eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
brak danych
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznychBelgijskiej i Morskie Oko (w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Puławskiej i Morskie Oko oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej"), Jodłowej, Konstancińskiej i Okrężnej (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Sadybie") finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-10-18
2017-11-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi gospodarczej w Przedszkolu nr 294 przy ul.Czerniakowskiej 50a w Warszawie w ramach zadania remontowego p.n:"Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi" w Przedszkolu nr 294 przy ul.Czerniakowskiej 50a w Warszawie
2017-10-17
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie sadzenia roślin, odmładzania krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-10-13
2017-10-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont chodnika ul. Racławickiej na odc. ul. Puławska - ul. Bałuckiego (strona południowa) w Warszawie
2017-10-13
2017-10-23
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2017/2018.
2017-10-13
2017-10-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Bryły i Langego (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Wierzbnie") finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-10-12
2017-10-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości
2017-10-12
2017-10-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycena wartości nieruchomości gruntowych
2017-10-11
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa i montaż komputerów i sprzętu elektronicznego jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa DK Kadr (rewitalizacja)"
2017-10-05
2017-10-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie
2017-08-28
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów niezagospodarowanych oraz usuwanie chwastowisk.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-29
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa skweru w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu skweru "Siekierki Centrum " finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
2017-09-28
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3 w Warszawie- I etap
2017-09-28
2017-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.
2017-09-27
2017-10-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2017-09-26
2017-10-11
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
2017-09-25
2017-10-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont mauzoleum Szustrów położonego na terenie parku Morskie Oko w Warszawie
2017-09-22
2017-10-09
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych: Belgijskiej i Morskie Oko (w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Puławskiej i Morskie Oko oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej"), Jodłowej, Konstancińskiej i Okrężnej (w ramach projektu "Usprawnienie ruchu rowerowego na Sadybie") finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-09-22
2017-10-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 w Warszawie
2017-09-20
2017-10-05
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi wewnętrznej od ul. Wiktorskiej do Przedszkola nr 139 w Warszawie
2017-09-20
2017-09-28
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu "A" Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2017-09-20
2017-09-28
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu "B" Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2017-09-20
2017-09-28
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu "C" Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2017-09-19
2017-10-04
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35" w Warszawie
2017-09-14
2017-09-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa placu zabaw w ramach zadania p.n.: "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw" przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017
2017-09-12
2017-09-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 147 przy ul. Zakrzewskiej 13" w Warszawie
2017-09-12
2017-09-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30 a" w Warszawie -I etap
2017-09-12
2017-09-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie.
2017-09-07
2017-09-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa w zakresie termomodernizacji, instalacji wentylacji i instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 119 przy ul.Pułku Baszta 3 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 119 przy ul.Pułku Baszta 3
2017-09-05
2017-09-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu w Przedszkolu Nr 274 przy ul. Bokserskiej 32 w Warszawie
2017-08-30
2017-09-08
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Rakowieckiej 33 A, Woronicza 44 A, w okresie 01.11.2017 r. - 31.10.2018 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 4 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom - szkoła - dom dla Obszaru Mokotów II
2017-10-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom dla Obszaru V.
2017-10-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom dla Obszaru VIII.
2017-10-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont dachu w Przedszkolu Nr 274 przy ul. Bokserskiej 32 w Warszawie
2017-10-16
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Dostawa energii cieplnej do Budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, rakowieckiej 33A, Woronicza 44A w okresie 01.11.2017 r. - 31.10.2018
2017-10-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wycinka drzew oraz remont nawierzchni boiska piłkarskiego w ramach zadania p.n."Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190" przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2017.
2017-10-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów "Remont i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 na potrzeby dodatkowych oddziałów Przedszkola nr 69" przy ul. Narbutta 65/71 w Warszawie
2017-10-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Grupy AK Północ w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy Ak Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy", finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017"
2017-09-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont nawierzchni jezdni ul. Bałuckiego na odc. ul. Olkuska - ul. Ursynowska w Warszawie.
2017-09-29
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni Dzielnicy Mokotów.
2017-09-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Modzelewskiego 96-100 w Warszawie.
2017-09-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją
2017-09-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Wykonywanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-09-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Remont części budynku Gimnazjum nr 9 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 371 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 w Warszawie
2017-09-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27
2017-09-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom.
2017-09-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22".
2017-09-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego p.n.Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 ".
2017-09-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn"Przebudowa ul. Narbutta na odcinku ul. Kazimierzowska - al. Niepodległości"
2017-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów Przebudowa ul. Belgijskiej w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.