eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wojciechów

Gmina Wojciechów - przetargiGmina Wojciechów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-20
2016-05-05
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112533L od km 0+274 do km 0+584 w miejscowości Nowy Gaj - zadanie 1; Wykonanie podbudowy odcinka drogi gminnej nr 112533L od km 0+584 do km 0+655 w miejscowości Nowy Gaj - zadanie 2
2016-03-21
2016-04-05
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Wykonywanie robót budowlanych na potrzeby budowy dróg na terenie gminy Wojciechów - wbudowanie kruszywa drogowego przy użyciu rozkładarki
2015-11-18
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów na linię segregacji
2015-11-10
2015-11-18
Wojciechów usługi Gmina Wojciechów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów
2015-09-30
2015-10-15
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106918L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Maszki
2015-08-19
2015-09-03
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106903L Łubki Szlachta-Szczuczki od km 0+000 do km 0+135 w m. Łubki Szlachta, gm. Wojciechów
2015-07-29
2015-08-17
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2229L Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz w m. Sporniak Palikijski, gm. Wojciechów
2015-07-29
2015-08-18
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106919L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Palikije Drugie
2015-07-29
2015-08-18
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowychdrogi wew. dz. nr ew. 718 o dł. 620 m oraz odcinka drogi gminnej nr 106924L o dł. 200 m, w miejscowości Palikije Pierwsze, gm. Wojciechów.
2015-05-28
2015-06-12
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 1406) w miejscowości Wojciechów na odcinku od drogi woj. nr 827 do działki nr 1436/1
2015-05-14
2015-05-25
Wojciechów usługi Gmina Wojciechów Transport materiałów kamiennych dolomitowych w ilości ok. 2000 ton wraz z rozrównaniem, do bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wojciechów
2015-04-30
brak danych
Wojciechów Dostawy Gmina Wojciechów Zakup kruszywa kamiennego dolomitowego łamanego frakcji 4÷31,5 mm w ilości 2000 ton
2015-04-16
2015-04-27
Wojciechów dostawy Gmina Wojciechów Dostawa materiałów kamiennych dolomitowych w ilości ok. 2000 ton wraz z rozrównaniem, do bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wojciechów
2015-03-20
2015-04-08
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106902L od km 0+390 do km 0+854 w miejscowości Łubki Kolonia
2015-02-20
2015-03-02
Wojciechów dostawy Gmina Wojciechów Dostawa gruzu mielonego frakcji 1÷50 mm, czystego bez zanieczyszczeń ziemnych i stalowych, z dostawą na wskazane przez zamawiającego drogi na terenie gminy Wojciechów wraz z rozrównaniem, w ilości ok. 2000 ton
2014-12-18
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów na linię segregacji
2014-12-08
2014-12-16
Wojciechów usługi Gmina Wojciechów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Wojciechów
2014-09-09
2014-09-24
Wojciechów dostawy Gmina Wojciechów Dostawa materiałów kamiennych dolomitowych w ilości 450 ton wraz z rozmieszczeniem, w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr ew. 718 - na dł. ok. 550 m oraz na odcinku drogi gminnej 106924L Kol. Palikije II - Palikije - Kol. Palikije I - na dł. ok. 210 m
2014-08-08
2014-08-29
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi gminnej nr 106914L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych w miejscowości Wojciechów na odcinku długości 600 m
2014-07-01
2014-07-09
Wojciechów dostawy Gmina Wojciechów Dostawa i montaż wyposażenia do 5 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Wojciechów w ramach projektu /Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/ w podziale na częściCzęść I - Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń; Część II - Dostawa i instalacja multimediów.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wojciechów
Gmina Wojciechów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Wykonywanie robót budowlanych na potrzeby budowy dróg na terenie gminy Wojciechów - wbudowanie kruszywa drogowego przy użyciu rozkładarki.
2015-12-23
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów
2015-11-26
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów na linię segregacji
2015-11-06
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106918L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Maszki
2015-09-10
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106903L Łubki Szlachta-Szczuczki od km 0+000 do km 0+135 w m. Łubki Szlachta, gm. Wojciechów.
2015-09-03
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowychdrogi wew. dz. nr ew. 718 o dł. 620 m oraz odcinka drogi gminnej nr 106924L o dł. 200 m, w miejscowości Palikije Pierwsze, gm. Wojciechów
2015-09-03
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106919L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Palikije Drugie
2015-08-21
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2229L Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz w m. Sporniak Palikijski, gm. Wojciechów
2015-06-17
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 1406) w miejscowości Wojciechów na odcinku od drogi woj. nr 827 do działki nr 1436/1
2015-06-09
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Transport materiałów kamiennych dolomitowych w ilości ok. 2000 ton wraz z rozrównaniem, do bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wojciechów
2015-05-15
brak danych
Wojciechów Dostawy Gmina Wojciechów Zakup kruszywa kamiennego dolomitowego łamanego frakcji 4÷31,5 mm w ilości 2000 ton
2015-05-13
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106902L od km 0+390 do km 0+854 w miejscowości Łubki Kolonia
2015-03-19
brak danych
Wojciechów Dostawy Gmina Wojciechów Dostawa gruzu mielonego frakcji 1÷50 mm, czystego bez zanieczyszczeń ziemnych i stalowych, z dostawą na wskazane przez zamawiającego drogi na terenie gminy Wojciechów wraz z rozrównaniem, w ilości ok. 2000 ton
2014-12-29
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów na linię segregacji
2014-12-29
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Wojciechów
2014-10-02
brak danych
Wojciechów Dostawy Gmina Wojciechów Dostawa materiałów kamiennych dolomitowych w ilości 450 ton wraz z rozmieszczeniem, w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr ew. 718 - na dł. ok. 550 m oraz na odcinku drogi gminnej 106924L Kol. Palikije II - Palikije - Kol. Palikije I - na dł. ok. 210 m
2014-09-04
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi gminnej nr 106914L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych w miejscowości Wojciechów na odcinku długości 600 m
2014-08-05
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ignacowie
2014-08-04
brak danych
Wojciechów Dostawy Gmina Wojciechów Dostawa gruzu mielonego frakcji 1÷50 mm, czystego bez zanieczyszczeń ziemnych i stalowych, z dostawą na wskazane przez zamawiającego drogi na terenie Gminy Wojciechów wraz z rozrównaniem, w ilości ok. 2000 ton
2014-08-01
brak danych
Wojciechów Dostawy Gmina Wojciechów Dostawa i montaż wyposażenia do 5 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Wojciechów w ramach projektu /Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/ w podziale na częściCzęść I - Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń; Część II - Dostawa i instalacja multimediów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wojciechów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.