eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-22
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ulicy Średniej
2016-02-04
2016-02-22
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście, w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.
2016-02-02
2016-02-10
Rybnik usługi Miasto Rybnik System zarządzania oświatą - usługa udostępnienia serwera przez Internet
2016-02-01
2016-02-09
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika
2016-01-28
2016-02-15
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare - budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-27
2016-02-04
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kontenerowego zaplecza socjalnego oraz trybun na terenie- boiska KS Polonia w dz. Niewiadom - boiska KS Silesia w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia
2016-01-25
2016-02-02
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań, map geodezyjnych oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych z podziałem na 10 zadańZadanie 1 - Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach, Zadanie 2 - Wykonanie wznowienia i stabilizacji maksymalnie do 100 znaków granicznych, Zadanie 3 - Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne, Zadanie 4 - Wykonanie podziałów 103 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne, Zadanie 5 - Wykonanie maksymalnie
2016-01-20
2016-02-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika
2016-01-14
2016-02-01
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Kamień pod nazwąPLUSKADEŁKO - WODNY PLAC ZABAW W KAMIENIU; zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach budżetu obywatelskiego 2016 - projekt ogólnomiejski
2016-01-14
2016-02-01
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1) Remont bocznej ulicy Sztygarskiej, dzielnica Niedobczyce Zadanie 2) Remont ulicy Karlika, dzielnica Niedobczyce
2016-01-05
2016-01-13
Rybnik usługi Miasto Rybnik Usługa udostępniania systemu naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego lat szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2015-12-14
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opieka autorska nad systemami firmy Rekord
2015-12-14
2015-12-28
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie aktualizacji waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika
2015-12-04
2015-12-21
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście
2015-11-30
2015-12-10
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na 2 zadaniaZadanie 1 - Wykonanie wycen czterech nieruchomości zabudowanych w celu sprzedaży przetargowej, Zadanie 2 - Wykonanie wycen nieruchomości (72 pozycje) w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi.
2015-11-24
2015-12-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Wymiana kotła c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Orzepowice Zadanie 2Wymiana kotła i instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Boguszowice-Stare.
2015-11-23
2015-12-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj Zadanie 2Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w dzielnicy Śródmieście; budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa parkingu wraz z oświetleniem; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj
2015-11-23
2015-12-08
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec.
2015-11-17
2015-11-30
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji
2015-11-17
2015-11-30
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji
2015-11-12
2015-11-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne
2015-11-12
2015-11-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne
2015-11-12
2015-11-24
Rybnik usługi Miasto Rybnik Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych - wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów
2015-11-12
2015-11-30
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remonty dachów obiektów placówek miejskich
2015-11-09
2015-11-23
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadaniaAdaptacja budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku - Popielowie na Dzienny Dom Senior - Wigor Zadanie 3Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-27
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec.
2016-01-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na 2 zadaniaZadanie 1 - Wykonanie wycen czterech nieruchomości zabudowanych w celu sprzedaży przetargowej, Zadanie 2 - Wykonanie wycen nieruchomości (72 pozycje) w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi.
2016-01-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj Zadanie 2Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w dzielnicy Śródmieście; budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa parkingu wraz z oświetleniem; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-01-12
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opieka autorska nad systemami firmy Rekord
2016-01-07
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych - wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów
2015-12-31
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remonty dachów obiektów placówek miejskich
2015-12-23
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika przez okres 12 miesięcy
2015-12-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni - budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku
2015-12-16
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji.
2015-12-16
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej na terenie Gimnazjum nr 12 w Rybniku, dz. Niewiadom w ramach budżetu obywatelskiego
2015-12-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont części pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza w dzielnicy Północ
2015-12-11
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadaniaAdaptacja budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku - Popielowie na Dzienny Dom Senior - Wigor Zadanie 3Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku.
2015-12-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratków
2015-12-03
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a w dzielnicy Maroko-Nowiny
2015-12-02
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadaniaZadanie 1Remont ogrodzenia szkolnego i remont schodów prowadzących na boisko szkolne w ZSP 12 w Rybniku w dzielnicy Zebrzydowice, Zadanie 2Naprawa dachu w budynku OSP w dzielnicy Gotartowice, uszkodzonego podczas nawałnicy.
2015-12-02
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zabudowa separatora na kanalizacji deszczowej przy ulicy Kotucza
2015-11-30
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta Czapka Św. Mikołaja
2015-11-26
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługi zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Miasta Rybnik
2015-11-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie nr 1Utwardzenie nawierzchni ul. Buhla (odcinek w lesie od skrzyżowania z ul. Rudzką w kierunku dzielnicy Zebrzydowice). Zadanie nr 2Wykonanie nawierzchni z betonitów - łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego.
2015-11-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiegoZagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia Zielonej klasy pod lipami w dzielnicy Wielopole.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.