eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice - przetargiLasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-06
2017-02-20
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowy i budowa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Starachowice
2016-06-02
2016-06-17
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 7 - etap I tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Lipie na terenie leśnictwa Majówka i Lipie wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 744 na przebudowywaną drogę leśną, obręb leśny Starachowice, Nadleśnictwo Starachowice.
2016-05-04
2016-05-20
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 7 - etap I tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Lipie na terenie leśnictwa Majówka i Lipie wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 744 na przebudowywaną drogę leśną, obręb leśny Starachowice, Nadleśnictwo Starachowice
2016-04-12
2016-04-27
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 7- etap I tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Lipie na terenie leśnictwa Majówka i Lipie wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 744 na przebudowywaną drogę leśną, obręb leśny Starachowice, Nadleśnictwo Starachowice
2016-04-11
2016-04-25
Starachowice dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej w 2016 roku
2016-04-06
2016-04-21
Starachowice dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa palików sosnowych toczonych, impregnowanych ciśnieniowo
2015-09-24
2015-10-02
Starachowice dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa perforowanych osłonek samoistnie zwijających się służących do ochrony strzał drzewek przed spałowaniem lub osmykiwaniem kory przez jeleniowate
2015-09-15
2015-09-29
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 2 w leśnictwie Zawały, obr. Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice na odcinku od km 1 + 763,5 do końca projektowanego odcinka zgodnie z dokumentacją projektową
2015-08-24
2015-09-07
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Remont cząstkowy dróg leśnych Nadleśnictwa Starachowice
2015-07-15
2015-07-30
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Remont cząstkowy dróg leśnych Nadleśnictwa Starachowice
2015-07-09
2015-07-24
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice BUDOWA STANOWISKA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 97/1201
2015-07-02
2015-07-17
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Konserwacja (odmulanie) istniejących rowów i przepustów celem odprowadzenia wody opadowej z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwo Majówka, Bugaj, Gadka, Michałów, Lubienia, Klepacze
2015-06-29
2015-07-15
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 2 w leśnictwie Zawały, obr. Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice na odcinku od km ) 0+000 do km 1 + 763,5
2015-06-17
2015-07-03
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice BUDOWA STANOWISKA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE EWIDENCYJNYJ NR 97/1201
2015-06-09
2015-06-25
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice REMONT OGRODZENIA SZKÓŁKI LEŚNEJ KUTERY
2015-05-29
2015-06-15
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni/przepompowni na terenie Szkółki Leśnej Kutery
2015-05-19
2015-05-27
Starachowice dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej w 2015 roku
2015-05-07
2015-05-25
Starachowice roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice REMONT OGRODZENIA SZKÓŁKI LEŚNEJ KUTERY
2015-04-17
2015-04-27
Starachowice usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Wykonanie agrolotniczego zabiegu oprysku chemicznego w celu ograniczenia populacji szkodliwych owadów w lasach Nadleśnictwa Starachowice
2015-04-09
2015-04-17
Starachowice usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Wykonanie agrolotniczego zabiegu oprysku chemicznego w celu ograniczenia populacji szkodliwych owadów w lasach Nadleśnictwa Starachowice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-07-13
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 7 ­ etap I tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 744 do miejscowości Lipie na terenie leśnictwa Majówka i Lipie wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 744 na przebudowywaną drogę leśną, obręb leśny Starachowice, Nadleśnictwo Starachowice
2016-05-30
brak danych
Starachowice Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa palików sosnowych toczonych, impregnowanych ciśnieniowo
2016-05-25
brak danych
Starachowice Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej w 2016 roku.
2016-02-24
brak danych
Starachowice Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Zamówienie uzupełniające do zamówienia na Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w 2015 roku.
2015-10-22
brak danych
Starachowice Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa perforowanych osłonek samoistnie zwijających się służących do ochrony strzał drzewek przed spałowaniem lub osmykiwaniem kory przez jeleniowate.
2015-10-21
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Remont cząstkowy dróg leśnych Nadleśnictwa Starachowice.
2015-10-21
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 2 w leśnictwie Zawały, obr. Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice na odcinku od km 1 + 763,5 do końca projektowanego odcinka zgodnie z dokumentacją projektową.
2015-09-08
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Konserwacja (odmulanie) istniejących rowów i przepustów celem odprowadzenia wody opadowej z terenów leśnych Nadleśnictwa Starachowice, leśnictwo Majówka, Bugaj, Gadka, Michałów, Lubienia, Klepacze.
2015-08-12
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 2 w leśnictwie Zawały, obr. Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice na odcinku od km ) 0+000 do km 1 + 763,5
2015-08-12
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice BUDOWA STANOWISKA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 97/1201
2015-07-20
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice REMONT OGRODZENIA SZKÓŁKI LEŚNEJ KUTERY
2015-07-20
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni/przepompowni na terenie Szkółki Leśnej Kutery.
2015-07-06
brak danych
Starachowice Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej w 2015 roku
2015-05-07
brak danych
Starachowice Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Wykonanie agrolotniczego zabiegu oprysku chemicznego w celu ograniczenia populacji szkodliwych owadów w lasach Nadleśnictwa Starachowice
2015-03-19
brak danych
Starachowice Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa palików sosnowych toczonych, impregnowanych ciśnieniowo.
2014-10-08
brak danych
Starachowice Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice ROZBUDOWA OGRODZENIA SZKÓŁKI LEŚNEJ KUTERY
2014-06-30
brak danych
Starachowice Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Dostawa sortów mundurowych leśnika.
2014-05-15
brak danych
Starachowice Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy 2710-15/U/12 z dnia 08.05.2012 na Kompleksowe wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej obejmujących maszynowe pozyskanie i zrywkę drewna oraz porządkowanie powierzchni pozrębowych i awansowe przygotowanie gleby w Nadleśnictwie Starachowice w roku 2012, znak sprawy S- 2710-2/2012
2014-03-21
brak danych
Starachowice Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy 2710-1/U/13 z dnia 07.01.2013 na Kompleksowe wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej obejmujących maszynowe pozyskanie i zrywkę drewna oraz porządkowanie powierzchni pozrębowych i awansowe przygotowanie gleby w Nadleśnictwie Starachowice w roku 2013
2014-02-17
brak danych
Starachowice Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy 2710-5/U/13 z dnia 02.12.2012r. na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Starachowice Leśnictwie Klepacze w roku 2013

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.