eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-05-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie instalacji klimatyzacji w obiektach MOSiR w Rybniku z podziałem na zadaniazad. 1 Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjno-biurowych siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej w Rybniku, dzielnica Północ. zad. 2 Instalacja klimatyzacji w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku.
2016-04-15
2016-05-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP z podziałem na zadaniaZadanie 1. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Ochojec; oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, instalacja napędu elektrycznego bram garażowych. Zadanie 2. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Boguszowice Stare; wymiana instalacji elektrycznej w boksach garażowych.
2016-04-15
2016-05-06
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-04-15
2016-05-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej
2016-04-15
2016-05-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa ulicy Jabłoniowej - projekt techniczny i roboty budowlane.
2016-04-15
2016-05-12
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie maksymalnie do 50 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2016-04-15
2016-05-16
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty budowlane w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadaniazad. 1Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Paruszowiec-Piaski - Budowa chodnika na terenie boiska z robotami towarzyszącymi. zad. 2Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - mieszkanie nr 1 przy ul. Rzecznej 4/8, dz. Śródmieście - malowanie pomieszczeń.
2016-04-15
2016-05-09
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, w dzielnicy Maroko-Nowiny

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-05-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika (II etap)
2016-04-15
2016-05-05
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2Zakup i dostawa oprogramowania Zadanie 3Zakup i dostawa kserokopiarki oraz czytników z wdrożeniem logowania kartami.
2016-04-15
2016-05-04
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zadanie 1Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Zadanie 2Dostawa środków czystości
2016-04-15
2016-05-05
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej
2016-04-15
2016-05-04
Rybnik usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna
2016-04-15
2016-04-28
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
2016-04-13
2016-05-05
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Boguszowice Stare.
2016-04-13
2016-05-04
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont piłkochwytu przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Wielopole
2016-04-13
2016-04-27
Rybnik dostawy Miasto Rybnik Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadaniaZadanie nr 1 - zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 - zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 -zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych Zadanie nr 4 -zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych
2016-04-12
2016-04-28
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dzielnicach Rybnika realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w systemie zaprojektuj i wybuduj zad. 1 Maroko-Nowiny;kulturalnie i sportowo-kontynuacja zagospodarowania terenów zielonych przy ul.Góreckiego. zad. 2 Zamysłów;rozbudowa infrastruktury zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego Rajzapunkt przy ul.Pełczyńskiego. zad. 3 Zebrzydowice;zagospodarowanie placu przyszkolnego na terenie ZSP12 poprzez montaż mini siłowni zad. 4 Ligota-Ligocka Kuźnia;budowa altany z grillem oraz wyposażeniem na potrzeby organizacji spotkań
2016-04-11
2016-04-27
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r.
2016-04-11
2016-04-26
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa zatoki na ul. Czecha
2016-04-08
2016-04-25
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; remont bloku żywieniowego i izolacja przeciwwilgociowa murów budynku; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-04-07
2016-04-26
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni Ignacy w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.
2016-04-05
2016-04-20
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym.
2016-04-05
2016-04-21
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Ubezpieczenie i remont rowów odwadniających w dzielnicach Golejów i Chwałęcice w 2016 r., z podziałem na zadaniaZadanie 1. Ubezpieczenie rowu a6 wraz z odcinkowym zarurowaniem w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej w dzielnicy Golejów. Zadanie 2. Remont rowu zlokalizowanego w dzielnicy Chwałęcice na odcinku od ulicy Rudzkiej do zbiornika Elektrowni Rybnik.
2016-04-05
2016-04-25
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Monitoring infrastruktury w dzielnicy Kłokocin (Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19).
2016-04-04
2016-04-19
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji
2016-03-31
2016-04-15
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Remont podłóg i wymiana instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 42 w Rybniku dz. Maroko-Nowiny przy ul. Stanisława Moniuszki 3
2016-03-30
2016-04-14
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny; wymiana stolarki okiennej i remontowe wewnętrzne roboty budowlane.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej
2016-04-28
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Szkoła Podstawowa nr 1, dzielnica Śródmieście - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
2016-04-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; modernizacja bloku kuchennego.
2016-04-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Koordynacja przygotowania inwestycji i remontów oraz pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego, z podziałem na zadaniaZadanie nr 1) Termomodernizacja i budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika Zadanie nr 2) Roboty modernizacyjne i remontowo-budowlane wielobranżowe w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
2016-04-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Zadanie 2OPP Zespół Przygoda dz. Meksyk; budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu
2016-04-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dzielnica Orzepowice - wykonanie oświetlenia zewnętrznego Zadanie 2) Przedszkole nr 39, dzielnica Boguszowice Osiedle - wymiana rozdzielni głównej
2016-04-21
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowejZadanie 1 Przebudowa ulicy Bratków Zadanie 2 Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Żołędziowej.
2016-04-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1) Modernizacja i doposażenie zewnętrznego monitoringu obiektów kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych w dzielnicy Chwałowice (Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 3, IV Liceum Ogólnokształcące, Dom Kultury) w ramach projektu obywatelskiegoBezpieczeństwo dzielnicy i mieszkańców jest najważniejsze Zadanie 2) Gimnazjum nr 4, dzielnica Rybnicka Kuźnia; instalacja monitoringu wizyjnego boiska szkolnego
2016-04-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont ogrodzenia
2016-04-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika
2016-04-18
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.
2016-04-18
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup systemu informacji prawnej
2016-04-13
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowejZadanie IPrzebudowa ulic Józefa Cyrana i Antoniego WorynyCzęść 1 - Przebudowa ulicy Józefa Cyrana, Część 2 - Przebudowa ulicy Antoniego Woryny. Zadanie IIBudowa chodnika wzdłuż ulicy Racławickiej na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Zygmunta Starego.
2016-04-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście, w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi
2016-04-05
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zadanie 1) Remont bocznej ulicy Sztygarskiej, dzielnica Niedobczyce Zadanie 2) Remont ulicy Karlika, dzielnica Niedobczyce
2016-03-31
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare - budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego.
2016-03-29
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań, map geodezyjnych oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych z podziałem na 10 zadańZad.1 Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach, Zad. 2 Wykonanie wznowienia i stabilizacji maksymalnie do 100 znaków granicznych, Zad. 3 Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne, Zad. 4 Wykonanie podziałów 103 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne, Zad. 5 Wykonanie maksymalnie 30 map geodezyjnych (...)
2016-03-24
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Rozbudowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście (budżet obywatelski)
2016-03-24
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa aktualizacji oprogramowania oraz nowych licencji
2016-03-22
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik System zarządzania oświatą - usługa udostępnienia serwera przez Internet

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.