eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargiMałopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-14
2017-08-22
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja bieżąca cieków pozostałych na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i bocheńskiego.
2017-08-10
2017-08-21
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 52,Nr 53,Nr 54,Nr 55
2017-08-04
2017-08-17
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 47,Nr 48,Nr 49,Nr 50,Nr 51

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-03
2017-08-16
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 42,Nr 43,Nr 44,Nr 45,Nr 46
2017-08-03
2017-08-16
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie USŁUGI INTERWENCYJNE w 2017 r. ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W KRAKOWIE
2017-07-31
2017-08-16
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na potokach w powiecie brzeskim i bocheńskim
2017-07-27
2017-08-04
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu oświęcimskiego - Etap 2
2017-07-21
2017-08-02
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 37,Nr 38,Nr 39,Nr 40,Nr 41
2017-07-20
2017-08-07
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja bieżąca potoków i kanału powiatu: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.
2017-07-14
2017-07-24
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na stacjach pomp powiat brzeski: Część 1 zamówienia "Pompownia Wrzępia - odmulenie basenu, czyszczenie i malowanie komór, naprawa placu manewrowego" Część 2 zamówienia "Pompownia Kwików - czyszczenie i malowanie komór pompowych" Część 3 zamówienia "Pompownia Szczurowa - czyszczenie i malowanie komór pompowych"
2017-07-14
2017-07-27
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na terenie powiatu tarnowskiego
2017-07-11
2017-07-19
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na stacjach pomp powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego.
2017-07-07
2017-07-17
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
2017-07-06
2017-07-14
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja korony lewego wału rzeki Skawy w km 8+714 - 10+640 wraz w wałami potoku Choczenka w km P: 0+000 - 0+800; L: 0+000 - 0+790, poprzez poprawę istniejącego utwardzenia w msc. Wadowice, Radocza, gm. Wadowice, Tomice, pow. wadowicki.
2017-07-06
2017-07-14
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja korony wałów potoku Bulówka poprzez poprawę istniejącego utwardzenia w km 0+000-2+054L, 0+000-1+036P, 0+000-0+105Pcofkowy w msc. Kęty, gm. Kęty, pow. oświęcimski.
2017-07-05
2017-07-14
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja śluz wałowych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
2017-07-04
2017-07-12
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatów bocheńskiego i brzeskiego.
2017-06-30
2017-07-10
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań klasy III i IV na terenie powiatu oświęcimskiego, wadowickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego i nowosądeckiego będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - badania okresowe (pięcioletnie) - zgodnie z art.62 ust.1pkt.2 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290. z późn. zm.)
2017-06-30
2017-07-10
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 31,Nr 32,Nr 33,Nr 34,Nr 35,Nr 36
2017-06-30
2017-07-10
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na stacjach pomp powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego.
2017-06-26
2017-07-05
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na kanałach i potokach powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego.
2017-06-23
2017-07-03
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatów bocheńskiego i brzeskiego.
2017-06-23
2017-07-04
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-28
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
2017-07-25
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatów bocheńskiego i brzeskiego
2017-07-25
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 25,Nr 26,Nr 27,Nr 28,Nr 29,Nr 30
2017-07-19
brak danych
Nowy Sącz Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU
2017-07-19
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na kanałach i potokach powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego.
2017-07-18
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatówtarnowskiego i dąbrowskiego.
2017-07-17
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatów bocheńskiego i brzeskiego.
2017-07-12
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 17,nr 18,nr 19,Nr 20
2017-07-12
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 21,Nr 22,Nr 23,Nr 24
2017-07-11
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na kanałach powiatu dąbrowskiego.
2017-06-27
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 14,Nr 5,Nr 16
2017-06-21
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia Nr 12,Nr 13
2017-05-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu w Piekarach, gmina Liszki, województwo małopolskie
2017-05-23
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i naprawa śluz wałowych na terenie powiatówtarnowskiego bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.
2017-05-04
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia; Nr 7,Nr 8,Nr 9
2017-04-25
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne Część zamówienia nr 4 Konserwacja lewego wału rzeki Wisły w km 66+860 - 70+090 km uszkodzonego przez dziki, m. Kraków, gm. m. Kraków. Rozmiar 3,23 km Część zamówienia nr 5 Konserwacja prawego wału rzeki Wisły w km 72+845 - 73+325 m. Kraków , gm. Kraków , powiat krakowski " - długość 480mb Część zamówienia nr 6 Konserwacja bieżąca śluzy wałowej + wymiana klapy, lewy wał potoku Drwinka w km 12+360 w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice
2017-04-11
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjneCzęść zamówienia nr 1 Konserwacja bieżąca- wykoszenie prawego wału rzeki Wisła w km 90+800 - 96+038 w miejscowościBrzegi , Grabie. Gmina Wieliczka. rozmiar 5,238 km Część zamówienia nr 2 Konserwacja bieżąca na prawym wale rzeki Wisła w km wału 96+038-115+438 w miejscowości Niepołomice, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński i Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice rozmiar 19.40km Część zamówienia nr 3 1.Konserwacja lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 ÷ 14+520 gm. Igołomia - Wawrzeńczyce (rozmiar 14,52 km) 2. Konserwacja lewego wału rzeki Wisły w km 66+531 - 71+284 w Krakowie, m. Kraków, gm. m. Kraków rozmiar 4,753 km
2017-04-11
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Część zamówienia nr 4 Konserwacja lewego wału rzeki Wisły w km 66+860 - 70+090 km uszkodzonego przez dziki, m. Kraków, gm. m. Kraków. Rozmiar 3,23 km Część zamówienia nr 5 Konserwacja prawego wału rzeki Wisły w km 72+845 - 73+325 m. Kraków , gm. Kraków , powiat krakowski " - długość 480mb Część zamówienia nr 6 Konserwacja bieżąca śluzy wałowej + wymiana klapy, lewy wał potoku Drwinka w km 12+360 w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice
2017-03-20
brak danych
Oświęcim Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Rozbudowa wałów potoku Półwiejskiegował prawy w km 0+000 - 0+800, wał lewy w km 0+000 - 0+900 w miejscowości Łączany, gmina Brzeźnica, pow. wadowicki.
2017-03-20
brak danych
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku Rzyczanka w km 0+000 - 4+700 w msc. Rzyki, gm. Andrychów, pow. wadowicki.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.