eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargiMałopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-03
2015-08-11
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Podszumin w km 0+000-8+200 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotok Uszewka w km 11+000-16+700 - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Zelina Jurkowska w km 0+000-2+300 - konserwacja bieżąca. Część nr 4 zamówieniaPotok Paleśnianka w km 0+000-15+000 - konserwacja bieżąca.
2015-07-30
2015-08-07
Oświęcim usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych1. Uregulowany potok Wieprzówka w km 13+070-13+220 w msc. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki. 2. Uregulowany potok Wieprzówka w km 17+300-17+585 w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pow. wadowicki. 3. Nieuregulowany potok Wieprzówka w km 19+100-19+260 w msc. Sułkowice, gm. Andrychów, pow. wadowicki. 4. Uregulowany potok Targaniczanka w km 1+120-1+365 w msc. Andrychów, gm. Andrychów, pow. wadowicki.
2015-07-24
2015-08-04
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wstępne rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla zbiorników planowanych do budowy wynikających z programu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawinki
2015-07-23
2015-08-05
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-23
2015-07-31
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część 1 zamówieniaPotok Kisielina w km 0+000-32+312 - konserwacja bieżąca Część 2 zamówieniaPotok Zelina Gwoździecka km 0+000 - 8+120 konserwacja bieżąca, Potok Charzewinka w km 0+000 - 0+614 - konserwacja bieżąca, Potok Wolanka w km 0+000 - 3+670 - konserwacja bieżąca Część 3 zamówieniaPotok Pleśnianka w km 0+000 - 2+880 - konserwacja bieżąca, Potok Pokrzywka w km 0+000 - 2+775 - konserwacja bieżąca, Potok Więckówka w km 1+140 - 4+300 - konserwacja bieżąca
2015-07-22
2015-07-30
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Jadownicko-Pojawski w km 0+000-9+000 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPrawy wał Dunajca w km 0+000-34+667- konserwacja bieżąca.
2015-07-20
2015-07-28
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotokiKorytnica w km 0+000-7+900; Strumień w km 0+000-3+600, Ulga Uszewki w km 0+000-3+600 - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotok Breńka w km 21+600-28+940 - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Jabłoniec w km 0+000-8+600 - konserwacja bieżąca.
2015-07-14
2015-07-22
Nowy Sącz usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu Prace konserwacyjne na potoku Moszczanka w km 6+350 - 7+638 w m. Zagórzany, gm. Gorlice
2015-07-09
2015-07-24
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na wałach Dunajca i Kisieliny w gminie Wietrzychowice Część 1 Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Dunajec w km 8+120-8+970 w msc. Sikorzyce, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski Część 2 Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale potoku Kisielina w km 3+980-5+340 w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. tarnowski
2015-07-09
2015-07-24
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik w km 0+500-3+000 dł. 2,500 km, m. Skawina, gm. Skawina
2015-07-08
2015-07-17
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.
2015-07-07
2015-07-15
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Usługi konserwacyjne na potokach i wałach powiatu dąbrowskiego i brzeskiego
2015-07-01
2015-07-13
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia
2015-07-01
2015-07-10
Nowy Sącz usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W NOWYM TARGU
2015-06-29
2015-07-07
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Drwinka w km 0+000-13+150 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaRzeka Stradomka uregulowana w km 16+680-16+715, nieuregulowana w km 17+200-17+275 - naprawa ubezpieczeń.
2015-06-25
2015-07-03
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotokiCSK w km 0+860-4+860 uregulowany, w km 0+000-0+860 nieuregulowany; Babica w km 0+000-2+130 oraz w km 4+620-6+240 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotokiBieńkowski w km 0+350-2+250 uregulowany, w km 2+250-6+000 nieuregulowany; Młynówka w km 0+000-2+460 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Zatocki w km 0+000-9+020 uregulowany - konserwacja bieżąca.
2015-06-25
2015-07-03
Nowy Sącz usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W GORLICACH
2015-06-24
2015-07-09
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000 do 2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki - dla robót budowlanych od km 1+929 - 2+257 w miejscowości Kwapinka na działkach 121, 190/2, 134/3 obr. Kwapinka, gmina Raciechowice
2015-06-24
2015-07-09
Kraków roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na rzece Białucha Prądnik km 9+737 - 14+968 m. Zielonki, Pękowice, Trojanowice, gm. Zielonki, pow. krakowski
2015-06-23
2015-07-01
Oświęcim usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu - potokiRegulka, Brzeźnicki, Spytkowicki, Płazanka, Jankowicki, Bachorz, Bulówka, Czarczówka
2015-06-22
2015-06-30
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Cz. 1-Potok Hubenicki w km 0+000-12+570 - konserwacja bieżąca. Cz. 2-PotokiOlesieńka w km 0+000-8+560 i Oleśnica w km 0+000-5+600 - konserwacja bieżąca. Cz. 3-KanałyŚrednica w km 0+230-11+430 i Radwan w km 0+179-4+922 - konserwacja bieżąca. Cz. 4-KanałySkrzynka w km 0+000-9+860 i Od Podlesia w km 0+000-4+600 - konserwacja bieżąca. Cz. 5-KanałyKanałyA Dąbrowica w km 0+000-4+160 i B Zabrnie w km 0+000-5+150 - konserwacja bieżąca
2015-06-22
2015-06-30
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Wykonanie usług konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych powiatów tarnowskiego i brzeskiego
2015-06-18
2015-06-26
Tarnów usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Cz.1 -.pot. Drwinka L.0+000-12+890, P.0+000-1+250,1+730-12+670; Strumień L.0+000-1+560, P.0+000-1+870-kons.bież. Cz.2 - W.pot. Gróbka L.7+700-24+900, P.10+760-21+370,21+970-25+720-kons.bież. Cz.3 - Raba L.w.8+650-8+660,8+680-8+730-likw.lisich nor. Cz.4 - W.pot. Dęba L. 0+000-4+390,P.0+000-3+770; Łoś L.0+000-1+210; Upust L.0+920-10+250, P.1+130-10+250-kons.bież. Cz.5 - W.pot. Breńka L.0+000-4+250, P. 0+000 -4+230; Nieczajka L. P. 0+000-4+260; Wielopólka L.0+000-1+850, P.0+000 -1+950-kons.bież.
2015-06-18
2015-06-25
Kraków usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Renaturyzacja cieku wodnego Brzeg w km 0+000 do 2+800 w m. Kędzierzynka gm. Dobczyce i m. Kwapinka gm. Raciechowice, pow. myślenicki - dla robót budowlanych od km 1+929 - 2+257 w miejscowości Kwapinka na działkach 121, 190/2, 134/3 obr. Kwapinka, gmina Raciechowice
2015-07-31
brak danych
Nowy Sącz Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu USŁUGI NA PRACE KONSERWACYJNE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU REJON NADZORU URZĄDZEŃ W GORLICACH
2015-07-30
brak danych
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu - potokiRegulka, Brzeźnicki, Spytkowicki, Płazanka, Jankowicki, Bachorz, Bulówka, Czarczówka
2015-07-28
brak danych
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu
2015-07-24
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotok Drwinka w km 0+000-13+150 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaRzeka Stradomka uregulowana w km 16+680-16+715, nieuregulowana w km 17+200-17+275 - naprawa ubezpieczeń.
2015-07-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na rzece Cicha w km 6+850 - 7+480 (km projektowy 4+660 - 5+730 )m. Siedliska, gm. Miechów, pow. miechowski
2015-07-23
brak danych
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Konserwacja bieżąca potoków Karniowski, Młoszówka, Dulówka, Szatanek, Olszyński, Chechło, Luszówka
2015-07-22
brak danych
Oświęcim Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektora Rejonowy Oświęcim Koncepcja zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w zlewni potoku Stawki z uwzględnieniem wpływu na zlewnię potoku Frydrychówka i potoku Lendwak na terenie gminy Andrychów i Wieprz, pow. wadowicki, woj. małopolskie
2015-07-22
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Wykonanie usług konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych powiatów tarnowskiego i brzeskiego
2015-07-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 3+450 - 3+470, 3+500 - 3+520 m. Kraków, gmina Kraków
2015-07-21
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.
2015-07-21
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie woj.małopolskie zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.
2015-07-21
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie Usługi na prace konserwacyjne zlokalizowane na terenie działalności Inspektoratu Rejonowego w Krakowie
2015-07-20
brak danych
Kraków Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych wraz z dzierżawą cyfrowych central telefonicznych oraz dostępu do internetu dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
2015-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Wisły w km 54+750-54+800, 55+480-55+500, 56+000-56+020 - 0,090 km m. Jeziorzany, gm. Liszki, pow. krakowski
2015-07-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Węgrzce Wielkie w km 0+000 - 0+150 w miejscowości Grabie, gmina Wieliczka, powiat wielicki
2015-07-15
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Cz. 1-Potok Hubenicki w km 0+000-12+570 - konserwacja bieżąca. Cz. 2-PotokiOlesieńka w km 0+000-8+560 i Oleśnica w km 0+000-5+600 - konserwacja bieżąca. Cz. 3-KanałyŚrednica w km 0+230-11+430 i Radwan w km 0+179-4+922 - konserwacja bieżąca. Cz. 4-KanałySkrzynka w km 0+000-9+860 i Od Podlesia w km 0+000-4+600 - konserwacja bieżąca. Cz. 5-KanałyKanałyA Dąbrowica w km 0+000-4+160 i B Zabrnie w km 0+000-5+150 - konserwacja bieżąca
2015-07-15
brak danych
Tarnów Usługi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie Część nr 1 zamówieniaPotokiCSK w km 0+860-4+860 uregulowany, w km 0+000-0+860 nieuregulowany; Babica w km 0+000-2+130 oraz w km 4+620-6+240 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 2 zamówieniaPotokiBieńkowski w km 0+350-2+250 uregulowany, w km 2+250-6+000 nieuregulowany; Młynówka w km 0+000-2+460 uregulowany - konserwacja bieżąca. Część nr 3 zamówieniaPotok Zatocki w km 0+000-9+020 uregulowany - konserwacja bieżąca.
2015-07-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bugajowianka w km 0+000-1+300 w m. Polna, gm. Grybów, pow. nowosądecki
2015-07-14
brak danych
Kraków Roboty budowlane Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Usuwanie szkód powodziowych naprawa stopni potok Gróbka w km 11+380 m. Cerekiew (Okulice) gm. Bochnia, w km 24+248 (km 24+480) m. Krzeczów, gm. Rzezawa, pow. bocheński

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.