eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - przetargiInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-16
2017-10-25
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Usługa kompleksowego, całorocznego utrzymania stałej czystości ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pielęgnacji terenów zielonych
2017-10-16
2017-10-24
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Wymiana środków transportu PSHM - zakup samochodów dostawczych typu kombi univan (8 szt.) dla ekip serwisowo-technicznych, pomiarowych i inspektorskich PSHM z podziałem na 8 części.
2017-10-13
2017-10-23
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 3 części
2017-10-12
2017-10-20
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych w 7 lokalizacjach Zamawiającego.
2017-10-10
2017-10-20
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy WYKONANIE NALOTU POMIAROWEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LIDAR I TECHNIK TELEDETEKCYJNYCH NA WSKAZANYCH OBSZARACH ZESPOŁÓW BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH JEZIORSKO I WŁOCŁAWEK

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-29
2017-10-09
Wrocław Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Opracowanie trzech dokumentacji projektowo-technicznych i kosztorysowych, na modernizację, odwodnienie i rozbiórkę budynków oraz jednej ekspertyzy stanu technicznego budynku, dla IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu.
2017-09-27
2017-10-05
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
2017-09-20
2017-09-29
Wrocław Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni IMGW-PIB OWr we Wrocławiu, Legnicy, Kłodzku i Opolu, na sezon grzewczy 2017/2018 i 2018/2019.
2017-09-18
2017-09-29
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa balonów meteorologicznych z podziałem na 2 części
2017-09-08
2017-09-25
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Budowa nowego ogrodzenia wraz z niwelacją i zagospodarowaniem terenu Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Koszalinie
2017-09-07
2017-09-15
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
2017-08-29
2017-09-13
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Budowa SHM Kołobrzeg w nowej lokalizacji - zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji sanitarnej zewnętrznej oraz ułożenie kabla sygnałowego
2017-08-22
2017-09-07
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Budowa nowego ogrodzenia wraz z niwelacją i zagospodarowaniem terenu Stacji Hydrologicnzo-Meteorologicznej w Koszalinie
2017-08-21
2017-08-31
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Wykonanie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LiDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych obszarach wałów przeciwpowodziowych oraz dostarczenie opracowanych produktów geoprzestrzennych
2017-08-11
2017-08-29
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu.
2017-08-03
2017-08-11
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach Oddziału Morskiego IMGW-PIB, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
2017-07-25
2017-08-03
Wrocław Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-technicznych, na modernizację i odwodnienie budynków oraz jednej ekspertyzy stanu technicznego budynku, dla IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu.
2017-07-12
2017-07-20
Wrocław Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział w Poznaniu.
2017-07-03
2017-07-12
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 3 części
2017-06-30
2017-08-01
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Pomoc techniczna i Szkolenie oraz Wsparcie IMGW-PIB. IMGW-PIB zaprasza kwalifikujące się firmy konsultingowe (Konsultanci) do wyrażenia zainteresowania świadczeniem usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifiikacje i odpowiednie dośwaidczenie do wykonania usług.
2017-06-29
2017-07-17
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy "Modernizacja pokrycia dachowego budynku B i kanału tarowniczego przyległego do budynku B w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie".
2017-06-28
2017-07-13
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Remont układu drogowego oraz budynku gospodarczo-garażowego SHM w Toruniu"
2017-06-28
2017-07-12
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy DOSTAWA SAMOBIEŻNEGO PENETROMETRU STATYCZNEGO CPT/CPTU DO WYKONYWANIA SONDOWAŃ STATYCZNYCH W GRUNCIE (WRAZ Z WYPOSAŻENIEM) Z PRZYCZEPĄ TRANSPORTOWĄ NA PODWOZIU KOŁOWYM DWUOSIOWYM (Z OSŁONĄ) UMOŻLIWIAJĄCYM HOLOWANIE PRZEZ SAMOCHÓD
2017-06-27
2017-07-07
Wrocław Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu.
2017-06-27
2017-07-11
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Remont instalacji odgromowej budynków PSHM znajdujących się na terenie siedziby Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14" w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-12
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 3 części
2017-10-10
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy "Wykonanie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LiDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych obszarach wałów przeciwpowodziowych oraz dostarczenie opracowanych produktów geoprzestrzennych"
2017-10-04
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa radiosondażowych pomiarów profili ozonu
2017-10-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Przeniesienie stacji klimatologicznej Dziwnów do nowej lokalizacji
2017-10-02
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach Oddziału Morskiego IMGW-PIB, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
2017-09-26
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 3 części
2017-09-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Remont instalacji odgromowej budynków PSHM znajdujących się na terenie siedziby Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14.
2017-09-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.:"Remont układu drogowego oraz budynku gospodarczo-garażowego SHM w Toruniu"
2017-08-30
brak danych
Wrocław Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu.
2017-08-30
brak danych
Wrocław Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział w Poznaniu.
2017-08-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Modernizacja pokrycia dachowego budynku B i kanału tarowniczego przyległego do budynku B w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie
2017-08-11
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy DOSTAWA SAMOBIEŻNEGO PENETROMETRU STATYCZNEGO CPT/CPTU DO WYKONYWANIA SONDOWAŃ STATYCZNYCH W GRUNCIE (WRAZ Z WYPOSAŻENIEM) Z PRZYCZEPĄ TRANSPORTOWĄ NA PODWOZIU KOŁOWYM DWUOSIOWYM (Z OSŁONĄ) UMOŻLIWIAJĄCYM HOLOWANIE PRZEZ SAMOCHÓD
2017-07-25
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek z podziałem na 8 części
2017-07-19
brak danych
Warszawa Dostawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-07-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Remont, polegający na wymianie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z remontem instalacji wewnętrznych c. o., c. u. w. i gaz. w budynkach Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14
2017-06-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Modernizacja pokrycia dachowego budynku B i kanału tarowniczego przyległego do budynku B w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie.
2017-06-26
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w obiekcie Oddziału Morskiego IMGW - PIB - Lotniskowej Stacji Meteorologicznej w Gdańsku, ul. Szybowcowa 31B"
2017-04-28
brak danych
Wrocław Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Obsługa techniczna i naprawy bieżące samochodów różnych marek, użytkowanych przez Oddział IMGW-PIB we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Parkowej 30.
2017-04-05
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.
2017-03-10
brak danych
Warszawa Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Bieżące wykonywanie napraw, konserwacji, w tym badań technicznych pojazdów będących własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Krakowie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.