eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski - przetargiLasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-08-12
brak danych
Lwówek Śląski usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w roku 2006.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-27
2018-05-14
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bielanka w oddz. 249-250-251, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej długości 1373,23m
2018-04-27
2018-05-14
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa drogi leśnej w leśnictwie Bielanka w oddz. 253-257, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej długości 1223,96mb
2017-11-02
2017-11-17
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Przebudowa szlaku zrywkowego w leśnictwie Pławna w oddz. 312-313
2017-10-13
2017-10-30
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Przebudowa szlaku zrywkowego w leśnictwie Pławna w oddz. 312-313.
2017-07-27
2017-08-11
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa drogi leśnej w leśnictwie Łupki w oddziałach 65, 66 i 63 o długości 1583,87m.
2017-04-28
2017-05-10
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Transport z dostawą kamienia łamanego z piaskowca
2017-03-24
2017-04-03
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Transport z dostawą materiałów kamiennych
2016-12-13
2016-12-21
Lwówek Śląski Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych
2016-09-20
2016-10-05
Lwówek Śląski Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz w oddziałach 199-202 o długości 1323,81m.
2016-01-22
2016-02-01
Lwówek Śląski usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Sukcesywny transport z dostawą materiałów kamiennych, wynikający z potrzeb zamawiającego i przez niego zgłoszony w roku 2016.
2015-11-03
2015-11-18
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz
2015-11-02
2015-11-10
Lwówek Śląski dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Dostawa paliw.
2015-10-09
2015-10-26
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa kancelarii dla obsługi leśnictwaPłoszczyna, Siedlęcin, Czernica
2015-10-06
2015-10-21
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont drogi leśnej w leśnictwie Gradówek
2015-07-24
2015-08-11
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont drogi leśnej w leśnictwie Ubocze
2015-07-07
2015-07-22
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Poszerzenie szlaku zrywkowego w leśnictwie Wleń
2015-07-03
2015-07-20
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont dróg leśnych w leśnictwie Lubomierz
2015-06-30
2015-07-15
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Wybudowanie odwodnienia szkółki leśnej w miejscowości Ocice
2015-06-26
2015-07-13
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa budynku administracyjno - biurowego kancelarii leśnictwa Kotliska
2015-06-03
2015-06-19
Lwówek Śląski roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa budynku administracyjno - biurowego kancelarii leśnictwa Kotliska

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-31
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii
2017-05-09
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Transport z dostawą materiałów kamiennych
2017-01-05
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych
2016-10-14
brak danych
Lwówek Śląski Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz w oddziałach 199-202 o długości 1323,81m
2016-06-10
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr S-2710-161/L/14, z dnia 08.12.2014r., zawartej w postępowaniu pn. -Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w latach 2015-2017-, w leśnictwach Maciejowiec, Łupki, Wleń, polegające na pozyskaniu i zrywce drewna z cięć przygodnych spowodowanych gradacją szkodników owadzich (PTP, PR, PTW).
2016-05-31
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr S-2710-2/15, z dnia 07.01.2015r., zawartej w postępowaniu pn. -Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w latach 2015-2017-, w leśnictwach Czernica, Płoszczyna, Siedlęcin, polegające na pozyskaniu i zrywce drewna z cięć przygodnych spowodowanych gradacją szkodników owadzich (PTP, PR, PTW).
2016-02-18
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Transport z dostawą materiałów kamiennych
2015-12-01
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz
2015-11-30
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Dostawa paliw
2015-11-09
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont drogi leśnej w leśnictwie Gradówek
2015-11-03
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Budowa kancelarii dla obsługi leśnictwaPłoszczyna, Siedlęcin, Czernica.
2015-11-03
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Usługi uzupełniające do umowy nr S-2710-1/15, z dnia 07.01.2015r., zawartej w postępowaniu pn. -Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w latach 2015-2017-, w leśnictwach Pławna, Ubocze, Lubomierz.
2015-11-03
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Usługi uzupełniające do umowy nr S-2710-2/15, z dnia 07.01.2015r., zawartej w postępowaniu pn. -Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w latach 2015-2017-, w leśnictwach Czernica, Płoszczyna, Siedlęcin.
2015-10-30
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Usługi uzupełniające do umowy nr S-2710-16/L/15 z dnia 06.02.2015r., zawartej w postępowaniu pn. -Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w latach 2015-2017-, w leśnictwachUstronie, Czaple, Bielanka.
2015-10-30
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Zamówienie z wolnej ręki na usługi uzupełniające do umowy nr S-2710-18/L/15 z dnia 03.02.2015r. zawartej w postępowaniu pn. -Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w latach 2015-2017-, w leśnictwach Nowogrodziec, Kotliska, Gradówek.
2015-10-30
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Usługi uzupełniające do umowy nr S-2710-161/L/14 z dnia 08.12.2014r., zawartej w postępowaniu pn. -Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Lwówek Śląski w latach 2015-2017- , w leśnictwach Wleń, Łupki, Maciejowiec.
2015-09-15
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont dróg leśnych w leśnictwie Lubomierz
2015-09-15
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Wybudowanie odwodnienia nadmiernie uwilgotnionych kwater i terenów przyległych szkółki leśnej Nadleśnictwa Lwówek Śląski w miejscowości Ocice
2015-09-15
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Poszerzenie szlaku zrywkowego w leśnictwie Wleń
2015-09-15
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski Remont drogi leśnej w leśnictwie Ubocze

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.