eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-21
2017-03-08
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Jastrzębskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; wymiana folii basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.
2017-02-17
2017-03-06
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnikaodnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta, remont ogrodzenia, remont garażu
2017-02-15
2017-02-23
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki
2017-02-13
2017-02-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej
2017-02-08
2017-02-23
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-09
2017-02-17
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wydruk 140 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika
2017-01-27
2017-02-13
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich - Jana III Sobieskiego - św. Jana w Rybniku.
2017-01-27
2017-02-06
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Koordynacja przygotowania inwestycji i pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego - w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
2017-01-27
2017-02-14
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont sanitariatów i kuchni w OSP Ochojec.
2017-01-26
2017-02-06
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu i budowy tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2017-01-25
2017-02-02
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadaniazad. 1) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień. zad. 2) Remont budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności, w dzielnicy Śródmieście.
2017-01-24
2017-02-01
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów działek i nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami z podziałem na zadaniazad. 1 Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2 Wykonanie maksymalnie 50 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 3 Wykonanie podziałów działek 2018/35, 181/22, 1839/32, 736/39, 95, 92, 1928/32 i 1929/32. zad. 4 Ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 4224/176 a 4323/176. zad. 5 Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.
2017-01-17
2017-01-25
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki
2017-01-13
2017-01-23
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad bramą południową Kopalni Chwałowice przy ulicy Zwycięstwa
2017-01-10
2017-01-19
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadaniaZad. 1Przebudowa skrzyżowania ulic Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej. Zad. 2Budowa łącznika ulic Pocztowa - Hallera.
2016-12-27
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opieka autorska nad systemami firmy Rekord
2016-12-23
2017-01-03
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych
2016-12-23
2017-01-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniazad. 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki 55 w dzielnicy Śródmieście; wymiana drzwi wejściowych, roboty malarskie, instalacja monitoringu, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych. zad. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; remont pomieszczeń piwnicznych.
2016-12-23
2017-01-09
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego.
2016-12-16
2017-01-02
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym
2016-12-13
2016-12-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku.
2016-12-09
2016-12-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZad 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Kamień (rowy K-4, K-4a, K-4b i K-5) i Kłokocin oraz umocnienie skarpy rowu przy ul. Dożynkowej w Golejowie. Zad. 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicy Niedobczyce oraz rowów R-5, R-5A, R-5B i R-5C w dzielnicy Zamysłów.
2016-12-06
2016-12-14
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika
2016-12-02
2016-12-12
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
2016-12-02
2016-12-12
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z podziałem na zadaniazad. 1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w mieście Rybniku zad. 2 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie dzielnicy Boguszowice Osiedle.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-21
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z podziałem na zadaniazad. 1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w mieście Rybniku zad. 2 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie dzielnicy Boguszowice Osiedle.
2017-02-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadaniaZadanie nr 1Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
2017-02-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadaniazad. 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki 55 w dzielnicy Śródmieście; wymiana drzwi wejściowych, roboty malarskie, instalacja monitoringu, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych. zad. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; remont pomieszczeń piwnicznych.
2017-02-20
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad bramą południową Kopalni Chwałowice przy ulicy Zwycięstwa
2017-02-16
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych
2017-02-16
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki
2017-02-15
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty w zakresie nawierzchni z podziałem na zadaniaZad. 1Utwardzanie dojazdu do boiska przy ulicy Cystersów. Zad. 2Wykonanie robót bitumicznych na ul. Zajęczej i Klonowej. Zad. 3Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnały.
2017-02-14
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25
2017-02-02
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku.
2017-01-27
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowo-budowlane w obiektach na terenie Rybnika z podziałem na zadaniaZad. 1Roboty remontowe ogólnobudowlane w mieszkaniu przy ul. Rzecznej 4/2 w dzielnicy Śródmieście. Zad. 2Izolacja przeciwwilgociowa murów budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Barbary 22 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3Naprawa schodów zewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły.
2017-01-16
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej
2017-01-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec
2017-01-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2017-01-13
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kontenerowych zapleczy socjalnych na boiskach na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Polonia, dz. Niewiadom Zadanie 2Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia
2017-01-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare.
2017-01-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w dzielnicy Golejów.
2017-01-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Podłączenie budynku przy ulicy L. Okulickiego 14 do kanalizacji sanitarnej.
2017-01-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Utwardzenie terenu działki przy ulicy Oskara Kolberga w ramach poprawy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2017-01-10
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadaniaZadanie 1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Żłobka w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 2Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 3Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w dzielnicy Popielów.
2017-01-05
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadaniazad. 1 Wykonanie maksymalnie 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 Wycena trzech nieruchomości zabudowanych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.