eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Leszno

Miasto Leszno - przetargiMiasto Leszno - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-03-06
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2019 roku
2019-02-14
2019-03-04
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie - Etap II od ul. Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa
2019-02-08
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław.
2018-11-28
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S-5 Węzeł Świeciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Leszno
Miasto Leszno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-30
2019-02-15
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie
2019-01-30
2019-02-14
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych
2019-01-21
2019-01-30
Leszno Usługi Miasto Leszno Świadczenie usług ubezpieczenia w zakresie areo-casco, odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem drona oraz międzynarodowych kosztów leczenia
2019-01-18
2019-02-07
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna
2019-01-18
2019-02-05
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2019 roku
2018-12-14
2018-12-27
Leszno Usługi Miasto Leszno "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miasta Leszna"
2018-12-05
2018-12-13
Leszno Usługi Miasto Leszno "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miasta Leszna"
2018-11-28
2018-12-13
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Przygotowanie infrastruktury pod budowę pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie
2018-11-27
2018-12-12
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno "Budowa placu zabaw ul. Młyńska w Lesznie"
2018-11-27
2018-12-12
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Józefa Pankiewicza i Edmunda Bojanowskiego w Lesznie
2018-11-02
2018-11-12
Leszno Usługi Miasto Leszno Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie
2018-10-31
2018-11-22
Leszno Usługi Miasto Leszno Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i międzynarodowych kosztów leczenia
2018-10-31
2018-11-09
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa mebli do pracowni fizyczno- chemicznej oraz wyposażenia sal Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1
2018-10-31
2018-11-13
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa i montaż mobilnych biletomatów w autobusach wraz z oprogramowaniem
2018-10-22
2018-11-07
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno "Budowa placu zabaw ul. Młyńska w Lesznie"
2018-10-18
2018-10-26
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica 2018" dla 4 szkół z terenu Miasta Leszna
2018-10-16
2018-10-24
Leszno Dostawy Miasto Leszno "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna"
2018-10-15
2018-10-30
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej
2018-10-10
2018-10-19
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna
2018-10-02
2018-10-10
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Leszno
Miasto Leszno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-05
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno "Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie"
2019-02-04
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Józefa Pankiewicza i Edmunda Bojanowskiego w Lesznie.
2019-01-30
brak danych
Leszno Dostawy Miasto Leszno Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna
2019-01-29
brak danych
Leszno Usługi Miasto Leszno Zlecenie bieżącej obsługi technicznej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, rowów i studni publicznych w roku 2019
2019-01-25
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna" - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp
2019-01-24
brak danych
Leszno Usługi Miasto Leszno "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miasta Leszna"
2019-01-22
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa placu zabaw ul. Młyńska w Lesznie
2019-01-07
brak danych
Leszno Usługi Miasto Leszno "Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i międzynarodowych kosztów leczenia"
2018-12-31
brak danych
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna
2018-12-20
brak danych
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica 2018" dla 4 szkół z terenu Miasta Leszna
2018-12-17
brak danych
Leszno Dostawy Miasto Leszno "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna"
2018-12-10
brak danych
Leszno Usługi Miasto Leszno "Usługi w zakresie promocji Miasta Leszna z wykorzystaniem wizerunku Klubu Koszykarskiego "Polonia 1912" w Lesznie".
2018-12-10
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Przebudowa ul. Gen. Józefa Wybickiego w Lesznie na odcinku od ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego wraz z przebudową sieci ogólnospławnej oraz istniejących przyłączy do granicy działek pasa drogowego oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek pasa drogowego
2018-11-27
brak danych
Leszno Dostawy Miasto Leszno "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna"
2018-11-09
brak danych
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna
2018-10-24
brak danych
Leszno Dostawy Miasto Leszno Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna
2018-10-23
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie - Etap I od ulicy 1 Maja do ulicy Dożynkowej
2018-10-10
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesznie, ul. Stefana Żeromskiego 19".
2018-10-05
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Budowa oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna
2018-10-03
brak danych
Leszno Roboty budowlane Miasto Leszno Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy Tadeusza Rejtana w Lesznie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Leszno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.