eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu - przetargiLasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-13
2019-02-26
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego bazaltowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi p-poż nr 50 w Leśnictwie Nieszczyce etapy I, II, III, IV na terenie Nadleśnictwa Lubin"
2019-02-11
2019-02-20
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej 6x4
2018-10-16
2018-10-24
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi p-poż nr 50 w Leśnictwie Nieszczyce etapy I, II, III, IV na terenie Nadleśnictwa Lubin"
2018-09-25
2018-10-03
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa łamanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi leśnej p.poż o nawierzchni z tłucznia łamanego o długości 2,842 km w Leśnictwie Reduchów, Nadleśnictwo Poddębice. "
2018-09-14
2018-10-01
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Przebudowa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Dobromyśl, w oddziałach 240, 235/209, 237/217, 144/218-AM2, obręb 14 Dobromyśl, 333/210; 333/211;333/219; 356; 180; 333/222; 333/223; 333/226; 263; 349/227-AM1, obręb Chełmsko Śląskie, 672/227; 673/221 - AM1, obręb 21 Olszyny Osadzenie Przepustów rurowych w drodze oraz zjazdach wraz z zabudową ścianek czołowych wlotów i wylotów. Usługa wraz z materiałem.
2018-08-30
2018-09-07
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa łamanego 0/63mm, 0/31,5mm, oraz 0/4mm w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 33 leśnictwo Pasternik na terenie Nadleśnictwa Chocianów.
2018-08-24
2018-09-10
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wykonanie usługi dostarczenia materiałów i ułożenia warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 35/50, AC 11S 50/70 wraz z regulacją pionową studzienek dla włazów kanałowych i dla zaworów wodociągowych i gazowych na mieszance betonowej, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi leśnej "Sorocza Nóżka" Nadleśnictwo Browsk".
2018-08-06
2018-08-14
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup geokraty o wysokości 10cm o małych komórkach, o szerokości 3,0m w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi leśnej nr P14L w Leśnictwie Pieszyce, Nadleśnictwo Świdnica dz. nr 943 obr. ew.020203 Rościszów 0004, 456/191, 457/190, 460/198 obr. ew.020203 Kamionki"
2018-08-01
2018-08-09
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi leśnej nr P14L w Leśnictwie Pieszyce, Nadleśnictwo Świdnica dz. nr 943 obr. ew.020203 Rościszów 0004, 456/191, 457/190, 460/198 obr. ew.020203 Kamionki"
2018-07-16
2018-07-24
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa naturalnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Dojazd pożarowy nr 30 o długości 1598,74 w km 0+000 do 1+598,74" w Leśnictwie Napoleonów Nadleśnictwo Poddębice.
2018-07-10
2018-07-25
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wykonanie usługi dostarczenia materiałów i ułożenia warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 35/50, AC 11S 50/70 wraz z regulacją pionową studzienek dla włazów kanałowych i dla zaworów wodociągowych i gazowych na mieszance betonowej, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi leśnej "Sorocza Nóżka" Nadleśnictwo Browsk".
2018-05-24
2018-06-04
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi p-poż nr 47 (Granicznej) w Leśnictwie Naroczyce na terenie Nadleśnictwa Lubin
2018-04-18
2018-04-26
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Droga leśna w leśnictwie Zbytowa, N. Oleśnica Śląska.
2018-03-21
2018-04-06
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wykonanie usługi dostarczenia materiałów i ułożenia warstw bitumicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi leśnej "NAREWKOWSKA": - odcinek I od km 0+ 000 do 5+ 153 (Nadleśnictwo Browsk), - odcinek II od km 0+744 do km 3+582 (Nadleśnictwo Białowieża), - odcinek III od km 3+606 do km 10+196 (Nadleśnictwo Białowieża).
2017-07-20
2017-07-28
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Przebudowa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Uliczno, w oddziałach 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 235 na dojazd pożarowy o długości 3270m - zabudowa ścianek czołowych wlotów i wylotów przepustów oraz brukowanie ich dna z kamienia łupanego do murów rzędowych i warstwowych, ułożenie w gotowych wykopach na ubitym gruncie brodów z kamienia łupanego oraz osadzenie wodospustów z prefabrykatów ściekowych betonowych trójkątnych.
2017-07-13
2017-07-21
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wykonanie usługi dostarczenia materiałów i ułożenia warstw bitumicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi leśnej "NAREWKOWSKA" w Leśnictwie Jelonka od granicy wsi Janowo w kierunku Nadleśnictwa Białowieża , odcinek od km 0+ 0,00 do 5+ 153.
2017-07-05
2017-07-13
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Przebudowa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Uliczno, w oddziałach 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 235 na dojazd pożarowy o długości 3270m - zabudowa ścianek czołowych wlotów i wylotów przepustów oraz brukowanie ich dna z kamienia łupanego do murów rzędowych i warstwowych, ułożenie w gotowych wykopach na ubitym gruncie brodów z kamienia łupanego oraz osadzenie wodospustów z prefabrykatów ściekowych betonowych trójkątnych.
2017-06-29
2017-07-07
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup geowłókniny polipropylenowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Droga leśna w leśnictwie Zbytowa, N. Oleśnica Śląska.
2017-06-21
2017-06-29
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa naturalnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Droga leśna w leśnictwie Zbytowa, N. Oleśnica Śląska.
2017-05-12
2017-05-22
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup geowłókniny polipropylenowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Droga leśna w leśnictwie Zbytowa, N. Oleśnica Śląska.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-10
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej 6x4
2019-04-10
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego bazaltowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi p-poż nr 50 w Leśnictwie Nieszczyce etapy I, II, III, IV na terenie Nadleśnictwa Lubin"
2019-01-16
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu "Zakup kruszywa łamanego 0/63mm, 0/31,5mm, oraz 0/4mm w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 33 leśnictwo Pasternik na terenie Nadleśnictwa Chocianów."
2018-12-17
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi p-poż nr 50 w Leśnictwie Nieszczyce etapy I, II, III, IV na terenie Nadleśnictwa Lubin"
2018-11-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wykonanie usługi dostarczenia materiałów i ułożenia warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 35/50, AC 11S 50/70 wraz z regulacją pionową studzienek dla włazów kanałowych i dla zaworów wodociągowych i gazowych na mieszance betonowej, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi leśnej "Sorocza Nóżka" Nadleśnictwo Browsk"
2018-11-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Przebudowa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Dobromyśl, w oddziałach 240, 235/209, 237/217, 144/218-AM2, obręb 14 Dobromyśl, 333/210; 333/211;333/219; 356; 180; 333/222; 333/223; 333/226; 263; 349/227-AM1, obręb Chełmsko Śląskie, 672/227; 673/221 - AM1, obręb 21 Olszyny Osadzenie Przepustów rurowych w drodze oraz zjazdach wraz z zabudową ścianek czołowych wlotów i wylotów. Usługa wraz z materiałem.
2018-11-20
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa łamanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Przebudowa drogi leśnej p.poż o nawierzchni z tłucznia łamanego o długości 2,842 km w Leśnictwie Reduchów, Nadleśnictwo Poddębice."
2018-10-11
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa naturalnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Dojazd pożarowy nr 30 o długości 1598,74 w km 0+000 do 1+598,74" w Leśnictwie Napoleonów Nadleśnictwo Poddębice. Część II.
2018-09-27
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa naturalnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Dojazd pożarowy nr 30 o długości 1598,74 w km 0+000 do 1+598,74" w Leśnictwie Napoleonów Nadleśnictwo Poddębice. Część I."
2018-09-19
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi leśnej nr P14L w Leśnictwie Pieszyce, Nadleśnictwo Świdnica dz. nr 943 obr. ew.020203 Rościszów 0004, 456/191, 457/190, 460/198 obr. ew.020203 Kamionki"
2018-07-20
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi p-poż nr 47 (Granicznej) w Leśnictwie Naroczyce na terenie Nadleśnictwa Lubin
2018-06-14
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wykonanie usługi dostarczenia materiałów i ułożenia warstw bitumicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi leśnej "NAREWKOWSKA"- odcinek I od km 0+ 000 do 5+ 153 (Nadleśnictwo Browsk), - odcinek II od km 0+744 do km 3+582 (Nadleśnictwo Białowieża), - odcinek III od km 3+606 do km 10+196 (Nadleśnictwo Białowieża).
2018-05-18
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Droga leśna w leśnictwie Zbytowa, N. Oleśnica Śląska.
2017-08-30
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Wykonanie usługi dostarczenia materiałów i ułożenia warstw bitumicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi leśnej "NAREWKOWSKA" w Leśnictwie Jelonka od granicy wsi Janowo w kierunku Nadleśnictwa Białowieża, odcinek od km 0+ 0,00 do 5+ 153.
2017-08-29
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Przebudowa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Uliczno, w oddziałach 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 235 na dojazd pożarowy o długości 3270m - zabudowa ścianek czołowych wlotów i wylotów przepustów oraz brukowanie ich dna z kamienia łupanego do murów rzędowych i warstwowych, ułożenie w gotowych wykopach na ubitym gruncie brodów z kamienia łupanego oraz osadzenie wodospustów z prefabrykatów ściekowych betonowych trójkątnych. Zadania nr 3osadzenie wodospustów z betonowych, prefabrykowanych ścieków ulicznych trójkątnych na ławie betonowej w ilości 341,1 m
2017-08-28
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup kruszywa naturalnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Droga leśna w leśnictwie Zbytowa, N. Oleśnica Śląska.
2017-08-28
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Przebudowa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Uliczno, w oddziałach 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 235 na dojazd pożarowy o długości 3270m - zabudowa ścianek czołowych wlotów i wylotów przepustów oraz brukowanie ich dna z kamienia łupanego do murów rzędowych i warstwowych, ułożenie w gotowych wykopach na ubitym gruncie brodów z kamienia łupanego oraz osadzenie wodospustów z prefabrykatów ściekowych betonowych trójkątnych.
2017-08-22
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup geowłókniny polipropylenowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Droga leśna w leśnictwie Zbytowa, N. Oleśnica Śląska.
2017-07-20
brak danych
Wrocław Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup tłucznia kamiennego łamanego sortowanego granitowego 31,5/63 mm, klińca łamanego sortowanego granitowego 4/31,5 mm, mieszanki kamiennej granitowej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, miału (piasku) granitowego kamiennego 0/2mm oraz miału (piasku) granitowego kamiennego 0/5mm na zadanie"Przebudowa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Uliczno, w oddziałach218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 235 na dojazd pożarowy o długości 3270m ".
2017-05-29
brak danych
Wrocław Dostawy Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu Zakup mieszanki kamiennej 0/31,5mm oraz mieszanki kamiennej 0/63mm na zadanie"Przebudowa dojazdu pożarowego nr 17 w Nadleśnictwie Bolesławiec".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.