eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce - przetargiGminny Zarząd Dróg w Wieliczce - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-20
2018-04-05
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami dróg i ulic na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2018 r.
2018-03-20
2018-04-05
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej nr 560855K ul. Sienkiewicza od km 0+000 - 0+235 str. lewa oraz 0+000 - 0+280 str. prawa w Wieliczce
2018-03-16
2018-04-04
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remonty bieżące dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka
2018-03-16
2018-04-04
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
2018-03-14
2018-03-29
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K- ulica Krakowska w km 0+146,72 - 0+566,85 oraz drogi gminnej nr 560859K - ulica Dembowskiego w km 0+000,00 - 0+092,68 wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Kościuszki i Narutowicza w Wieliczce

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-12
2018-02-27
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Rozbudowa ulicy Mickiewicza w Wieliczce
2018-02-06
2018-02-21
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remonty doraźne dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2018r.
2018-01-29
2018-02-13
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remonty bieżące dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka
2017-12-07
brak danych
Wieliczka Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Wieliczka w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2017-12-06
2017-12-14
Wieliczka Usługi Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2018 r. rejon VI i VII
2017-12-05
brak danych
Wieliczka Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce w roku 2018
2017-11-30
brak danych
Wieliczka Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń uspokojenia ruchu drogowego tj. progów zwalniających i wysepek na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2018
2017-11-27
2017-12-12
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 561024K w Janowicach
2017-11-07
2017-11-22
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont drogi gminnej nr 561012K Grabówki Zamłynie w miejscowości Grabówki w km 0+000 - 0+300
2017-11-06
2017-11-21
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont drogi gminnej nr 560821K - ul. Solarskiego w Wieliczce w km 0+000-0+279
2017-10-02
2017-10-17
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa chodnika w ciągu drogi 560909K w Sygneczowie
2017-09-05
2017-09-20
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont drogi gminnej nr 560996 K Raciborsko Rola w miejscowości Raciborsko w km 0+000-1+026
2017-09-05
2017-09-20
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka
2017-08-30
2017-09-14
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 560855K ul. Sienkiewicza od km 0+235,20-0+641,70 str. lewa w Wieliczce
2017-08-21
2017-09-05
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont po powodzi drogi gminnej nr 560980K Siercza Brzeziny III w miejscowości Siercza w km 0+000 - 0+400
2017-08-01
2017-08-17
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Rozbudowa ulicy Mickiewicza w Wieliczce
2017-07-28
2017-08-14
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Przebudowę drogi Nr 560948K Mała Wieś - Węgrzce Wielkie
2017-07-24
2017-08-08
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Odbudowa drogi gminnej nr 560980K Siercza Brzeziny III w miejscowości Siercza w km 0+000 - 0+400
2017-07-06
2017-07-21
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 560855K od km 0+000,00-644,40 str. lewa w Wieliczce
2017-07-04
2017-07-19
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-09
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym i asfaltem lanym na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2017 r.
2018-01-30
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 561024K w Janowicach
2018-01-16
brak danych
Wieliczka Usługi Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w sezonie zimowym 2018 r. rejon VI i VII
2018-01-05
brak danych
Wieliczka Usługi Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń uspokojenia ruchu drogowego tj. progów zwalniających i wysepek na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2018
2018-01-05
brak danych
Wieliczka Usługi Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce w roku 2018
2017-12-01
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont drogi gminnej nr 560821K - ul. Solarskiego w Wieliczce w km 0+000-0+279
2017-12-01
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont drogi gminnej nr 561012K Grabówki Zamłynie w miejscowości Grabówki w km 0+000 - 0+300
2017-11-27
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa chodnika w ciągu drogi 560909K w Sygneczowie
2017-11-08
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 560855K ul. Sienkiewicza od km 0+235,20-0+641,70 str. lewa w Wieliczce
2017-10-05
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remont drogi gminnej nr 560996 K Raciborsko Rola w miejscowości Raciborsko w km 0+000-1+026
2017-09-22
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Gminny Zarząd Dróg w WieliczceRemont po powodzi drogi gminnej nr 560980K Siercza Brzeziny III w miejscowości Siercza w km 0+000 - 0+400
2017-09-07
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Przebudowa drogi Nr 560948K Mała Wieś - Węgrzce Wielkie
2017-08-24
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 561011K w miejscowości Golkowice
2017-08-17
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I
2017-07-05
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach 121/6, 121/10, 137/3 w Grajowie
2017-06-29
brak danych
Wieliczka Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Wieliczka w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.
2017-06-28
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 010 od km 1+734,00 do km 1+865,00 str. prawa w Lednicy Górnej
2017-06-19
brak danych
Wieliczka Usługi Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Bieżące utrzymanie i obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Wieliczce
2017-06-08
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Remonty doraźne dróg o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka w 2017r.
2017-05-24
brak danych
Wieliczka Roboty budowlane Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce Przebudowa ulicy Solnej w Wieliczce

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.