eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - przetargiGmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
2015-12-09
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej poprawy stanu wód zlewni rzeki Brochówka wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla wybranego wariantu koncepcji
2015-11-27
2015-12-07
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Świadczenie usługi w zakresie serwisowania oprogramowania ODPN oraz hosting danych wprowadzonych do programu
2015-11-16
2015-12-01
Wrocław roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i lokali w zakresie robót ogólnobudowlanych z przeznaczeniem na nieodpłatne porady prawne we Wrocławiu. Znak postępowaniaZP/PN/94/2015/WOU

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-20
2015-11-30
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Skarbu Państwa
2015-11-18
2015-11-26
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w prasie codziennej o zasięgu wojewódzkim i lokalnym
2015-11-16
2015-11-26
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa i instalacja tablicy interaktywnej dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-11-05
2015-11-13
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Materiały informacyjne i promocyjne dla wnioskodawców dotyczące ZIT WrOF (druk folderów, broszur, ulotek, rollupów)
2015-11-04
2015-11-16
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane budynków, dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali położonych na terenie Gminy Wrocław
2015-11-03
2015-11-12
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Szkolenia dla pracowników, beneficjantów i koordynatorów JST w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
2015-11-02
2015-11-10
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Kompleksowa usługa pomocy i doradztwa prawnego oraz eksperckie wsparcie IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii oraz udział w pracach przy wdrożeniu systemu
2015-10-29
2015-11-06
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi biegłego rewidenta - kompleksowe badanie sprawozdań składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczaniem dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020
2015-10-29
2015-11-06
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji oraz obsługa spotkań w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-10-19
2015-10-27
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Kompleksowa usługa pomocy i doradztwa prawnego oraz eksperckie wsparcie IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii oraz udział w pracach przy wdrożeniu systemu
2015-10-16
2015-10-27
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-10-15
2015-10-28
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Aktualizacja dokumentu pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław uchwalonego przez Radę Miejską Wrocławia Uchwałą Nr L/1251/13 z dnia 28 listopada 2013r
2015-10-14
2015-10-30
Wrocław roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Odwodnienie i utwardzenie parkingu na terenie obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu.Znak postępowaniaZP/PN/84/2015/WBZ.
2015-10-14
2015-10-22
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi biegłego rewidenta - kompleksowe badanie sprawozdań składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczaniem dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2015-09-28
2015-10-06
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przeprowadzenie działań promocyjnych w Projekcie pn. Inteligentny system transportu ITS Wrocław
2015-09-24
2015-10-02
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego elektrycznego typu kombi(van z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji
2015-09-02
2015-09-10
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
2015-08-28
2015-09-08
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Obsługa techniczna /Święta Ulicy Świdnickiej/ w dniu 26 września 2015 roku
2015-08-28
2015-09-08
Wrocław dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa, uruchomienie i konfiguracja konsol operatorskich wraz z aplikacją awiza komputerowego na stanowiskach dyżurnych służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2015-08-19
2015-08-31
Wrocław usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przygotowanie i wdrożenie działań informacyjnych i promocyjnych w Projekcie pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II dofinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych (Projekt nr POIS.07.03.00-00-047/15-00)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-27
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Odwodnienie i utwardzenie parkingu na terenie obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu.Znak postępowaniaZP/PN/84/2015/WBZ.
2015-11-12
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Promocja Miasta Wrocławia przez Śląsk Wrocław Handball Team Sp. z o.o.
2015-11-04
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie doradztwa prawnego przy realizacji umowy o Zorganizowanie The World Games 2017
2015-11-03
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
2015-11-02
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przeprowadzenie działań promocyjnych w Projekcie pn. Inteligentny system transportu ITS Wrocław
2015-10-23
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Współorganizacja podróży studyjnej dla 55 dziennikarzy z zagranicy pn.Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016- kotwicą medialną Polski
2015-10-21
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Promocję Miasta Wrocławia przez Wojskowy Klub Sportowy Śląsk
2015-10-05
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa, uruchomienie i konfiguracja konsol operatorskich wraz z aplikacja awiza komputerowego na stanowiskach dyżurnych służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-10-02
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Obsługa techniczna /Święta Ulicy Świdnickiej/ w dniu 26 września 2015 roku
2015-09-30
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Awaryjna wymiana zasuwy wraz z odbudową (naprawą) i wymianą pękniętego rurociagu za przyłączem wodociągowym na terenie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.Strzegomskiej 148 we Wrocławiu
2015-09-30
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przebudowa klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53 z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwalne.
2015-09-30
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przygotowanie i wdrożenie działań informacyjnych i promocyjnych w Projekcie pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II dofinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych (Projekt nr POIS.07.03.00-00-047/15-00)
2015-09-28
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonanie przez Wykonawcę trzech rzeźb z cyklu z cyklu Ptaki, z aluminium na sztycach o wymiarachwys.ok. 3,5 m, gł. ok. 1,3 m, szer. ok. 1,6 m, z przeznaczeniem do ustawienia na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego oraz nadzór autorski nad posadowieniem i montażem rzeźb
2015-09-17
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Świadczenie usług przewozowych na rzecz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do wrocławskich placówek oświatowych - zamówienie uzupełniające
2015-09-14
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Zamawiającego.
2015-09-01
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu Plan gospodarski niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
2015-08-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa, montaż windy osobowej oraz systemu oddymiania wraz z remontem klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53 we Wrocławiu
2015-07-30
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wykonywanie usług w zakresie konserwacji - serwisu i usuwania powstałych awarii w urządzeniach dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-07-16
brak danych
Wrocław Dostawy Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
2015-07-15
brak danych
Wrocław Usługi Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Usługi w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami I i II instancji

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.