eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski - przetargiLasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-27
2018-04-12
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa dojazdu pożarowego nr 7A dł. 2296 m w leśnictwie Suchowola
2018-02-23
2018-03-07
Radzyń Podlaski Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Dostawa elementów umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Radzyń Podlaski w 2018 roku.
2017-05-23
2017-06-08
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Budowa wiaty edukacyjnej wraz z aranżacją zieleni przy Nadleśnictwie Radzyń Podlaski
2017-04-21
2017-05-08
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Modernizacja energetyczna leśniczówki Jaski.
2017-03-09
2017-03-27
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi pożarowej nr 28 dł. 1400 m w leśnictwie Turów
2016-10-24
2016-11-09
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi pożarowej nr 9 dł. 4425 m w leśnictwie Czarny Las.
2016-03-10
2016-03-21
Radzyń Podlaski dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Dostawa w 2016 roku mundurówwyjściowego, codziennego, terenowego, przedmiotów uzupełniających do munduru leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej bhp.
2016-02-16
2016-03-04
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi pożarowej nr 19 i 20 dł. 5577 m w leśnictwie Główne, kompleks leśny Kownatki
2015-06-26
2015-07-13
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa ścieżki przyrodniczej Czarny Las długości 2203m, w Milanowie, na terenie leśnictwa Czarny Las.
2015-06-11
2015-06-26
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L do kompleksu leśnego Góry Brzeziny od km 7+485 do km 8+006 długości 521m.
2015-04-15
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego z zakresu usług leśnych w L-ctwie Planta
2015-04-14
2015-04-30
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego oraz gospodarczego leśniczówki Czarny Las, na działce ewidencyjnej nr 220, obręb Kolonia Milanów, gmina Milanów
2015-04-13
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego z zakresu usług leśnych w l-ctwie Jabłoń
2015-04-10
2015-04-27
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Remont drogi leśnej nr 1/000607/01 i 1/000607/02 dł. 1203mb w l-ctwie Planta.
2015-04-01
2015-04-20
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Remont dojazdu pożarowego nr 22 odc. 1 dł. 792m i odc. 2 dł. 1742m, łącznej długości 2534m, w leśnictwie Kąkolewnica.
2015-03-30
2015-04-16
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Remont drogi leśnej nr 2/160806/01 dł. 929mb w l-ctwie Brzozowica.
2014-11-14
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej nr ZG1-2710-1/6/14 z dnia 18.12.2013r
2014-05-16
2014-06-02
Radzyń Podlaski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi pożarowej nr 30 o długości 3230m położonej w leśnictwie Turów, obręb ewidencyjny Płudy, gmina Radzyń Podlaski.
2014-03-12
2014-03-24
Radzyń Podlaski dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Dostawa umundurowania leśnika, przedmiotów uzupełniających do umundurowania i odzieży ochronnej bhp w 2014 roku
2013-12-16
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie uzupełniające do umowy Nr ZG1-2710-4/11C/13 z dnia 21.10.2013

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-14
brak danych
Radzyń Podlaski Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Dostawa elementów umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Radzyń Podlaski w 2018 roku.
2018-01-25
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie w trybie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju prac jak usługi objęte zamówieniem podstawowym na "Wykonanie usług dotyczących gospodarki leśnej/usług leśnictwa objętych planem finansowo gospodarczym na 2017 r."
2017-10-09
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie w trybie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju prac jak usługi objęte zamówieniem podstawowym na "Wykonanie usług dotyczących gospodarki leśnej/usług leśnictwa/ objętych planem finansowo gospodarczym na 2017 r."
2017-07-14
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Budowa wiaty edukacyjnej wraz z aranżacją zieleni przy Nadleśnictwie Radzyń Podlaski
2017-04-19
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi pożarowej nr 28 dł. 1400 m w leśnictwie Turów
2016-12-12
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi pożarowej nr 9 dł. 4425 m w leśnictwie Czarny Las
2016-04-01
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi pożarowej nr 19 i 20 dł. 5577 m w leśnictwie Główne, kompleks leśny Kownatki.
2016-03-31
brak danych
Radzyń Podlaski Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Dostawa w 2016 roku mundurówwyjściowego, codziennego, terenowego, przedmiotów uzupełniających do munduru leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej bhp
2015-08-04
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa ścieżki przyrodniczej Czarny Las długości 2203m, w Milanowie, na terenie leśnictwa Czarny Las.
2015-07-10
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L do kompleksu leśnego Góry Brzeziny od km 7+485 do km 8+006 długości 521m..
2015-05-22
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Remont drogi leśnej nr 1/000607/01 i 1/000607/02 dł. 1203mb w l-ctwie Planta
2015-05-20
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przebudowa budynku mieszkalnego oraz gospodarczego leśniczówki Czarny Las, na działce ewidencyjnej nr 220, obręb Kolonia Milanów, gmina Milanów
2015-05-12
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Remont drogi leśnej nr 2/160806/01 o dł. 929mb w l-ctwie Brzozowica
2015-05-12
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Remont dojazdu pożarowego nr 22 odc. 1 dł. 792m i odc. 2 dł. 1742m, łącznej długości 2534m w leśnictwie Kąkolewnica.
2015-04-16
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie uzupełniające do zamówienia z zakresu usług leśnych w l-ctwie Planta na 2015 rok.
2015-04-14
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego z zakresu usług leśnych w l-ctwie Jabłoń
2014-06-26
brak danych
Radzyń Podlaski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi pożarowej nr 30 o długości 3230m położonej w leśnictwie Turów, obręb ewidencyjny Płudy, gmina Radzyń Podlaski.
2014-04-01
brak danych
Radzyń Podlaski Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Dostawa umundurowania lesnika, przedmiotów uzupelniających do umundurowania i odzieży ochronnej bhp w 2014r.
2013-10-28
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski w 2013 roku
2013-10-21
brak danych
Radzyń Podlaski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski Usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski w 2013 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.