eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-08
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadaniaZad. 1Przebudowy ulicy Mruli. Zad. 2Przebudowa ulicy Św. Józefa na odcinku od ulicy Energetyków do ulicy Borki wraz wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa - Góreckiego. Zad. 3Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską do granicy Miasta.
2017-11-30
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-05
2018-01-15
Rybnik Usługi Miasto Rybnik KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKA
2017-12-29
2018-01-16
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!".
2017-12-29
2018-01-15
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku
2017-12-29
2018-01-16
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego)
2017-12-22
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej - Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego
2017-12-22
2018-01-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika", z podziałem na zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala i basen oraz pawilon Judo przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów. zad. 3: Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście.
2017-12-21
2017-12-29
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej
2017-12-20
2017-12-28
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Wyposażenie nowego żłobka w meble, krzesełka, krzesełka do karmienia, komody z przewijakiem, leżaczki, łóżeczka, stoliki, regały, półki, dziecięce garderoby uruchamianego w ramach projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3"
2017-12-20
2018-01-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice
2017-12-15
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Opieka autorska nad systemami firmy Rekord
2017-12-12
2017-12-20
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów)
2017-12-11
2017-12-19
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce
2017-12-07
2017-12-22
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno -Przedszkolnego (Szkoła Życia)
2017-12-05
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów
2017-12-05
2017-12-14
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", z podziałem na zadania. Zadanie 1: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji osiedla przy ulicy Gustawa Morcinka w Rybniku-Niewiadomiu z zastosowaniem technik partycypacyjnych; Zadanie 2: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji osiedla Beata przy ulicy Augustyna Kwiotka w Rybniku-Niewiadomiu z zastosowaniem technik partycypacyjnych; Zadanie 3: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w Rybniku-Niedobczycach z zastosowaniem technik partycypacyjnych; Zadanie 4: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ulicy 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach z zastosowaniem technik partycypacyjnych; Zadanie 5: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji osiedla przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w Rybniku-dzielnica Paruszowiec-Piaski z zastosowaniem technik partycypacyjnych; Zadanie 6: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji przy ulicy Dworcowej w Rybniku-dzielnica Śródmieście z zastosowaniem technik partycypacyjnych.
2017-12-05
2017-12-13
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy.
2017-12-01
2017-12-18
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane - remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze.
2017-11-29
2017-12-07
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień
2017-11-21
2017-11-29
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul Górnośląskiej 108. zad. 3: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych.
2017-11-17
2017-12-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Józefa Cyrana w Rybniku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-10
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania
2018-01-10
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Górnośląskiej - zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj
2018-01-09
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Ochojec
2018-01-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadaniaZadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice i Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Zebrzydowice oraz rowów R-7, R-12, R-13, R-L w dzielnicy Zamysłów. Zadanie 3. Konserwacja cieku Nacyna oraz zabudowa wyrw brzegowych na odcinku powyżej ul. Kotucza w km 2+680 do 2+840.
2018-01-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Industrialne Centrum Kultury w dzielnicy Niewiadom - roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadaniazadanie 1) ICK Dom Kultury - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne, zadanie 2) ICK budynek przy ul. Mościckiego - remont sanitariatu.
2018-01-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadaniaZadanie 1) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku - roboty remontowe ogólnobudowlane; remont komina dymowego kotłowni oraz pokrycia dachu z blachy trapezowej (wymiana na dachówkę bitumiczną) Zadanie 2) Przedszkole nr 25 w Rybniku dzielnicy Niedobczyce, roboty remontowe ogólnobudowlane - remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej od strony północnej oraz muru oporowego przy tarasie
2017-12-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Placówka Wsparcia Dziennego w Rybniku, dzielnica Maroko - Nowiny, ul. Floriańska 24
2017-12-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadaniazadanie 1) dz. NIEWIADOM; "Pogodne Buzowice" - plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym zadanie 2) dz. CHWAŁĘCICE; doposażenie boiska piłkarskiego w trybuny dla widzów zadanie 3) dz. SMOLNA; "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!" - przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 na poliuretanową zadanie 4) Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce; budowa boiska do siatkówki i koszykówki
2017-12-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne (w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji zewnętrznej) w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście
2017-12-20
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych
2017-12-20
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk i dostawa kalendarzy na 2018 r.
2017-12-19
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta "Czapka Św. Mikołaja"
2017-12-19
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów
2017-12-19
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa sceny na terenie parku "Wiśniowiec" w dzielnicy Północ
2017-12-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku OSP Gotartowice w Rybniku, ul. Gotartowicka 21c - izolacja ścian piwnicznych budynku, wymiana drzwi, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna
2017-12-18
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej
2017-12-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów
2017-12-12
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa oprogramowania
2017-12-11
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Street Workout w dzielnicy Kamień
2017-12-08
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych oraz wznowienie granic nieruchomości, z podziałem na zadaniazad. 1Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowych. zad. 2Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych w celu zamiany. zad. 3Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. zad. 4Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.