eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rybnik

Miasto Rybnik - przetargiMiasto Rybnik - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-20
2017-11-02
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup serwera
2017-10-18
2017-11-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Street Workout w dzielnicy Kamień
2017-10-18
2017-10-26
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych oraz wznowienie granic nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowych. zad. 2: Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych w celu zamiany. zad. 3: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. zad. 4: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych.
2017-10-17
2017-10-25
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej
2017-10-16
2017-10-31
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej (SP23), w dzielnicy Niewiadom
2017-10-13
2017-10-23
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku.
2017-10-13
2017-10-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne (w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji zewnętrznej) w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście
2017-10-13
2017-10-31
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Barbary 22 C, dzielnica Niedobczyce - roboty remontowe ogólnobudowlane
2017-10-12
2017-10-30
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12) przy ulicy Sportowej w dzielnicy Niewiadom
2017-10-11
2017-10-26
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej
2017-10-10
2017-10-25
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin.
2017-10-09
2017-10-24
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg
2017-07-13
brak danych
Rybnik Miasto Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-23
brak danych
Rybnik roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Piaski - Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-05
2017-10-16
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: Zadanie 1) przebudowy ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku Zadanie 2) budowy łącznika ul. Brzezińska-Drzymały w Rybniku
2017-10-04
2017-10-12
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla strefy przemysłowej w Kłokocinie. Zadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie lotniska w Gotartowicach. Zadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Rybackiej-Lipowej.
2017-10-03
2017-10-19
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów
2017-10-02
2017-10-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa nawierzchni na terenach rekreacyjno-sportowych dla inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad.1 Nawierzchnia z płyt ażurowych na potrzeby zagospodarowania terenu przy ul. Milenijnej, w dzielnicy Ochojec. zad. 2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej dla Skateparku przy ul. Barbary, w dzielnicy Niedobczyce.
2017-10-02
2017-10-17
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Popielów
2017-09-29
2017-10-16
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów
2017-09-27
2017-10-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice; roboty remontowe ogólnobudowlane
2017-09-27
2017-10-12
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
2017-09-25
2017-10-10
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; roboty remontowe ogólnobudowlane - remont dachu.
2017-09-22
2017-10-11
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48; dz. Północ - remont pomieszczeń
2017-09-21
2017-10-02
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa sprzętu sprzątającego: Zadanie 1: dostawa odkurzaczy Zadanie 2: dostawa zestawów sprzątających
2017-09-21
2017-10-09
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej w systemie "zaprojektuj i buduj"
2017-09-20
2017-10-05
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko - Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk)
2017-09-19
2017-10-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta "Silesia", w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2017-09-18
2017-10-04
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ - remont pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C
2017-09-18
2017-10-03
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej w budynku OSP Kłokocin.
2017-09-15
2017-09-28
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika
2017-09-15
2017-10-02
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare
2017-09-14
2017-10-02
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej
2017-09-14
2017-09-25
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rybnik
Miasto Rybnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej w budynku OSP Kłokocin.
2017-10-18
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
2017-10-16
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie elewacji budynków placówek miejskich, z podziałem na zadaniazad. 1Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku (etap I). zad. 2Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań", dz. Śródmieście; termomodernizacja budynku. zad. 3 Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; remont elewacji.
2017-10-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu.
2017-10-12
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwałowice.
2017-10-11
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych
2017-10-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadaniazad. 1Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), dzielnica Zamysłów. zad. 2Przedszkole nr 37 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13), dzielnica Rybnicka Kuźnia.
2017-10-09
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
2017-09-29
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Zakup i dostawa programów komputerowych
2017-09-27
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadaniazad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego "Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy". zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle.
2017-09-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane remontowe i inwestycyjne z podziałem na zadaniaZadanie 1) Roboty remontowe ogólnobudowlane w Gimnazjum nr 12 w Rybniku dzielnicy Niewiadom Zadanie 2) Roboty ogólnobudowlane - budowa ogrodzenia pomiędzy SP 35 a salą gimnastyczną w Rybniku dzielnice Chwałowice Zadanie 3) Budowa piłkochwytu na terenie boiska KS "Polonia" Niewiadom
2017-09-25
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadaniaZadanie 1) Zespół Szkól Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku dz. Śródmieście, ul. Tadeusza Kościuszki 23 - roboty remontowe ogólnobudowlane Zadanie 2) Gimnazjum nr 13 w dzielnicy Radziejów - roboty remontowe ogólnobudowlane Zadanie 3) Przedszkole nr 25 w dzielnicy Niedobczyce - roboty remontowe ogólnobudowlane
2017-09-21
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku
2017-09-20
brak danych
Rybnik Dostawy Miasto Rybnik Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Rybniku.
2017-09-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadaniazad. 1) Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem w Rybniku. zad. 2) Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku.
2017-09-20
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remont nawierzchni chodników.
2017-09-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem
2017-09-18
brak danych
Rybnik Roboty budowlane Miasto Rybnik Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku
2017-09-07
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadaniaZad. 1Przebudowy ulicy Mruli. Zad. 2Przebudowa ulicy Św. Józefa na odcinku od ulicy Energetyków do ulicy Borki wraz wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa - Góreckiego. Zad. 3Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską do granicy Miasta.
2017-09-07
brak danych
Rybnik Usługi Miasto Rybnik Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rybnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.