eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna - przetargiLasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2012-03-20
2012-04-04
Łask usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Teodory w 2012 roku
2011-09-01
2011-09-16
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie budowy garażu dwustanowiskowego wraz z utwardzeniem terenu przy leśniczówce OHZ Rydzyny
2011-07-01
2011-07-19
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie modernizacji osady leśnej Tuszyn (położonej w miejscowości Tuszyn - dz. nr ewid.154/1), polegającej na termomodernizacji i remoncie budynku mieszkalnego leśniczówki Tuszyn, remoncie budynku gospodarczego i gospodarczo - garażowego oraz remoncie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu a także remontu osady leśnej Piaski (położonej w miejscowości Piaski - dz. nr ewid. 999/11), polegającego na remoncie budynku mieszkalnego leśniczówki Piaski oraz remontu ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu
2011-05-17
2011-06-02
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontu drogi leśnej Żeromin długości 0+900 km w leśnictwie Żeromin oraz drogi leśnej Dąbrowa długości 5+490 km w leśnictwie Dąbrowa
2011-01-11
2011-01-19
Łask dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Dostawa oleju opałowego dla Nadleśnictwa Kolumna
2010-10-20
2010-11-04
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót konserwacyjno-naprawczych leśnej infrastruktury drogowej w leśnictwie Rydzyny w związku z koniecznością usunięcia szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy
2010-09-17
2010-10-04
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót konserwacyjno-naprawczych infrastruktury drogowej w leśnictwie Szczukwin, Teodory, Dłutów, Mogilno, Luciejów, Sędziejowice w związku z koniecznością usunięcia szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy
2010-07-21
2010-07-30
Łask usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług leśnych z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby w Nadleśnictwie Kolumna w 2010 roku
2010-05-26
2010-06-10
Łask dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli do pomieszczeń biurowych budynku siedziby Nadleśnictwa Kolumna
2010-03-31
2010-04-16
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontu wodnych zbiorników retencyjnych w miejscowości Kiki gmina Wodzierady, działka ewidencyjna 401
2009-09-16
2009-09-28
Łask usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Usługi z gospodarki leśnej w zakresie pozyskania i zrywki drewna w Nadleśnictwie Kolumna w IV kwartale 2009 roku
2009-07-14
2009-08-05
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku mieszkalnego (nr inw. 110/120) na cele biurowe, przebudowy i termomodernizacji budynku biurowo - mieszkalnego (nr inw. 105/124) oraz wykonania robót budowlanych i instalacyj
2009-05-04
2009-05-26
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie małej retencji korytowej w leśnictwie Mogilno.
2009-01-19
2009-01-28
Łask usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kolumna w 2009 r. dla części nr 01 (leśnictwo Żeromin), nr 18 (leśnictwo Piaski), nr 21 (Szkółka Leśna Męcka Wola) oraz nr 25 (OHZ Rydzyny)
2008-12-24
2009-01-16
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku mieszkalnego na cele biurowe oraz przebudowy i termomodernizacji budynku biurowo - mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną.
2008-12-16
2008-12-29
Łask dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Dostawa oleju opałowego do Nadleśnictwa Kolumna w 2009 roku
2008-07-19
2008-08-12
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie przebudowy drogi leśnej ppoż. nr 5/12 i 10/12 w Leśnictwie Mogilno.
2008-06-26
2008-07-17
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy poddasza i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki Teodory wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku gospodarczego.
2008-03-28
2008-04-21
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna II Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego l-czówki Drzewociny.
2008-03-06
2008-03-31
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie przebudowy drogi leśnej ppoż. nr 12 w Leśnictwie Tuszyn

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2012-02-28
brak danych
Łask Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Pozyskanie drewna na terenie leśnictwa Piaski w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S-8
2011-10-03
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie budowy garażu dwustanowiskowego wraz z utwardzeniem terenu przy leśniczówce OHZ Rydzyny
2011-08-17
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie modernizacji osady leśnej Tuszyn (położonej w miejscowości Tuszyn - dz. nr ewid.154/1), polegającej na termomodernizacji i remoncie budynku mieszkalnego leśniczówki Tuszyn, remoncie budynku gospodarczego i gospodarczo - garażowego oraz remoncie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu a także remontu osady leśnej Piaski (położonej w miejscowości Piaski - dz. nr ewid. 999/11), polegającego na remoncie budynku mieszkalnego leśniczówki Piaski oraz remontu ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu
2011-07-22
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontu drogi leśnej Żeromin długości 0+900 km w leśnictwie Żeromin oraz drogi leśnej Dąbrowa długości 5+490 km w leśnictwie Dąbrowa
2011-03-23
brak danych
Łask Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót uzupełniających do zamówienia podstawowego pn. Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kolumna w 2011 roku, polegających na zbiorze nasion i szyszek oraz wykonaniu prac w Szkółce Leśnej Drzewociny
2011-03-23
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie robót budowlanych dodatkowych do umowy podstawowej nr 2710 - B03P - 09 z dnia 23.09.2009 r. dla zadania pn. Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku mieszkalnego o nr inw. 110/120 na cele biurowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie zagospodarowania terenu oraz przebudowy i termomodernizacji budynku biurowo - mieszkalnego o nr inw 105/124
2011-02-07
brak danych
Łask Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Dostawa oleju opałowego do Nadleśnictwa Kolumna
2010-12-30
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót konserwacyjno-naprawczych infrastruktury drogowej w leśnictwie Szczukwin, Teodory, Dłutów, Mogilno, Luciejów, Sędziejowice w związku z koniecznością usunięcia szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy
2010-12-30
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót konserwacyjno-naprawczych leśnej infrastruktury drogowej w leśnictwie Rydzyny w związku z koniecznością usunięcia szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy
2010-08-25
brak danych
Łask Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług leśnych z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby w Nadleśnictwie Kolumna w 2010 roku
2010-08-18
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie robót dodatkowych do zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 110/120) na cele biurowe, przebudowy i termomodernizacji budynku biurowo-mieszkalnego (nr inw. 105/124) oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie zagospodarowania terenu
2010-07-08
brak danych
Łask Dostawy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli do pomieszczeń biurowych budynku siedziby Nadleśnictwa Kolumna
2010-05-20
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie robót dodatkowych do zadania pn. Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku mieszkalnego (nr inw. 110/120) na cele biurowe, przebudowy i termomodernizacji budynku biurowo-mieszkalnego (nr inw. 105/124) oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie zagospodarowania terenu
2010-05-17
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie remontu wodnych zbiorników retencyjnych w miejscowości Kiki gmina Wodzierady, działka ewidencyjna 401
2009-12-17
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie robót dodatkowych do zadania pn. Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku mieszkalnego (nr inw. 110/120) na cele biurowe, przebudowy i termomodernizacji budynku biurowo-mieszkalnego (nr inw. 105/124) oraz
2009-10-15
brak danych
Łask Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Usługi z gospodarki leśnej w zakresie pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Szczukwin i Żeromin w IV kwartale 2009 roku
2009-10-06
brak danych
Łask Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Usługi z gospodarki leśnej w zakresie pozyskania i zrywki drewna w Nadleśnictwie Kolumna w IV kwartale 2009 roku
2009-09-23
brak danych
Łask Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku mieszkalnego (nr inw. 110/120) na cele biurowe oraz przebudowy i termomodernizacji budynku biurowo - mieszkalnego (nr inw. 105/124) wraz z zagospodarowaniem terenu
2009-06-18
brak danych
Łask roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie dla Nadleśnictwa Kolumna robót budowlanych w zakresie małej retencji korytowej w leśnictwie Mogilno.
2009-02-11
brak danych
Łask Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kolumna w OHZ Rydzyny w 2009 roku.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.