eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargiMałopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-13
2015-08-25
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia
2015-08-03
2015-08-11
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Podszumin w km 0+000-8+200 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotok Uszewka w km 11+000-16+700 - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Zelina Jurkowska w km 0+000-2+300 - konserwacja bieżąca. Część nr 4 zamówieniaPotok Paleśnianka w km 0+000-15+000 - konserwacja bieżąca.
2015-07-30
2015-08-07
Oświęcim usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych1. Uregulowany potok Wieprzówka w km 13+070-13+220 w msc. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki. 2. Uregulowany potok Wieprzówka w km 17+300-17+585 w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pow. wadowicki. 3. Nieuregulowany potok Wieprzówka w km 19+100-19+260 w msc. Sułkowice, gm. Andrychów, pow. wadowicki. 4. Uregulowany potok Targaniczanka w km 1+120-1+365 w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pow. wadowicki.
2015-07-24
2015-08-04
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wstępne rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla zbiorników planowanych do budowy wynikających z programu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawinki
2015-07-23
2015-07-31
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część 1 zamówieniaPotok Kisielina w km 0+000-32+312 - konserwacja bieżąca Część 2 zamówieniaPotok Zelina Gwoździecka km 0+000 - 8+120 konserwacja bieżąca, Potok Charzewinka w km 0+000 - 0+614 - konserwacja bieżąca, Potok Wolanka w km 0+000 - 3+670 - konserwacja bieżąca Część 3 zamówieniaPotok Pleśnianka w km 0+000 - 2+880 - konserwacja bieżąca, Potok Pokrzywka w km 0+000 - 2+775 - konserwacja bieżąca, Potok Więckówka w km 1+140 - 4+300 - konserwacja bieżąca
2015-07-23
2015-08-05
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia
2015-07-22
2015-07-30
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Jadownicko-Pojawski w km 0+000-9+000 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPrawy wał Dunajca w km 0+000-34+667- konserwacja bieżąca.
2015-07-20
2015-07-28
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotokiKorytnica w km 0+000-7+900; Strumień w km 0+000-3+600, Ulga Uszewki w km 0+000-3+600 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotok Breńka w km 21+600-28+940 - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Jabłoniec w km 0+000-8+600 - konserwacja bieżąca.
2015-07-14
2015-07-22
Nowy Sącz usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu Prace konserwacyjne na potoku Moszczanka w km 6+350 - 7+638 w m. Zagórzany, gm. Gorlice
2015-07-09
2015-07-24
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice Część 1 Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Dunajec w km 8+120-8+970 w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski Część 2 Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w km 3+980-5+340 w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski
2015-07-09
2015-07-24
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w km 0+500-3+000 dł. 2,500 km, m. Skawina, gm. Skawina
2015-07-08
2015-07-17
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.
2015-07-07
2015-07-15
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na potokach i wałach powiatu dąbrowskiego i brzeskiego
2015-07-01
2015-07-13
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia
2015-07-01
2015-07-10
Nowy Sącz usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W NOWYM TARGU
2015-06-29
2015-07-07
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Drwinka w km 0+000-13+150 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaRzeka Stradomka uregulowana w km 16+680-16+715, nieuregulowana w km 17+200-17+275 - naprawa ubezpieczeń.
2015-06-25
2015-07-03
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotokiCSK w km 0+860-4+860 uregulowany, w km 0+000-0+860 nieuregulowany; Babica w km 0+000-2+130 oraz w km 4+620-6+240 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotokiBieńkowski w km 0+350-2+250 uregulowany, w km 2+250-6+000 nieuregulowany; Młynówka w km 0+000-2+460 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Zatocki w km 0+000-9+020 uregulowany - konserwacja bieżąca.
2015-06-25
2015-07-03
Nowy Sącz usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W GORLICACH
2015-06-24
2015-07-09
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000 do 2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki - dla robót budowlanych od km 1+929 - 2+257 w miejscowości Kwapinka na działkach 121, 190/2, 134/3 obr. Kwapinka, gmina Raciechowice
2015-06-24
2015-07-09
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na rzece Białucha Prądnik km 9+737 - 14+968 m. Zielonki, Pękowice, Trojanowice, gm. Zielonki, pow. krakowski

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-27
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Wykonanie usług konserwacyjnych dla zadań pnCzęść 1 zamówienia Potok Kisielina w km 0+000-32+312 - konserwacja bieżąca Część 2 zamówienia - Potok Zelina Gwoździecka w km 0+000 - 8+120 - konserwacja bieżąca - Potok Charzewianka w km 0+000 - 0+614 - konserwacja bieżąca - Potok Wolanka w km 0+000 - 3+670 - konserwacja bieżąca Część 3 zamówienia - Potok Pleśnianka w km 0+000 - 2+880 - konserwacja bieżąca - Potok Pokrzywka w km 0+000 - 2+775 - konserwacja bieżąca - Potok Więckówka w km 1+140 - 4+300 - konserwacja bieżąca
2015-08-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice Część 1 Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Dunajec w km 8+120-8+970 w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski Część 2 Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w km 3+980-5+340 w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski
2015-08-21
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług szkoleniowych dla stażystów w ramach projektu Zielona praca 2
2015-08-21
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Zielona praca 2
2015-08-21
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług szkoleniowych dla 2 uczestników projektu Zielona praca 2.
2015-08-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w km 0+500-3+000 dł. 2,500 km, m. Skawina, gm. Skawina
2015-08-20
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Analiza Wielokryterialna w celu wyboru preferowanego wariantu ochrony przeciwpowodziowej dla opracowania Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa
2015-08-20
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wykonanie analizy wielokryterialnej rozwiązań inwestycyjnych zawartych w Wielowariantowym programie inwestycyjnym poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Żabnica-Breń i jej dopływów w powiatach dąbrowskim i tarnowskim wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2015-08-19
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Podszumin w km 0+000-8+200 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotok Uszewka w km 11+000-16+700 - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Zelina Jurkowska w km 0+000-2+300 - konserwacja bieżąca. Część nr 4 zamówieniaPotok Paleśnianka w km 0+000-15+000 - konserwacja bieżąca.
2015-08-18
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.
2015-08-18
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia..
2015-08-13
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia..
2015-08-13
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.
2015-08-07
brak danych
Nowy Sącz Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu Prace konserwacyjne na potoku Moszczanka w km 6+350 - 7+638 w m. Zagórzany, gm. Gorlice
2015-08-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na rzece Szreniawa km 73+800 - 74+250 m. Biskupice-Falniów, gm. Miechów, pow. miechowski
2015-08-05
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Jadownicko-Pojawski w km 0+000-9+000 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPrawy wał Dunajca w km 0+000-34+667- konserwacja bieżąca.
2015-08-05
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotokiKorytnica w km 0+000-7+900; Strumień w km 0+000-3+600, Ulga Uszewki w km 0+000-3+600 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotok Breńka w km 21+600-28+940 - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Jabłoniec w km 0+000-8+600 - konserwacja bieżąca.
2015-08-04
brak danych
Nowy Sącz Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W NOWYM TARGU
2015-08-04
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na potokach i wałach powiatu dąbrowskiego i brzeskiego.
2015-08-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000 do 2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki - dla robót budowlanych od km 1+929 - 2+257 w miejscowości Kwapinka na działkach 121, 190/2, 134/3 obr. Kwapinka, gmina Raciechowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.