eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-27
2016-08-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ; wymiana windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2016-07-26
2016-08-04
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Raciborskiej i Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika
2016-07-22
2016-08-01
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejA. budowy amfiteatru w parku za Domem Kultury w dzielnicy Chwałowice B. budowy sceny plenerowej w parku przy ulicy Gustawa Morcinka w dzielnicy Niewiadom
2016-07-19
2016-08-03
Rybnik usługi Miasto Rybnik Obsługa serwisowa systemu WZDR

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-20
2016-07-28
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejZadanie nr 1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1, im. Juliusza Rogera - budynek byłej dermatologii. Zadanie nr 2Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Zadanie nr 3Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.
2016-07-18
2016-07-26
Rybnik usługi Miasto Rybnik Zadanie 1Budowa parkingu przy ul. Morcinka - opracowanie dokumentacji. Zadanie 2Budowa parkingu przy ul. Racławickiej - opracowanie dokumentacji. Zadanie 3Budowa parkingu przy ul. Hutniczej - opracowanie dokumentacji.
2016-07-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52
2016-07-13
2016-07-21
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych.
2016-07-11
2016-07-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicachOrzepowice, Kłokocin, Boguszowice Stare, Wielopole i Chwałowice
2016-07-11
2016-07-26
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Rybnika w 2016r.1)w dz..:Boguszowice Stare,Boguszowice Osiedle,Ligota-Ligocka Kuźnia,Wielopole,Paruszowiec Piaski,Rybnik-Północ oraz remont odcinka rurociągu zasilającego staw kajakowy kąpieliska Ruda w dz. Wielopole. 2)w dz.:Golejów,Grabownia,Chwałowice,Orzepowice,Popielów,Stodoły,Niewiadom, konserwacja rowów Rd-7 i Z-10 oraz odwodnienie gruntów gminy, zlokalizowanych pomiędzy ul.Żorską i Wolną z odprowadzeniem wody do stawu na działce nr 1112/21. 3) w dz.:Gotartowice wraz z umocnieniem odcinka rowu Rd-10, Zebrzydowice
2016-07-01
2016-07-20
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Reymonta
2016-07-01
2016-07-18
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy Maroko-Nowiny.
2016-07-01
2016-07-20
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Klub Kultury Harcówka dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia - przebudowa i modernizacja budynku
2016-07-01
2016-07-21
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie RybnikaObiekt 1Termomodernizacja (ocieplenie) budynku OSP Ochojec; Obiekt 2Odnowienie elewacji (malowanie) budynku OSP Wielopole.
2016-06-30
2016-07-19
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. Józefa Szafranka wraz z opracowaniem projektu aranżacji pomieszczeń (wiatrołap, hol, szatnia) na poziomie przyziemia. Realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-06-30
2016-07-18
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont zmywalni w Przedszkolu nr 25 w Rybniku
2016-06-30
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zamówienie dodatkowe polegające na wykonaniu pali wierconych w stalowych rurach osłonowych dla zadania budowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku.
2016-06-29
2016-07-14
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika
2016-06-28
2016-07-06
Rybnik usługi Miasto Rybnik Udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją
2016-06-28
2016-07-11
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mikołowską (w dz. Paruszowiec-Piaski) z ul. Żużlową (w dz. Północ) wraz z przejściem podziemnym w nasypie kolejowym
2016-06-28
2016-07-12
Rybnik usługi Miasto Rybnik Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne
2016-06-23
2016-07-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont chodnika na dojściu do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Winklera w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny.
2016-06-22
2016-07-07
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24a, dzielnica Niedobczyce.
2016-06-21
2016-07-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-29
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem.
2016-07-29
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk materiałów promocyjnych (paszporty, ulotki, naklejki, widokówki)
2016-07-28
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej - opracowanie dokumentacji projektowej
2016-07-27
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i wdrożenie portalu informacyjno-usługowego Klienta Urzędu Miasta Rybnika
2016-07-22
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika
2016-07-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1) Zespół Szkół nr 2, dzielnica Północ; malowanie pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; malowanie pomieszczeń i roboty remontowe ogólnobudowlane
2016-07-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane z podziałem na zadaniaZadanie 1Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. Zadanie 2Remont zatoki autobusowej przy ulicy Piłsudskiego. Zadanie 3Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnały.
2016-07-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52
2016-07-18
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zamysłów
2016-07-18
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją
2016-07-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont pomieszczeń przyziemia w budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na potrzeby utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Barbary 22
2016-07-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20
2016-07-07
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dzielnica Śródmieście; remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej Zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare; remont sanitariatu
2016-07-07
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zamówienie dodatkowe polegające na wykonaniu pali wierconych w stalowych rurach osłonowych dla zadania budowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku.
2016-07-06
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów; przebudowa instalacji wentylacji w kuchni.
2016-07-06
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów1) Plac zabaw przy ul. Gen. Waltera 5, dzielnica Maroko-Nowiny; zmiana lokalizacji (przeniesienie) urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu nowego placu zabaw. 2) Budowa toru do gry w Boules na terenie dzielnicy Zebrzydowice.
2016-07-04
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-07-01
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Boguszowice Stare.
2016-06-30
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni Ignacy w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.
2016-06-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 32 w dzielnicy Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.