eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina i Miasto Szadek

Gmina i Miasto Szadek - przetargiGmina i Miasto Szadek - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-12
2019-08-20
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę infrastruktury sieciowo- usługowej oraz oprogramowania dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku w ramach projektu "SZKOŁA MARZEŃ" nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina i Miasto Szadek
Gmina i Miasto Szadek - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-08-06
2019-08-14
Szadek Usługi Gmina i Miasto Szadek Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szadku w roku szkolnym 2019/2020 realizowany w ramach projektu: nr RPLD 11.01.02-10-0117/18 "SZKOŁA MARZEŃ", który jest współfinansowany z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020
2019-08-01
2019-08-12
Szadek Usługi Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na usługę: Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
2019-07-01
2019-07-16
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 119109 E Wielka Wieś - Ogrodzim Kolonia - Dziadkowice, Gmina i Miasto Szadek - ETAP I 980mb
2019-06-27
2019-07-15
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane: przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119107E w Szadku, ul. Glinianki, Gmina i Miasto Szadek
2019-05-23
2019-05-31
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę sprzętu IT dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-04-01
2019-04-09
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Dostawa komputerów przenośnych oraz pozostałego sprzętu IT do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach i Szkoły Podstawowej w Krokocicach w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02/1/18/031 pt. "Bo nauka fajna jest!" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-03-19
2019-03-27
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę: pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach i Szkoły Podstawowej w Krokocicach w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02/1/18/031 pt. "Bo nauka fajna jest!" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-03-13
2019-03-21
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy i Miasta Szadek
2019-02-26
2019-03-06
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy i Miasta Szadek.
2019-02-15
2019-02-26
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy i Miasta Szadek
2019-02-08
2019-02-25
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku.
2019-02-06
2019-02-14
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę: pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach i Szkoły Podstawowej w Krokocicach w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02/1/18/031 pt. "Bo nauka fajna jest!" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-01-29
2019-02-14
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119103E w miejscowościach Góry Prusinowskie i Prusinowice na terenie Gmina i Miasto Szadek ETAP III na długości 1,1km
2019-01-29
2019-02-14
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Remont drogi gminnej publicznej nr 119172E ulica Kościelna na długości około 480mb oraz części ulicy Ogrodowej.
2019-01-07
2019-01-22
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwach Kobyla Miejska i Prusinowice wzdłuż działek ewidencyjnych gruntu 181 i 217/1, Gmina i Miasto Szadek
2019-01-07
2019-01-23
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Szadkowice-Ogrodzim na działkach ewidencyjnych gruntu 529, 499, 553 ,486 i 485, Gmina i Miasto Szadek.
2018-12-05
2018-12-13
Szadek Usługi Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na udzielenie kredytu bankowego w kwocie 519 745,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2018-11-29
2018-12-11
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Szadku
2018-11-15
2018-11-27
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej dla Gminy i Miasta Szadek oraz jednostek podległych
2018-09-25
2018-10-03
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Szadku, Szkoły Podstawowej w Prusinowicach, budynku Urzędu Gminy i Miasta w Szadku, budynków Zakładów Gospodarki Komunalnej, budynku OSP w Wilamowie, Targowiska "Mój Rynek"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina i Miasto Szadek
Gmina i Miasto Szadek - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-15
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę sprzętu IT dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-06-12
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawękomputerów przenośnych oraz pozostałego sprzętu IT do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach i Szkoły Podstawowej w Krokocicach w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02/1/18/031 pt. "Bo nauka fajna jest!" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-05-06
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę koparko- ładowarki dla Gminy i Miasta Szadek
2019-05-06
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawępomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach i Szkoły Podstawowej w Krokocicach w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02/1/18/031 pt. "Bo nauka fajna jest!" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-05-06
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Remont drogi gminnej publicznej nr 119172E ulica Kościelna na długości około 480mb oraz części ulicy Ogrodowej.
2019-03-27
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku.
2019-03-27
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119103E w miejscowościach Góry Prusinowskie i Prusinowice na terenie Gmina i Miasto Szadek ETAP III na długości 1,1km
2019-03-20
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach i Szkoły Podstawowej w Krokocicach w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02/1/18/031 pt. "Bo nauka fajna jest!" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-02-21
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlanePrzebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwach Kobyla Miejska i Prusinowice wzdłuż działek ewidencyjnych gruntu 181 i 217/1, Gmina i Miasto Szadek
2019-02-21
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlanePrzebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Szadkowice-Ogrodzim na działkach ewidencyjnych gruntu 529, 499, 553 ,486 i 485, Gmina i Miasto Szadek.
2019-01-23
brak danych
Szadek Usługi Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na udzielenie kredytu bankowego w kwocie 519 745,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2019-01-07
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej dla Gminy i Miasta Szadek oraz jednostek podległych.
2018-10-18
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 221 000 Euro na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Szadku, Szkoły Podstawowej w Prusinowicach, budynku Urzędu Gminy i Miasta w Szadku, budynków Zakładów Gospodarki Komunalnej, budynku OSP w Wilamowie, Targowiska "Mój Rynek"
2018-10-11
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie i modernizacji budynku obiektu sportowego położonego przy ul. Sieradzkiej, dz. nr 309, 98-240 Szadek
2018-09-27
brak danych
Szadek Usługi Gmina i Miasto Szadek Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.
2018-07-03
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawęzabawek i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.01-10-A011/17 pt. "PRZEDSZKOLE MARZEŃ" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2018-05-22
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Wola Łobudzka w miejscowości Janów na działkach ewidencyjnych gruntu 143/1 i 170/2.
2018-04-09
brak danych
Szadek Roboty budowlane Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 548 000 Euro na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 119103 w miejscowościach Góry Prusinowskie i Prusinowice na terenie Gminy i Miasta Szadek- ETAP II na długości 1km
2018-03-12
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Szadku
2018-02-04
brak danych
Szadek Dostawy Gmina i Miasto Szadek Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 209 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej dla Gminy i Miasta Szadek oraz jednostek podległych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina i Miasto Szadek
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.