eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie - przetargiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2012-09-21
2012-09-28
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Przeprowadzenie kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-09-18
2012-09-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Szkoła dla rodziców połączonego z wyjazdem integracyjnym do Parku Św. Mikołaja w Zatorze dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu.
2012-08-31
2012-09-07
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-08-17
2012-08-27
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-08-07
2012-08-15
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku-samodzielności- praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.
2012-07-10
2012-07-18
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku-samodzielności- praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-01-23
2012-02-01
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie na rzecz osób dotkniętych przemocą domową w rodzinie. Usługa świadczona w ramach realizacji zadań mających na celu wzmacnianie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie
2012-01-18
2012-01-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie superwizji indywidualnej dla pracowników socjalnych realizujących projekt -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i superwizji grupowej dla zespołu specjalistów zaangażowanych w realizację projektu
2012-01-18
2012-01-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usług indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-01-18
2012-01-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2011-11-09
2011-11-16
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa -Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie- w ramach realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2011-10-31
2011-11-07
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa pn. -Szkoła dla rodziców- skierowana do rodziców, opiekunów - beneficjentów ostatecznych projektu systemowego -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- z terenu gminy Zabierzów oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu.
2011-10-26
2011-11-04
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa - Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie - w ramach realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie
2011-09-20
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Zabierzów
2011-08-25
2011-09-02
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów.Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2011-08-12
2011-08-22
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2011-07-13
2011-07-21
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-06-21
2011-06-29
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-04-29
2011-05-10
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-04-14
2011-04-21
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-02-27
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2013-02-27
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2013-02-27
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2012-10-26
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Szkoła dla rodziców połączonego z wyjazdem integracyjnym do Parku Św. Mikołaja w Zatorze dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu..
2012-10-09
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Wykonanie zamówienia uzupełniającego, niezbędnego dla realizacji usług pnŚwiadczenie usługi w zakresie superwizji indywidualnej dla pracowników socjalnych realizujących projekt Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i superwizji grupowej dla zespołu specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.
2012-10-08
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-08-22
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku-samodzielności- praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.
2012-02-29
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usług indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-02-29
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-02-29
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie na rzecz osób dotkniętych przemocą domową w rodzinie. Usługa świadczona w ramach realizacji zadań mających na celu wzmacnianie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2012-02-17
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie superwizji indywidualnej dla pracowników socjalnych realizujących projekt -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i superwizji grupowej dla zespołu specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.
2011-12-30
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa -Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie- w ramach realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2011-12-22
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa pn. Szkoła dla rodziców- skierowana do rodziców, opiekunów - beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu
2011-09-20
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2011-08-22
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-08-02
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-06-03
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2011-03-01
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie na rzecz osób dotkniętych przemocą domową w rodzinie. Usługa świadczona w ramach realizacji zadań mających na celu wzmacnianie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2011-02-24
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-02-24
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.