eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - przetargiGmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-11
2019-02-19
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Druki informacyjno-reklamowe i promocyjne wraz z projektami graficznymi
2019-02-07
2019-02-15
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2019-01-08
2019-01-23
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie remontów bieżących i usuwanie awarii w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie robót budowlanych
2019-01-04
2019-01-21
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie remontów bieżących i usuwanie awarii w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie robót blacharsko-dekarskich.
2019-01-04
2019-01-21
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie remontów bieżących i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2019-01-03
2019-01-11
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim
2019-01-03
2019-01-18
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie remontów bieżących i usuwanie awarii w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie robót instalacji elektrycznych
2018-12-21
2019-01-04
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Inwentaryzacje architektoniczno - budowlane budynków dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław
2018-12-21
2019-01-04
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie usługi przeprowadzenia kompleksowej dezynsekcji i deratyzacji w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wrocław
2018-12-12
2018-12-20
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości lokalowych i gruntowych dla potrzeb Gminy Wrocław - Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
2018-12-07
2018-12-17
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa publikacji książkowych, słowników, encyklopedii, map i atlasów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2018-11-28
2018-12-10
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim
2018-11-21
2018-12-03
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Obsługa serwisowa kserokopiarek Urzędu Miejskiego Wrocławia
2018-10-26
2018-11-05
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie usług w zakresie konserwacji-serwisu i usuwania powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2018-10-04
2018-10-12
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Badanie wielkości ruchu turystycznego we Wrocławiu w 2018 r.
2018-10-01
2018-10-17
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Projekt "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław" na lata 2020-2035
2018-09-11
2018-09-19
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingu oraz obsługa spotkań wraz z bieżącym serwisem porządkowym w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu
2018-09-04
2018-09-12
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia
2018-08-30
2018-09-17
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia w obrębie placu Jana Pawła II oraz Dzielnicy Czterech Świątyń we Wrocławiu
2018-08-16
2018-09-05
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Rozbudowa istniejącego systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia poprzez zaprojektowanie i wybudowanie instalacji monitoringu wizyjnego w obszarze ulicy Ruskiej 51 we Wrocławiu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie remontów bieżących i usuwanie awarii w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie robót budowlanych
2019-02-20
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie remontów bieżących i usuwanie awarii w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie robót blacharsko-dekarskich
2019-02-13
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości lokalowych i gruntowych dla potrzeb Gminy Wrocław - Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - zadanie nr 5.
2019-02-13
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości lokalowych i gruntowych dla potrzeb Gminy Wrocław - Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - zadanie nr 13
2019-02-13
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości lokalowych i gruntowych dla potrzeb Gminy Wrocław - Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - zadanie nr 18
2019-02-13
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości lokalowych i gruntowych dla potrzeb Gminy Wrocław - Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
2019-02-12
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie remontów bieżących i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2019-02-06
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie usługi przeprowadzenia kompleksowej dezynsekcji i deratyzacji w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wrocław
2019-01-29
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Skarbu Państwa - zadanie nr 4
2019-01-29
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Skarbu Państwa - zadanie nr 7
2019-01-22
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim
2019-01-16
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa publikacji książkowych, słowników, encyklopedii, map i atlasów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2018-12-28
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Obsługa serwisowa kserokopiarek Urzędu Miejskiego Wrocławia
2018-12-12
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie usług w zakresie konserwacji-serwisu i usuwania powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2018-12-11
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia
2018-11-27
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Badanie wielkości ruchu turystycznego we Wrocławiu w 2018 r.
2018-11-23
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Projekt "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław" na lata 2020-2035
2018-11-02
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Ograniczanie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia
2018-10-31
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych, w obrębie dzielnic Psie Pole, Krzyki na potrzeby naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, dokonywania aktualizacji tych opłat, zwrotu I opłaty za użytkowanie wieczyste w związku ze zbyciem nieruchomości - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ZP/PN/79/2016/WNK - zadanie nr 4.
2018-10-24
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingu oraz obsługa spotkań wraz z bieżącym serwisem porządkowym w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.