eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-23
2016-07-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont chodnika na dojściu do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Winklera w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny.
2016-06-22
2016-07-07
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24a, dzielnica Niedobczyce.
2016-06-21
2016-07-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem.
2016-06-17
2016-07-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dz. Orzepowice
2016-06-17
2016-07-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP 2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52
2016-06-17
2016-06-27
Rybnik usługi Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej - opracowanie dokumentacji projektowej
2016-06-10
2016-06-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont pomieszczeń przyziemia w budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na potrzeby utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Barbary 22
2016-06-10
2016-06-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane z podziałem na zadaniaZadanie 1Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. Zadanie 2Remont zatoki autobusowej przy ulicy Piłsudskiego. Zadanie 3Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnały.
2016-06-10
2016-06-28
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice; wymiana wykładziny podłogowej PCV z naprawą podłoża, robotami malarskimi i towarzyszącymi w korytarzu I piętra.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-15
2016-06-23
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania
2016-06-10
2016-06-22
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wydruk materiałów promocyjnych (paszporty, ulotki, naklejki, widokówki)
2016-06-07
2016-06-15
Rybnik usługi Miasto Rybnik Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zamysłów
2016-06-07
2016-06-20
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika
2016-06-06
2016-06-21
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów1) Plac zabaw przy ul. Gen. Waltera 5, dzielnica Maroko-Nowiny; zmiana lokalizacji (przeniesienie) urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu nowego placu zabaw. 2) Budowa toru do gry w BOULES na terenie dzielnicy Zebrzydowice.
2016-06-06
2016-06-21
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg
2016-06-02
2016-06-20
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1) Zespół Szkół nr 2, dzielnica Północ; malowanie pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; malowanie pomieszczeń i roboty remontowe ogólnobudowlane
2016-05-31
2016-06-15
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów; przebudowa instalacji wentylacji w kuchni.
2016-05-31
2016-06-16
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni Ignacy w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.
2016-05-27
2016-06-15
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dzielnica Śródmieście; remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej Zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare; remont sanitariatu
2016-05-25
2016-06-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP 2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52
2016-05-18
2016-06-02
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 32 w dzielnicy Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych
2016-05-17
2016-06-01
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20
2016-05-13
2016-05-30
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-05-09
2016-05-25
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście
2016-04-15
2016-05-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie instalacji klimatyzacji w obiektach MOSiR w Rybniku z podziałem na zadaniazad. 1 Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjno-biurowych siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej w Rybniku, dzielnica Północ. zad. 2 Instalacja klimatyzacji w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku.
2016-04-15
2016-05-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP z podziałem na zadaniaZadanie 1. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Ochojec; oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, instalacja napędu elektrycznego bram garażowych. Zadanie 2. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Boguszowice Stare; wymiana instalacji elektrycznej w boksach garażowych.
2016-04-15
2016-05-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika (II etap)
2016-04-15
2016-05-05
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Zakup i dostawa oprogramowania Zadanie 3Zakup i dostawa kserokopiarki oraz czytników z wdrożeniem logowania kartami.
2016-04-15
2016-05-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-21
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadaniaZadanie nr 1 - zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 - zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 -zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych Zadanie nr 4 -zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych
2016-06-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście
2016-06-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji
2016-06-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, w dzielnicy Maroko-Nowiny
2016-06-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na zadania:
2016-06-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont piłkochwytu przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Wielopole
2016-06-14
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie maksymalnie do 50 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2016-06-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Jabłoniowej - projekt techniczny i roboty budowlane.
2016-06-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w systemie zaprojektuj i wybuduj zad. 1 Maroko-Nowiny;kulturalnie i sportowo-kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul. H.Góreckiego. zad. 2 Zamysłów;rozbudowa infrastruktury zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego Rajzapunkt przy ul. Pełczyńskiego. zad. 3 Zebrzydowice;zagospodarowanie placu przyszkolnego na terenie ZSP12 poprzez montaż mini siłowni zad. 4 Ligota-Ligocka Kuźnia;budowa altany z grillem oraz wyposażeniem na potrzeby organizacji spotkań
2016-06-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Monitoring infrastruktury w dzielnicy Kłokocin (Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19).
2016-06-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP z podziałem na zadaniaZadanie 1. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Ochojec; oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, instalacja napędu elektrycznego bram garażowych. Zadanie 2. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Boguszowice Stare; wymiana instalacji elektrycznej w boksach garażowych.
2016-06-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa zatoki na ul. Czecha
2016-06-08
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku
2016-06-07
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Ubezpieczenie i remont rowów odwadniających w dzielnicach Golejów i Chwałęcice w 2016 r., z podziałem na zadaniaZadanie 1. Ubezpieczenie rowu a6 wraz z odcinkowym zarurowaniem w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej w dzielnicy Golejów. Zadanie 2. Remont rowu zlokalizowanego w dzielnicy Chwałęcice na odcinku od ulicy Rudzkiej do zbiornika Elektrowni Rybnik.
2016-06-07
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika (II etap)
2016-06-06
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej
2016-06-06
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-05-31
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2016-05-31
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Zadanie 2Dostawa środków czystości
2016-05-31
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Zakup i dostawa oprogramowania Zadanie 3Zakup i dostawa kserokopiarki oraz czytników z wdrożeniem logowania kartami.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.