eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-27
2016-06-15
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dzielnica Śródmieście; remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej Zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare; remont sanitariatu
2016-05-25
2016-06-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP 2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52
2016-05-18
2016-06-02
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 32 w dzielnicy Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych
2016-05-17
2016-06-01
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20
2016-05-13
2016-05-30
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-09
2016-05-25
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście
2016-04-15
2016-05-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie instalacji klimatyzacji w obiektach MOSiR w Rybniku z podziałem na zadaniazad. 1 Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjno-biurowych siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej w Rybniku, dzielnica Północ. zad. 2 Instalacja klimatyzacji w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku.
2016-04-15
2016-05-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP z podziałem na zadaniaZadanie 1. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Ochojec; oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, instalacja napędu elektrycznego bram garażowych. Zadanie 2. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Boguszowice Stare; wymiana instalacji elektrycznej w boksach garażowych.
2016-04-15
2016-05-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika (II etap)
2016-04-15
2016-05-05
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Zakup i dostawa oprogramowania Zadanie 3Zakup i dostawa kserokopiarki oraz czytników z wdrożeniem logowania kartami.
2016-04-15
2016-05-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-04-15
2016-05-04
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Zadanie 2Dostawa środków czystości
2016-04-15
2016-05-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej
2016-04-15
2016-05-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Jabłoniowej - projekt techniczny i roboty budowlane.
2016-04-15
2016-05-05
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej
2016-04-15
2016-05-04
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna
2016-04-15
2016-05-12
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie maksymalnie do 50 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2016-04-15
2016-04-28
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
2016-04-15
2016-05-16
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadaniazad. 1Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Paruszowiec-Piaski - Budowa chodnika na terenie boiska z robotami towarzyszącymi. zad. 2Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - mieszkanie nr 1 przy ul. Rzecznej 4/8, dz. Śródmieście - malowanie pomieszczeń.
2016-04-15
2016-05-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, w dzielnicy Maroko-Nowiny
2016-04-13
2016-05-05
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Boguszowice Stare.
2016-04-13
2016-05-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont piłkochwytu przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Wielopole
2016-04-13
2016-04-27
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadaniaZadanie nr 1 - zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 - zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 -zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych Zadanie nr 4 -zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych
2016-04-12
2016-04-28
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dzielnicach Rybnika realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w systemie zaprojektuj i wybuduj zad. 1 Maroko-Nowiny;kulturalnie i sportowo-kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul.Góreckiego. zad. 2 Zamysłów;rozbudowa infrastruktury zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego Rajzapunkt przy ul.Pełczyńskiego. zad. 3 Zebrzydowice;zagospodarowanie placu przyszkolnego na terenie ZSP12 poprzez montaż mini siłowni zad. 4 Ligota-Ligocka Kuźnia;budowa altany z grillem oraz wyposażeniem na potrzeby organizacji spotkań
2016-04-11
2016-04-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego z podziałem na zadaniaZadanie 1 Zakup wyposażenia dla Domu Kultury (dzielnica Chwałowice) dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych - zakup nagłośnienia. Zadanie 2 Wsparcie dla organizacji i grup nieformalnych poprzez zakup sprzętu dla potrzeb organizacji wydarzeń w dzielnicy Boguszowice Stare - zakup sprzętu multimedialnego. Zadanie 3 Zakup systemu nagłośnieniowego i oświetlenia na potrzeby lokalnych organizacji dzielnicy Popielów w ramach projektu obywatelskiego Dzielnicowe Centrum Integracji Społecznej.
2016-05-25
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku w km 2+020 do granic Miasta Rybnika (Etap VII)
2016-05-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym.
2016-05-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; remont bloku żywieniowego i izolacja przeciwwilgociowa murów budynku; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-05-24
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania, w zakresiea) kontroli okresowej przeprowadzanej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, (...)
2016-05-24
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej
2016-05-24
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont podłóg i wymiana instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 42 w Rybniku dz. Maroko-Nowiny przy ul. Stanisława Moniuszki 3
2016-05-24
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r.
2016-05-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności w dzielnicy Stodoły - zadaszenie festynowe z paleniskiem grillowym, wyposażeniem i urządzeniem zieleni; - realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-05-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa siłowni terenowej, miasteczka ruchu drogowego i placu z grami planszowymi na osiedlu Korfantego (zaprojektuj i wybuduj)
2016-05-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny; przebudowa instalacji hydrantowej
2016-05-13
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna
2016-05-12
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy.
2016-05-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Wawelskiej.
2016-05-12
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Uzupełnienie stanu kopert i papierów firmowych oraz wizytówek na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
2016-04-29
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej
2016-04-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Szkoła Podstawowa nr 1, dzielnica Śródmieście - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
2016-04-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; modernizacja bloku kuchennego.
2016-04-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Koordynacja przygotowania inwestycji i remontów oraz pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego, z podziałem na zadaniaZadanie nr 1) Termomodernizacja i budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika Zadanie nr 2) Roboty modernizacyjne i remontowo-budowlane wielobranżowe w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
2016-04-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Zadanie 2OPP Zespół Przygoda dz. Meksyk; budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.