eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wólka

Gmina Wólka - przetargiGmina Wólka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-08
2019-11-18
Lublin Usługi Gmina Wólka Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2019-2020 i 2020-2021

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wólka
Gmina Wólka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-31
2019-11-08
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji" oraz "Akademia kluczowych kompetencji II"
2019-10-08
2019-10-23
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III
2019-10-07
2019-10-22
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 6+627,32 w m. Łysaków
2019-09-05
2019-09-20
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa ciągu dróg gminnych 107398L ul. Borówkowa i 112416L ul. Malinowa w miejscowości Turka oraz przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na działce ewidencyjnej nr 1273/14 w miejscowości Turka odcinek 1 i 4.
2019-07-18
2019-08-02
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do funkcji Klubu Seniora w budynku zlokalizowanym na działce nr ew. 499 w miejscowości Rudnik, gmina Wólka.
2019-07-16
2019-07-31
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn
2019-07-12
2019-07-30
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF - drugi przetarg
2019-06-13
2019-06-28
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dł. ok. 500mb i zatok parkingowych w sąsiedztwie szkoły podstawowej
2019-06-11
2019-06-19
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowice Murowane .
2019-06-05
2019-06-21
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap czwarty
2019-05-31
2019-06-18
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Turce
2019-05-29
2019-06-06
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa i montaż 1320 wodomierzy z odczytem zdalnym na terenie gminy Wólka w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka"
2019-05-10
2019-05-20
Lublin Usługi Gmina Wólka Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka przyjętego uchwałą nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy Wólka z dnia 28 grudnia 2001 r.
2019-04-15
2019-04-30
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF
2019-04-11
2019-04-25
Lublin Usługi Gmina Wólka Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Wólka
2019-04-05
2019-04-23
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka
2019-04-03
2019-04-11
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji II"
2019-02-27
2019-03-14
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF
2019-02-08
2019-02-18
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2019-02-01
2019-02-19
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wólka
Gmina Wólka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-12
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 6+627,32 w m. Łysaków
2019-09-09
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do funkcji Klubu Seniora w budynku zlokalizowanym na działce nr ew. 499 w miejscowości Rudnik, gmina Wólka.
2019-08-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dł. ok. 500mb i zatok parkingowych w sąsiedztwie szkoły podstawowej
2019-08-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn
2019-07-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap czwarty
2019-07-09
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa i montaż 1320 wodomierzy z odczytem zdalnym na terenie gminy Wólka w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka"
2019-06-28
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF
2019-06-28
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowice Murowane
2019-05-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF
2019-05-17
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji II"
2019-05-16
brak danych
Lublin Usługi Gmina Wólka Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Wólka
2019-05-13
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2019-04-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka"
2018-12-20
brak danych
Lublin Usługi Gmina Wólka Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.416.470,00 zł zaciągniętego przez Gminę Wólka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i deficytu budżetu w 2018 roku
2018-12-14
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych i logopedycznych oraz dostawa programów multimedialnych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-12-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice odcinek od km 1+035,69 do km 1+538,89
2018-09-20
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa oświetlenia drogowego przy ulicachBrzozowej, Lipowej, Jesionowej w os. Borek w Turce
2018-09-06
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - dostawa 400szt. opraw oświetlenia ulicznego energooszczędnego LED wraz z montażem oraz dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń systemu pomiarowo-informacyjnego o poziomie zanieczyszczeń powietrza (stacji kontroli jakości powietrza)
2018-08-06
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) wewnętrznej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych w m. Pliszczyn (na działkach między innymi 1013/1 i 1013/2) - ETAP 1 - od km 0+002,60 do km 0+413,55
2018-07-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce na ew. 105/2 w m. Rudnik od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+502,84 oraz budowa pętli autobusowej przy drodze gminnej nr105198L w Łuszczowie Drugim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wólka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.