eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-23
2015-12-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj Zadanie 2Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w dzielnicy Śródmieście; budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa parkingu wraz z oświetleniem; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj
2015-11-23
2015-12-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec.
2015-11-17
2015-11-30
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji
2015-11-17
2015-11-30
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji
2015-11-12
2015-11-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne
2015-11-12
2015-11-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne
2015-11-12
2015-11-24
Rybnik usługi Miasto Rybnik Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych - wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów
2015-11-12
2015-11-30
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remonty dachów obiektów placówek miejskich

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-09
2015-11-23
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadaniaAdaptacja budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku - Popielowie na Dzienny Dom Senior - Wigor Zadanie 3Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku.
2015-11-06
2015-11-19
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika przez okres 12 miesięcy
2015-10-28
2015-11-12
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni - budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku
2015-10-26
2015-11-10
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont części pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza w dzielnicy Północ
2015-10-26
2015-11-12
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadaniaZadanie 1Remont ogrodzenia szkolnego i remont schodów prowadzących na boisko szkolne w ZSP 12 w Rybniku w dzielnicy Zebrzydowice, Zadanie 2Naprawa dachu w budynku OSP w dzielnicy Gotartowice, uszkodzonego podczas nawałnicy.
2015-10-20
2015-11-05
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratków
2015-10-20
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługi zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Miasta Rybnik
2015-10-14
2015-10-22
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej na terenie Gimnazjum nr 12 w Rybniku, dz. Niewiadom w ramach budżetu obywatelskiego
2015-10-14
2015-10-29
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiegoZagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia Zielonej klasy pod lipami w dzielnicy Wielopole.
2015-10-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zamówienie dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża poprzez stabilizację gruntu dla zadania Budowa łącznika ulic Prosta - Świerklańska.
2015-10-12
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja Miasta Rybnika podczas Koncertu Finałowego XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej
2015-10-09
2015-10-28
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa przedszkola przy ulicy Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare
2015-09-30
2015-10-16
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie nr 1Utwardzenie nawierzchni ul. Buhla (odcinek w lesie od skrzyżowania z ul. Rudzką w kierunku dzielnicy Zebrzydowice). Zadanie nr 2Wykonanie nawierzchni z betonitów - łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego.
2015-09-30
2015-10-08
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych z podziałem na 3 zadaniaZadanie 1 - Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych, Zadanie 2 - Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach, Zadanie 3 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie do 100 znaków granicznych.
2015-09-30
2015-10-12
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Zakup i dostawa serwera Zadanie 3Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadaniaAdaptacja budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku - Popielowie na Dzienny Dom Senior - Wigor Zadanie 4Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku.
2015-09-23
2015-10-07
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Dostawa oprogramowania do paszportyzacji sieci szerokopasmowej
2015-09-23
2015-10-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Słonecznej
2015-09-23
2015-10-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zabudowa separatora na kanalizacji deszczowej przy ulicy Kotucza
2015-09-22
2015-10-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a w dzielnicy Maroko-Nowiny
2015-09-15
2015-09-30
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ulicy bocznej Mościckiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie nr 1Utwardzenie nawierzchni ul. Buhla (odcinek w lesie od skrzyżowania z ul. Rudzką w kierunku dzielnicy Zebrzydowice). Zadanie nr 2Wykonanie nawierzchni z betonitów - łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego.
2015-11-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiegoZagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia Zielonej klasy pod lipami w dzielnicy Wielopole.
2015-11-10
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Słonecznej
2015-11-10
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja Miasta Rybnika podczas Koncertu Finałowego XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej
2015-11-09
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Zakup i dostawa serwera Zadanie 3Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadaniaAdaptacja budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku - Popielowie na Dzienny Dom Senior - Wigor Zadanie 4Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku.
2015-11-05
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych z podziałem na 3 zadaniaZadanie 1 - Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych, Zadanie 2 - Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach, Zadanie 3 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie do 100 znaków granicznych.
2015-11-02
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk broszury dotyczącej powszechnej samoobrony
2015-11-02
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa oprogramowania do paszportyzacji sieci szerokopasmowej
2015-10-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa przepustu pod nasypem kolejowym przy ulicy Zagłoby
2015-10-23
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont boiska do siatkówki i koszykówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia
2015-10-21
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
2015-10-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika
2015-10-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zamówienie dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża poprzez stabilizację gruntu dla zadania Budowa łącznika ulic Prosta - Świerklańska.
2015-10-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ulicy bocznej Mościckiego
2015-10-16
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Udostępnienie serwisu w postaci aplikacji internetowej przeznaczonej do obsługi procesu dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych nie będących jednostkami budżetowymi w Rybniku
2015-10-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r., z podziałem na zadaniaZadanie 1Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachGotartowice i Kamień. Zadanie 2Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachNiedobczyce i Wielopole.
2015-10-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ulicy bocznej Hibnera
2015-10-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania (5 zadań)
2015-10-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik zad. 1. ZSzP nr 7, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego. zad. 2. Budynek przy ul. Borki 37c, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego.
2015-10-02
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie projektu łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.