eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - przetargiGmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-18
2016-01-27
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Druki informacyjno-reklamowe i promocyjne wraz z projektami graficznymi
2016-01-14
2016-01-22
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Świadczenie usługi w zakresie serwisowania oprogramowania PABS i aplikacji zarządzającej ADMIN oraz hosting danych wprowadzonych do programu
2015-12-31
2016-01-08
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia - Zadanie I, Zadanie II i Zdanie III
2015-12-31
2016-01-14
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym. Znak postępowaniaZP/PN/105/2015/WOU
2015-12-03
2015-12-11
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Kompleksowa usługa pomocy i doradztwa prawnego oraz eksperckie wsparcie IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii oraz udział w pracach przy wdrożeniu systemu
2015-11-27
2015-12-09
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej poprawy stanu wód zlewni rzeki Brochówka wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla wybranego wariantu koncepcji
2015-11-27
2015-12-07
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Świadczenie usługi w zakresie serwisowania oprogramowania ODPN oraz hosting danych wprowadzonych do programu
2015-11-20
2015-11-30
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Skarbu Państwa
2015-11-18
2015-11-26
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim i lokalnym
2015-11-16
2015-11-26
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa i instalacja tablicy interaktywnej dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-11-16
2015-12-01
Wrocław roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i lokali w zakresie robót ogólnobudowlanych z przeznaczeniem na nieodpłatne porady prawne we Wrocławiu. Znak postępowaniaZP/PN/94/2015/WOU
2015-11-05
2015-11-13
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Materiały informacyjne i promocyjne dla wnioskodawców dotyczące ZIT WrOF (druk folderów, broszur, ulotek, rollupów)
2015-11-04
2015-11-16
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław
2015-11-03
2015-11-12
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Szkolenia dla pracowników, beneficjantów i koordynatorów JST w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
2015-11-02
2015-11-10
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Kompleksowa usługa pomocy i doradztwa prawnego oraz eksperckie wsparcie IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii oraz udział w pracach przy wdrożeniu systemu
2015-10-29
2015-11-06
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi biegłego rewidenta - kompleksowe badanie sprawozdań składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczaniem dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020
2015-10-29
2015-11-06
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji oraz obsługa spotkań w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-10-19
2015-10-27
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Kompleksowa usługa pomocy i doradztwa prawnego oraz eksperckie wsparcie IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii oraz udział w pracach przy wdrożeniu systemu
2015-10-16
2015-10-27
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-10-15
2015-10-28
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Aktualizacja dokumentu pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław uchwalonego przez Radę Miejską Wrocławia Uchwałą Nr L/1251/13 z dnia 28 listopada 2013r

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-09
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym. Znak postępowaniaZP/PN/105/2015/WOU
2016-02-03
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław
2016-02-02
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia
2016-01-27
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Kompleksowa usługa pomocy i doradztwa prawnego oraz eksperckie wsparcie IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii oraz udział w pracach przy wdrożeniu systemu
2016-01-25
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej poprawy stanu wód zlewni rzeki Brochówka wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla wybranego wariantu koncepcji
2016-01-13
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Świadczenie usługi w zakresie serwisowania oprogramowania ODPN oraz hosting danych wprowadzonych do programu
2015-12-31
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Skarbu Państwa
2015-12-23
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji oraz obsługa spotkań w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-12-22
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie dodatkowej stabilizacji gruntu umożliwiające wykonanie części zasadniczej zadania, zadanie dodatkowe do zadania podstawowego na Odwodnienie i utwardzenie parkingu na terenie obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu, nr postępowania podstawowego ZP/PN/84/2015/WBZ
2015-12-21
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim i lokalnym
2015-12-17
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Promocja Miasta Wrocławia przez Śląsk Wrocław Handball Team Sp. z o.o.
2015-12-15
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Szkolenia dla pracowników, beneficjantów i koordynatorów JST w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
2015-12-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i lokali w zakresie robót ogólnobudowlanych z przeznaczeniem na nieodpłatne porady prawne we Wrocławiu. Znak postępowaniaZP/PN/94/2015/WOU
2015-12-11
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa i instalacja tablicy interaktywnej dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2015-12-11
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Materiały informacyjne i promocyjne dla wnioskodawców dotyczące ZIT WrOF (druk folderów, broszur, ulotek, rollupów).
2015-12-10
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi biegłego rewidenta - kompleksowe badanie sprawozdań składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczaniem dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2015-12-08
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa artykułów piśmienno- biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-12-03
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Aktualizacja dokumentu pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław uchwalonego przez Radę Miejską Wrocławia Uchwałą Nr L/1251/13 z dnia 28 listopada 2013r.
2015-11-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Odwodnienie i utwardzenie parkingu na terenie obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu.Znak postępowaniaZP/PN/84/2015/WBZ.
2015-11-12
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Promocja Miasta Wrocławia przez Śląsk Wrocław Handball Team Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.