eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - przetargiKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-01
2015-09-09
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do jednostek organizacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
2015-08-25
2015-09-21
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych wszystkich szczebli, referendarzy i asystentów sędziów wydziałów cywilnych
2015-08-06
2015-09-04
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii dla sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-14
2015-07-22
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz materiałów dydaktyczno-promocyjnych na potrzeby promocji projektu pt. Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej realizowanego ze środków funduszy norweskich na lata 2009-2014
2015-07-09
2015-07-28
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (BIBLIOTEKA APLIKANTA, Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przemocy w rodzinie
2015-06-25
2015-07-03
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodków Szkoleniowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych.
2015-06-23
2015-07-01
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek
2015-04-27
2015-05-06
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu zamków elektronicznych do budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
2015-04-27
2015-05-06
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawa wyposażenia ruchomego (sprzęt teleinformatyczny) w ramach projektu Renowacja Pałacu Morskich dawnej resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
2015-04-23
2015-05-04
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Ochrona fizyczna osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjachKraków, ul. Przy Rondzie5; Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62
2015-04-22
2015-04-30
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodków Szkoleniowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych
2015-04-09
2015-04-17
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodków Szkoleniowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych
2015-03-20
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych na terenie całej Polski przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w roku 2015
2015-03-16
2015-03-23
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Wykonanie specjalistycznych tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) oraz pisemnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
2015-03-16
2015-03-25
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawę wyposażenia ruchomego (sprzęt teleinformatyczny) w ramach projektu Renowacja Pałacu Morskich dawnej resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
2015-02-19
2015-02-26
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przygotowanie i realizacja specjalistycznych szkoleń w zakresie planowania strategicznego dla kadry zarządzającej jednostkami sadownictwa powszechnego oraz planowania operacyjnego i doradztwa ogólnego i specjalistycznego na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management.
2015-02-04
2015-02-16
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Przygotowanie i realizacja specjalistycznych szkoleń na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych case managament realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej z tematyki prawo dowodowe, prawo gospodarcze, europejskie prawo gospodarcze.
2015-02-02
2015-02-24
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
2015-01-28
2015-02-12
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawę wyposażenia ruchomego (meble gotowe) w ramach projektu Renowacja Pałacu Morskich dawnej resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
2015-01-22
2015-01-30
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywne dostawy art. spożywczych (część 1 - art. ogólnospożywcze, część 2 - produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, część 3 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, część 4 - owoce, warzywa i podobne produkty (świeże), część 5 - owoce, warzywa i podobne produkty (mrożone), część 6 - owoce, warzywa i podobne produkty (przetworzone)) na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
2015-01-19
2015-01-28
Kraków dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywne dostawy art. spożywczych (prod. zwierzęce, mięso i produkty mięsne) na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy Jurysta w Jastrzębiej Górze
2015-01-08
2015-01-16
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w roku 2015.
2014-12-29
2015-01-12
Kraków usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Analiza potrzeb szkoleniowych wdrażania do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych IT, w związku z realizacją Projektu POKL 05.03.00-00-012/11 pt.PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-19
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (BIBLIOTEKA APLIKANTA, Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przemocy w rodzinie)
2015-08-04
brak danych
Kraków Dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarek.
2015-08-03
brak danych
Kraków Dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodków Szkoleniowych Krjowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych
2015-06-18
brak danych
Kraków Dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawa wyposażenia ruchomego (sprzęt teleinformatyczny) w ramach projektu Renowacja Pałacu Morskich dawnej resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
2015-06-11
brak danych
Kraków Dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu zamków elektronicznych do budynku Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
2015-06-03
brak danych
Kraków Dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodków Szkoleniowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych.
2015-05-29
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Ochrona fizyczna osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjachKraków, ul. Przy Rondzie 5; Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62
2015-05-21
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych w ramach Projektu Nr POKL 05.03.00-00-012/11 pt. PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
2015-04-14
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Wykonanie specjalistycznych tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) oraz pisemnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
2015-04-14
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych na terenie całej Polski przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w roku 2015
2015-04-10
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
2015-04-02
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przygotowanie i realizacja specjalistycznych szkoleń w zakresie planowania strategicznego dla kadry zarządzającej jednostkami sadownictwa powszechnego oraz planowania operacyjnego i doradztwa ogólnego i specjalistycznego na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management.
2015-04-01
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych na terenie całej Polski przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w roku 2015
2015-03-31
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych na terenie całej Polski przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w roku 2015
2015-03-27
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych na terenie całej Polski przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w roku 2015
2015-03-26
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych na terenie całej Polski przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w roku 2015
2015-03-26
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Przygotowanie i realizacja specjalistycznych szkoleń na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych case managament realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej z tematyki prawo dowodowe, prawo gospodarcze, europejskie prawo gospodarcze
2015-03-24
brak danych
Kraków Dostawy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Dostawa wyposażenia ruchomego (meble gotowe) w ramach projektu Renowacja Pałacu Morskich dawnej resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
2015-03-02
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Analiza potrzeb szkoleniowych wdrażania do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych IT, w związku z realizacją Projektu POKL 05.03.00-00-012/11 pt.PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej
2015-02-10
brak danych
Kraków Usługi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury utworzenie i utrzymanie na infrastrukturze zapewnionej przez Wykonawcę portalu internetowego, tj.komunikatora - komunikator.kssip.gov.pl ( dalejKomunikator, Portal) oraz administrowanie nim i przekazywanie Zamawiającemu, tj. Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury kwartalnych raportów z jego funkcjonowania.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.