eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - przetargiInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-19
2015-08-28
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa węgla kamiennego i oleju opałowego dla Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
2015-07-28
2015-08-05
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Uzupełnienie infrastruktury środowiska użytkownika
2015-07-28
2015-08-05
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa i montaż mebli biurowych oraz foteli na potrzeby IMGW - PIB Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
2015-07-21
2015-07-29
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa bezzałogowego systemu pomiarowego (skaner laserowy i kamera)
2015-07-15
2015-07-24
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa węgla kamiennego i oleju opałowego dla Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
2015-07-15
2015-07-23
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY ŚRODOWISKA UŻYTKOWNIKA
2015-07-14
2015-07-23
Wrocław dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu
2015-07-10
2015-07-20
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa i montaż mebli biurowych oraz foteli na potrzeby IMGW - PIB Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
2015-07-02
2015-07-10
Warszawa usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Wykonanie bezinwazyjnych badań geofizycznych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w 2015 roku
2015-06-25
2015-07-03
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa art. biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek dla Oddziału Morskiego IMGW - PIB w Gdyni
2015-06-24
2015-07-03
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy DOSTAWA BALONÓW METEOROLOGICZNYCH DO OBSŁUGI POMIARÓW RADIOSONDAŻOWYCH
2015-06-18
2015-06-26
Wrocław dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych celem ich utylizacji) dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytut Badawczego Oddział we Wrocławiu
2015-06-11
2015-06-19
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek
2015-06-08
2015-06-16
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie systemu informatycznego do wizualizacji i pre-analizy wyników modeli numerycznych
2015-05-29
2015-06-08
Warszawa usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych (GPRS) dla IMGW-PIB
2015-05-29
2015-06-08
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa krzeseł biurowych oraz wersalki dla Oddziału Morskiego IMGW - PIB
2015-05-29
2015-06-08
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Zakup i instalacja automatycznych urządzeń do poboru i analizy prób w profilach ujściowych Wisły i Odry dla potrzeb weryfikacji modułu modelowania jakości modelu COSMO oraz opracowanie dokumentacji technicznej z tym związanej
2015-05-29
2015-06-09
Warszawa usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Opracowanie pogodowych tematycznych aplikacji mobilnych oraz specjalistycznej aplikacji dla zespołów terenowych PSP z dostępem do aktualnej sytuacji hydro/meteo
2015-05-27
2015-06-09
Warszawa usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Morski w GdyniOkresowe przeglądy i naprawy samochodów służbowych należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni.
2015-05-27
2015-06-08
Warszawa dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-26
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa bezzałogowego systemu pomiarowego (skaner laserowy i kamera)
2015-08-25
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa węgla kamiennego i oleju opałowego dla Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
2015-08-11
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Wykonanie bezinwazyjnych badań geofizycznych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w 2015 roku
2015-08-04
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług transmisji danych GPRS ORANGE dla kamer i kiosków Multimedialnych dla IMGW-PIB
2015-08-03
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostarczenie, zainstalowanie i wdrożenie systemu informatycznego do wizualizacji i pre-analizy wyników modeli numerycznych
2015-07-31
brak danych
Wrocław Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu
2015-07-28
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług zastępstwa procesowego dla IMGW-PIB
2015-07-28
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa krzeseł biurowych oraz wersalkidla Oddziału Morskiego IMGW - PIB
2015-07-28
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa art. biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek dla Oddzialu Morskiego IMGW - PIB w Gdyni
2015-07-21
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa balonów meteorologicznych do pomiarów radiosondażowych
2015-07-17
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
2015-07-16
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek.
2015-07-14
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Zakup i instalacja automatycznych urządzeń do poboru i analizy prób w profilach ujściowych Wisły i Odry dla potrzeb weryfikacji modułu modelowania jakości modelu COSMO oraz opracowanie dokumentacji technicznej z tym związanej
2015-07-13
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług zastępstwa procesowego dla IMGW-PIB
2015-07-08
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Opracowanie pogodowych tematycznych aplikacji mobilnych oraz specjalistycznej aplikacji dla zespołów terenowych PSP z dostępem do aktualnej sytuacji hydro/meteo
2015-07-03
brak danych
Wrocław Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych celem ich utylizacji) dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział we Wrocławiu
2015-07-01
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek
2015-06-29
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Okresowe przeglądy i naprawy samochodów służbowych należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni
2015-06-26
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Modernizacja systemów radiosondażowych na trzech stacjach pomiarów aerologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego
2015-06-26
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych (GPRS) dla IMGW-PIB

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.