eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Gorlice

Miasto Gorlice - przetargiMiasto Gorlice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
2018-05-07
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ODNOWA ZIELENI - USUNIĘCIE CZĘŚCI ZIELENI, REALIZACJA NOWYCH NASADZEŃ, ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Gorlice
Miasto Gorlice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
2018-04-20
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA TORU ROWEROWO - ROLKOWO - DESKOROLKOWEGO TYPU "PUMPTRACK" W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-03-05
2018-03-20
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D NR K270370 ULICY WRÓBLEWSKIEGO W GORLICACH W KM 0+000,00 - KM 0+165,00 DŁUGOŚCI 165,00 MB
2018-02-28
2018-03-15
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ODNOWA ZIELENI - USUNIĘCIE CZĘŚCI ZIELENI, REALIZACJA NOWYCH NASADZEŃ, ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH"
2018-02-26
2018-03-13
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYPOSAŻENIE PARKU W ELEMENTY DODATKOWE - ROZBUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH" - W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-02-23
2018-03-12
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA STALOWEJ, LINOWEJ KŁADKI NAD RZEKĄ ROPĄ W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH"
2018-02-22
2018-03-09
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY CHOPINA 13 W GORLICACH
2018-02-01
2018-02-16
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY CHOPINA 13 W GORLICACH
2018-01-26
2018-02-13
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYPOSAŻENIE PARKU W ELEMENTY DODATKOWE - ROZBUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH" - W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-01-03
2018-01-17
Gorlice Usługi Miasto Gorlice LIKWIDACJA ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA POPRZEZ USUNIĘCIE ODPADU NIEBEZPIECZNEGO W POSTACI POREAKCYJNEGO KWASU SIARKOWEGO, ZMAGAZYNOWANEGO W MIEJSCU NA TEN CEL NIEPRZEZNACZONYM TJ. W DWÓCH ZBIORNIKACH STACJONARNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE BYŁEJ RAFINERII NAFTY "GLIMAR", PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 2 W GORLICACH I PODDANIE GO ODZYSKOWI LUB UNIESZKODLIWIANIU
2017-12-29
2018-01-15
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYPOSAŻENIE PARKU W ELEMENTY DODATKOWE - ROZBUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH" - W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2017-12-28
2018-01-12
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRACE KONSERWACYJNO - REMONTOWE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE
2017-12-12
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ODWODNIENIE DRÓG PUBLICZNYCH POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOLIDARNOŚCI DO RZEKI ROPA W GORLICACH
2017-11-30
2017-12-18
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA STALOWEJ, LINOWEJ KŁADKI NAD RZEKĄ ROPĄ W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH"
2017-10-12
2017-10-27
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE ULICY KOCHANOWSKIEGO, REMONCIE ULICY GRANICZNEJ I REMONCIE ULICY ŁOKIETKA BOCZNA W GORLICACH
2017-09-18
2017-10-03
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GORLICACH
2017-08-30
2017-09-14
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY SOSNOWEJ - BOCZNEJ W GORLICACH
2017-08-22
2017-09-06
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GORLICACH
2017-07-31
2017-08-17
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRZEBUDOWA STALOWEJ, LINOWEJ KŁADKI NAD RZEKĄ ROPĄ W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH"
2017-07-26
2017-08-16
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA OŚWIETLENIA, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, KŁADEK I WYPOSAŻENIE W ELEMENTY DODATKOWE MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH" I BUDOWA MONITORINGU
2017-07-19
2017-08-03
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ODWODNIENIE DRÓG PUBLICZNYCH POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOLIDARNOŚCI DO RZEKI ROPA W GORLICACH

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Gorlice
Miasto Gorlice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice WYPOSAŻENIE PARKU W ELEMENTY DODATKOWE - ROZBUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH" - W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2018-04-16
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY CHOPINA 13 W GORLICACH
2018-03-22
brak danych
Gorlice Usługi Miasto Gorlice LIKWIDACJA ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA POPRZEZ USUNIĘCIE ODPADU NIEBEZPIECZNEGO W POSTACI POREAKCYJNEGO KWASU SIARKOWEGO, ZMAGAZYNOWANEGO W MIEJSCU NA TEN CEL NIEPRZEZNACZONYM TJ. W DWÓCH ZBIORNIKACH STACJONARNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE BYŁEJ RAFINERII NAFTY "GLIMAR", PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 2 W GORLICACH I PODDANIE GO ODZYSKOWI LUB UNIESZKODLIWIANIU
2018-02-06
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRACE KONSERWACYJNO - REMONTOWE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE
2017-11-21
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE ULICY KOCHANOWSKIEGO, REMONCIE ULICY GRANICZNEJ I REMONCIE ULICY ŁOKIETKA BOCZNA W GORLICACH
2017-10-13
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY SOSNOWEJ - BOCZNEJ W GORLICACH
2017-09-19
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice MODERNIZACJA OŚWIETLENIA, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, KŁADEK I WYPOSAŻENIE W ELEMENTY DODATKOWE MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH" I BUDOWA MONITORINGU
2017-08-31
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice ODWODNIENIE DRÓG PUBLICZNYCH POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOLIDARNOŚCI DO RZEKI ROPA W GORLICACH
2017-07-10
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU TOALET W RAMACH PROJEKTU "RESTAURACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. WOJCIECHA BIECHOŃSKIEGO W GORLICACH"
2017-06-30
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA TERENOWYCH URZĄDZEŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W GORLICACH
2017-04-25
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. MIESZKA I Z UL. WĘGIERSKĄ W GORLICACH
2017-02-14
brak danych
Gorlice Usługi Miasto Gorlice Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-02-01
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice PRACE KONSERWACYJNO - REMONTOWE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE
2016-12-12
brak danych
Gorlice Usługi Miasto Gorlice UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 500 000,00 PLN PRZEZNACZONEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2016 ROKU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
2016-12-07
brak danych
Gorlice Roboty budowlane Miasto Gorlice BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY JAGODOWEJ W GORLICACH
2016-11-28
brak danych
Gorlice Miasto Gorlice PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8 Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE ŁAZIENKI ODDZIAŁU II NA PARTERZE I TOALETY PERSONELU NA PARTERZE
2016-11-24
brak danych
Gorlice Miasto Gorlice BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY NORWIDA W GORLICACH NA DZIAŁKACH O NR EWID. 1655/56, 1655/58 W GORLICACH - PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY
2016-11-22
brak danych
Gorlice Miasto Gorlice BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY LENARTOWICZÓW W GORLICACH
2016-10-19
brak danych
Gorlice Miasto Gorlice PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY PADEREWSKIEGO Z ULICĄ ANDERSA W GORLICACH
2016-10-18
brak danych
Gorlice Miasto Gorlice REMONT ULICY KOPERNIKA W GORLICACH W KM LOKALNYM 0+017,65 - 0+122,10

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Gorlice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.