eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-14
2019-02-22
Łódź Usługi Miasto Łódź Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach międzynarodowego min. dwudniowego wydarzenia, w którym będzie uczestniczyć min. 600 osób (w tym m.in. przedstawicieli nauki, biznesu, funduszy inwestycyjnych, branży priorytetowych dla miasta Łodzi i regionu łódzkiego itp.), dotyczącego rozwoju innowacji i ekosystemu life science, które będzie zrealizowane w Polsce w 2019 r.
2018-12-31
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa nośników BTL należących do Miasta w 2019 roku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-11
2019-02-21
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej kamienicy przy Placu Wolności 2 w Łodzi
2019-01-29
2019-02-06
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 - 2023
2019-01-28
2019-02-12
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa budynku biurowo-administracyjnego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2B w Łodzi
2019-01-24
2019-02-01
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa szaletów miejskich w 2019 r.
2019-01-16
2019-01-24
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk i skompletowanie dwóch wydań "Łódzkiej Tytki Seniora"
2019-01-15
2019-01-24
Łódź Usługi Miasto Łódź Przygotowanie publikacji promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
2019-01-14
2019-01-22
Łódź Usługi Miasto Łódź Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach międzynarodowego min. dwudniowego wydarzenia, w którym będzie uczestniczyć min. 600 osób (w tym m.in. przedstawicieli nauki, biznesu, funduszy inwestycyjnych, branży priorytetowych dla miasta Łodzi i regionu łódzkiego itp.), dotyczącego rozwoju innowacji i ekosystemu life science, które będzie zrealizowane w Polsce w 2019 r.
2019-01-08
2019-01-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Remonty i przebudowa chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UMŁ"
2019-01-08
2019-01-16
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2019-01-07
2019-01-15
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 10 obiektów Miasta Łodzi
2018-12-31
2019-01-08
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnych (wykonanie map do celów prawnych)
2018-12-31
2019-01-09
Łódź Usługi Miasto Łódź "Obsługa citylightów miejskich należących do Miasta w 2019 roku."
2018-12-24
2019-01-04
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r.
2018-12-21
2018-12-31
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Świadczenie usług porządkowych dla miejskich jednostek organizacyjnych - Centrum Usług Wspólnych, Zarządu Dróg i Transportu, Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi."
2018-12-18
2019-01-02
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2019
2018-12-17
2018-12-28
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r."
2018-12-10
2018-12-18
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa gazet codziennych, czasopism, magazynów, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r."
2018-12-07
2018-12-17
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2019 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych"
2018-11-28
2018-12-06
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r.
2018-11-28
2018-12-06
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-21
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup asysty technicznej systemu SIGMA w jednostkach oświatowych na 2019 rok
2019-02-19
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu specjalistycznego do utrzymania czystości zewnętrznej"
2019-02-15
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r. w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami (która nie jest tabloidem) oraz w jej regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi, której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne razem w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2017 roku na terenie kraju wyniosła minimum 100 tys. egzemplarzy
2019-02-14
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2019
2019-02-06
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r.
2019-02-01
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Świadczenie usług porządkowych dla miejskich jednostek organizacyjnych - Centrum Usług Wspólnych, Zarządu Dróg i Transportu, Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi."
2019-01-29
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Nadzór inwestorski dla prac budowlano-konserwatorskich w 2018 i 2019 r. w ramach Projektu "Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.
2019-01-28
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2019 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych"
2019-01-18
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r."
2019-01-18
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r.
2019-01-17
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
2019-01-15
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup biletów okresowych na okaziciela dla Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r. poprzez zakodowanie kart Mifare
2018-12-31
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Usługa wynajmu, dostawy, utrzymania, montażu i demontażu dekoracji oświetlenia świątecznego na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
2018-12-18
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności gruntów
2018-12-18
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łodzi
2018-12-17
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Wykonanie, instalacja, konfiguracja interfejsu zapewniającego wymianę danych pomiędzy systemem SIGMA, a Systemem Zarządzania Finansami Miasta"
2018-12-14
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Zakup instalacji wod-kan od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o."
2018-12-13
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa chodnika na terenie nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki nr 318/1 i 312/14 w obrębie B-8 przy ul. Świtezianki w Łodzi
2018-12-13
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa nowej wersji oprogramowania Gospodarowanie Mieniem
2018-12-12
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa elektronicznych kart podarunkowych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.