eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
2019-04-24
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi
2019-04-16
2019-04-24
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup systemu kontroli dostępu do stron sieci web i ruchu sieciowego
2019-04-15
2019-04-24
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Łódź - Łaskowice
2019-04-15
2019-04-24
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa ciężkiego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Łódź - Sikawa
2019-04-11
2019-04-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)
2019-04-09
2019-04-24
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dachu budynku Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Sikawa przy ul. Janosika 158/160 w Łodzi (działka nr 27 w obrębie W-9).
2019-04-05
2019-04-24
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Malczewskiego 19/21 (działka nr 201/20, obręb G-16) - etap II
2019-03-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk materiałów informacyjno - promocyjnych (druk materiałów dotyczących przedsiębiorczości)
2019-03-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk materiałów informacyjno - promocyjnych (druk materiałów dotyczących zdrowia)
2019-03-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk materiałów informacyjno - promocyjnych (druk zaproszeń, pocztówek, kartek okolicznościowych)
2019-03-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk materiałów informacyjno - promocyjnych (druk teczek i listów dla USC)
2019-03-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk materiałów informacyjno - promocyjnych (druk plakatów do citylightów miejskich)
2018-12-31
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa nośników BTL należących do Miasta w 2019 roku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
2019-04-19
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa licencji oprogramowania ochrony antywirusowej i antyspamowej dla systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Łodzi wraz z asystą techniczną na okres 12 miesięcy
2019-04-08
2019-04-16
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa przewodowych wizyjnych czytników kodów kreskowych, czytników wizyjnych bezprzewodowych oraz drukarek termo-transferowych do wydruku kodów kreskowych wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi
2019-03-28
2019-04-12
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska do gry w street basketball/kortu do gry w kometkę, kortu do gry w kometkę/sepak takraw i ogrodzenia na terenie MINI PARKU - kontynuacja - etap III
2019-03-15
2019-03-25
Łódź Usługi Miasto Łódź Kampania komunikacyjno-reklamowa miasta w mediach społecznościowych
2019-03-15
2019-03-25
Łódź Usługi Miasto Łódź Weekendowe opróżnianie koszy na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku 2019
2019-03-15
2019-03-26
Łódź Usługi Miasto Łódź Realizacja działań komunikacyjnych w Internecie oraz działań promocyjnych na potrzeby projektu EXPO 2024 Łódź Polska w 2019 r.
2019-03-12
2019-03-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dachu budynku Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Sikawa przy ul. Janosika 158/160 w Łodzi (działka nr 27 w obrębie W-9).
2019-03-11
2019-03-20
Łódź Usługi Miasto Łódź Usługa obsługi logistycznej projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy"
2019-03-06
2019-03-14
Łódź Usługi Miasto Łódź "Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych w 2019 roku, w ramach przygotowań do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi."
2019-02-25
2019-03-05
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 - 2023
2019-02-14
2019-02-22
Łódź Usługi Miasto Łódź Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach międzynarodowego min. dwudniowego wydarzenia, w którym będzie uczestniczyć min. 600 osób (w tym m.in. przedstawicieli nauki, biznesu, funduszy inwestycyjnych, branży priorytetowych dla miasta Łodzi i regionu łódzkiego itp.), dotyczącego rozwoju innowacji i ekosystemu life science, które będzie zrealizowane w Polsce w 2019 r.
2019-02-11
2019-02-21
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej kamienicy przy Placu Wolności 2 w Łodzi
2019-01-29
2019-02-06
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 - 2023
2019-01-28
2019-02-12
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa budynku biurowo-administracyjnego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2B w Łodzi
2019-01-24
2019-02-01
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa szaletów miejskich w 2019 r.
2019-01-16
2019-01-24
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk i skompletowanie dwóch wydań "Łódzkiej Tytki Seniora"
2019-01-15
2019-01-24
Łódź Usługi Miasto Łódź Przygotowanie publikacji promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
2019-01-14
2019-01-22
Łódź Usługi Miasto Łódź Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach międzynarodowego min. dwudniowego wydarzenia, w którym będzie uczestniczyć min. 600 osób (w tym m.in. przedstawicieli nauki, biznesu, funduszy inwestycyjnych, branży priorytetowych dla miasta Łodzi i regionu łódzkiego itp.), dotyczącego rozwoju innowacji i ekosystemu life science, które będzie zrealizowane w Polsce w 2019 r.
2019-01-08
2019-01-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Remonty i przebudowa chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UMŁ"
2019-01-08
2019-01-16
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa budynku biurowo-administracyjnego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2B w Łodzi
2019-04-17
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Obsługa logistyczna wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych w 2019 roku, w ramach przygotowań do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi."
2019-04-01
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Obsługa szaletów miejskich w 2019 r."
2019-03-22
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa kawy, herbaty, cukru i słodyczy na potrzeby Rad Osiedli.
2019-03-20
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 10 obiektów Miasta Łodzi
2019-03-18
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2019-03-15
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa gazet codziennych, czasopism, magazynów, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r."
2019-03-08
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk i skompletowanie dwóch wydań "Łódzkiej Tytki Seniora"
2019-03-05
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 10 obiektów Miasta Łodzi
2019-02-21
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup asysty technicznej systemu SIGMA w jednostkach oświatowych na 2019 rok
2019-02-19
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu specjalistycznego do utrzymania czystości zewnętrznej"
2019-02-15
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r. w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami (która nie jest tabloidem) oraz w jej regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi, której średnie miesięczne rozpowszechnianie płatne razem w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2017 roku na terenie kraju wyniosła minimum 100 tys. egzemplarzy
2019-02-14
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2019
2019-02-06
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r.
2019-02-01
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Świadczenie usług porządkowych dla miejskich jednostek organizacyjnych - Centrum Usług Wspólnych, Zarządu Dróg i Transportu, Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi."
2019-01-29
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Nadzór inwestorski dla prac budowlano-konserwatorskich w 2018 i 2019 r. w ramach Projektu "Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.
2019-01-28
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2019 oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych"
2019-01-18
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r."
2019-01-18
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Łodzi w 2019 r.
2019-01-17
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.