eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-18
2017-09-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
2017-08-17
2017-08-28
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych
2017-08-11
2017-08-29
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny
2017-08-10
2017-08-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku
2017-08-09
2017-08-24
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - II etap.
2017-08-04
2017-08-21
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
2017-08-04
2017-08-22
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem
2017-07-13
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku
2017-05-22
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-01
2017-08-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku
2017-08-01
2017-08-16
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta "Silesia", w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2017-07-31
2017-08-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego "Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy". zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle.
2017-07-28
2017-08-16
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika
2017-07-27
2017-08-11
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zespół Szkól Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku dz. Śródmieście, ul. Tadeusza Kościuszki 23 - roboty remontowe ogólnobudowlane Zadanie 2) Gimnazjum nr 13 w dzielnicy Radziejów - roboty remontowe ogólnobudowlane Zadanie 3) Przedszkole nr 25 w dzielnicy Niedobczyce - roboty remontowe ogólnobudowlane
2017-07-26
2017-08-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane remontowe i inwestycyjne z podziałem na zadania: Zadanie 1) Roboty remontowe ogólnobudowlane w Gimnazjum nr 12 w Rybniku dzielnicy Niewiadom Zadanie 2) Roboty ogólnobudowlane - budowa ogrodzenia pomiędzy SP 35 a salą gimnastyczną w Rybniku dzielnice Chwałowice Zadanie 3) Budowa piłkochwytu na terenie boiska KS "Polonia" Niewiadom
2017-07-26
2017-08-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remont nawierzchni chodników.
2017-07-25
2017-08-09
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: zad. 1. Wymiana stolarki drzwiowej zad. 2 Wymiana nawierzchni placu i chodników zad. 3 Wymiana ogrodzenia
2017-07-24
2017-08-02
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku.
2017-07-19
2017-08-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare
2017-07-19
2017-08-04
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa licencji MyQ do kserokopiarek
2017-07-18
2017-08-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj
2017-07-17
2017-08-02
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1: Przebudowy ulicy Mruli. Zad. 2: Przebudowa ulicy Św. Józefa na odcinku od ulicy Energetyków do ulicy Borki wraz wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa - Góreckiego. Zad. 3: Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską do granicy Miasta.
2017-07-17
2017-08-01
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi.
2017-07-14
2017-07-26
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach Willowa i Arki Bożka. Zadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Jankowickiej. Zadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rycerskiej. Zadanie 4: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łącznej i ulicy Bratków.
2017-07-14
2017-07-31
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadania: zad. 1) Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem w Rybniku. zad. 2) Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku.
2017-07-12
2017-07-27
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamień
2017-07-05
2017-07-20
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów.
2017-06-30
2017-07-18
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A
2017-06-30
2017-07-11
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowych. zad. 2: Wykonanie wycen 32 nieruchomości gruntowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacjaw systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2017-07-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlano-montażowe z podziałem na zadaniaZadanie 1) Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 2) Roboty remontowo-budowlane zaplecza MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 3) Roboty remontowe ogólnobudowlane (remont pokrycia dachu, wymiana instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi) w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej
2017-07-24
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów nieruchomości z podziałem na zadaniazad. 1 Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2 Wykonanie maksymalnie 50 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 3 Wykonanie wycen 12 nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz jednej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. J. i F. Białych 7 w celu jej sprzedaży. zad. 4 Wykonanie maksymalnie 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 5 Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.
2017-07-21
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup wyposażenia do budynków OSP z podziałem na zadaniaZad. 1) Dzielnica Gotartowice; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP. Zad. 2) Dzielnica Boguszowice Stare; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP.
2017-07-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe z podziałem na zadaniazadanie 1) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane posadzkarskie i malarskie zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów - wymiana wykładzin PVC na korytarzach budynku Szkoły Podstawowej nr 24 zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice - wymiana nawierzchni boiska wraz z robotami towarzyszącymi
2017-07-19
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku
2017-07-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków
2017-07-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku "Hermes"
2017-07-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku
2017-07-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka - Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego.
2017-07-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadaniazad. 1Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala i basen oraz pawilon Judo przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście. zad. 2Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice. zad. 3Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - filia przy ul. Winklera), dz. Maroko-Nowiny. zad. 4Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice. zad. 5Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice. zad. 6Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów. zad. 7Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare. zad. 8Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom. zad. 9Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście.
2017-07-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rybnika, realizowana w systemie "projektuj i buduj" z podziałem na zadaniaZadanie 1) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grota-Roweckiego. Zadanie 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczyńskiego. Zadanie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Hetmańskiej. Zadanie 4) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bolesława Krzywoustego i Zygmunta Starego.
2017-07-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadaniaZadanie 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście Zadanie 2) Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w dzielnicy Chwałęcice
2017-07-11
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zakup szafek ubraniowych z siedziskami.
2017-07-07
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej dostawa i montaż na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika
2017-07-07
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadaniazad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego "Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy". zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle.
2017-07-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadaniaZadanie 1) Gimnazjum nr 10 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia; remont sanitariatów uczniowskich, Zadanie 2) Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont posadzki w korytarzach parteru i I piętra wraz z robotami towarzyszącymi, Zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w dzielnicy Golejów; roboty malarskie wewnętrzne.
2017-07-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne w Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 55, dzielnica Rybnicka Kuźnia.
2017-07-05
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji wraz z rekomendacjami i montażem finansowym
2017-07-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadaniazad. 1Dostosowanie lokali wyborczych w placówkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (roboty ogólnobudowlane remontowe). zad. 2Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 3Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.