eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Oświęcim

Miasto Oświęcim - przetargiMiasto Oświęcim - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-07
2019-11-27
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Udzielenie kredytu długoterminowego w złotych w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim w 2019 r.
2019-10-31
2019-11-18
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Utrzymanie nawierzchni asfaltowych i z kruszyw dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, ciągów pieszych i drogowych obiektów inżynierskich oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2020 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Oświęcim
Miasto Oświęcim - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-29
2019-11-13
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego nr 3 z tuneli pod Zamkiem Piastowskim w ramach zadania pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu".
2019-10-29
2019-11-06
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego w Oświęcimiu, Harmężach oraz Brzezince.
2019-10-09
2019-10-24
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu
2019-10-04
2019-10-21
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Polowieckiej w Oświęcimiu.
2019-09-19
2019-10-04
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego nr 3 z tuneli pod Zamkiem Piastowskim w ramach zadania pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu".
2019-09-09
2019-09-25
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego (I etap).
2019-09-03
2019-09-19
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Prusa w Oświęcimiu
2019-08-26
brak danych
Oświęcim Miasto Oświęcim Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i terenów miasta Oświęcim stanowiącego własność TAURON Dystrybucja Serwis S. A. w latach 2020 -2021.
2019-08-26
2019-09-12
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego nr 3 z tuneli pod Zamkiem Piastowskim w ramach zadania pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu".
2019-08-08
2019-08-20
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i terenów w granicach administracyjnych miasta Oświęcim, stanowiących własność Miasta Oświęcim w latach 2020 -2021.
2019-07-16
2019-08-01
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
2019-07-10
2019-07-26
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 65 - 79 w Oświęcimiu.
2019-07-04
2019-07-12
Oświęcim Dostawy Miasto Oświęcim Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
2019-06-26
2019-07-09
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Granicznej w ramach zadania pn. "Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem".
2019-06-19
2019-07-04
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim wykonanie interaktywnej trasy historycznej w tunelach pod Zamkiem Piastowskim, realizowane w ramach zadania związanego z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.
2019-06-18
2019-07-03
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 65 - 79 w Oświęcimiu
2019-06-11
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów w budynkachMiejskie Przedszkole nr 7 przy ul. Słowackiego 3, Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Budowlanych 43
2019-06-04
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Oświęcimia, docieplenie ścian i stropów w budynkachMiejskie Przedszkole nr 7 przy ul. Słowackiego 3, Miejskie Przedszkole nr 15 przy ul. Budowlanych 43.
2019-05-23
brak danych
Oświęcim Miasto Oświęcim Wykonanie remontu pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Oświęcim zlokalizowanym w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 25 wraz z remontem części nawierzchni wokół budynku.
2019-03-20
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Wykonanie robót budowlanych objętych projektem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Oświęcim
Miasto Oświęcim - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-31
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu.
2019-10-17
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Prusa w Oświęcimiu
2019-10-17
brak danych
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Świadczenie usług polegających na zapewnieniu ciągłości działania, utrzymaniu, eksploatacji i konserwacji oświetlenia dróg i terenów miasta Oświęcim w latach 2020-2021. Oświetlenie objęte usługą stanowi własność TAURON Dystrybucja Serwis S. A.
2019-09-26
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu.
2019-09-23
brak danych
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i terenów w granicach administracyjnych miasta Oświęcim, stanowiących własność Miasta Oświęcim w latach 2020 -2021.
2019-09-18
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
2019-09-04
brak danych
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Granicznej w ramach zadania pn. "Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem".
2019-08-28
brak danych
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim wykonanie interaktywnej trasy historycznej w tunelach pod Zamkiem Piastowskim, realizowane w ramach zadania związanego z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.
2019-07-31
brak danych
Oświęcim Dostawy Miasto Oświęcim Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
2019-07-11
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Wykonanie remontu pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Oświęcim zlokalizowanym w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 25 wraz z remontem części nawierzchni wokół budynku.
2019-04-19
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu
2019-04-19
brak danych
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Opracowanie projektów budowlanowykonawczych dla zadań pn."Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany", "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego - projekt budowlany" oraz "Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany".
2019-04-18
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa ul. Młyńskiej w Oświęcimiu.
2019-04-12
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej).
2019-04-09
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Budowa ulicy Sikorskiego w Oświęcimiu
2019-03-14
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu.
2019-03-12
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z oświetleniem.
2019-01-22
brak danych
Oświęcim Dostawy Miasto Oświęcim Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Miasta Oświęcim
2018-12-24
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Miasto Oświęcim Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, ulicach, chodnikach i parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim oraz na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim w 2019 roku.
2018-12-20
brak danych
Oświęcim Usługi Miasto Oświęcim Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. "Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Oświęcim
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.