eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-17
2017-09-01
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i utwardzeń terenu (działka numer 59/32, 59/42, 59/33 obręb G-06) I ETAP, przy zbiegu ulic Podhalańskiej i Dąbrowskiego."
2017-08-17
2017-09-01
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź PARK JULIANOWSKI. ROZBUDOWA XXI WIEKU. Utwardzenie terenu i mała architektura
2017-08-16
2017-09-01
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Plac zabaw dla dzieci wraz z miejscem spotkań i integracji mieszkańców Osiedla na terenie działki przy ul. Moskule w Łodzi
2017-08-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich
2017-08-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych - gmina
2017-08-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych - powiat
2017-08-16
2017-08-31
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi - realizacja Zadania 1
2017-08-14
2017-08-22
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk kalendarzy książkowych i ściennych
2017-08-11
2017-08-21
Łódź Usługi Miasto Łódź Cykliczna reklama w gazecie na terenie Łodzi dotycząca programu Aktywizacja 60+
2017-08-11
2017-08-28
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej 6 w Łodzi.
2017-08-03
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie Polesia, Śródmieścia i Widzewa.
2017-05-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie Bałut
2017-05-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie Górnej
2017-05-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie Polesia, Śródmieścia i Widzewa.
2017-05-18
brak danych
Łódź Miasto Łódź "RODZINA JEDNOROŻCÓW"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-09
2017-08-17
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa logistyczna wizyt studyjnych EXPO 2022 za granicą oraz na terenie Polski realizowanych w drugiej połowie 2017r. oraz wsparcie promocyjne procesu budowania poparcia dla kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi
2017-08-02
2017-08-10
Łódź Usługi Miasto Łódź Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej w terminie sierpień - listopad 2017 r. w ramach projektu "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-07-14
2017-07-24
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa 80 defibrylatorów AED wraz z dostawą szafek do ich przechowywania oraz montażem, oznakowaniem i zapewnieniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED
2017-07-12
2017-07-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
2017-07-11
2017-07-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zlokalizowanych wokół suchego zbiornika retencyjnego Staw Wasiaka w Łodzi - etap II
2017-07-11
2017-07-26
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Modelowa Wspólnota" - wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2."
2017-06-29
2017-07-07
Łódź Usługi Miasto Łódź Przygotowanie i druk 300 000 sztuk map Łodzi
2017-06-22
2017-06-30
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Modelowa Wspólnota" - wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2."
2017-06-22
2017-07-07
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont murków oporowych oddzielających chodniki o różnym poziomie wraz z montażem balustrady przy ul. Cieszkowskiego 4 w Łodzi
2017-06-20
2017-06-28
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usług w zakresie zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego wydarzeniach branżowych w 2017 r. w ramach projektu pn. Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy
2017-06-09
2017-06-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa notarialna
2017-06-07
2017-06-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Roboty w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych zlokalizowanych wokół suchego zbiornika retencyjnego Staw Wasiaka w Łodzi - etap II
2017-06-06
2017-06-14
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi w ramach Projektu, pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap I", współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2017-05-22
2017-05-30
Łódź Usługi Miasto Łódź Przygotowanie i przeprowadzenie plenerowych pikników ekologicznych oraz zakup materiałów promocyjnych i gadżetów
2017-05-16
2017-05-31
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej dla Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi, ul. Pojezierska 10
2017-05-15
2017-05-23
Łódź Usługi Miasto Łódź Wsparcie techniczne dla systemu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
2017-05-15
2017-05-30
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi ul. Kossaka 19"
2017-05-11
2017-05-19
Łódź Usługi Miasto Łódź "Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów do 31.12.2017 r."
2017-05-09
2017-05-17
Łódź Usługi Miasto Łódź "Realizacja działań promujących kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej do organizacji EXPO 2022 w Łodzi podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w czerwcu 2017 roku w Paryżu"
2017-05-08
2017-05-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi ulica Rojna 58c w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2017r.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
2017-07-27
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2017 r.´´
2017-07-25
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi w ramach Projektu, pn."Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap I",współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-07-18
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Kampania komunikacyjno-reklamowa miasta w mediach społecznościowych
2017-07-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Modelowa Wspólnota" - wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne w ramach projektu pilota^Sowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2."
2017-07-07
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Roboty w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych zlokalizowanych wokół suchego zbiornika retencyjnego Staw Wasiaka w Łodzi - etap II
2017-07-07
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup licencji Oracle Forms & Reports ASFU dla systemu MGA v3 wraz ze wsparciem producenta
2017-07-07
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "występ artystyczny przy okazji wydarzenia promocyjnego EXPO 2022 w dniu 12.06.2017r. w Paryżu"
2017-07-07
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Wydruki i projektowanie materiałów informacyjnych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022"
2017-07-07
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi ul.Kossaka 19"
2017-07-07
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Realizacja działań promujących kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej do organizacji EXPO 2022 w Łodzi podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w czerwcu 2017 roku w Paryżu"
2017-07-03
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi
2017-06-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej dla Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi, ul. Pojezierska 10
2017-06-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem i oświetleniem w budynku Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi przy ul. Mackiewicza 9 i Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74
2017-06-22
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017 r.
2017-06-21
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Renowacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi
2017-06-21
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa ogólnodostępnych boisk - wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową i boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Mileszki i Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
2017-06-19
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa notarialna
2017-06-16
brak danych
Łódź Miasto Łódź Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2017r
2017-06-13
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 przy ul. gen. J. Sowińskiego 3 w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.