Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Miasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-26
2015-03-09
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika.
2015-02-26
2015-03-13
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika
2015-02-26
2015-03-16
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Naprawa połaci dachowych i konserwacja masztów antenowych zainstalowanych na budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
2015-02-24
2015-03-04
Rybnik usługi Miasto Rybnik Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku.

Zobacz wiecej

Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

Zobacz wiecej

Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-12
2015-02-24
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Dostawa agregatów VRV Daikin wraz z montażem
2015-02-03
2015-02-11
Rybnik usługi Miasto Rybnik Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania, w zakresie (...)
2015-02-03
2015-02-11
Rybnik usługi Miasto Rybnik Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu oraz wykonania nasadzeń zastępczych na terenach placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadaniazadanie 1wycinka wraz z karczowaniem lub frezowaniem oraz pielęgnacja drzew, zadanie 2wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów.
2015-01-30
2015-02-09
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznychZadanie 1Wykonanie podziałów 23 nieruchomości. Zadanie 2Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie 3Wznowienie i stabilizacja maksymalnie do 100 znaków granicznych. Zadanie 4Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. Zadanie 5Wykonanie wycen 40 nieruchomości.
2015-01-29
2015-02-13
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku.
2015-01-28
2015-02-05
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania I Przebudowa ul. Kotucza - opracowanie dokumentacji oraz zadania II Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej
2015-01-09
2015-01-19
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie studium transportowego Aglomeracji Rybnickiej w związku z planowaną realizacją zadania o nazwie Budowa drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz wraz z asystą techniczną w trakcie notyfikacji projektu przed Komisją Europejską.
2014-12-22
2014-12-30
Rybnik usługi Miasto Rybnik Produkcja i emisja Miejskiego Programu Informacyjnego
2014-12-05
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opieka autorska nad systemami firmy Rekord
2014-12-03
2014-12-18
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie nr 1Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; remont pokrycia dachów łączników oraz dachu zaplecza sali gimnastycznej. Zadanie nr 2Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku OSP Popielów w Rybniku - Popielowie ul. Gabrieli Zapolskiej 1.
2014-12-02
2014-12-17
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w dzielnicy Ochojec, roboty remontowe w obrębie II piętra i klatek schodowych w ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2014-11-28
2014-12-08
Rybnik usługi Miasto Rybnik Produkcja i emisja Miejskiego Programu Informacyjnego w 2015 r.
2014-11-28
2014-12-08
Rybnik usługi Miasto Rybnik Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 3) ubezpieczenie bezimienne członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
2014-11-27
2014-12-05
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika.
2014-11-26
2014-12-04
Rybnik usługi Miasto Rybnik Zadanie 1Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie miasta Rybnika. Zadanie 2Wydruk materiału promocyjnego w ramach projektu Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łącznej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) - etap I.
2014-11-25
2014-12-10
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Muzeum, dzielnica Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej i budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne.
2014-11-12
2014-11-20
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów nieruchomościZad. 1Wykonanie podziałów 35 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zad. 2Wykonanie podziałów 6 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.
2014-11-07
2014-11-18
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów placówek miejskich z podziałem na zadaniaZadanie 1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare. Zadanie 2Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części pomieszczeń (w rejonie klatki schodowej łączącej hol główny, garderoby i scenę) Rybnickiego Centrum Kultury przy ul. Saint Vallier w dzielnicy Śródmieście w celu ich dostosowania do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.
2014-11-06
2014-11-21
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Rodzinny Dom nr 1 w dzielnicy Zamysłów - roboty remontowe, w tym remont podłóg i ogrodzenia oraz roboty malarskie. Zadanie nr 2Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w dzielnicy Maroko-Nowiny - remont sanitariatów i remontowe roboty towarzyszące. Zadanie nr 3Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Orzepowice - roboty posadzkowe w piwnicy.
2014-10-17
2014-10-30
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (z podziałem na 12 zadań)

Zobacz wiecej

Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-25
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie studium transportowego Aglomeracji Rybnickiej w związku z planowaną realizacją zadania o nazwie Budowa drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz wraz z asystą techniczną w trakcie notyfikacji projektu przed Komisją Europejską.
2015-02-19
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie nr 1Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; remont pokrycia dachów łączników oraz dachu zaplecza sali gimnastycznej. Zadanie nr 2Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku OSP Popielów w Rybniku - Popielowie ul. Gabrieli Zapolskiej 1.
2015-02-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w dzielnicy Ochojec, roboty remontowe w obrębie II piętra i klatek schodowych w ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2015-02-10
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zlecenie zarządzania nieruchomościami Gminy Miasta Rybnika zlokalizowanymi przy ul. Podmiejskiej, objętymi obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2015-02-02
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Produkcja i emisja Miejskiego Programu Informacyjnego.
2015-01-22
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 3) ubezpieczenie bezimienne członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
2015-01-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów placówek miejskich z podziałem na zadaniaZadanie 1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare. Zadanie 2Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części pomieszczeń (w rejonie klatki schodowej łączącej hol główny, garderoby i scenę) Rybnickiego Centrum Kultury przy ul. Saint Vallier w dzielnicy Śródmieście w celu ich dostosowania do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.
2015-01-19
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opieka autorska nad systemami firmy Rekord
2015-01-12
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zadanie 1Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie miasta Rybnika. Zadanie 2Wydruk materiału promocyjnego w ramach projektu Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łącznej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) - etap I.
2015-01-12
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika.
2015-01-07
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Rodzinny Dom nr 1 w dzielnicy Zamysłów - roboty remontowe, w tym remont podłóg i ogrodzenia oraz roboty malarskie. Zadanie nr 2Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w dzielnicy Maroko-Nowiny - remont sanitariatów i remontowe roboty towarzyszące. Zadanie nr 3Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Orzepowice - roboty posadzkowe w piwnicy.
2014-12-22
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (...)
2014-12-10
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
2014-12-10
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remont. i inwest na terenie placówek miejskich, z podziałem na zad.zad.1Teren sport - rekreac MOSiR w dz.Kamień ... zad.2OSP w dz.Chwałowice... zad.3OSP w dz.Kłokocin ... zad.4Plac integr. przy ul. Krzywej w dz.Zebrzydowice ... zad.5Pow.Cent.ZK w dz. Śródmieście... zad.6Pow.Cent.ZK w dz.Śródmieście... zad.7:Kryta Pływalnia i hala sport. MOSiR w dz. Śródmieście... zad.8:ZSP nr 8 (P19) w dz. Boguszowice Osiedle... zad.9DK w dz. Boguszowice Osiedle... zad.10OIKiP w dz. Śródmieście... zad. 11:PZ ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dz. Śródmieście...
2014-12-09
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup sprzętu informatycznego wraz z licencjami na potrzeby UMzadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika. zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji. zadanie 3) Zakup i dostawa oprogramowania do obsługi plików SWDE.
2014-12-02
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 257 na potrzeby przeniesienia filii nr 16 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dz. Golejów z budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4
2014-12-01
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługa ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika
2014-11-26
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Uzupełnienie umeblowania w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika
2014-11-24
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadania, pn. Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku
2014-11-13
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.