eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-16
2018-10-31
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich: zad. 1 MOSiR - Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR - Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 3 MOSiR - Rybnik, dzielnica Chwałęcice (budżet obywatelski)
2018-10-15
2018-10-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w dzielnicy Popielów
2018-10-12
2018-10-29
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych
2018-10-10
2018-10-25
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" z podziałem na zadania: zad. 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w dzielnicy Rybnika - Niedobczyce w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". zad. 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Rybnika - Paruszowiec-Piaski w ramach projektu "Rewitalizacja miasta -nowa energia rybnickiej tradycji".
2018-10-09
2018-10-23
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej
2018-10-08
2018-10-24
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa placu zabaw - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową w dzielnicy Boguszowice Osiedle
2018-09-26
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-02
2018-10-10
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku
2018-10-01
2018-10-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2018-09-25
2018-10-11
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 roku, z podziałem na zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice.
2018-09-18
2018-10-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów - rozbudowa budynku szkoły.
2018-09-18
2018-09-26
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi
2018-09-13
2018-09-24
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych
2018-09-12
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika
2018-09-12
2018-09-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu wokół "Pluskadełka" - budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień
2018-09-07
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ
2018-09-07
2018-09-18
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu "Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych", z podziałem na zadania: zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego.
2018-09-06
2018-09-18
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego.
2018-08-31
2018-09-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca, w dzielnicy Chwałowice
2018-08-28
2018-09-06
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych. zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok. zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych.
2018-08-27
2018-09-11
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa sygnalizacji świetlnych
2018-08-24
2018-09-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku
2018-08-24
2018-09-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku", z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik
2018-08-22
2018-08-30
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika.
2018-08-22
2018-09-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych
2018-08-17
2018-08-27
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika
2018-08-17
2018-09-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-17
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa licencji z podziałem na zadaniazad. 1Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego.
2018-10-16
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu "Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych", z podziałem na zadaniazad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego.
2018-10-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dz. Meksyk
2018-10-10
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika
2018-10-03
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu "Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych"
2018-10-02
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Serwis systemu WZDR
2018-10-01
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich
2018-09-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ
2018-09-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle
2018-09-19
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego "Grzybówka" w Rybniku w dzielnicy Golejów
2018-09-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski)
2018-09-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadaniazadanie 1Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia. zadanie 2Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec.
2018-09-05
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
2018-09-04
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22
2018-09-04
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachBoguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachGolejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachChwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów.
2018-08-30
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle Zadanie nr 2Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle Zadanie nr 3Budowa instalacji klimatyzacji w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle Zadanie nr 4Malowanie sali widowiskowej w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle
2018-08-29
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika
2018-08-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadaniaZadanie 1) Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Mikołowskiej 130. Zadanie 2) Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego
2018-08-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23
2018-08-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na zadaniazad. 1) dzielnica Grabownia; siłownia na powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj"), zad. 2) dzielnica Maroko-Nowiny; "Chcesz być zdrowy i wspaniały, rób codziennie trening mały" - siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Chabrowej (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj"), zad. 3) dzielnica Stodoły; siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Bł. ks. E. Szramka (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj"), zad. 4) dzielnica Maroko-Nowiny; doposażenie placu zabaw przy ulicy Dąbrówki w urządzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj").

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.