eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-28
2017-07-06
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dwóch placów zabaw wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacjami w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13 2. Przebudowa placu zabaw w przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35
2017-06-26
2017-07-04
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi wewnętrznej od ul. Wiktorskiej do Przedszkola nr 139 w Warszawie
2017-06-21
2017-07-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p. n. : "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul.Marynarskiej 2/6".
2017-06-21
2017-06-29
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy skweru w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu skwer "Siekierki Centrum" finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
2017-06-20
2017-07-05
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom.
2017-06-16
2017-07-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie
2017-06-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego "Orszy" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej"
2017-04-19
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego "Orszy" w Warszawie
2017-03-02
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-20
2017-06-28
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14.
2017-06-16
2017-06-27
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56".
2017-06-14
2017-06-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont nawierzchni drogowych oraz chodników w Przedszkolu nr 274 przy ul. Bokserskiej 32 w Warszawie
2017-06-14
2017-06-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont chodników: 1) przy ul. Czarnomorskiej na odcinku od ul. Warneńskiej do budynku Szkoły Podstawowej nr 212; 2) wymiana chodnika obok budynku przy ul. Grażyny 16; 3) przy ul. Bernardyńskiej w Warszawie
2017-06-14
2017-06-23
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3.
2017-06-13
2017-06-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa ul. Belgijskiej w Warszawie
2017-06-09
2017-06-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 2B polegający na dostosowaniu do wymogów Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego miejsc pracy stałej.
2017-06-09
2017-06-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie systemów ekspozycyjnych jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa DK Kadr (rewitalizacja)"
2017-06-07
2017-06-23
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - I etap, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego".
2017-06-02
2017-06-12
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych ww. dokumentacją
2017-05-31
2017-06-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na drogach gminnych i wewnętrznych Dzielnicy Mokotów, a stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom.
2017-05-31
2017-06-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana stolarki w Przedszkolu nr 80 przy ul. Łukowej 4 w Warszawie - I etap, w tym wewnętrzna stolarka drzwiowa, wewnętrzna stolarka drzwiowa PCV, aluminiowa zewnętrzna ślusarka drzwiowa.
2017-05-29
2017-06-06
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w/w dokumentacją.
2017-05-25
2017-06-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót budowlanych zadania pn. Realizacja projektu "Otwarty plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107" przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-05-24
2017-06-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 260 przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie
2017-05-23
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont schodów oraz tarasu w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a w Warszawie
2017-05-23
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont pomieszczeń piwnicy wraz z izolacją fundamentów w Przedszkolu nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie
2017-05-23
2017-06-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji c.o. z węzłem cieplnym w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12 w Warszawie
2017-05-18
2017-06-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie
2017-05-18
2017-06-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów - II etap, wzdłuż budynku nr 20, słup P3, P4, P5 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów" Przebudowa oświetlenia ul. Kolady - II etap, latarnie P4, P5, P6, P7, P8, P9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Kolady"
2017-06-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy - Urzędu Dzielnicy Mokotów
2017-06-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 w warszawie.
2017-05-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Iwickiej na odc. od ul. Podchorążych do ul. Gagarina w Warszawie
2017-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 2 remontów dróg1) ul. Gimnastycznej w Warszawie, 2) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. buską i ul. Żegiestowską w Warszawie
2017-05-15
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku baszta 3" wraz ze prawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją.
2017-05-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Jazgarzewskiej na odc. od ul. Chełmskiej do zakrętu przy budynku Gimnazjum nr 3 w Warszawie.
2017-05-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu auli w X LO przy ul. Woronicza 8 w Warszawie
2017-04-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenów sportowych w Gimnazjum nr 7 przy ul. Podchorążych 49/63 w Warszawie
2017-04-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie.
2017-04-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenu sportowo - rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie - 2 etap remont boiska do piłki nożnej i bieżni
2017-03-24
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury pryz ulicy Puławskiej 97 w Warszawie
2017-03-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50 A
2017-03-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2017-03-13
brak danych
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2 zadań pn. 1) Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie ; 2) Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw przy ul. Zwierzynieckiej 10 " wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją finansowanych z programu Budżetu Partycypacyjny 2017
2017-03-10
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda"
2017-03-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. CZARNOMORSKIEJ
2017-03-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA UL. URSYNOWSKIEJ (KAZIMIERZOWSKA - AL. NIEPODLEGŁOSCI)
2017-03-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017
2017-03-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania p.n. "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6" w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.