eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
2016-12-12
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
2016-12-02
2016-12-12
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z podziałem na zadaniazad. 1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w mieście Rybniku zad. 2 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie dzielnicy Boguszowice Osiedle.
2016-12-01
2016-12-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25
2016-11-23
2016-12-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Utwardzenie terenu działki przy ulicy Oskara Kolberga w ramach poprawy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2016-11-23
2016-12-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty w zakresie nawierzchni z podziałem na zadaniaZad. 1Utwardzanie dojazdu do boiska przy ulicy Cystersów. Zad. 2Wykonanie robót bitumicznych na ul. Zajęczej i Klonowej. Zad. 3Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnały.
2016-11-21
2016-12-06
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Podłączenie budynku przy ulicy L. Okulickiego 14 do kanalizacji sanitarnej.
2016-11-18
2016-12-05
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec
2016-11-18
2016-12-06
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-23
2016-12-01
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadaniazad. 1 Wykonanie maksymalnie 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 Wycena trzech nieruchomości zabudowanych.
2016-11-17
2016-11-25
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk materiałów z podziałem na zadaniaZad. 1Wydruk i dostawa materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta "Czapka Św. Mikołaja". Zad. 2Wydruk i dostawa kalendarzy na 2017 r. Zad. 3Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika przez okres 12 miesięcy.
2016-11-15
2016-11-24
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Chwałowicach, z podziałem na zadania
2016-11-15
2016-11-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare.
2016-11-15
2016-11-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowo-budowlane w obiektach na terenie Rybnika z podziałem na zadaniaZad. 1Roboty remontowe ogólnobudowlane w mieszkaniu przy ul. Rzecznej 4/2 w dzielnicy Śródmieście. Zad. 2Izolacja przeciwwilgociowa murów budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Barbary 22 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3Naprawa schodów zewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły.
2016-11-14
2016-11-22
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej
2016-11-14
2016-11-29
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w dzielnicy Golejów.
2016-11-09
2016-11-17
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadaniaZadanie 1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Żłobka w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 2Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 3Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w dzielnicy Popielów.
2016-11-04
2016-11-14
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż 18 playerów/kompaktowych komputerów wraz z aktualizacją oprogramowania
2016-11-02
2016-11-10
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika
2016-10-31
2016-11-08
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej
2016-10-11
2016-10-19
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu pawilonu "Rafał" wraz z oceną stanu technicznego obiektu, w ramach adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera
2016-10-10
2016-10-25
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej
2016-10-06
2016-10-24
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kontenerowych zapleczy socjalnych na boiskach na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Polonia, dz. Niewiadom Zadanie 2Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia
2016-10-03
2016-10-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Braci Nalazków w dzielnicy Boguszowice Stare
2016-09-30
2016-10-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetlenia w Rybniku
2016-09-27
2016-10-05
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach
2016-09-22
2016-09-30
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja Miasta Rybnika podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej
2016-09-16
2016-10-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2016-09-14
2016-09-29
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadaniaZadanie 1Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Kamień Zadanie 2Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Chwałęcice Zadanie 3Remont pomieszczeń piwnicznych w OSP Gotartowice Zadanie 4Remont balkonu w OSP Kłokocin

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-02
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu pawilonu "Rafał" wraz z oceną stanu technicznego obiektu, w ramach adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera.
2016-11-29
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Dostawa i montaż 18 playerów/kompaktowych komputerów wraz z aktualizacją oprogramowania
2016-11-21
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55
2016-11-18
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadaniaZadanie 1Remont pokrycia dachu w OSP Popielów Zadanie 2Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Grabownia Zadanie 3Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Golejów
2016-11-18
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadaniaZadanie 1Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Kamień Zadanie 2Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Chwałęcice Zadanie 3Remont pomieszczeń piwnicznych w OSP Gotartowice Zadanie 4Remont balkonu w OSP Kłokocin
2016-11-16
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych z podziałem na zadaniazad. 1 Wykonanie maksymalnie 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 3 Wykonanie maksymalnie 30 opracowań. zad. 4 Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 5 Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej 107,90 m^2, magazynem o pow. użytkowej 105,10 m^2, halą magazynową o pow. użytkowej 541,60 m^2, budynkiem warsztatu konserwatora stolarskiego o pow. użytkowej 50,93 m^2 i budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 90,93 m^2 - położonej przy ul. Pod Hałdą, działka nr 2600/96 o pow. 0,3895 ha, w celu sprzedaży przetargowej; w wycenie należy wyodrębnić wartości składników budowlanych i gruntowego. zad. 6 Wykonanie wycen 28 nieruchomości gminnych.
2016-11-16
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2016-11-08
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach
2016-11-08
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ - roboty remontowe ogólnobudowlane
2016-10-31
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny
2016-10-21
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg.
2016-10-20
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare. Realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
2016-10-20
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
2016-10-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont zmywalni w Przedszkolu nr 25 w Rybniku
2016-10-19
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Promocja Miasta Rybnika podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej
2016-10-19
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"
2016-10-14
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta
2016-09-16
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Obsługa serwisowa systemu WZDR
2016-09-14
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejA. budowy amfiteatru w parku za Domem Kultury w dzielnicy Chwałowice B. budowy sceny plenerowej w parku przy ulicy Gustawa Morcinka w dzielnicy Niewiadom
2016-09-14
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.