eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wólka

Gmina Wólka - przetargiGmina Wólka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-15
2019-04-30
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF
2019-04-11
2019-04-25
Lublin Usługi Gmina Wólka Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Wólka
2019-04-05
2019-04-23
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wólka
Gmina Wólka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-03
2019-04-11
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji II"
2019-02-27
2019-03-14
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF
2019-02-08
2019-02-18
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2019-02-01
2019-02-19
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka"
2018-12-31
2019-01-10
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-11-23
2018-12-04
Lublin Usługi Gmina Wólka Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.416.470,00 zł zaciągniętego przez Gminę Wólka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i deficytu budżetu w 2018 roku
2018-10-30
2018-11-13
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych i logopedycznych oraz dostawa programów multimedialnych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-09-13
2018-09-28
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice odcinek od km 1+035,69 do km 1+538,89
2018-08-20
2018-09-06
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF.
2018-08-09
2018-08-24
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Brzozowej, Lipowej, Jesionowej w os. Borek w Turce
2018-07-24
2018-08-03
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-07-06
2018-07-19
Lublin Dostawy Gmina Wólka Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - dostawa 400szt. opraw oświetlenia ulicznego energooszczędnego LED wraz z montażem oraz dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń systemu pomiarowo-informacyjnego o poziomie zanieczyszczeń powietrza (stacji kontroli jakości powietrza)
2018-07-06
2018-07-24
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) wewnętrznej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych w m. Pliszczyn (na działkach między innymi 1013/1 i 1013/2) - ETAP 1 - od km 0+002,60 do km 0+413,55
2018-06-18
2018-07-04
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF
2018-05-29
2018-06-13
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce na ew. 105/2 w m. Rudnik od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+502,84 oraz budowa pętli autobusowej przy drodze gminnej nr105198L w Łuszczowie Drugim
2018-05-25
2018-06-04
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-05-24
2018-06-04
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-04-30
2018-05-15
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce na ew. 105/2 w m. Rudnik od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+502,84 oraz budowa pętli autobusowej przy drodze gminnej nr105198L w Łuszczowie Drugim
2018-04-26
2018-05-11
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sobianowicach oraz przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach, gmina Wólka na salę gimnastyczną z towarzyszącymi sanitariatami
2018-04-20
2018-04-30
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z robotyki dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wólka
Gmina Wólka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka"
2018-12-20
brak danych
Lublin Usługi Gmina Wólka Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.416.470,00 zł zaciągniętego przez Gminę Wólka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i deficytu budżetu w 2018 roku
2018-12-14
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia do pracowni matematycznych i logopedycznych oraz dostawa programów multimedialnych dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-12-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L Łuszczów - Janowice - Trzeszkowice odcinek od km 1+035,69 do km 1+538,89
2018-09-20
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa oświetlenia drogowego przy ulicachBrzozowej, Lipowej, Jesionowej w os. Borek w Turce
2018-09-06
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - dostawa 400szt. opraw oświetlenia ulicznego energooszczędnego LED wraz z montażem oraz dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń systemu pomiarowo-informacyjnego o poziomie zanieczyszczeń powietrza (stacji kontroli jakości powietrza)
2018-08-06
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) wewnętrznej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych w m. Pliszczyn (na działkach między innymi 1013/1 i 1013/2) - ETAP 1 - od km 0+002,60 do km 0+413,55
2018-07-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 109 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+015,11 do km rob. 0+475,41 oraz modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+178,69 oraz modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce na ew. 105/2 w m. Rudnik od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+502,84 oraz budowa pętli autobusowej przy drodze gminnej nr105198L w Łuszczowie Drugim
2018-07-02
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-06-29
brak danych
Lublin Dostawy Gmina Wólka Dostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z robotyki dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu "Akademia kluczowych kompetencji"
2018-06-01
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sobianowicach oraz przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach, gmina Wólka na salę gimnastyczną z towarzyszącymi sanitariatami
2018-05-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap trzeci (przetarg trzeci)
2018-04-06
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G w miejscowości Biskupie Kolonia (etap I) - ODCINEK I od km 0+000,00 do km 0+300,00 i ODCINEK II od km 0+300,00 do km 0+610,00 oraz przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 133/23 w m. Biskupie Kolonia ETAP I od km rob 0+007,63 do km rob. 0+112,49 i ETAP II od km rob. 0+112,49 do km rob. 0+206,00
2017-12-06
brak danych
Lublin Usługi Gmina Wólka Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - części 1 i 3
2017-12-06
brak danych
Lublin Usługi Gmina Wólka Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2017-2018 i 2018-2019 - 3 rejony, na które nie złożono ofert w przetargu.
2017-08-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy gm. Wólka.(część 1) 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 na odcinku od km 14+997 do km 15+440 w m. Łuszczów Drugi gm. Wólka; na działkach nr164/20, 164/11, 164/13, 164/14, 165/1, 165/8, 165/15,165/16, 166/4, 166/3,168/15, 168/16, 168/13, 168/17, 168/18, 168/12, 168/22, 169, 170/2, 170/3, 171. Lublin (część 2) 3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 (część 3) 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L zas. z lnn ŚWIDNICZEK 2 (część 4) 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka gm. Wólka (część 5) 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka gm. Wólka. (część 6)
2017-08-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi
2017-08-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia na działce nr ewid. 5/4 o długości 310,20 m. (część 1) 2. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+532,43 (część 2) 3. Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi na odcinku od km rob. 0+005,92 do km rob.0+550,67 (część 3) 4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+599,12 (część 4) 5. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106096L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km rob. 0+012,30 do km rob. 0+163,84 oraz wykonania peronów autobusowych w m. Rudnik (część 5) 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa na odcinku od km 7+482,85 do skrzyżowania z DP 2223L w m. Sobianowice (część 6)
2017-07-28
brak danych
Lublin Roboty budowlane Gmina Wólka 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).
2017-07-19
brak danych
Lublin Usługi Gmina Wólka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań1) Przebudowa ul. Dębowej i Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu Mobilny LOF 2) Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wólka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.