eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Chorzów

Miasto Chorzów - przetargiMiasto Chorzów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-02
2019-12-10
Chorzów Usługi Miasto Chorzów ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH, NA RZECZ URZĘDU MIASTA W CHORZOWIE
2019-11-18
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 41 w Chorzowie
2019-11-15
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Nadzór autorski systemu Kataster WZ w roku 2020
2019-10-31
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska-Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa
2019-10-31
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska-Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa
2019-09-27
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie modernizacji kuchni i korytarzy - II etap w budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie
2019-09-18
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Dostosowanie budynku Urzędu Miasta w Chorzowie Rynek 1 do wymagań p.poż.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Chorzów
Miasto Chorzów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-22
2019-12-02
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów WYKONANIE ORAZ DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA CHORZÓW
2019-11-14
2019-11-26
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Wykonanie czterech projektów związanych z realizacją projektu o akronimie SALUTE4CE pn. `Zintegrowane zarządzenie środowiskiem z użyciem mikro skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury' współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: z projektu: projektu o akronimie SALUTE4CE pn. `Zintegrowane zarządzenie środowiskiem z użyciem mikro skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury' współfinansowanego z programu INTERREG dla Europy Centralnej
2019-11-14
2019-11-29
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Modernizacja sali sportowej przy ul. Powstańców 68
2019-11-13
2019-11-22
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawy wkładów do urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta Chorzów w roku 2020
2019-10-25
2019-11-04
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Chorzów - teczki z kompletem kart - wkładów do segregatora - z informacjami o mieście Chorzów
2019-10-18
2019-10-28
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Chorzów_RZP.271.811.2019
2019-10-15
2019-10-28
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 19 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej w Maciejkowicach.
2019-10-11
2019-10-22
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Świąteczne oświetlenie Miasta Chorzowa.
2019-10-09
2019-10-24
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów I. Budowa placu zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 12 na terenie Szkoły Podst. nr 38, ul. Śląska 3 w Chorzowie - etap II wymiana ogrodzenia i piaskownicy. II. Wymiana ogrodzenia ul. Bogedaina ( Plac Hutników ).
2019-09-19
2019-10-01
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Wykonanie dokumentacji wielobranżowej podziału budynku DD-ADA (domu dziecka) przy ul. Siemianowickiej 58 w Chorzowie na dwie placówki z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych
2019-09-19
2019-09-27
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Chorzów
2019-09-16
2019-09-25
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Chorzów wraz z usługą data center, transmisji danych oraz utrzymania dodatkowych elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chorzów
2019-09-12
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Modernizacja oprogramowania do zarzadzania gospodarką odpadami komunalnymi - moduł pobierania i przechowywania zdjęć z fotoboxów
2019-09-12
2019-09-30
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wymiana kotła na węglowy w Dziennym Domu Pomocy Senior + przy ul. Skrajnej 2a w Chorzowie w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-09-10
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Rozbudowa systemu RATUSZ o 1 licencję programu eProjekt
2019-09-09
2019-09-24
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Remont schodów na zieleńcu przy ul. Łukasińskiego i na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej w Chorzowie
2019-08-23
2019-09-12
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Zaprojektowanie i wykonanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Chorzów
2019-08-20
2019-08-29
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa 12 licencji systemu Windows Server Standard Core 2019 Open 16Lic No Level Government CoreLicense lub równoważnego
2019-08-13
brak danych
Chorzów Miasto Chorzów Świadczenie usług pocztowych w 2019 r.
2019-08-08
2019-08-23
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Remont dwóch sal do gimnastyki w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Czempiela 52 w Chorzowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Chorzów
Miasto Chorzów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-27
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów I. Budowa placu zabaw dla Przedszkola Integracyjnego nr 12 na terenie Szkoły Podst. nr 38, ul. Śląska 3 w Chorzowie - etap II wymiana ogrodzenia i piaskownicy. II. Wymiana ogrodzenia ul. Bogedaina ( Plac Hutników ).
2019-11-26
brak danych
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Chorzów_RZP.271.811.2019
2019-11-21
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów DPSR - przebudowa tarasu na dach jedno- / dwuspadowy w Domu Pomocy Społecznej "REPUBLIKA" w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 4- w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ
2019-11-14
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie i montaż fundamentów pod posadowienie zabytkowych urządzeń w hali H w budowanym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie " w ramach zadania ""Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska-Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa". Zadanie realizowane w ramach projektu "Projekt pn. "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020
2019-11-12
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Modernizacja oprogramowania do zarzadzania gospodarką odpadami komunalnymi - moduł pobierania i przechowywania zdjęć z fotoboxów
2019-11-08
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Świąteczne oświetlenie Miasta Chorzowa
2019-11-05
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Modernizacja systemu KatasterWZ (II/2019).
2019-11-04
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Wykonanie dokumentacji wielobranżowej podziału budynku DD-ADA (domu dziecka) przy ul. Siemianowickiej 58 w Chorzowie na dwie placówki z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.
2019-10-24
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Remont schodów na zieleńcu przy ul. Łukasińskiego i na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej w Chorzowie
2019-10-23
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wymiana kotła na węglowy w Dziennym Domu Pomocy Senior + przy ul. Skrajnej 2a w Chorzowie w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-10-17
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Remont schodów wejścia głównego do budynku Starochorzowskiego Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59 w Chorzowie
2019-10-15
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Remont schodów wejściowych i tarasów do budynku Przedszkola nr 16 w Chorzowie
2019-10-14
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie
2019-10-09
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów "Przetarg wielozadaniowy na roboty budowlane, docieplenia budynków i montaż instalacji C.O." - podzielony na 4 części.
2019-10-07
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Świadczenie usług pocztowych w 2019 r.
2019-10-02
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie przemurowań ścian budynku E oraz narożnika budynku G w budowanym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach zadania ""Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska-Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa". Zadanie realizowane w ramach projektu "Projekt pn. "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020
2019-09-30
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Miasto Chorzów Wykonanie Oświetlenia i remontu elewacji budynku Urzędu Miasta Chorzów od strony Rynku oraz ul. Jagiellońskiej
2019-09-30
brak danych
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Rozbudowa systemu RATUSZ o 1 licencję programu eProjekt
2019-09-26
brak danych
Chorzów Usługi Miasto Chorzów Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wykonywana w latach 2019 - 2021
2019-09-26
brak danych
Chorzów Dostawy Miasto Chorzów Dostawa 12 licencji systemu Windows Server Standard Core 2019 Open 16Lic No Level Government CoreLicense lub równoważnego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Chorzów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.