eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - przetargiMiasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-20
2019-03-08
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu bramy wjazdowej i fragmentu ogrodzenia od strony frontowej nieruchomości przy zabytkowym budynku położonym w Łodzi przy ul. Tuwima 17a - zaprojektuj i wybuduj
2019-02-19
2019-02-28
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulic na terenie Łodzi - VII części
2019-02-08
2019-02-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"
2019-01-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulic Glebowej, Familijnej i Przestrzennej
2019-01-17
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulic Glebowej, Familijnej i Przestrzennej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-06
2018-12-21
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Remont zamiennych lokali pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych
2018-11-16
2018-11-26
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wólczańskiej 36 w Łodzi"
2018-11-14
2018-11-30
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi"
2018-10-30
2018-11-08
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz doposażeniem biura dla Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w Łodzi
2018-10-12
2018-10-22
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg na terenie miasta Łodzi - 2 części - ul. Zarzewska i ul. Sołecka
2018-10-11
2018-10-26
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - zaprojektuj i wybuduj"
2018-10-04
2018-10-12
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Kościuszki 19 w Łodzi
2018-09-26
2018-10-04
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Unii Lubelskiej wraz z budową miejsc postojowych na odcinku od skrzyzowania ulic Legionów/Konstantynowska do wysokości al. al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
2018-09-26
2018-10-12
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Przebudowa sieci trakcyjnej przy ulicy Narutowicza 120 - zaprojektuj i wybuduj"
2018-09-18
2018-10-03
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Przebudowa ul. Dennej i ul. Pienistej w Łodzi"
2018-09-14
2018-10-01
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35
2018-09-04
2018-09-19
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Modernizacja dróg na terenie dzielnic: Widzew, Bałuty, Polesie w Łodzi - cztery części
2018-08-24
2018-09-11
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi - 3 części - zaprojektuj i wybuduj
2018-08-24
2018-09-05
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dla pomieszczenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w Łodzi
2018-08-23
2018-09-07
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Taterniczej do ul. Janosika w Łodzi wraz ze skrzyżowaniem ulic Stokowska, Taternicza, Chałubińskiego
2018-08-21
2018-08-30
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa przenośnej nawierzchni sportowej z tworzywa sztucznego do Hali Sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
2018-08-10
2018-08-27
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Remont wentylacji stołówki Urzędu Miasta Łodzi wraz ze zmianą lokalizacji kanałów tranzytowych na dach budynku przy ul. Piotrkowskiej 104A/106 w Łodzi - Etap I
2018-07-30
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Łodzi na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Przybyszewskiego.
2018-07-25
2018-08-03
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej w Łodzi
2018-07-17
2018-08-01
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu bramy wjazdowej i fragmentu ogrodzenia od strony frontowej nieruchomości przy zabytkowym budynku położonym w Łodzi przy ul. Tuwima 17a - zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-08
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wólczańskiej 36 w Łodzi"
2019-01-07
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi"
2018-12-19
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Przebudowa ulicy Przestrzennej (odejście boczne) na dz. nr 922 - budowa dwóch zjazdów do posesji nr 924 oraz 926
2018-12-17
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej, słaboprądowej oraz opraw oświetleniowych w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług dla umowy 333.94/DZ/2017 w ramach Zadania 2 na pełnienie Nadzoru Autorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie, remoncie konserwatorskim i zmianie sposobu użytkowania budynków położonych na terenie kompleksu Pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piotrkowskiej 272 A i B oraz ul. Piotrkowskiej 274 w Łodzi na działce pod numerem ewidencyjnym 25/3, 25/4, 26/1, 27/1 w obrębie G-3"
2018-12-07
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz doposażeniem biura dla Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w Łodzi
2018-11-26
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Odwodnienie układu drogowego ul. Centralnej na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Warszawskiej
2018-11-23
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy al. Unii Lubelskiej wraz z budową miejsc postojowych na odcinku od skrzyżowania ulic Legionów/Konstantynowska do wysokości al. al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
2018-11-23
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskiej 109 - zaprojektuj i wybuduj"
2018-11-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Kościuszki 19 w Łodzi
2018-11-09
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Przebudowa sieci trakcyjnej przy ulicy Narutowicza 120 - zaprojektuj i wybuduj"
2018-11-08
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Zamówienie polegające na powtórzeniu usługi pn. "Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168 działka nr 12/3 obręb S-8-ETAP II" w okresie od dnia 01.11.2018 r. do 15.12.2018 r.
2018-11-08
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg na terenie miasta Łodzi - 2 części - ul. Zarzewska i ul. Sołecka
2018-10-05
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dla pomieszczenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 w Łodzi
2018-09-25
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Dostawa przenośnej nawierzchni sportowej z tworzywa sztucznego do Hali Sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
2018-09-19
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Przebudowa i modernizacja ulicy Wróblewskiego w Łodzi - dwie części"
2018-09-13
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej w Łodzi
2018-08-28
brak danych
Łódź Usługi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Obywatelskiej w Łodzina przebudowę drogi na odc. ul. Nowe Sady - ul. Waltera-Janke i budowę drogi rowerowej na odc. ul. Nowe Sady-Aleja Jana Pawła II"
2018-08-27
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Przebudowa dróg na osiedlu Andrzejów - 2 części"
2018-08-16
brak danych
Łódź Dostawy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich "Dostawa i montaż wiat przystankowych wraz z pracami brukarskimi na terenie miasta Łodzi"
2018-08-14
brak danych
Łódź Roboty budowlane Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania "Nowe funkcje łódzkich domów kultury" wraz z dostawą sprzętu w podziale na 3 części w systemie zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.