eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Jastrzębie Zdrój

Miasto Jastrzębie Zdrój - przetargiMiasto Jastrzębie Zdrój - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-13
2020-03-03
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju"
2020-02-13
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-02-13
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-02-12
2020-02-27
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Łąkowa"
2020-02-12
2020-02-20
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Projekt przebudowy ul. Konduktorskiej w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-02-05
2020-02-20
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju
2020-02-03
2020-02-18
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Łączna"
2020-01-28
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Miasto Jastrzębie Zdrój "Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania wchodzącego w skład systemu RATUSZ zainstalowanego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2020-01-23
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju
2020-01-23
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju
2019-12-30
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej "
2019-12-30
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - odnoga ul. Armii Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej "

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Jastrzębie Zdrój
Miasto Jastrzębie Zdrój - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-13
2020-01-23
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (HW) w ramach projektu "Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji"
2019-12-30
2020-01-14
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2019-12-19
2020-01-03
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Wykonanie robót awaryjnych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju"
2019-12-16
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Miasto Jastrzębie Zdrój "Ubezpieczenie obowiązkowe OC ppm na samochody przejęte dla Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2019-12-10
2019-12-18
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Ubezpieczenie pojazdów dla Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2019-11-29
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-11-29
2019-12-09
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój Dostawa oraz montaż sprzętu do rehabilitacji na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju
2019-11-29
2019-12-09
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych"
2019-11-27
2019-12-12
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Kościelna
2019-11-26
2019-12-11
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój
2019-11-25
2019-12-03
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Kompleksowe ubezpieczenie dla Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2019-11-25
2019-12-10
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Wykonanie robót awaryjnych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju"
2019-10-25
2019-11-05
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-10-25
2019-11-05
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-10-21
2019-11-06
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Wspólna i Pochyła"
2019-10-21
2019-10-29
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2019-10-21
2019-11-05
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Warszawska
2019-10-21
2019-11-05
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-10-17
2019-11-04
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 6"
2019-10-14
2019-10-23
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż sprzętu do rehabilitacji na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Jastrzębie Zdrój
Miasto Jastrzębie Zdrój - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-13
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych"
2020-02-03
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Utrzymanie i remont wiat przystankowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju"
2020-01-30
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Wykonanie robót awaryjnych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju"
2020-01-29
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Ubezpieczenie obowiązkowe OC ppm na samochody przejęte dla Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2020-01-16
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Ubezpieczenie pojazdów dla Miasta Jastrzębie-Zdrój"
2020-01-16
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój "Przewóz uczniów z remontowanych placówek oświatowych"
2020-01-13
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 6"
2020-01-10
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój Kompleksowe ubezpieczenie dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
2020-01-10
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż sprzętu do rehabilitacji na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"
2020-01-09
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-12-31
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Usługi Miasto Jastrzębie Zdrój Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój
2019-12-30
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-12-19
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
2019-12-19
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Wspólna i Pochyła"
2019-12-19
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont obiektów inżynieryjnych - mostek nad Szotkówką w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-12-18
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Warszawska"
2019-12-18
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S) w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-12-18
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Dostawy Miasto Jastrzębie Zdrój "Dostawa oraz montaż wyposażenia - mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju"
2019-12-12
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju ul. Budowlana i ul. Husarska
2019-12-10
brak danych
Jastrzębie-Zdrój Roboty budowlane Miasto Jastrzębie Zdrój "Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój - ul. Twardowskiego"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Jastrzębie Zdrój
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.