eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
2018-07-05
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź ,,Budowa Boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi ul. Giewont 28"
2018-06-19
2018-07-04
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi"
2018-06-15
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup 130 licencji MS OFFICE HOME & BUSINESS 2016 wersja ESD
2018-06-15
2018-07-02
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boisk przyszkolnych wraz z urządzeniami małej architektury dla realizacji zadania pod nazwą budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne i mieszkańców osiedla
2018-06-13
2018-06-28
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Przebudowa chodników na ulicy Ciołkowskiego i przy skwerze Dubaniewicza oraz na ulicy Kasprzaka ( na odcinku od ul. Drewnowskiej do ulicy Srebrzyńskiej)"
2018-06-12
2018-06-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
2018-06-11
2018-06-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa chodników na ul. Cieszyńskiej i ul. Milionowej w Łodzi
2018-06-07
2018-06-22
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Modernizacja ul. Pustynnej i ul. Tatarczanej w Łodzi

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-07
2018-06-15
Łódź Dostawy Miasto Łódź ,,Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020"
2018-06-05
2018-06-20
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi
2018-06-04
2018-06-20
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i utwardzeń terenu przy zbiegu ulic: Podhalańska/ Dąbrowskiego (działki numer 59/32, 59/33, 59/42 obręb G-06) - II etap
2018-05-30
2018-06-14
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź ,,Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Łodzi wraz z wyposażeniem."
2018-05-29
2018-06-13
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Rozbudowa ulicy Łucji na odcinku od al. Gen. Sikorskiego do ul. Świtezianki w Łodzi
2018-05-29
2018-06-13
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Rozbudowa prawej oficyny budynku "B" Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104A o zewnętrzną windę osobową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
2018-05-25
2018-06-04
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk i skompletowanie "Łódzkiej Tytki Seniora" na okres lipiec - sierpień
2018-05-23
2018-06-07
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Modernizacja dróg gruntowych na terenie Łodzi - etap I - trzy części
2018-05-23
2018-06-07
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont pomieszczeń kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 w Łodzi
2018-05-18
2018-06-04
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa chodników na terenie miasta Łodzi - etap I -XII
2018-05-18
2018-06-05
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi
2018-05-17
2018-06-04
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi"
2018-05-15
2018-05-30
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont bryły i przedpola Pomnika Czynu Rewolucyjnego w parku im. Józefa Piłsudskiego
2018-05-11
2018-05-28
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa chodników i innych nawierzchni utwardzonych na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
2018-05-10
brak danych
Łódź Miasto Łódź Realizacji projektu "Łódź Miasto Filmu UNESCO"
2018-05-10
2018-05-18
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 2 obiektów Miasta Łodzi
2018-05-09
2018-05-24
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont drogi osiedlowej przy ul. Limanowskiego 136 i ul. Limanowskiego 138 oraz przebudowa zjazdów z ul. Lutomierskiej oraz z ul. Kutrzeby (dawna Tybury) w Łodzi
2018-05-08
2018-05-16
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z terenów zlewni cieku z Bronisina (w granicach administracyjnych Miasta Łodzi), tj. z terenu: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Grójeckiej do Paprociowej
2018-05-07
2018-05-15
Łódź Usługi Miasto Łódź weekendowe opróżnianie koszy na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku 2018
2018-05-04
2018-05-21
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przebudowa ulicy Ks. Skorupki na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Kampania komunikacyjno-reklamowa miasta w mediach społecznościowych
2018-06-15
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 2 obiektów Miasta Łodzi
2018-06-15
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).
2018-06-14
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Dla mnie Widzew to cały świat" - wykonanie instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa
2018-06-13
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO
2018-06-07
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie merytoryczne (w tym przygotowanie artykułów, felietonów, wywiadów) i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk, tłumaczenie, przygotowanie wersji elektronicznej na urządzenia mobilne, promocja na portalu społecznościowym, a także częściowa dystrybucja dziesięciu edycji biuletynu "Łódź Kreuje Innowacje", w ramach projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II",współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2018-06-06
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź "Dostawa licencji oprogramowania ochrony antywirusowej i antyspamowej dla systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Łodzi wraz z asytą techniczną na okres 12 miesięcy"
2018-05-29
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących Canon, Konica-Minolta
2018-05-29
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących Toshiba
2018-05-29
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących Riso, Ricoh, KIP
2018-05-25
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Remont trzech pomp wodnych przy ulicy Księży Młyn nr 3, Księży Młyn nr 11a, Fabrycznej nr 21 oraz wykonanie przyłącza wody przy ul. Fabrycznej nr 17a w Łodzi"
2018-05-23
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul.Byszewskiej. Etap I część II i etap II.
2018-05-14
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "wykonanie i montaż rzeźby przedstawiającej Jednorożca"
2018-05-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie miasta Łodziul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego - Zieloną), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną - 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul. Więckowskiego - Zieloną), ul. Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja - Próchnika), ul. Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową - Żeromskiego)."
2018-05-10
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup usługi promocji Miasta w ramach X Kongresu kobiet.
2018-04-25
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remonty i przebudowa chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
2018-04-24
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).
2018-04-19
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 25 obiektów Miasta Łodzi
2018-04-19
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa 1 w Łodzi
2018-04-18
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w II, III i IV kwartale 2018 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.