eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Gliwice

Miasto Gliwice - przetargiMiasto Gliwice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-11
2019-01-24
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulic: Goduli i Nadbrzeżnej.
2019-01-10
2019-01-21
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ul. Bieszadzkiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Gliwice
Miasto Gliwice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-07
2019-01-15
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 24 miesięcy
2019-01-02
2019-01-17
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Przebudowa systemu ppoż - budynek przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (2)
2018-12-28
2019-01-14
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych
2018-12-21
2019-01-07
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Zespół Szkół Ogółnokształcących nr 4 ul. Orląt ŚLąskich 25 - modernizacja boisk szkolnych
2018-12-21
2018-12-31
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach (2)
2018-12-20
2018-12-28
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony.
2018-12-20
2019-01-03
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w gliwicach - etap IV
2018-12-20
2018-12-28
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
2018-12-19
2019-01-10
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach - etap IV
2018-12-06
brak danych
Gliwice Miasto Gliwice Zakup wyposażenia w ramach projektu pn."Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia praktycznego GCE w Gliwicach" - cz. 2 Pracownia automatyki przemysłowej oraz - cz. 12 Pracownia montażu układów mechatronicznych i automatyki.
2018-12-05
brak danych
Gliwice Miasto Gliwice Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach usług pocztowych na rok 2019
2018-11-28
2018-12-10
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy.
2018-11-23
2018-12-03
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Prace serwisowe polegające na wykonaniu serwisu urządzeń transportu bliskiego (windy osobowe, schody ruchome), zainstalowanych w obiekcie pn. Arena Gliwice, stanowiącym własność miasta Gliwice, do przeprowadzenia w latach 2019, 2020.
2018-11-19
2018-11-27
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach
2018-11-16
brak danych
Gliwice Miasto Gliwice Zakup wyposażenia w ramach projektu pn."Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia praktycznego GCE w Gliwicach" - cz. 2 Pracownia automatyki przemysłowej oraz - cz. 12 Pracownia montażu układów mechatronicznych i automatyki.
2018-11-15
brak danych
Gliwice Miasto Gliwice Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach" - cz. 8 Pracownia nowych technologii spawalniczych.
2018-11-15
brak danych
Gliwice Miasto Gliwice Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach" - cz. 3 Pracownia obróbki cieplnej metali
2018-11-15
2018-11-23
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Przetarg na usługi pocztowe na rok 2019
2018-11-15
2018-11-23
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Prace serwisowe polegające na wykonaniu czyszczenia instalacji klimatyzacyjnej wraz z serwisem, zainstalowanej w obiekcie pn. Arena Gliwice, stanowiącym własność miasta Gliwice, do przeprowadzenia w latach 2018, 2019, 2020 r.
2018-11-13
2018-11-21
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Dostawa papieru na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich jednostek organizacyjnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (2)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Gliwice
Miasto Gliwice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-17
brak danych
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadań ptPoprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz zadania ptPoprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II
2019-01-16
brak danych
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach usług pocztowych na rok 2019
2019-01-10
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Szkoła Podstawowa _FILOMATA_ ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych
2019-01-08
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice
2018-12-31
brak danych
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Prace serwisowe polegające na wykonaniu serwisu urządzeń transportu bliskiego (windy osobowe, schody ruchome), zainstalowanych w obiekcie pn. Arena Gliwice, stanowiącym własność miasta Gliwice, do przeprowadzenia w latach 2019, 2020.
2018-12-21
brak danych
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach" - cz. 3 Pracownia obróbki cieplnej metali.
2018-12-21
brak danych
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach" - cz. 8 Pracownia nowych technologii spawalniczych.
2018-12-21
brak danych
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, MJO oraz MBP w Gliwicach w okresie 12 miesięcy
2018-12-20
brak danych
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach".
2018-12-19
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Wymiana systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni (2)
2018-12-11
brak danych
Gliwice Usługi Miasto Gliwice Druk Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice
2018-12-08
brak danych
Gliwice Usługi Miasto Gliwice "Prace serwisowe polegające na wykonaniu kontroli stanu technicznego obiektu pn. Arena Gliwice, stanowiącego własność miasta Gliwice, do przeprowadzenia w latach 2018, 2019, 2020"
2018-12-06
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica.
2018-11-27
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179
2018-11-23
brak danych
Gliwice Dostawy Miasto Gliwice Modernizacja i rozbudowa infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach wraz z uruchomieniem nowej funkcjonalności w zakresie telefonii stacjonarnej
2018-11-07
brak danych
Gliwice Usługi Miasto Gliwice świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miasta Gliwice podczas Gali Sztuk Walki organizowanej w Gliwicach w dniu 10 listopada 2018 r. z udziałem Artura Szpilki, Mariusza Wacha, Ewy Piątkowskiej, Kamila Szeremety oraz Krzysztofa Głowackiego
2018-10-10
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników przy ul. Jesiennej w Gliwicach
2018-10-03
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Montaż klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń II i III piętra w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (2).
2018-10-01
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Rozbudowa i przebudowa oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach (3)
2018-09-25
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Miasto Gliwice Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z zabudową urządzenia podczyszczającego w systemie zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Gliwice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.