eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Łódź Miasto Łódź "Dla mnie Widzew to cały świat" - wykonanie instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa
2018-04-18
2018-04-26
Łódź Usługi Miasto Łódź "Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych, prac restauratorskich i konserwatorskich modernizacji przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi w 2018 roku"
2018-04-17
2018-04-25
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup systemu kontroli dostępu do stron sieci web i ruchu sieciowego
2018-04-16
2018-05-07
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi w trybie zaprojektuj i wybuduj na ul. Gubałówka oraz na drodze osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima stanowiącej dojazd od al. Wyszyńskiego"
2018-04-12
2018-04-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa "zielonego" parkingu na działce przy ul. Fabrycznej nr 17a w Łodzi.
2018-04-10
2018-04-25
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa ul. Ks. Skorupki na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej
2018-01-26
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa koszulek

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-12
2018-04-20
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie merytoryczne (w tym przygotowanie artykułów, felietonów, wywiadów) i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk, tłumaczenie, przygotowanie wersji elektronicznej na urządzenia mobilne, promocja na portalu społecznościowym, a także częściowa dystrybucja dziesięciu edycji biuletynu "Łódź Kreuje Innowacje", w ramach projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2018-04-10
2018-04-18
Łódź Usługi Miasto Łódź Kampania komunikacyjno-reklamowa miasta w mediach społecznościowych
2018-04-06
2018-04-16
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa licencji oprogramowania ochrony antywirusowej i antyspamowej dla systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Łodzi wraz z asystą techniczną na okres 12 miesięcy
2018-04-04
2018-04-16
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Wykonanie nasadzeń kwiatów, bylin i krzewów wraz z pielęgnacją na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku 2018."
2018-04-04
2018-04-12
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie osiedla Nowosolna na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działek: 160/11, 129/22, obręb W-48"
2018-03-28
2018-04-06
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie merytoryczne (w tym przygotowanie artykułów, felietonów, wywiadów) i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk, tłumaczenie, przygotowanie wersji elektronicznej na urządzenia mobilne, promocja na portalu społecznościowym, a także częściowa dystrybucja dziesięciu edycji biuletynu "Łódź Kreuje Innowacje", w ramach projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2018-03-27
2018-04-11
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej. Etap I część II i etap II.
2018-03-23
2018-04-09
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Remont trzech pomp wodnych przy ulicy Księży Młyn nr 3, Księży Młyn nr 11a, Fabrycznej nr 21 oraz wykonanie przyłącza wody przy ul. Fabrycznej nr 17a w Łodzi"
2018-03-21
2018-04-05
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Modernizacja przestrzeni publicznej Księżego Młyna - etap 2 w Łodzi polegająca na remoncie bocznicy kolejowej- obszar D wraz z likwidacją kolizji sieci światłowodowej Netia, remoncie chodnika w obszarze E oraz zagospodarowaniu zielenią działki nr 85 przy ul. Fabrycznej nr 17a"
2018-03-09
2018-03-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Budowa siłowni plenerowej wraz z budową zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej przy ul. Dennej w Łodzi. MINI PARK Pienista - Denna - etap II"
2018-02-28
2018-03-08
Łódź Usługi Miasto Łódź świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).
2018-02-26
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa koszulek
2018-02-23
2018-03-05
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w II, III i IV kwartale 2018 r.
2018-02-21
2018-03-01
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa 1 w Łodzi
2018-02-08
2018-02-16
Łódź Dostawy Miasto Łódź Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup´u CommVault Simpana 11 wraz z usługa wsparcia producenta
2018-02-06
2018-02-14
Łódź Usługi Miasto Łódź "Usługa zakupu wejściówek na międzynarodowe wydarzenia branżowe w 2018 r. w ramach projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy"
2018-02-02
2018-03-15
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego - Zieloną), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną - 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul. Więckowskiego - Zieloną), ul. Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja - Próchnika), ul. Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową - Żeromskiego)."
2018-01-29
2018-02-06
Łódź Usługi Miasto Łódź Usługa zakupu obsługi logistycznej projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, rezerwację i sprzedaży usług noclegowych, zapewnienia transferów krajowych i lokalnych, a także usług dostarczania paczek i przesyłek, usług restauracyjnych w 2018 roku.
2018-01-26
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa materiałów promocyjnych różnych
2018-01-26
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa PenDrive´ów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 25 obiektów Miasta Łodzi
2018-04-19
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa 1 w Łodzi
2018-04-18
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w II, III i IV kwartale 2018 r.
2018-04-16
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w bezpłatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi minimum dwa razy w tygodniu wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne razem w drugim i trzecim kwartale 2017 roku na terenie kraju wyniosła minimum 20 tys. egzemplarzy.
2018-04-10
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa koszulek
2018-04-09
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 25 obiektów Miasta Łodzi
2018-04-09
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim wraz z jej cyklicznymi dodatkami (która nie jest tabloidem), której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne razem w drugim i trzecim kwartale 2017 roku na terenie kraju wyniosła minimum 10 tys. egzemplarzy.
2018-04-06
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. JARZYNOWEJ 26/28 W ŁODZI NA POTRZEBY WTBS.
2018-04-04
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Zakup usługi promocji Miasta w ramach realizacji wydarzenia See Bloggers Łódź"
2018-04-04
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa i utrzymanie szaletów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi w 2018 r.
2018-03-29
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Telefonicznej, Starogardzkiej i Pomorskiej w Łodzi
2018-03-27
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Usługa zakupu wejściówek na międzynarodowe wydarzenia branżowe w 2018 r. w ramach projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy"
2018-03-26
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa kawy, herbaty, cukru i słodyczy na potrzeby rad osiedli".
2018-03-26
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 25 obiektów Miasta Łodzi
2018-03-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup´u CommVault Simpana 11 wraz z usługą wsparcia producenta.
2018-03-14
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa PenDrive´ów
2018-03-14
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Usługa zakupu obsługi logistycznej projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, rezerwację i sprzedaży usług noclegowych, zapewnienia transferów krajowych i lokalnych, a także usług dostarczania paczek i przesyłek, usług restauracyjnych w 2018 roku.
2018-03-12
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa materiałów promocyjnych różnych
2018-03-12
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem SFINKS, GNOM, DEMON, DRUID, eKONTROLA
2018-03-09
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa 80 defibrylatorów AED wraz z dostawą szafek do ich przechowywania oraz montażem, oznakowaniem i zapewnieniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.