eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o.

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. - przetargiIławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-20
2020-04-15
Iława Roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Budowa budynku wielorodzinnego z gotowych elementów mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Iławie - ETAP I
2012-02-27
2012-03-16
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Remont wolnych lokali mieszkalnych gminnych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie
2011-12-07
2011-12-14
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych ITBS Iława oraz dróg służebnych i terenów zielonych przy budynkach.
2011-03-14
2011-03-22
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie oraz dróg służebnych - chodników
2009-09-03
2009-09-24
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Remont części dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jasielskiej 4 w Iławie - II etap
2009-03-16
2009-03-23
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie oraz dróg służebnych - chodników
2009-02-03
2009-02-18
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie w zakresie remontów wolnych lokali
2009-02-03
2009-02-18
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie budynków administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych
2009-02-03
2009-02-18
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Bieżące utrzymywanie budynków administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie w zakresie robót konserwacyjnych dachów
2008-12-09
2008-12-16
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH TBS W IŁAWIE ORAZ DRÓG SŁUŻEBNYCH I TERENÓW ZIELENI PRZY W/W BUDYNKACH
2008-10-08
2008-10-30
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego z garażami oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Jagiellończyka 22A w Iławie
2008-09-16
2008-10-06
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 15 w Iławie - III etap (wymiana stolarki okiennej, tynki na elewacji ocieplonej)
2008-08-14
2008-09-04
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Remont części dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jasielskiej 4 w Iławie
2008-08-05
2008-08-13
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jasielskiej w Iławie
2008-07-08
2008-07-29
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wymiana stolarki okiennej PCV i drewnianej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie
2008-06-18
2008-07-09
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie.
2008-06-02
2008-06-24
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego z garażami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Jagiellończyka 22A w Iławie
2007-10-03
2007-10-24
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 15 w Iławie - II ETAP
2007-07-19
2007-08-10
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wymiana stolarki okiennej PCV i drewnianej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie.
2007-03-15
2007-03-23
Iława Usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o.
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2012-04-02
brak danych
Iława Roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Remont wolnych lokali mieszkalnych gminnych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie
2011-12-28
brak danych
Iława Usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych ITBS Iława oraz dróg służebnych i terenów zielonych przy budynkach
2011-04-04
brak danych
Iława Usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych Gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie oraz dróg służebnych - chodników
2009-10-05
brak danych
Iława Roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Remont części dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jasielskiej 4 w Iławie - II etap
2009-04-05
brak danych
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie oraz dróg służebnych - chodników
2009-03-08
brak danych
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Bieżące utrzymywanie budynków administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie w zakresie robót konserwacyjnych dachów
2009-03-08
brak danych
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie w zakresie remontów wolnych lokali
2009-03-08
brak danych
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie budynków administrowanych przez ITBS - ZGL Sp. z o.o. w Iławie w zakresie robót konserwacyjnych ogólnobudowlanych
2009-02-25
brak danych
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Remont części dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jasielskiej 4 w Iławie
2009-02-25
brak danych
Iława usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH TBS W IŁAWIE ORAZ DRÓG SŁUŻEBNYCH I TERENÓW ZIELENI PRZY W/W BUDYNKACH
2008-11-21
brak danych
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 15 w Iławie - III etap (wymiana stolarki okiennej, tynki na elewacji ocieplonej)
2008-11-21
brak danych
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego z garażami oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Jagiellończyka 22A w Iławie
2008-09-09
brak danych
Iława Usługi Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jasielskiej w Iławie.
2008-09-09
brak danych
Iława Roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wymiana stolarki okiennej PCV i drewnianej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie
2008-08-05
brak danych
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Wykonywanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach administrowanych przez ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie
2007-08-15
brak danych
Iława Inne Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. Budowa budynku mieszkalnego 26-rodzinnego Nr 4 przy ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Iławie
2006-04-06
2006-02-27
Iława roboty budowlane Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. budowa budynku mieszkalnego 28-rodzinnego Nr 2 przy ul. Skłodowskiej w Iławie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.