eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-22
2018-02-06
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remonty i przebudowa chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
2018-01-18
2018-01-26
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dot. projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" w latach 2018-2019
2018-01-16
2018-01-24
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Telefonicznej, Starogardzkiej i Pomorskiej w Łodzi
2018-01-12
2018-02-06
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).
2017-12-21
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dot. projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" w latach 2017-2019.
2017-12-13
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dot. projektu "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" w latach 2017-2019.
2017-12-05
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa druków akcydensowych do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2017-11-29
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168 działka nr 12/3, obręb S-8- ETAP II"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-11
2018-01-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa i utrzymanie szaletów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi w 2018 r.
2017-12-19
2017-12-28
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa gazet codziennych, czasopism, magazynów, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2017-12-18
2017-12-28
Łódź Usługi Miasto Łódź PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. JARZYNOWEJ 26/28 W ŁODZI NA POTRZEBY WTBS
2017-12-14
2017-12-22
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa artykułów spożywczych do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2017-12-12
2017-12-20
Łódź Usługi Miasto Łódź "Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2018"
2017-12-08
2017-12-18
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa druków (papier firmowy, wizytówki itp.) do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2017-12-07
2017-12-15
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2017-12-05
2017-12-13
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2018 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
2017-12-01
2017-12-11
Łódź Usługi Miasto Łódź Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Łodzi w 2018 r.
2017-11-30
2017-12-08
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r"
2017-11-29
2017-12-07
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2017-11-28
2017-12-06
Łódź Dostawy Miasto Łódź Wykonanie nowych funkcjonalności Systemu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami poprzez wdrożenie szyny danych oraz wykonanie responsywnej wersji Portalu Samoobsługowego
2017-11-28
2017-12-13
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Wykonanie kompleksowych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 w formule zaprojektuj i wybuduj."
2017-10-31
2017-11-08
Łódź Usługi Miasto Łódź Usługa montażu i demontażu dekoracji oświetlenia świątecznego na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
2017-10-17
2017-10-30
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych w latach 2017-2019
2017-10-16
2017-10-24
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa logistyczna wizyt studyjnych EXPO 2022 za granicą oraz na terenie Polski realizowanych w finalnym okresie aplikacyjnym oraz wsparcie promocyjne procesu budowania poparcia dla kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi
2017-10-13
2017-10-23
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup 2 licencji Oracle Databases Standard Edition 2 Full Use dla systemu MGA v3 wraz ze wsparciem producenta
2017-10-10
2017-11-02
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).
2017-10-05
2017-10-13
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie mapy akustycznej miasta Łodzi w ramach zadania "Aktualizacja mapy akustycznej miasta Łodzi na lata 2017 - 2022"
2017-10-05
2017-10-20
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową odwodnienia i przebudową niezbędnej infrastruktury przy ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-22
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa artykułów spożywczych do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2018-01-22
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2018 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
2018-01-22
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa gazet codziennych, czasopism, magazynów, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2018-01-17
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa druków akcydensowych do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2018-01-15
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.
2018-01-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w Expresie Ilustrowanym
2018-01-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w Dzienniku Łódzkim"
2018-01-11
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa nowej wersji oprogramowania Gospodarowanie Mieniem
2018-01-09
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Łodzi w 2018 r.
2018-01-08
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r. poprzez zakodowanie kart Mifare
2017-12-15
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Promocja Miasta w związku z organizacją Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017.
2017-12-13
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych w latach 2017-2019
2017-12-06
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup 2 licencji Oracle Databases Standard Edition 2 Full Use dla systemu MGA v3 wraz ze wsparciem producenta
2017-12-04
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa logistyczna wizyt studyjnych EXPO 2022 za granicą oraz na terenie Polski realizowanych w finalnym okresie aplikacyjnym oraz wsparcie promocyjne procesu budowania poparcia dla kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej do organizacji wystawy International EXPO 2022 w Łodzi
2017-12-01
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Usługa montażu i demontażu dekoracji oświetlenia świątecznego na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi"
2017-11-27
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową odwodnienia i przebudową niezbędnej infrastruktury przy ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi
2017-11-20
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Cieszkowskiego a ul. Przyszkole w Łodzi - etap I
2017-11-14
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
2017-11-10
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont drogi osiedlowej usytuowanej po południowej stronie nieruchomości przy ul. Marysińskiej 104A, 104 B, 104 C, 104 D oraz przebudowa zjazdu z ul. Marysińskiej w Łodzi
2017-11-09
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Tuwima 36 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi - Zadanie 1

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.