eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek - przetargiLasy Państwowe Nadleśnictwo Turek - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-17
2017-04-05
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część administracyjno-biurową z budową towarzyszących urządzeń w tym miejsc postojowych - Obrębizna 1, gm. Turek.
2016-04-12
2016-04-29
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w Planie Urządzenia Lasu jako dojazd pożarowy oznaczony nr 23, w leśnictwie Cisew
2015-02-10
2015-03-02
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w Planie Urządzenia Lasu jako dojazd pożarowy oznaczony nr 18 w leśnictwie Uniejów, gm. Przykona
2014-02-11
2014-03-07
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont i rozbudowa dla zadania pn. Remont połączony z modernizacją drogi leśnej w leśnictwie Zdrojki na długości projektowanej 3 123,00mb, wyznaczonej w Planie Urządzenia Lasu jako dojazd pożarowy oznaczony nr II-17
2013-07-10
2013-07-30
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont części budynku mieszkalnego leśniczówki Zdrojki nr inw. 110/035 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej (pokój) na pomieszczenie biurowe (kancelaria) wraz z zagospodarowaniem terenu - wymiana ogrodzenia, utworzenie miejsc postojowych przy kancelarii.
2013-03-13
2013-04-03
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Rozbudowa drogi leśnej wywozowej położonej w Nadleśnictwie Turek, o długości ok. 3415 mb w leśnictwie Czarny Las
2012-11-29
2013-01-11
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzania lasu jako dojazd pożarowy - oznaczony nr I-20 w leśnictwie Linne, Nadleśnictwo Turek
2012-09-06
2012-09-25
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont drogi leśnej wywozowej, położonej w Nadleśnictwie Turek, leśnictwo Zdrojki - o długości - 501,30mb
2012-08-07
2012-08-30
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Wykonanie ogrodzenia budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turek ul. Chopina 70, 62-700 Turek - PN II
2012-07-18
2012-08-07
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Wykonanie ogrodzenia budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turek, ul. Chopina 70, 62-700 Turek
2012-07-10
2012-07-20
Turek usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Usługa w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych
2012-05-16
2012-06-04
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek S-2710-06/12 - Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/102 z adaptacją na garaże w leśniczówce Wrząca wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku leśniczówki Wrząca o nr inw. 110/011
2012-05-14
2012-06-05
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont budynku leśniczówki Imiełków o nr inw. 110/030 wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku
2012-04-24
2012-05-15
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/102 z adaptacją na garaże w leśniczówce Wrząca wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku leśniczówki Wrząca o nr inw. 110/011
2012-03-12
2012-03-28
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Rozbudowa drogi leśnej wywozowej położonej w Nadleśnictwie Turek, Leśnictwo Wrząca (droga Wrząca -Albertów) - dz. nr 5094, 5095, 5098/1, 5099/1, 5098/3, 5099/3.
2012-02-06
2012-02-22
Turek usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym oraz na wieżach obserwacyjnych w 2012 roku.
2011-07-22
2011-08-02
Turek usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych
2011-07-19
2011-08-09
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Rozbudowa drogi leśnej wywozowej, położonej w Nadleśnictwie Turek , leśnictwo Wrząca (oddziały 86,87) o długości - 607,32mb - II Etap-
2011-05-13
2011-06-06
Turek roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Turek o nr inw. 105/009, ul. Chopina 70, 62-700 Turek
2011-02-11
2011-02-22
Turek usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym oraz na wieżach obserwacyjnych w 2011 roku.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-06
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w Planie Urządzenia Lasu jako dojazd pożarowy oznaczony nr 23, w leśnictwie Cisew
2015-03-23
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w Planie Urządzenia Lasu jako dojazd pożarowy oznaczony nr 18 w leśnictwie Uniejów, gm. Przykona
2014-04-02
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont i rozbudowa dla zadania pn. Remont połączony z modernizacją drogi leśnej w leśnictwie Zdrojki na długości projektowanej 3 123,00mb, wyznaczonej w Planie Urządzenia Lasu jako dojazd pożarowy oznaczony nr II-17
2014-01-15
brak danych
Turek Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Dostawy oleju opałowego w 2014 roku w ilości ok. 25 000 litrów
2013-08-08
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont części budynku mieszkalnego leśniczówki Zdrojki nr inw. 110/035 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej (pokój) na pomieszczenie biurowe (kancelaria) wraz z zagospodarowaniem terenu - wymiana ogrodzenia, utworzenie miejsc postojowych przy kancelarii.
2013-05-17
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Rozbudowa drogi leśnej wywozowej położonej w Nadleśnictwie Turek, o długości ok. 3415 mb w leśnictwie Czarny Las
2013-03-08
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzania lasu jako dojazd pożarowy - oznaczony nr I-20 w leśnictwie Linne, Nadleśnictwo Turek
2013-01-28
brak danych
Turek Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Dostawa oleju opalowgo w 2013 roku
2012-10-04
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont drogi leśnej wywozowej, położonej w Nadleśnictwie Turek, leśnictwo Zdrojki - o długości - 501,30mb
2012-09-10
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Wykonanie ogrodzenia budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turek ul. Chopina 70, 62-700 Turek - PN II
2012-08-29
brak danych
Turek Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Usługa w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych
2012-06-26
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont budynku leśniczówki Imiełków o nr inw. 110/030 wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku
2012-06-22
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/102 z adaptacją na garaże w leśniczówce Wrząca wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku leśniczówki Wrząca o nr inw. 110/011
2012-04-24
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Rozbudowa drogi leśnej wywozowej położonej w Nadleśnictwie Turek, Leśnictwo Wrząca (droga Wrząca -Albertów) - dz. nr 5094, 5095, 5098/1, 5099/1, 5098/3, 5099/3.
2012-01-19
brak danych
Turek Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Dostawy oleju opałowego w 2012 roku
2011-09-05
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Rozbudowa drogi leśnej wywozowej, położonej w Nadleśnictwie Turek , leśnictwo Wrząca (oddziały 86,87) o długości - 607,32mb - II Etap-
2011-08-09
brak danych
Turek Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych
2011-07-05
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Turek o nr inw. 105/009, ul. Chopina 70, 62-700 Turek
2011-03-24
brak danych
Turek Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym oraz na wieżach obserwacyjnych w 2011 roku.
2011-02-16
brak danych
Turek Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek Remont połączony z modernizacją drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzenia lasu jako dojazd pożarowy, oznaczony nr II 8-nawierzchnia gruntowa utwardzona - leśnictwo Wrząca, leśnictwo Wyszyna

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.