eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-19
2018-08-06
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1) Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Mikołowskiej 130. Zadanie 2) Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego
2018-07-17
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ
2018-07-13
2018-08-01
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8
2018-07-11
2018-07-31
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku", z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik
2018-07-11
2018-07-30
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska, Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera
2018-07-11
2018-07-26
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia. zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec.
2018-07-11
2018-08-20
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
2018-07-04
2018-07-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów.
2018-04-27
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno -Przedszkolnego (Szkoła Życia)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-06
2018-07-16
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika
2018-07-03
2018-07-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich
2018-06-27
2018-07-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Ziołowa 3
2018-06-26
2018-07-11
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle Zadanie nr 2: Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle Zadanie nr 3: Budowa instalacji klimatyzacji w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle Zadanie nr 4: Malowanie sali widowiskowej w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle
2018-06-26
2018-07-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22.
2018-06-22
2018-07-09
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu wokół "Pluskadełka" - budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dz. Kamień - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-06-19
2018-07-05
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2018-06-19
2018-07-04
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ
2018-06-18
2018-06-26
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych
2018-06-13
2018-06-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2018-06-12
2018-06-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej - bocznej
2018-06-11
2018-06-26
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
2018-06-11
2018-06-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
2018-06-06
2018-06-14
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej.
2018-06-06
2018-06-21
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" z podziałem na zadania: zad. 1) dzielnica Grabownia; siłownia na powietrzu i ławeczki przy placu zabaw dla całej rodziny (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj"), zad. 2) dzielnica Maroko-Nowiny; "Chcesz być zdrowy i wspaniały, rób codziennie trening mały" - siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Chabrowej (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj"), zad. 3) dzielnica Stodoły; siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Bł. ks. E. Szramka (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj"), zad. 4) dzielnica Maroko-Nowiny; doposażenie placu zabaw przy ulicy Dąbrówki w urządzenia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne (zagospodarowanie terenu w formule "zaprojektuj i wybuduj").
2018-06-04
2018-06-20
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku -Niedobczycach. Realizacja w systemie "zaprojektuj wybuduj" w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018-05-29
2018-06-13
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8
2018-05-24
2018-06-11
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 12 (ZSP 12) dzielnica Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej.
2018-05-21
2018-05-30
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań. zad. 2 - Wykonanie maksymalnie 70 opracowań. zad. 3 - Wykonanie maksymalnie 100 opracowań.
2018-05-21
2018-06-04
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej Zadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem - etap 1 - stworzenie pracowni komputerowej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-20
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
2018-07-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej - bocznej
2018-07-18
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej - Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego
2018-07-17
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej.
2018-07-17
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Bronisława Czecha - roboty remontowe ogólnobudowlane
2018-07-17
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 12 (ZSP 12) dzielnica Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej.
2018-07-11
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadaniazad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań. zad. 2 - Wykonanie maksymalnie 70 opracowań. zad. 3 - Wykonanie maksymalnie 100 opracowań.
2018-07-05
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania
2018-06-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle w systemie "projektuj i buduj"
2018-06-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego
2018-06-26
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowejzadanie 1przebudowy ulicy Morwowej zadanie 2przebudowa ulicy Teofila Brzozy
2018-06-26
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero.
2018-06-26
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZad. 1Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu.
2018-06-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice
2018-06-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku
2018-06-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej
2018-06-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadaniazad. 1IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna) zad. 2Przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ zad. 3Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "PRZYSTAŃ" w dzielnicy Śródmieście zad. 4Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap)
2018-06-15
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa oprogramowania Oracle i systemowegoZadanie 1) dostawa oprogramowania Oracle Zadanie 2) dostawa oprogramowania systemowego
2018-06-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi.
2018-06-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.