eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-15
2019-01-28
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2019-01-11
2019-01-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Szkoła Podstawowa nr 22 w dzielnicy Niedobczyce; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych
2018-12-20
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi
2018-11-29
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
2018-11-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich
2018-09-26
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-28
2019-01-14
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
2018-12-21
2019-01-14
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane - remont ogrodzenia i elewacji
2018-12-21
2019-01-08
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej.
2018-12-20
2019-01-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska KS "Silesia" w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu
2018-12-18
2019-01-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
2018-12-17
2018-12-28
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy
2018-12-17
2019-01-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu; budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii
2018-12-12
2018-12-20
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 3 - Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne (wg wykazu). zad. 4 - Wykonanie podziałów 11 nieruchomości (wg wykazu). zad. 5 - Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 6 - Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice - z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia i ustalenia ich położenia. zad. 7 - Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 8 - Wykonanie maksymalnie 50 opracowań.
2018-12-11
2018-12-19
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia.
2018-12-03
2018-12-11
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka.
2018-11-29
2018-12-07
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 -zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 -zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 -zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych Zadanie nr 4 -zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych
2018-11-27
2018-12-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku
2018-11-21
2018-12-06
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj
2018-11-19
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu "Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych"
2018-11-16
2018-12-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II", z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle
2018-11-16
2018-11-27
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych.
2018-11-13
2018-11-21
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów tj. do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych wraz z możliwością wykonywania na nich analiz przestrzennych Zadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ
2018-11-09
2018-11-19
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków "Rafał" i "Juliusz" na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku
2018-11-02
2018-11-20
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej.
2018-10-31
2018-11-08
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul.J. i F. Białych 7 w Rybniku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-10
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej.
2019-01-08
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj
2019-01-04
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków "Rafał" i "Juliusz" na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku
2019-01-03
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej
2018-12-31
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2018-12-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych
2018-12-18
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta RybnikaZadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów tj. do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych wraz z możliwością wykonywania na nich analiz przestrzennych Zadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ
2018-12-17
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście
2018-12-17
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskichzad. 1 MOSiR - Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR - Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 3 MOSiR - Rybnik, dzielnica Chwałęcice (budżet obywatelski)
2018-12-13
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku
2018-12-12
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika
2018-12-04
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu "Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych"
2018-11-29
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie "Błoni" w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2018-11-29
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu informatycznegoNowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej
2018-11-28
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa tabletów dla Radnych
2018-11-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 roku, z podziałem na zadaniaZadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachZebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachChwałowice, Gotartowice.
2018-11-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku", z podziałem na zadaniazadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik
2018-11-06
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych
2018-11-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca, w dzielnicy Chwałowice
2018-10-30
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadaniazadanie 1Wydruk i dostawa folderów promocyjnych. zadanie 2Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok. zadanie 3Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.