eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - przetargiMiasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-17
2019-04-26
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej w Łodzi wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Łanową
2019-04-17
2019-05-06
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie ścieżek i pasów rowerowych na ul. Przybyszewskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-04-12
2019-04-29
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulicy Drewnowskiej w rejonie skrzyżowania z Al. Włókniarzy w Łodzi w zakresie poszerzenia wlotu wschodniego skrzyżowania poprzez budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo - zaprojektuj i wybuduj
2019-04-11
2019-04-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ul. Dennej i ul. Pienistej
2019-04-05
2019-04-24
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Budowa żłobka modułowego wraz z wyposażeniem przy ul. Kmicica 5 i przy ul. Jugosłowiańskiej 6 w Łodzi - 2 części"
2019-03-01
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa dróg na osiedlu Andrzejów - 2 części
2019-03-01
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa dróg na osiedlu Andrzejów - 2 części
2019-01-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulic Glebowej, Familijnej i Przestrzennej
2019-01-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulic Glebowej, Familijnej i Przestrzennej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-29
2019-04-16
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi - VI części - zaprojektuj i wybuduj
2019-03-29
2019-04-16
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Przybyszewskiego - dostosowanie do ruchu autobusów - w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-03-28
2019-04-16
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa dróg na osiedlu Andrzejów w Łodzi - 4 części
2019-03-21
2019-04-08
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z pracami brukarskimi na terenie miasta Łodzi - 3 części
2019-03-19
2019-04-08
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi - 3 części
2019-03-12
2019-04-02
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Remont wentylacji stołówki Urzędu Miasta Łodzi wraz ze zmianą lokalizacji kanałów tranzytowych na dach budynku przy ul. Piotrkowskiej 104A/106 w Łodzi - Etap I
2019-03-11
2019-03-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej w Łodzi - budowa chodnika w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2019-03-11
2019-03-28
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Budowa chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odc. od ul. Kurka do ul. Dzieci Łodzi
2019-03-11
2019-03-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa nawierzchni drogi ul. Gałeckiego na odcinku od pos. Nr 10 do ul. Wawrzyńca Cylla w Łodzi
2019-03-08
2019-03-18
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Projekt budowy chodnika na ul. Banachiewicza
2019-03-01
2019-03-18
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Budowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi - III części
2019-02-28
2019-03-11
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kolarskiej na odcinku od numeru 33 do numeru 55 i ul. Piłkarskiej na odcinku od numeru 36 do numeru 66 wraz z odwodnieniem"
2019-02-28
2019-03-15
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie ścieżek i pasów rowerowych na ul. Przybyszewskiego w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2019-02-20
2019-03-08
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu bramy wjazdowej i fragmentu ogrodzenia od strony frontowej nieruchomości przy zabytkowym budynku położonym w Łodzi przy ul. Tuwima 17a - zaprojektuj i wybuduj
2019-02-19
2019-02-28
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic na terenie Łodzi - VII części
2019-02-08
2019-02-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2018-12-06
2018-12-21
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Remont zamiennych lokali pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych
2018-11-16
2018-11-26
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wólczańskiej 36 w Łodzi"
2018-11-14
2018-11-30
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi"
2018-10-30
2018-11-08
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz doposażeniem biura dla Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w Łodzi

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-10
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Opracowanie dokumentacji projektowejna przebudowę ul. Kolarskiej na odcinku od numeru 33 do numeru 55 i ul. Piłkarskiej na odcinku od numeru 36 do numeru 66 wraz z odwodnieniem",
2019-04-10
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Projekt budowy chodnika na ul. Banachiewicza
2019-03-26
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Wykonanie projektu zamiennego odtworzenia tkanin i tapet w zabytkowych wnętrzach Pałacu Steinertów położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 272 a i 272 b na działce pod numerem ewidencyjnym 25/3, 26/1 w obrębie G-3 dla umowy 333.4/DZ/2017 przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie, remoncie konserwatorskim i zmianie sposobu użytkowania budynków położonych na terenie kompleksu Pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem przy ul. Piotrkowskiej 272 A i B oraz ul. Piotrkowskiej 274 w Łodzi na działce pod numerem ewidencyjnym 25/3, 25/4, 26/1, 27/1 w obrębie G-3"
2019-03-18
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2019-03-06
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Remont zamiennych lokali pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych
2019-01-08
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wólczańskiej 36 w Łodzi"
2019-01-07
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi"
2018-12-19
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulicy Przestrzennej (odejście boczne) na dz. nr 922 - budowa dwóch zjazdów do posesji nr 924 oraz 926
2018-12-17
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej, słaboprądowej oraz opraw oświetleniowych w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług dla umowy 333.94/DZ/2017 w ramach Zadania 2 na pełnienie Nadzoru Autorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie, remoncie konserwatorskim i zmianie sposobu użytkowania budynków położonych na terenie kompleksu Pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piotrkowskiej 272 A i B oraz ul. Piotrkowskiej 274 w Łodzi na działce pod numerem ewidencyjnym 25/3, 25/4, 26/1, 27/1 w obrębie G-3"
2018-12-07
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz doposażeniem biura dla Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w Łodzi
2018-11-26
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Odwodnienie układu drogowego ul. Centralnej na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Warszawskiej
2018-11-23
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Unii Lubelskiej wraz z budową miejsc postojowych na odcinku od skrzyżowania ulic Legionów/Konstantynowska do wysokości al. al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
2018-11-23
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - zaprojektuj i wybuduj"
2018-11-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Kościuszki 19 w Łodzi
2018-11-09
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Przebudowa sieci trakcyjnej przy ulicy Narutowicza 120 - zaprojektuj i wybuduj"
2018-11-08
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Zamówienie polegające na powtórzeniu usługi pn. "Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168 działka nr 12/3 obręb S-8-ETAP II" w okresie od dnia 01.11.2018 r. do 15.12.2018 r.
2018-11-08
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg na terenie miasta Łodzi - 2 części - ul. Zarzewska i ul. Sołecka
2018-10-05
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dla pomieszczenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w Łodzi
2018-09-25
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa przenośnej nawierzchni sportowej z tworzywa sztucznego do Hali Sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
2018-09-19
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Przebudowa i modernizacja ulicy Wróblewskiego w Łodzi - dwie części"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.