eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-20
2018-05-07
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
2018-04-20
2018-05-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
2018-04-18
2018-05-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania: zad. 1: IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna) zad. 2: Przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ zad. 3: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "PRZYSTAŃ" w dzielnicy Śródmieście zad. 4: Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap)
2018-04-18
2018-05-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi.
2018-04-18
2018-05-09
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
2018-04-18
2018-05-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
2018-04-17
2018-04-27
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa oprogramowania Oracle i systemowego: Zadanie 1) dostawa oprogramowania Oracle Zadanie 2) dostawa oprogramowania systemowego
2018-04-16
2018-05-07
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu.
2018-04-13
2018-04-23
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach. zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej.
2018-04-10
2018-04-25
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym
2018-04-10
2018-04-26
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-04
2018-04-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia. Zadanie 2) dzielnica Ochojec.
2018-03-30
2018-04-11
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ulicą Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej
2018-03-29
2018-04-16
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ - zadanie realizowane w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku"
2018-03-29
2018-04-16
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich: zad. 1 MOSiR - Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR - Rybnik, dzielnica Chwałowice, ul. 1 Maja zad. 3 MOSiR - Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 4 MOSiR - Rybnik, dzielnica Chwałęcice
2018-03-28
2018-04-05
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy
2018-03-26
2018-04-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: zad. 1: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. Zadanie częściowo realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą: "Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki". zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowania terenu.
2018-03-23
2018-04-09
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2018-03-16
2018-03-26
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej: zad. 1) przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży zad. 2) przebudowy mostu na ul. gen. Leopolda Okulickiego
2018-03-16
2018-04-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym "Pniowiec", dzielnica Chwałęcicie - zaprojektuj i wybuduj
2018-03-15
2018-03-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa boiska KS Silesia w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia - I etap, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - budowa ogrodzenia boiska. Zadanie nr 2 - budowa instalacji nawodnienia boiska
2018-03-14
2018-03-22
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika
2018-03-13
2018-03-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik "Błonia", dzielnica Paruszowiec-Piaski; zagospodarowanie terenu przy torze rolkowym - monitoring wizyjny
2018-03-12
2018-03-23
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
2018-03-09
2018-03-19
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1 - "Tworzymy kulturę w Ochojcu" zad. 2 - "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" zad. 3 - "Pogodne Buzowice" zad. 4 - "Atrakcje z EKO planety" zad. 5 - "Organizacja festynu rodzinno - odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni" zad. 6 - "Festyn Dni Wielopola 2018" zad. 7 - "Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa projektu RAJZAPUNKT" zad. 8 - "RAZEM JEST WESELEJ" zad. 9 - "Festyn z okazji "Dnia Dziecka" zad. 10 - "Spotkanie integracyjne z seniorami 2018" zad. 11 - "Ogród zabaw "ZABAWOWE ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturalną dzielnicy Boguszowice-Osiedle" zad. 12 - "Festyn dzielnicowy - Majówka 2018 r." zad. 13 - "Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku" zad. 14 - "Festyn na Smolnej" zad. 15 - "Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizacje imprez środowiskowych w roku 2018"
2018-03-08
2018-03-26
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika
2018-03-01
2018-03-09
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadania: zadanie 1: Usługa przygotowania do druku, wydruku i dostarczenia wraz z rozładunkiem zeszytu edukacyjnego "Kluska Wandruska" i podręcznika do programu edukacji regionalnej "Energia tradycji" stanowiących materiał dydaktyczny na potrzeby realizacji programu edukacji regionalnej. zadanie 2: Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem pomocy dydaktycznej "Puzzle-Rybnickie pejzaże". zadanie 3: Usługa wykonania, druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem pomocy dydaktycznej gry Memory
2018-03-01
2018-03-15
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup systemu informacji prawnej
2018-02-23
2018-03-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa parkingów na terenie miasta Rybnika: zadanie 1) ulica Morcinka zadanie 2) ulica Racławicka zadanie 3) ulica Hutnicza
2018-02-22
2018-03-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu.
2018-02-21
2018-03-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-20
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadaniazad. 1 Doradztwo zawodowe dla uczniów w ramach projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz". zad. 2 Organizacja doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych dla uczniów w ramach projektu "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych".
2018-04-19
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadaniazadanie 1Usługa przygotowania do druku, wydruku i dostarczenia wraz z rozładunkiem zeszytu edukacyjnego "Kluska Wandruska" i podręcznika do programu edukacji regionalnej "Energia tradycji" stanowiących materiał dydaktyczny na potrzeby realizacji programu edukacji regionalnej. zadanie 2Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem pomocy dydaktycznej "Puzzle-Rybnickie pejzaże". zadanie 3Usługa wykonania, druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem pomocy dydaktycznej gry Memory
2018-04-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika
2018-04-13
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika
2018-04-12
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych, z podziałem na zadania.
2018-04-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku
2018-04-12
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji
2018-04-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmentarna 1, dzielnica Śródmieście - modernizacja szatni; roboty instalacyjne w zakresie monitoringu wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi
2018-04-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście
2018-04-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik "Pniowiec", dzielnica Chwałęcice; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym - oświetlenie terenu, monitoring wizyjny
2018-03-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych
2018-03-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego)
2018-03-07
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", z podziałem na zadania.
2018-03-06
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!".
2018-02-26
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów)
2018-02-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane - remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze.
2018-02-19
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKA
2018-02-14
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej
2018-02-01
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce
2018-02-01
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania zad. 1Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul Górnośląskiej 108. zad. 3Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.