eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
2017-05-15
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej
2017-04-28
2017-05-09
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadaniaZadanie nr 1A. Zaplecze szatniowo-sanitarne na terenie boiska piłkarskiego MOSIR w dzielnicy Grabownia (obiekt modułowy). B. Zaplecze szatniowo-sanitarne na terenie boiska piłkarskiego MOSIR w dzielnicy Ochojec (obiekt modułowy). Zadanie nr 2Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Ochojec. Zadanie nr 3A. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 do wymogów przeciwpożarowych. B. Budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Zadanie nr 4A. Zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. B. Budowa boiska do siatkówki i koszykówki w Szkole Podstawowej nr 21. C. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. G.Morcinka w dzielnicy Niewiadom.
2017-04-28
2017-05-10
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk i dostawa materiałów promocyjnychalbumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek.
2017-04-28
2017-05-15
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zakup szafek ubraniowych z siedziskami.
2017-04-21
2017-05-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka - Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego.
2017-04-21
2017-05-09
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania.
2017-04-18
2017-05-09
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2017-03-06
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-13
2017-04-27
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie ortofotomapy
2017-04-12
2017-04-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła z podziałem na zadaniaZad. 1 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, dzielnica Chwałęcice w Rybniku. Zad. 2 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28, dzielnica Kamień w Rybniku.
2017-04-12
2017-04-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty drogowe z podziałem na zadaniaZad. 1Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. Zad. 2Przebudowa ul. Piownik.
2017-04-10
2017-04-25
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, w dzielnicy Stodoły; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2017-04-07
2017-04-24
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi
2017-04-06
2017-04-21
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły - w formie projektuj i buduj
2017-04-04
2017-04-20
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty brukarskie z podziałem na zadaniazad. 1Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika zad. 2Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski
2017-04-03
2017-04-18
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. Zadanie realizowane w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"
2017-03-30
2017-04-18
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika
2017-03-28
2017-04-05
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ
2017-03-27
2017-04-04
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego
2017-03-22
2017-03-30
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2017-03-21
2017-04-05
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły.
2017-03-20
2017-04-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego.
2017-03-17
2017-04-03
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania Zadanie 1"Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa" - dostawa komputerów mobilnych wraz z szafą i projektorem Zadanie 2"Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa" - dostawa kserokopiarki Zadanie 3Dostawa skanerów
2017-03-13
2017-03-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ul. Grunwaldzkiej od ul. Kotucza do ul. Budowlanych - projekt techniczny i roboty budowlane
2017-03-08
2017-03-16
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej.
2017-03-07
2017-03-22
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym.
2017-03-03
2017-03-13
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowyZadanie 1) ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 - 6+850 (Etap IV) Zadanie 2) ulicy Podmiejskiej na odcinku w km 0+693 - 1+354
2017-03-01
2017-03-09
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Góreckiego, Wielopolskiej, i Mikołowskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zad. 1Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie Miasta Rybnika w 2017 roku Zad. 2. Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700
2017-04-27
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania Zadanie 1"Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa" - dostawa komputerów mobilnych wraz z szafą i projektorem Zadanie 2"Cyfrowa szkoła dla juniora i seniora - mobilna pracownia komputerowa" - dostawa kserokopiarki Zadanie 3Dostawa skanerów
2017-04-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
2017-04-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym.
2017-04-10
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Jastrzębskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; wymiana folii basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.
2017-04-10
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów działek i nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami z podziałem na zadaniazad. 1 Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2 Wykonanie maksymalnie 50 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 3 Wykonanie podziałów działek 2018/35, 181/22, 1839/32, 736/39, 95, 92, 1928/32 i 1929/32. zad. 4 Ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 4224/176 a 4323/176. zad. 5 Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.
2017-04-10
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej.
2017-04-06
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki
2017-03-31
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnikaodnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta, remont ogrodzenia, remont garażu
2017-03-31
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup specjalistycznych środków do czyszczenia(koncentraty, wosk do marmurów, olej do podłóg drewnianych)
2017-03-30
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont sanitariatów i kuchni w OSP Ochojec.
2017-03-24
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadaniazad. 1) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień. zad. 2) Remont budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności, w dzielnicy Śródmieście.
2017-03-22
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu i budowy tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2017-03-22
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZad 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Kamień (rowy K-4, K-4a, K-4b i K-5) i Kłokocin oraz umocnienie skarpy rowu przy ul. Dożynkowej w Golejowie. Zad. 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicy Niedobczyce oraz rowów R-5, R-5A, R-5B i R-5C w dzielnicy Zamysłów.
2017-03-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Koordynacja przygotowania inwestycji i pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego - w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
2017-03-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich - Jana III Sobieskiego - św. Jana w Rybniku.
2017-03-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego.
2017-03-03
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym
2017-03-03
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadaniaZad. 1Przebudowa skrzyżowania ulic Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej. Zad. 2Budowa łącznika ulic Pocztowa - Hallera.
2017-02-21
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z podziałem na zadaniazad. 1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w mieście Rybniku zad. 2 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie dzielnicy Boguszowice Osiedle.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.