eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki - przetargiInstytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
2019-04-29
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa środków myjących, dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych
2019-04-12
2019-04-29
Lublin Roboty budowlane Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-02
2019-04-10
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań
2019-02-08
2019-02-25
Lublin Roboty budowlane Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Budowa dźwigu osobowego i zadaszenia patio z instalacją elektryczną w budynku nr 4 na działce nr 6/2 przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie
2018-12-07
2018-12-17
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Automatyczny system do izolacji materiału genetycznego metodą kolumienkową dla Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych"
2018-12-04
2018-12-12
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup Spektrofotometru do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych i białek oraz Systemu do dokumentacji żeli dla Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych"
2018-11-22
2018-11-30
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup wyposażenia meblowego w ramach projektu "Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie".
2018-11-22
2018-11-30
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu "Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie".
2018-11-20
2018-11-28
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup aparatury i wyposażenia pomocniczego do Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych"
2018-11-13
2018-11-28
Lublin Roboty budowlane Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Roboty budowlane w zakresie pionów i poziomów instalacji wod-kan i c.w. w części istniejącej budynku nr 1 zlokalizowanego na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
2018-09-27
2018-10-05
Lublin Usługi Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego z dokumentami uzupełniającymi dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2, dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych" w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych".
2018-09-18
2018-10-01
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniami personelu
2018-07-13
2018-07-25
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup sprzętu medycznego- 2 zadania
2018-07-10
2018-07-18
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji.
2018-07-09
2018-07-17
Lublin Usługi Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z dokumentami uzupełniającymi dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2, dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych" w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych".
2018-06-26
2018-07-04
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji.
2018-06-20
2018-06-29
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego -13 zadań
2018-06-19
2018-06-27
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup wyposażenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego
2018-06-15
2018-06-26
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa produktów leczniczych - 9 zadań
2018-05-24
2018-06-11
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup wyposażenia ICT
2018-03-23
2018-04-16
Lublin Roboty budowlane Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Roboty budowlane w budynkach nr 5A, 5B, 4B zlokalizowanych na działce nr ewid. 6/1 i 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
2018-03-15
2018-03-30
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego -27 zadań

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Budowa dźwigu osobowego i zadaszenia patio z instalacją elektryczną w budynku nr 4 na działce nr 6/2 przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie
2019-01-11
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup aparatury i wyposażenia pomocniczego do Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych"
2019-01-10
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup aparatury i wyposażenia pomocniczego do Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych" Rejestrator temperatury z sondą zewnętrzną i wyposażeniem-3 sztuki
2019-01-08
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu "Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie".
2019-01-08
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup Spektrofotometru do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych i białek oraz Systemu do dokumentacji żeli dla Laboratorium Diagnostycznego w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych
2018-12-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Roboty budowlane w zakresie pionów i poziomów instalacji wod-kan i c.w. w części istniejącej budynku nr 1 zlokalizowanego na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
2018-12-18
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup wyposażenia meblowego w ramach projektu "Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie".
2018-12-03
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa leków wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 na warunkach określonych we wzorze umowy
2018-12-03
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa leków wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 na warunkach określonych we wzorze umowy
2018-11-15
brak danych
Lublin Usługi Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego z dokumentami uzupełniającymi dla inwestycji pod nazwą"Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2, dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych" w ramach projektu "Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych".
2018-11-12
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz ze szkoleniami personelu
2018-09-25
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup sprzętu medycznego- 2 zadania
2018-09-17
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego -13 zadań
2018-08-23
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji.
2018-08-14
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup wyposażenia ICT
2018-08-14
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Zakup wyposażenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego
2018-06-29
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego -27 zadań
2018-05-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki roboty budowlane w budynkach nr 5A, 5B, 4B zlokalizowanych na działce nr ewid. 6/1 i 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2
2018-03-21
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
2018-03-16
brak danych
Lublin Dostawy Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.