eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach - przetargiKomenda Wojewódzka Policji w Kielcach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
2016-06-02
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Staszowie.
2016-05-25
2016-06-09
Kielce roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Remont kompleksowy - KP w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 11 (numer postępowania032/PN/2016)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-04
2016-05-12
Kielce dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz wyposażenia na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Postępowanie nr 30/PN/2016.
2016-04-22
2016-05-04
Kielce dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa żarówek do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
2016-04-14
2016-04-22
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Staszowie
2016-04-08
2016-04-18
Kielce dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych - Postępowanie nr 24/PN/2016
2016-04-07
2016-04-15
Kielce dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa materiałów kancelaryjnych oraz papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich dla KMP/KPP/KWP/CBŚP
2016-03-23
2016-03-31
Kielce dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa druków procesowych i akcydensowych oraz druków ścisłego zarachowania
2016-03-21
2016-03-30
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Pińczów, KPP Skarżysko Kamienna, KPP Starachowice. Postępowanie nr 21/PN/2016
2016-03-16
2016-03-24
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Staszowie.
2016-03-14
2016-03-22
Kielce dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa tonerów do kserokopiarek będących w okresie gwarancyjnym
2016-03-10
2016-03-18
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej GSM dla potrzeb jednostek Policji województwa świętokrzyskiego
2016-03-10
2016-03-25
Kielce roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Remont budynku nr 93 przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach - Zalecenia pokontrolne PIS MSWiA i innych organów - KWP (nr postępowania 015/PN/2016)
2016-03-07
2016-03-15
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Pińczów, KPP Skarżysko Kamienna, KPP Starachowice. Postępowanie nr 16/PN/2016
2016-03-03
2016-03-11
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Staszowie
2016-02-25
2016-03-04
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa diagnostyki i naprawa układów elektronicznych oraz naprawa i programowanie sterowników głównych przy pojazdach służbowych Policji województwa świętokrzyskiego
2016-02-18
2016-02-26
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Pińczów, KPP Skarżysko Kamienna, KPP Starachowice. Postępowanie nr 08/PN/2016
2016-02-12
2016-02-22
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Naprawa skrzyń biegów przy pojazdach służbowych KWP w Kielcach
2016-02-12
2016-02-22
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Wykonanie napraw silników spalinowych w pojazdach służbowych KWP w Kielcach (nr postępowania006PN2016)
2016-01-20
2016-01-28
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Kazimierzy Wielkiej. Numer postępowania 003/PN/2016
2016-01-15
2016-01-25
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Wykonanie kompleksowych napraw powypadkowych pojazdów służbowych Policji woj. świętokrzyskiego, uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharskich i lakierniczych zleconych przez Zamawiającego. Postępowanie nr 01/PN/2016
2015-12-29
2016-01-11
Kielce usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych PdOZ w KPP woj. świętokrzyskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Kielcach (nr postępowania112/PN/2015).

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-16
brak danych
Kielce Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych - Postępowanie nr 24/PN/2016.
2016-05-06
brak danych
Kielce Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Poprawa efektywności ekologicznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 - roboty uzupełniające
2016-05-04
brak danych
Kielce Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa materiałów kancelaryjnych oraz papieru do urządzeń kserograficznych i drukarskich dla KMP/KPP/KWP/CBŚP
2016-04-28
brak danych
Kielce Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa druków procesowych i akcydensowych oraz druków ścisłego zarachowania
2016-04-26
brak danych
Kielce Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Remont budynku nr 93 przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach - Zalecenia pokontrolne PIS MSWiA i innych organów - KWP.
2016-04-22
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej GSM dla potrzeb jednostek Policji województwa świętokrzyskiego
2016-04-18
brak danych
Kielce Dostawy Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa tonerów do kserokopiarek będących w okresie gwarancyjnym
2016-04-15
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Pińczów, KPP Skarżysko Kamienna, KPP Starachowice. Postępowanie nr 21/PN/2016.
2016-03-17
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługi transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 18 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o.
2016-03-16
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa diagnostyki i naprawa układów elektronicznych oraz naprawa i programowanie sterowników głównych przy pojazdach służbowych Policji województwa świętokrzyskiego.
2016-03-16
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Wykonanie napraw silników spalinowych w pojazdach służbowych KWP w Kielcach
2016-03-10
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Naprawa skrzyń biegów przy pojazdach służbowych KWP w Kielcach
2016-03-03
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach USŁUGI TRANSMISJI GPRS W TELEFONII MOBILNEJ GSM DLA 8 KART SIM W SIECI OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ POLKOMTEL SP. Z O.O.
2016-02-18
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z budynku Komendy Powiatowej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej 22
2016-02-15
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych PdOZ w KPP woj. świętokrzyskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w KWP w Kielcach
2016-02-11
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Dostawa, montaż i uruchomienie trzech linków radioliniowych w relacjach Komenda Powiatowa Policji - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, Włoszczowie, Pińczowie, Kazimierzy Wielkiej, Sandomierzu, Opatowie i Skarżysku Kamiennej
2016-02-11
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Opatowie. Postępowanie nr 101/PN/2015
2016-02-11
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Jędrzejowie. Postępowanie nr 102/PN/2015
2016-02-11
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Jędrzejów, KPP Kazimierza Wielka, KPP Opatów i KPP Ostrowiec Świętokrzyski. Postępowanie nr 108/PN/2015
2016-02-11
brak danych
Kielce Usługi Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Usługa holowania i parkowania pojazdów do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. do celów procesowych na terenie KPP w Pińczowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.