eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-26
2015-09-10
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r., z podziałem na zadaniaZadanie 1Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachGotartowice i Kamień. Zadanie 2Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachNiedobczyce i Wielopole.
2015-08-19
2015-09-03
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu nowej części szkoły
2015-08-19
2015-09-03
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Rybniku - remont budynku byłego przedszkola przy ul. Konarskiego 49.
2015-08-18
2015-09-02
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniazad. 1PMBP, filia nr 3 w dz. Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych. zad. 2:PMBPubliczna, filia nr 10 w dz. Niedobczyce; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych.... zad. 3OSP w dz Boguszowice Stare; roboty remontowe... zad. 4OSP w dz. Chwałowice; roboty remontowe... zad. 5Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 w dzielnicy Śródmieście; roboty remontowe...
2015-08-18
2015-09-03
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe pomieszczeń I-go piętra w zakresie wymiany podłóg drewnianych i robót malarskich w Rodzinnym Domu nr 1 w dzielnicy Zamysłów
2015-08-14
2015-08-31
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadaniazad. 1Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na potrzeby utworzenia Zielonej klasy pod lipami w dzielnicy Wielopole. zad. 2Rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców w dzielnicy Zebrzydowice.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-07
2015-08-19
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen sześciu nieruchomości zabudowanych
2015-08-05
2015-08-13
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością położoną w Rybniku obręb Niedobczyce km 6, działką 1226/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00089013/3 a nieruchomościami sąsiednimi położonymi w Rybniku obręb Niedobczyce km 6 działką 1228/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00089116/5 oraz działką 611/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00086257/4
2015-08-05
2015-08-20
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik DK Chwałowice roboty remontowe instalacyjne i ogólnobudowlane - kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, remont szatni i sanitariatów, roboty malarskie.
2015-08-03
2015-08-13
Rybnik usługi Miasto Rybnik Obsługa serwisowa systemu WZDR
2015-07-31
2015-08-17
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ulicy Wincentego Witosa
2015-07-31
2015-08-17
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosmonautów w Rybniku
2015-07-31
2015-08-19
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1) Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; budowa wentylacji mechanicznej w części szatniowo-sanitarnej segmentu sportowego Zadanie 2) Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; modernizacja kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody basenowej
2015-07-28
2015-08-12
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont ulicy Bieli.
2015-07-23
2015-08-07
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 6 zadańZadanie 1Remont pomieszczeń warsztatu samochodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Techniczne w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 2Remont sanitariatu i izolacja zawilgoconych murów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare. Zadanie 3Remont sanitariatu i szatni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 4Malowanie sufitu w auli w Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare.
2015-07-23
2015-08-10
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadaniaZadanie 1Dokończenie wymiany nawierzchni placu szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 2Wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa tynków, obróbek blacharskich i roboty malarskie w Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare. Zadanie 3Remont fragmentu muru ogrodzenia i konstrukcji zadaszenia przed wejściem głównym w Przedszkolu nr 9 w dzielnicy Śródmieście.
2015-07-22
2015-08-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont kładek dla pieszych na terenie Miasta Rybnika- kładki nad torami kolejowymi, łączącej ulicę Braci Nalazków z Osiedlem Południe w dzielnicy Boguszowice Osiedle - kładki nad ulicą, łączącej tereny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Dworcem Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny
2015-07-22
2015-08-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Niedobczyce
2015-07-21
2015-07-29
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach
2015-07-21
2015-08-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Braci Nalazków w Rybniku
2015-07-20
2015-07-28
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
2015-07-16
2015-08-03
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej
2015-07-16
2015-07-24
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości z podziałem na 4 zadaniaZadanie 1 - Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę publiczną - ulica Wincentego Witosa, Zadanie 2 - Wykonanie wycen 13 nieruchomości, Zadanie 3 - Wykonanie wycen 23 nieruchomości, Zadanie 4 - Wykonanie wycen 39 nieruchomości.
2015-07-14
2015-07-30
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego terenu boiska wielofunkcyjnego
2015-07-13
2015-07-28
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie III piętra budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej w dzielnicy Rybnik-Północ
2015-07-07
2015-07-15
Rybnik usługi Miasto Rybnik Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej (Etap VI) w Rybniku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-25
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach
2015-08-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Niedobczyce
2015-08-17
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2
2015-08-17
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście
2015-08-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie III piętra budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej w dzielnicy Rybnik-Północ
2015-08-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Szybowcowej, Targowej i Górnośląskiej
2015-08-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wewnętrzne remontowe roboty wykończeniowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1) Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia - wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych Zadanie 2) Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny (ul. Chabrowa 9) - Malowanie pomieszczeń Zadanie 3) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II, dz. Maroko-Nowiny - Malowanie pomieszczeń (korytarze) Zadanie 4) Gimnazjum nr 10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - Malowanie pomieszczeń (korytarze)
2015-08-11
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w Mieście Rybnik
2015-08-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy w dzielnicy Niedobczyce z podziałem na 2 zadaniaZadanie 1Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej. Zadanie 2Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Barbary.
2015-08-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r., z podziałem na zadaniaZadanie 1Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachBoguszowice Stare, Ligota-Ligocka Kuźnia i Rybnik-Północ. Zadanie 2Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachKłokocin, Golejów i Zebrzydowice. Zadanie 3Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicachChwałęcice, Radziejów, Niewiadom, Zamysłów, Orzepowice, Popielów.
2015-08-04
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadaniaZadanie 1Przedszkole nr 14 w dzielnicy Chwałowice; remont pomieszczeń bloku kuchennego wraz z instalacją dźwigu towarowego. Zadanie 2Przedszkole nr 17 w dzielnicy Smolna; przebudowa pomieszczeń bloku kuchennego wraz z wymianą dźwigu towarowego. Zadanie 3Przedszkole nr 41 w dzielnicy Maroko-Nowiny; remont pomieszczeń bloku kuchennego.
2015-07-24
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych wokół skateparku na terenie parku Wiśniowiec przy ul. Janiego
2015-07-23
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń i siłowni terenowych w ramach budżetu obywatelskiego z podziałem na zadania zad. 1:Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa (rejon Królewioka) w Rybniku, dz. Chwałowice. zad. 2:Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej na terenie SP 21 w Rybniku, dz. Niedobczyce. zad. 3:Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej na terenie G12 w dz. Niewiadom. zad. 4:Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej w rejonie boiska sportowego przy ul. Okulickiego, dz. Radziejów.
2015-07-23
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadaniazad. 1Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia. zad. 2Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dz. Orzepowice. zad. 3Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na potrzeby utworzenia Zielonej klasy pod lipami w dz. Wielopole. zad. 4Rozbudowa szkolnego placu
2015-07-23
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont sanitariatów w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadaniaZadanie 1Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych / Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 2Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 3Gimnazjum nr 3 w dzielnicy Chwałowice.
2015-07-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, dzielnica Rybnik-Północ; remont fragmentu muru ogrodzenia stadionu w systemie zaprojektuj i buduj
2015-07-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka oraz łącznika ulic Góreckiego-Energetyków
2015-07-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja obiektów placówek miejskich z podziałem na zadaniazad. 1Termomodernizacja Przedszkola nr 42 w dzielnicy Maroko-Nowiny. zad. 2Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 w dzielnicy Chwałowice. zad. 3Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. zad. 4Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice. zad. 5Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 28 w dzielnicy Kamień. zad. 6Termomodernizacja Przedszkola nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9) w dzielnicy Zamysłów.
2015-07-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remonty dachów obiektów placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania1:Przedszkole nr 11 w dzielnicy Maroko-Nowiny;remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich 2:Przedszkole nr 21 w dzielnicy Kłokocin;konserwacja dachu i remont kominów 3:ZSP nr 8 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; remont dachu sali gimnastycznej i łącznika 4:ZS nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; remont pokrycia dachów łączników 5:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w dzielnicy Śródmieście; remont pokrycia dachu, kominów i gzymsów 6:ZSP nr 3 w dzielnicy Ochojec; konserwacja dachu z robotami towarzyszącym
2015-07-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.