eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-19
2017-07-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej dostawa i montaż na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika
2017-06-19
2017-07-05
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle i Ligota - Ligocka Kuźnia, Rybnik - Północ oraz Paruszowiec - Piaski. Zadanie 2 Konserwacja rowów odwadniających dzielnicach: Ochojec, Golejów, Grabownia. Zadanie 3 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Wielopole, Chwałęcice, Orzepowice, Radziejów, Popielów oraz rowu R-4 w dzielnicy Niedobczyce.
2017-06-14
2017-07-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego "Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy". zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle.
2017-06-12
2017-06-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: Zadanie 1) Gimnazjum nr 10 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia; remont sanitariatów uczniowskich, Zadanie 2) Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont posadzki w korytarzach parteru i I piętra wraz z robotami towarzyszącymi, Zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w dzielnicy Golejów; roboty malarskie wewnętrzne.
2017-06-12
2017-06-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne w Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 55, dzielnica Rybnicka Kuźnia.
2017-05-22
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej.
2017-03-06
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-06
2017-06-21
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku "Hermes"
2017-06-05
2017-06-20
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku
2017-06-02
2017-06-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku
2017-06-02
2017-06-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny.
2017-06-02
2017-06-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlano-montażowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 2) Roboty remontowo-budowlane zaplecza MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 3) Roboty remontowe ogólnobudowlane (remont pokrycia dachu, wymiana instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi) w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej
2017-06-01
2017-06-14
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2017-05-31
2017-06-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego
2017-05-31
2017-06-08
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych
2017-05-30
2017-06-14
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe z podziałem na zadania: zadanie 1) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane posadzkarskie i malarskie zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów - wymiana wykładzin PVC na korytarzach budynku Szkoły Podstawowej nr 24 zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice - wymiana nawierzchni boiska wraz z robotami towarzyszącymi
2017-05-29
2017-06-13
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście Zadanie 2) Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w dzielnicy Chwałęcice
2017-05-25
2017-06-02
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamień
2017-05-24
2017-06-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków
2017-05-23
2017-06-07
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rybnika, realizowana w systemie "projektuj i buduj" z podziałem na zadania: Zadanie 1) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grota-Roweckiego. Zadanie 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczyńskiego. Zadanie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Hetmańskiej. Zadanie 4) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bolesława Krzywoustego i Zygmunta Starego.
2017-05-22
2017-06-06
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich - Jana III Sobieskiego - św. Jana w Rybniku.
2017-05-22
2017-05-30
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów nieruchomości z podziałem na zadania: zad. 1 Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2 Wykonanie maksymalnie 50 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 3 Wykonanie wycen 12 nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz jednej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. J. i F. Białych 7 w celu jej sprzedaży. zad. 4 Wykonanie maksymalnie 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 5 Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.
2017-05-19
2017-05-29
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup wyposażenia do budynków OSP z podziałem na zadania: Zad. 1) Dzielnica Gotartowice; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP. Zad. 2) Dzielnica Boguszowice Stare; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP.
2017-05-17
2017-06-05
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Dostosowanie lokali wyborczych w placówkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (roboty ogólnobudowlane remontowe). zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 3: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2017-05-16
2017-05-31
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2017-05-16
2017-05-31
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero.
2017-05-15
2017-05-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Instalacja sieci teleinformatycznej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-23
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich - Jana III Sobieskiego - św. Jana w Rybniku.
2017-06-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej
2017-06-22
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Uzupełnienie umeblowania w budynkach Urzędu Miasta Rybnika
2017-06-22
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2017-06-20
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamień
2017-06-20
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
2017-06-20
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk i dostawa materiałów promocyjnychalbumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek.
2017-06-16
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zadanie 1. Koszenie terenów komunalnych. Zadanie 2. Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Reymonta do ul. Wierzbowej
2017-06-16
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania.
2017-06-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Instalacja sieci teleinformatycznej
2017-06-12
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2017-06-08
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2017-06-08
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty brukarskie z podziałem na zadaniazad. 1Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika zad. 2Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski
2017-05-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika
2017-05-19
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych z podziałem na zadaniaZadanie 1Opracowanie koncepcji zagospodarowania strefy wejściowej oraz trybuny krytej Stadionu MOSiR przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. Zadanie 2Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Rybniku. Zadanie 3Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz koncepcji architektonicznej adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 3 w Rybniku-Niewiadomiu. Zadanie 4Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, obejmującej obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich, Mikołowskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Rybniku.
2017-05-16
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2017-05-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły.
2017-05-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego.
2017-04-28
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zad. 1Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie Miasta Rybnika w 2017 roku Zad. 2. Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700
2017-04-27
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania Zadanie 1"Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa" - dostawa komputerów mobilnych wraz z szafą i projektorem Zadanie 2"Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa" - dostawa kserokopiarki Zadanie 3Dostawa skanerów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.