eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Chorzów

Miasto Chorzów - przetargiMiasto Chorzów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-11
2018-10-26
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie placu zabaw "Magiczna podróż" ze strefami tematycznymi na terenie zieleńca przy ul. Słowiańskiej w Chorzowie.
2018-10-11
2018-10-19
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w ilości nie przekraczającej 60 000 sztuk dla Urzędu Miasta Chorzów Wydziału Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji w latach 2018-2021 r. oraz odbiór, kasacja i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w tym okresie
2018-10-09
2018-10-18
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektu noclegowni przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie
2018-10-02
2018-10-17
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie.
2018-10-02
2018-10-17
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów BUDOWA PLACU ZABAW, ŁAWEK ORAZ WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL. HUTNICZEJ W CHORZOWIE
2018-09-27
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów współorganizacja imprezy kulturalnej pn. Gala Programu "Chorzów 60+", organizowanej w ramach realizacji Miejskiego Programu Aktywizacji "Aktywny Chorzów" na lata 2016-2020.
2018-09-26
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Współorganizację Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego 2018/2019 połączonej z Galą Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Chorzów w Dziedzinie Kultury
2018-09-24
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych miasta
2018-09-20
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych miasta

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Chorzów
Miasto Chorzów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-04
2018-10-12
Chorzów Usługi Miasto Chorzów wykonanie wycen nieruchomości dla Wydziału Zarzadzania Nieruchomościami - zadanie podzielone na części
2018-09-20
2018-09-28
Chorzów Usługi Miasto Chorzów WYKONANIE I DOSTAWA DRUKÓW DLA URZĘDU MIASTA CHORZÓW
2018-09-18
2018-09-26
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Zakup i dostawa zestawów piór wiecznych
2018-09-18
2018-09-26
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW DLA URZĘDU MIASTA CHORZÓW
2018-09-12
2018-09-27
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Projekt i wykonanie bezpośredniego wyjścia na ogród w Przedszkolu nr 21, ul. Ryszki 33 w Chorzowie
2018-09-12
2018-09-21
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa tabletów dla Urzędu Miasta Chorzów
2018-09-12
2018-09-20
Chorzów Usługi Miasto Chorzów wykonanie i dostawa druków dla Urzędu Miasta Chorzów
2018-09-10
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów promocja miasta w jubileuszowym wydawnictwie z okazji XXV-lecia Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sokolnia" im. Ryszarda Kafanke w Chorzowie
2018-09-10
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów promocja miasta podczas wydarzenia " Zlot food trucków pod Wieżą Szybu Prezydent" w dniach 21-23 września 2018 roku
2018-09-06
2018-09-13
Chorzów Usługi Miasto Chorzów świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Chorzów w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz ich zwrotów
2018-09-03
2018-09-18
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów BUDOWA PLACU ZABAW, ŁAWEK ORAZ WYBIEGU DLA PSÓW PRZY
2018-08-28
2018-09-17
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska-Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa". Budowa
2018-08-24
2018-09-03
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa gadżetów promocyjnych - piór wiecznych na potrzeby Kancelarii Prezydenta i Rady Miasta Chorzów w roku 2018
2018-08-21
2018-08-30
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA CHORZÓW - zadanie podzielone na części
2018-08-21
2018-08-29
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Promocja Miasta Chorzowa przez sport podczas imprez sportowych, rekreacyjnych lub artystycznych wraz z uczestnictwem zespołu w rozgrywkach pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet w Polsce
2018-08-20
2018-08-28
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew, krzewów oraz usługi wykonania trawników z siewu i z zastosowaniem gotowej darni w Chorzowie
2018-08-17
2018-08-27
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie Centrum Przesiadkowego na terenie miasta Chorzów zlokalizowanego przy Rynku wraz z usługami towarzyszącymi
2018-08-14
2018-08-24
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Chorzów w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów
2018-08-14
2018-08-23
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Usługi polegające na całorocznym utrzymaniu czystości przystanków oraz myciu wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych i elementów małej architektury na terenie Chorzowa
2018-08-09
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów usługa opracowania graficznego materiałów edukacyjnych oraz usługę wydruku wraz z dostawą, w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, określonego w Narodowym Programie Zdrowia w ramach celu operacyjnego 1. pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, w zakresie punktu 2.6 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Chorzów
Miasto Chorzów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-11
brak danych
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA CHORZÓW - zadanie podzielone na części
2018-10-04
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów usługa opracowania graficznego materiałów edukacyjnych oraz usługę wydruku wraz z dostawą, w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, określonego w Narodowym Programie Zdrowia w ramach celu operacyjnego 1. pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, w zakresie punktu 2.6 Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością
2018-10-01
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew, krzewów oraz usługi wykonania trawników z siewu i z zastosowaniem gotowej darni w Chorzowie
2018-10-01
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Promocja Miasta Chorzowa przez sport podczas imprez sportowych, rekreacyjnych lub artystycznych wraz z uczestnictwem zespołu w rozgrywkach pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet w Polsce
2018-09-25
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie świetlicy szkolnej w podcieniach przewiązki w Szkole Podstawowej nr 21 (Zespół Szkół Sportowych Nr 2 ) przy ul. Wolności 133 w Chorzowie
2018-09-20
brak danych
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa gadżetów promocyjnych - piór wiecznych na potrzeby Kancelarii Prezydenta i Rady Miasta Chorzów w roku 2018
2018-09-20
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie Centrum Przesiadkowego na terenie miasta Chorzów zlokalizowanego przy Rynku wraz z usługami towarzyszącymi
2018-09-20
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Wykonanie instalacji audiowizualnej w gmachu Urzędu Miasta Chorzów
2018-09-14
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów usługa promocji Miasta poprzez promocję podczas spotkań młodzieży z chorzowskich szkół z Haliną Richter-Górecką
2018-09-11
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Projekt budowy windy towarowej w Przedszkolu nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27
2018-09-11
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Utworzenie placówki "Senior+" - wykonanie robót budowlanych przy ul. Skrajnej 2a w Chorzowie
2018-09-11
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 22 i wymiana części ogrodzenia szkoły od strony boiska przy ul. Społecznej (Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Główna 21).
2018-09-10
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 21 w Chorzowie
2018-09-10
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Budowa parku do ćwiczeń street workout oraz parkouru przy ul. Szczecińskiej w Chorzowie
2018-08-23
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wymiana wykładzin podłogowych w pokojach budynku Urzędu Miasta Chorzów
2018-08-23
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 22 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Głównej 21
2018-08-23
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Malowanie klatek schodowych i auli w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Św. Piotra 9A w Chorzowie
2018-08-16
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. 3 Maja 78 w Chorzowie - stolarka drzwiowa drewniana nietypowa- wymiana odtworzeniowa
2018-08-16
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Promocja Miasta Chorzów przez sport podczas imprez sportowych i rekreacyjnych wraz z uczestnictwem zawodników w rozgrywkach indywidualnych określonych kalendarzem PZT/ŚZT oraz Drużynowych Mistrzostwach Polski PZT
2018-08-16
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 (aktualnie Szkoła Podstawowa nr 5) przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Chorzów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.