Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2012-09-21
2012-09-28
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Przeprowadzenie kursu obsługi komputera na poziomie podstawowym dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-09-18
2012-09-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Szkoła dla rodziców połączonego z wyjazdem integracyjnym do Parku Św. Mikołaja w Zatorze dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu.
2012-08-31
2012-09-07
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-08-17
2012-08-27
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-08-07
2012-08-15
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku-samodzielności- praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.
2012-07-10
2012-07-18
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku-samodzielności- praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-01-23
2012-02-01
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie na rzecz osób dotkniętych przemocą domową w rodzinie. Usługa świadczona w ramach realizacji zadań mających na celu wzmacnianie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie
2012-01-18
2012-01-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie superwizji indywidualnej dla pracowników socjalnych realizujących projekt -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i superwizji grupowej dla zespołu specjalistów zaangażowanych w realizację projektu
2012-01-18
2012-01-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usług indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-01-18
2012-01-25
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2011-11-09
2011-11-16
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa -Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie- w ramach realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2011-10-31
2011-11-07
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa pn. -Szkoła dla rodziców- skierowana do rodziców, opiekunów - beneficjentów ostatecznych projektu systemowego -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- z terenu gminy Zabierzów oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu.
2011-10-26
2011-11-04
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa - Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie - w ramach realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie
2011-09-20
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Zabierzów
2011-08-25
2011-09-02
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów.Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2011-08-12
2011-08-22
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2011-07-13
2011-07-21
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-06-21
2011-06-29
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-04-29
2011-05-10
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-04-14
2011-04-21
Zabierzów usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz wiecej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-02-27
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2013-02-27
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2013-02-27
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2012-10-26
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Szkoła dla rodziców połączonego z wyjazdem integracyjnym do Parku Św. Mikołaja w Zatorze dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu..
2012-10-09
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Wykonanie zamówienia uzupełniającego, niezbędnego dla realizacji usług pnŚwiadczenie usługi w zakresie superwizji indywidualnej dla pracowników socjalnych realizujących projekt Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i superwizji grupowej dla zespołu specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.
2012-10-08
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
2012-08-22
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Ku-samodzielności- praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.
2012-02-29
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usług indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-02-29
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2012-02-29
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie na rzecz osób dotkniętych przemocą domową w rodzinie. Usługa świadczona w ramach realizacji zadań mających na celu wzmacnianie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2012-02-17
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Świadczenie usługi w zakresie superwizji indywidualnej dla pracowników socjalnych realizujących projekt -Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i superwizji grupowej dla zespołu specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.
2011-12-30
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa -Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie- w ramach realizacji zadań mających na celu wzmocnienie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2011-12-22
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa szkoleniowa pn. Szkoła dla rodziców- skierowana do rodziców, opiekunów - beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów oraz rodziców i opiekunów z terenu gminy Zabierzów zainteresowanych udziałem w szkoleniu
2011-09-20
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2011-08-22
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-08-02
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-06-03
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2011-03-01
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie na rzecz osób dotkniętych przemocą domową w rodzinie. Usługa świadczona w ramach realizacji zadań mających na celu wzmacnianie pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową w rodzinie.
2011-02-24
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2011-02-24
brak danych
Zabierzów Usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Usługa w zakresie poradnictwa zawodowego i edukacyjnego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie w ramach projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU