eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź

Miasto Łódź - przetargiMiasto Łódź - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-22
2017-05-30
Łódź Usługi Miasto Łódź Przygotowanie i przeprowadzenie plenerowych pikników ekologicznych oraz zakup materiałów promocyjnych i gadżetów
2017-05-18
brak danych
Łódź Miasto Łódź "RODZINA JEDNOROŻCÓW"
2017-05-16
2017-05-31
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej dla Szkoły Podstawowej Nr 65 w Łodzi, ul. Pojezierska 10
2017-05-15
2017-05-23
Łódź Usługi Miasto Łódź Wsparcie techniczne dla systemu Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
2017-05-15
2017-05-30
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi ul. Kossaka 19"
2017-05-08
2017-05-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi ulica Rojna 58c w ramach realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2017r.
2017-05-08
2017-05-23
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Grabińska 3"
2017-03-27
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa koszulek
2017-03-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-11
2017-05-19
Łódź Usługi Miasto Łódź "Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów do 31.12.2017 r."
2017-05-09
2017-05-17
Łódź Usługi Miasto Łódź "Realizacja działań promujących kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej do organizacji EXPO 2022 w Łodzi podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w czerwcu 2017 roku w Paryżu"
2017-05-02
2017-05-10
Łódź Usługi Miasto Łódź Kampania komunikacyjno-reklamowa miasta w mediach społecznościowych
2017-04-27
2017-05-12
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi
2017-04-26
2017-05-11
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem i oświetleniem w budynku Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi przy ul. Mackiewicza 9 i Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74
2017-04-25
2017-05-04
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie wkładu multimedialnego dla realizacji koncepcji wystawy podczas EXPO 2017 Astana
2017-04-21
2017-05-08
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową ośrodka przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi
2017-04-18
2017-04-26
Łódź Usługi Miasto Łódź Wysyłka materiałów brandingowych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022 do polskich placówek dyplomatycznych za granicą.
2017-04-12
2017-04-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Renowacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi
2017-04-12
2017-04-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa ogólnodostępnych boisk - wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową i boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Mileszki i Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
2017-04-11
2017-04-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Wykonanie nasadzeń kwiatów, bylin i krzewów wraz z pielęgnacją na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku 2017
2017-04-11
2017-04-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Usługa zakupu obsługi logistycznej projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" obejmująca w szczególności świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych, zapewnienia transferów krajowych i lokalnych, a także usług dostarczania paczek i przesyłek, cateringu, usług restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych w 2017 roku
2017-04-11
2017-04-20
Łódź Usługi Miasto Łódź Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu graffiti z ekranów i ze ścian budynków oraz mycie ekranów na terenie Miasta Łodzi.
2017-04-10
2017-04-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Łodzi
2017-04-10
2017-04-19
Łódź Usługi Miasto Łódź Asysta techniczna dla produktów firmy Oracle oraz migracja oprogramowania Oracle Internet Aplikation Server Enterprise Edition do Oracle WebLogoc Suite wraz z asystą techniczną
2017-04-05
2017-04-20
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. A. Struga 50 w Łodzi.
2017-03-29
2017-04-06
Łódź Usługi Miasto Łódź "Wydruki i projektowanie materiałów informacyjnych kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022"
2017-03-27
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa materiałów promocyjnych różnych
2017-03-27
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa PenDrive´ów
2017-03-27
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa piór

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź
Miasto Łódź - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-18
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa PenDrive´ów
2017-05-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 162 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Etap II - SP nr 162, SP nr 172, ZSE-T-H" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022
2017-05-17
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup "Systemu kontroli dostępu do stron sieci web i ruchu sieciowego" wraz z gwarancją i asystą techniczną na okres 12 miesięcy" (jednak nie wcześniej niż od 21 maja 2017 r.). Licencja musi umożliwiać kontrolę dla 2200 użytkowników sieci Urzędu Miasta Łodzi.
2017-05-17
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 9 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-05-15
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup licencji oprogramowania ochrony antywirusowej i antyspamowej dla systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Łodzi
2017-05-11
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 9 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-05-10
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących - Toshiba
2017-05-09
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa materiałów promocyjnych różnych
2017-05-02
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 205 ul. Dąbrówki 1 w Łodzi" w ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO".
2017-04-28
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup licencji do oprogramowania do backup´u CommVault Simpana 10
2017-04-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 172 w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172, ZSE-T-H" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2017-04-28
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących - Canon, Riso i Ricoh
2017-04-28
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 162 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Etap II - SP nr 162, SP nr 172, ZSE-T-H" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022
2017-04-26
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź Dostawa piór
2017-04-25
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski związanych z działaniami podejmowanymi w ramach ubiegania się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi.
2017-04-20
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Opracowanie szaty graficznej i druk poradnika dotyczącego prawidłowego odżywiania się osób dorosłych o różnych potrzebach życiowych w ramach Projektu " Łódź - kontra choroby wątroby" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
2017-04-20
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcącego i XLIV Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu p. Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi - etap II
2017-04-13
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "Obsługa logistyczna wizyt studyjnych EXPO 2022 za granicą oraz na terenie Polski".
2017-04-12
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź Druk i dostawa kronik i zeszytu specjalnego.
2017-04-12
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź "pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168 działka nr 12/3, obręb S-8- ETAP II"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.