Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-16
2015-07-01
Zabrze roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką i remontem elewacji oraz wykonanie instalacji c.o. gazowego indywidualnego dla lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 183-185 (dz. nr 1644/52) część 1, część 2

Zobacz wiecej

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-12
2015-06-22
Zabrze usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane
2015-05-26
2015-06-10
Zabrze roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wykonanie instalacji c.o. gazowego indywidualnego dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 11 Listopada 112
2015-05-26
2015-06-12
Zabrze roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wykonanie instalacji c.o. gazowego indywidualnego dla lokali w budynku położonym przy ul. Goethego 34 w Zabrzu
2015-04-13
2015-04-28
Zabrze roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wysokość stawki na roboty budowlaneprzebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN
2015-03-27
2015-04-08
Zabrze usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wykonanie przeglądów okresowych kontroli rocznych, półrocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
2015-03-04
2015-03-12
Zabrze usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Ochrona obiektów i budynków na terenie Miasta Zabrze
2015-01-15
2015-02-02
Zabrze roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomościach stanowiących zasób Miasta Zabrze
2014-12-10
2014-12-19
Zabrze usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Świadczenie usług kominiarskich w zakresie przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych, czyszczenia przewodów kominowych oraz bieżącej obsługi na podstawie zgłoszeń lokatorów w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze
2014-12-10
2014-12-18
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa urządzeń medycznychkardiomonitora, defibrylatora klinicznego, przenośnego pulsoksymetru, inhalatora sprężarkowego z montażem, przeglądami gwarancyjnymi i przeszkoleniem pracowników dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-11-27
2014-12-05
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa zestawu do telemetrii płodowej wraz z bezprzewodowym detektorem tętna płodu z montażem, przeglądami gwarancyjnymi i przeszkoleniem pracowników dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-11-14
2014-11-25
Zabrze usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wysokość składki na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem z rozszerzeniem o wandalizm z wyłączeniem rabunku na Hali Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu
2014-11-04
2014-11-14
Zabrze usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Utrzymanie czystości Punktów Obsługi Mieszkańców i siedziby JOFGN przy ul. Targowej 2 w Zabrzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
2014-11-04
2014-11-12
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa traktora ogrodowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-10-31
2014-11-17
Zabrze roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomościach stanowiących zasób Miasta Zabrze
2014-10-13
2014-10-21
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-10-09
2014-10-17
Zabrze usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wycinka oraz redukcja drzew wraz z wywozem odpadów i uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac na terenie Gminy Zabrze.
2014-10-02
2014-10-10
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa traktora ogrodowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-09-30
2014-10-08
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa wraz z montażem 249 kompletów rolet okiennych wewnętrznych w pomieszczeniach budynku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.
2014-09-30
2014-10-08
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-09-30
2014-10-09
Zabrze dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

Zobacz wiecej

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-11
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wysokość stawki na roboty budowlaneprzebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN
2015-05-18
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wykonanie przeglądów okresowych kontroli rocznych, półrocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
2015-04-01
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Ochrona obiektów i budynków na terenie Miasta Zabrze
2015-03-02
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wymian stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomościach stanowiących zasób Miasta Zabrze
2015-01-12
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Świadczenie usług kominiarskich w zakresie przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych, czyszczenia przewodów kominowych oraz bieżącej obsługi na podstawie zgłoszeń lokatorów w nieruchomościach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze
2014-12-30
brak danych
Zabrze Dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa urządzeń medycznychkardiomonitora, defibrylatora klinicznego, przenośnego pulsoksymetru, inhalatora sprężarkowego z montażem, przeglądami gwarancyjnymi i przeszkoleniem pracowników dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-12-18
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wymiana trzech okien w mieszkaniach, wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, ogniochronnego i grzybobójczego stropu na poddaszu oraz zabezpieczenie okien na klatce schodowej kratami stalowymi w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 112 w Zabrzu
2014-12-17
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Utrzymanie czystości Punktów Obsługi Mieszkańców i siedziby JOFGN przy ul. Targowej 2 w Zabrzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
2014-12-16
brak danych
Zabrze Dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa zestawu do telemetrii płodowej wraz z bezprzewodowym detektorem tętna płodu z montażem, przeglądami gwarancyjnymi i przeszkoleniem pracowników dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-12-15
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Konsultacja prawna wraz z wydaniem pisemnej opinii prawnej dotyczącej zapisów umowy nr 10/2013
2014-12-11
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wysokość składki na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem z rozszerzeniem o wandalizm z wyłączeniem rabunku na Hali Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu
2014-12-05
brak danych
Zabrze Dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-11-27
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Konsultacja prawna wraz z opinią prawną dotyczącą zapisów umowy nr 60/2014
2014-11-21
brak danych
Zabrze Dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa traktora ogrodowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-10-31
brak danych
Zabrze Dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-10-29
brak danych
Zabrze Usługi Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wycinka oraz redukcja drzew wraz z wywozem odpadów i uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac na terenie Gminy Zabrze
2014-10-28
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wysokość stawki na roboty budowlanePrzebudowa, rozebranie i postawienie pieców pokojowych kaflowych, przebudowa, rozebranie i postawienie pieców kuchennych kaflowych, zakup i montaż pieców stalowych kuchennych w okresie od dnia podpisania umowy do 16.01.2015r. w mieszkaniach zarządzanych przez JOFGN
2014-10-22
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Wykonanie instalacji C.O. etażowego gazowego w mieszkaniach przy ul. 11 Listopada 110 w Zabrzu.
2014-10-22
brak danych
Zabrze Dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
2014-10-22
brak danych
Zabrze Dostawy Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami Dostawa wraz z montażem 249 kompletów rolet okiennych wewnętrznych w pomieszczeniach budynku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU