŻEWIECKA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015 Projekt pn. Sadzenie drzew zimozielonych w celu utworzenia spójnego pasa zadrzewień izolacyjnych od ulicy Dolina Służewiecka
2015-11-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych
2015-11-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych
2015-11-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Świadczenie czynności zastępstwa procesowego i doradztwa z zakresu zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i zasobów lokalowych
2015-11-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Ochrona mienia na terenie parku Dreszera oraz zieleńca przy ul. Broniwoja
2015-11-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2015-11-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów
2015-10-30
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz likwidacja dzikich wysypisk
2015-10-29
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Rakowieckiej 33A, Woronicza 44A w okresie 01.11.2015 r. - 31.10.2016 r.
2015-10-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW W PASIE DROGOWYM ULICY PODCHORĄŻYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2015
2015-10-15
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Utrzymanie toalety publicznej zlokalizowanej na terenie parku G.Dreszera
2015-10-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów REMONT I WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W PRZEDSZKOLU NR 326 PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 W WARSZAWIE.
2015-10-15
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów w 10 lokalizacjach na terenie Mokotowa wraz z jednokrotnym myciem okien oraz sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wokół budynków przy ul. Rakowieckiej 25/27 i przy ul. Woronicza 44a.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.