eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-22
2017-06-30
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Modelowa Wspólnota" - wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2."
2017-06-22
2017-07-07
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont murków oporowych oddzielających chodniki o różnym poziomie wraz z montażem balustrady przy ul. Cieszkowskiego 4 w Łodzi
2017-06-20
2017-06-28
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usług w zakresie zapewnienia udziału przedstawicieli Zamawiającego wydarzeniach branżowych w 2017 r. w ramach projektu pn. Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy
2017-05-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie Bałut
2017-05-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie Górnej
2017-05-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w rejonie Polesia, Śródmieścia i Widzewa.
2017-05-18
brak danych
Łódź Miasto Łódź "RODZINA JEDNOROŻCÓW"
2017-03-27
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa koszulek
2017-03-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-09
2017-06-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa notarialna
2017-06-07
2017-06-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Roboty w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych zlokalizowanych wokół suchego zbiornika retencyjnego Staw Wasiaka w Łodzi - etap II
2017-06-06
2017-06-14
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi w ramach Projektu, pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap I", współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2017-05-22
2017-05-30
Łódź Usługi Miasto Łódź Przygotowanie i przeprowadzenie plenerowych pikników ekologicznych oraz zakup materiałów promocyjnych i gadżetów
2017-05-16
2017-05-31
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej dla Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi, ul. Pojezierska 10
2017-05-15
2017-05-23
Łódź Usługi Miasto Łódź Wsparcie techniczne dla systemu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
2017-05-15
2017-05-30
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi ul. Kossaka 19"
2017-05-11
2017-05-19
Łódź Usługi Miasto Łódź "Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów do 31.12.2017 r."
2017-05-09
2017-05-17
Łódź Usługi Miasto Łódź "Realizacja działań promujących kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej do organizacji EXPO 2022 w Łodzi podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w czerwcu 2017 roku w Paryżu"
2017-05-08
2017-05-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi ulica Rojna 58c w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2017r.
2017-05-08
2017-05-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Grabińska 3"
2017-05-02
2017-05-10
Łódź Usługi Miasto Łódź Kampania komunikacyjno-reklamowa miasta w mediach społecznościowych
2017-04-27
2017-05-12
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi
2017-04-26
2017-05-11
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem i oświetleniem w budynku Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi przy ul. Mackiewicza 9 i Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74
2017-04-25
2017-05-04
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie wkładu multimedialnego dla realizacji koncepcji wystawy podczas EXPO 2017 Astana
2017-04-21
2017-05-08
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową ośrodka przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi
2017-04-18
2017-04-26
Łódź Usługi Miasto Łódź Wysyłka materiałów brandingowych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022 do polskich placówek dyplomatycznych za granicą.
2017-04-12
2017-04-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Renowacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi
2017-04-12
2017-04-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa ogólnodostępnych boisk - wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową i boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Mileszki i Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
2017-04-11
2017-04-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie nasadzeń kwiatów, bylin i krzewów wraz z pielęgnacją na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku 2017

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-22
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017 r.
2017-06-21
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Renowacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi
2017-06-21
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa ogólnodostępnych boisk - wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową i boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Mileszki i Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
2017-06-19
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Obsługa notarialna
2017-06-16
brak danych
Łódź Miasto Łódź Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2017r
2017-06-13
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 przy ul. gen. J. Sowińskiego 3 w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-06-12
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów do 31.12.2017 r."
2017-06-12
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie wkładu multimedialnego dla realizacji koncepcji wystawy podczas EXPO 2017 Astana.
2017-06-12
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Wysyłka materiałów brandingowych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022 do polskich placówek dyplomatycznych za granicą.
2017-06-08
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa terenu rekreacyjnowypoczynkowego przy ul. A. Struga 50 w Łodzi
2017-05-26
brak danych
Łódź Miasto Łódź Dostawa koszulek
2017-05-24
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Łodzi
2017-05-23
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Asysta techniczna dla produktów firmy Oracle oraz migracja oprogramowania Oracle Internet Aplikation Server Enterprise Edition do Oracle WebLogoc Suite wraz z asystą techniczną
2017-05-18
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa PenDrive´ów
2017-05-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 162 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Etap II - SP nr 162, SP nr 172, ZSE-T-H" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022
2017-05-17
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup "Systemu kontroli dostępu do stron sieci web i ruchu sieciowego" wraz z gwarancją i asystą techniczną na okres 12 miesięcy" (jednak nie wcześniej niż od 21 maja 2017 r.). Licencja musi umożliwiać kontrolę dla 2200 użytkowników sieci Urzędu Miasta Łodzi.
2017-05-17
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 9 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-05-15
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup licencji oprogramowania ochrony antywirusowej i antyspamowej dla systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Łodzi
2017-05-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 9 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-05-10
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących - Toshiba

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.