eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
2016-07-07
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Realizacja projektu /Bezpieczne nawierzchnie ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie/, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016
2016-06-20
2016-07-05
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie
2016-06-16
2016-07-01
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 przy ul. Św. Bonifacego 10 w Warszawie 2.Kapitalny remont czterech toalet w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 przy ul. Św. Bonifacego 10 w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016; 3.Wspieramy mamy - remont schodów z wykonaniem podjazdu dla wózków dla Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.
2016-06-16
2016-07-01
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1.Realizacja projektu /Miejsce zabaw i spotkań Służewiaczek w ogrodzie Przedszkola nr 67/ przy ul.Sonaty 6a w Warszawie, 2.Realizacja projektu /Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu nr 139/ przy ul.Dąbrowskiego 71a w Warszawie, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016r.
2016-06-13
2016-06-28
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-13
2016-06-21
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Koszenie chwastowisk na terenie Dzielnicy Mokotów
2016-06-13
2016-06-21
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa wraz z montażem mebli dla budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 w Warszawie jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42
2016-06-09
2016-06-24
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drzwi wewnętrznych wraz z remontem podłóg w Przedszkolu nr 196 przy ul.Nabielaka 18a w Warszawie oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu nr 147 przy ul.Zakrzewskiej 13 w Warszawie
2016-06-02
2016-06-17
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie
2016-05-27
2016-06-07
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie inwentaryzacji ogólnej i szczegółowej systemu odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016-05-27
2016-06-13
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2
2016-05-23
2016-06-07
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Remont nawierzchni drogowych oraz chodników na terenie Przedszkola nr 83 przy ul. Batorego 35 w Warszawie 2. Remont nawierzchni chodników na terenie Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w Warszawie 3. Remont nawierzchni drogowych i chodników na terenie LO XLIX przy ul. Joliot - Curie 14 w Warszawie
2016-05-20
2016-05-30
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 oraz II etapu zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją.
2016-05-20
2016-05-30
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie kwietników oraz logo z nasadzeń roślinnych z okazji 100-lecia przyłączenia Mokotowa do Warszawy, na terenach wskazanych przez zamawiającego park Arkadia, Skwer Szewczenki i ul. Modzelewskiego.
2016-05-20
2016-06-06
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa placu zabaw dla psów na przy ul.Kaspijskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.realizacja projektu Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ul.Kaspijskiej finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
2016-05-19
2016-05-30
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI INSTALACJI SANITARNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE
2016-05-18
2016-06-02
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa placów zabaw dla psów na terenie Parku Dolina Służewska w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu Plac zabaw dla psów finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
2016-05-18
2016-06-02
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont terenu sportowo - rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie I Etap
2016-05-13
2016-05-23
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SIŁOWNI DLA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE JAKO PIERWSZE WYPOSAŻENIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42
2016-05-13
2016-05-23
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ŻALUZJI DLA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE JAKO PIERWSZE WYPOSAŻENIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42
2016-05-13
2016-05-23
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK DLA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE JAKO PIERWSZE WYPOSAŻENIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42
2016-05-12
2016-05-20
Warszawa dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup 120 sztuk zestawów komputerowych typu All-In-One
2016-04-29
2016-05-16
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót budowlanych związanych ze stałym wyposażeniem budynku Gimnazjum nr 42 przy ul. Żywnego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42.
2016-04-27
2016-05-06
Warszawa usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie wiszących kwietników na latarniach znajdujących się na terenie parku Mokotów /w al. A. Panufnika/ położonego w Dzielnicy Mokotów wraz z pielęgnacją nasadzeń
2016-04-22
2016-05-09
Warszawa roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana okien na klatce schodowej w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie , częściowa wymiana okien w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Rzymowskiego 38 w Warszawie oraz częściowa wymiana okien 2 - etap w XXVIII LO przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów WYKONANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI INSTALACJI SANITARNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE
2016-06-22
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SIŁOWNI DLA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 W WARSZAWIE JAKO PIERWSZE WYPOSAŻENIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL.ŻYWNEGO 25 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY GIMNAZJUM NR 42
2016-06-22
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie kwietników oraz logo z nasadzeń roślinnych z okazji 100-lecia przyłączenia Mokotowa do Warszawy, na terenach wskazanych przez zamawiającegopark Arkadia, Skwer Szewczenki i ul. Modzelewskiego
2016-06-14
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Zakup 120 sztuk zestawów komputerowych typu All-In-One
2016-06-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana okien na klatce schodowej w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie , częściowa wymiana okien w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Rzymowskiego 38 w Warszawie oraz częściowa wymiana okien 2 - etap w XXVIII LO przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie
2016-06-09
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu nr 300 przy ul.Portofino 4 w Warszawie, w Przedszkolu nr 325 przy ul. Kaspijskiej 5 w Warszawie ,w Gimnazjum nr 11 przy ul. Podbipięty 2 Warszawie
2016-06-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót budowlanych związanych ze stałym wyposażeniem budynku Gimnazjum nr 42 przy ul. Żywnego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42.
2016-06-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie
2016-06-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont schodów - I etap w Gimnazjum nr 11 przy ul. Podbipięty 2 w Warszawie
2016-05-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z oprawami oświetleniowymi w Gimnazjum nr 3 przy ul. Chełmskiej 23 w Warszawie
2016-05-31
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji grzewczej, ciepłej i zimnej wody wraz z węzłem cieplnym oraz remontu instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12 w Warszawie
2016-05-31
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie wiszących kwietników na latarniach znajdujących się na terenie parku Mokotów /w al. A. Panufnika/ położonego w Dzielnicy Mokotów wraz z pielęgnacją nasadzeń
2016-05-31
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-05-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom
2016-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie terenów niezagospodarowanych
2016-05-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczącychbudowy siłowni plenerowej na terenie osiedla Służew nad Dolinką w rejonie ul. J.S. Bacha i ul. Batuty w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Siłownia Plenerowa - rejon A, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016; budowy siłowni plenerowej przy ul. Bernardyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu Siłownia Plenerowa - Fitness, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-05-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont ul. Niedźwiedziej w Warszawie
2016-05-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów w Zespole Szkól Licealnych i Technicznych przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie
2016-05-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Przedszkolu Nr 83 przy Batorego 35 w Warszawie
2016-05-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 w Warszawie - I Etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.