eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-10
2016-10-25
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej
2016-10-06
2016-10-24
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kontenerowych zapleczy socjalnych na boiskach na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaZadanie 1Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Polonia, dz. Niewiadom Zadanie 2Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-11
2016-10-19
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu pawilonu "Rafał" wraz z oceną stanu technicznego obiektu, w ramach adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera
2016-10-03
2016-10-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Braci Nalazków w dzielnicy Boguszowice Stare
2016-09-30
2016-10-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetlenia w Rybniku
2016-09-27
2016-10-05
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach
2016-09-22
2016-09-30
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Promocja Miasta Rybnika podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej
2016-09-16
2016-10-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2016-09-14
2016-09-29
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadaniaZadanie 1Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Kamień Zadanie 2Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Chwałęcice Zadanie 3Remont pomieszczeń piwnicznych w OSP Gotartowice Zadanie 4Remont balkonu w OSP Kłokocin
2016-09-12
2016-09-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55
2016-09-12
2016-09-27
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny
2016-09-09
2016-09-28
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadaniaZadanie 1Remont pokrycia dachu w OSP Popielów Zadanie 2Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Grabownia Zadanie 3Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Golejów
2016-09-09
2016-09-21
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych z podziałem na zadaniazad. 1 Wykonanie maksymalnie 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych. zad. 3 Wykonanie maksymalnie 30 opracowań. zad. 4 Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. zad. 5 Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej 107,90 m^2, magazynem o pow. użytkowej 105,10 m^2, halą magazynową o pow. użytkowej 541,60 m^2, budynkiem warsztatu konserwatora stolarskiego o pow. użytkowej 50,93 m^2 i budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 90,93 m^2 - położonej przy ul. Pod Hałdą, działka nr 2600/96 o pow. 0,3895 ha, w celu sprzedaży przetargowej; w wycenie należy wyodrębnić wartości składników budowlanych i gruntowego. zad. 6 Wykonanie wycen 28 nieruchomości gminnych.
2016-09-09
2016-09-19
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
2016-09-08
2016-09-16
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta
2016-09-06
2016-09-21
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ - roboty remontowe ogólnobudowlane
2016-09-05
2016-09-20
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg.
2016-09-01
2016-09-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare. Realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
2016-08-31
2016-09-15
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 maja (od strony parkingu PSS "Społem")
2016-08-29
2016-09-06
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"
2016-07-27
2016-08-11
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ; wymiana windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2016-07-26
2016-08-04
Rybnik usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Raciborskiej i Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-21
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg.
2016-10-20
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare. Realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
2016-10-20
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
2016-10-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont zmywalni w Przedszkolu nr 25 w Rybniku
2016-10-19
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Promocja Miasta Rybnika podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej
2016-10-19
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"
2016-10-14
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta
2016-09-16
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Obsługa serwisowa systemu WZDR
2016-09-14
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejA. budowy amfiteatru w parku za Domem Kultury w dzielnicy Chwałowice B. budowy sceny plenerowej w parku przy ulicy Gustawa Morcinka w dzielnicy Niewiadom
2016-09-14
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.
2016-09-06
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Reymonta
2016-09-02
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicachOrzepowice, Kłokocin, Boguszowice Stare, Wielopole i Chwałowice
2016-09-01
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Zadanie 1Budowa parkingu przy ul. Morcinka - opracowanie dokumentacji. Zadanie 2Budowa parkingu przy ul. Racławickiej - opracowanie dokumentacji. Zadanie 3Budowa parkingu przy ul. Hutniczej - opracowanie dokumentacji.
2016-09-01
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Raciborskiej i Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika
2016-08-31
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ; wymiana windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2016-08-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Klub Kultury Harcówka dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia - przebudowa i modernizacja budynku
2016-08-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie RybnikaObiekt 1Termomodernizacja (ocieplenie) budynku OSP Ochojec; Obiekt 2Odnowienie elewacji (malowanie) budynku OSP Wielopole.
2016-08-24
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowejZadanie nr 1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1, im. Juliusza Rogera - budynek byłej dermatologii. Zadanie nr 2Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Zadanie nr 3Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.
2016-08-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2016 roku, z podziałem na zadania
2016-08-16
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.