eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - przetargiKliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-15
2019-01-28
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-07
2019-01-17
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont pomieszczeń V-go piętra budynku 1A na potrzeby Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
2018-12-31
2019-01-08
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych
2018-12-28
2019-01-16
Rzeszów Roboty budowlane Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH "PRZEBUDOWA I REMONT KLINIKI CHIRURGII DZIECI I ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DZIECI W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE"
2018-12-21
2019-01-09
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Świadczenie usług transportu osób na hemodializy, transportu sanitarnego pacjentów oraz przewozu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
2018-12-18
2019-01-03
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii oraz płynu do anestezji wziewnej
2018-12-07
2018-12-17
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz dzierżawa aparatu do OB oraz wirówek
2018-12-03
2018-12-12
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii
2018-11-21
2018-11-30
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy akcesoriów do śródoperacyjnej neuronawigacji, kaset do artroskopu, osprzętu do laparoskopu
2018-11-16
2018-11-26
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy zestawów komputerowych PC z monitorami
2018-11-16
2018-11-26
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy nabiału oraz gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci.
2018-11-08
2018-11-19
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania w ramach rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo-programowej
2018-11-05
2018-11-13
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawa zestawu endoskopowego dla Poradni Gastroenterologicznej Dzieci.
2018-10-31
2018-11-09
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej
2018-10-30
2018-11-09
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych dla Bloków Operacyjnych
2018-10-25
2018-11-05
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa zestawów komputerowych PC z monitorami
2018-10-25
2018-11-05
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa aparatury medycznej
2018-10-15
2018-10-23
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawa zestawu endoskopowego dla Poradni Gastroenterologicznej Dzieci.
2018-10-12
2018-10-22
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa aparatury medycznej
2018-10-09
2018-10-17
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych
2018-10-08
2018-10-17
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawę zestawów pomp insulinowych dla dzieci.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-09
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy nabiału oraz gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci.
2018-12-31
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa zestawów komputerowych PC z monitorami.
2018-12-31
brak danych
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania w ramach rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo-programowej
2018-12-20
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa aparatury medycznej
2018-12-18
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej
2018-12-17
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy odczynników i testów dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
2018-12-06
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawa zestawu endoskopowego dla Poradni Gastroenterologicznej Dzieci.
2018-11-30
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa aparatury medycznej
2018-11-23
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawę zestawów pomp insulinowych dla dzieci.
2018-11-09
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa gastroskopów i kolonoskopów, aparatów KTG, łóżek szpitalnych
2018-11-08
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy akcesoriów do śródoperacyjnego neuromonitoringu i neuronawigacji oraz usługa śródoperacyjnego neuromonitoringu
2018-10-24
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawa aparatów do hemodializ dla Ośrodka Dializoterapii
2018-10-18
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie myjni dezynfektorów
2018-10-04
brak danych
Rzeszów Usługi Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Aktualizacja i przeprojektowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.
2018-10-01
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy odczynników i testów dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
2018-10-01
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych
2018-09-27
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZAKUP I DOSTAWY DROBIU, MIĘSA ORAZ WĘDLIN.
2018-09-19
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakup i dostawy artykułów żywnościowych (kiszonki, ryby, mrożonki, warzywa i owoce, pieczywo, wyroby cukiernicze).
2018-09-17
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Intensywnej Terapii, oddziałów szpitalnych
2018-09-12
brak danych
Rzeszów Dostawy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Zakup i dostawy radiofarmaceuytków do diagnostyki i leczenia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.