eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wojciechów

Gmina Wojciechów - przetargiGmina Wojciechów - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
2018-05-07
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojciechów - II etap operacji
2018-04-13
2018-04-30
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Miłocin, Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Palikije Pierwsze gm. Wojciechów - I etap operacji

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wojciechów
Gmina Wojciechów - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
2018-04-05
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi gminnej nr 112534L w miejscowości Wojciechów
2018-03-21
2018-04-05
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojciechów
2018-03-21
2018-04-05
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 108047L polegająca na wzmocnieniu podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2018-03-08
2018-03-23
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wojciechowie na Punkt Przedszkolny II-Oddziałowy
2018-02-15
2018-03-02
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106921L w miejscowości Miłocin
2018-02-15
2018-03-02
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106927L w miejscowości Palikije Pierwsze
2018-02-06
2018-02-21
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106930L polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Tomaszówka
2017-10-16
2017-10-31
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106930L polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Tomaszówka
2017-09-15
2017-10-02
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106913L od km 4+790 do km 5+050 w miejscowości Wojciechów - zadanie 1; Przebudowa drogi gminnej nr 106913L na odcinku od km 5+050 do km 5+197 w miejscowości Wojciechów - zadanie 2
2017-08-31
2017-09-15
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106913L od km 4+790 do km 5+050 w miejscowości Wojciechów - zadanie 1; Przebudowa drogi gminnej nr 106913L na odcinku od km 5+050 do km 5+197 w miejscowości Wojciechów - zadanie 2
2017-07-06
2017-07-24
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Wojciechowie na Punkt Przedszkolny II-Oddziałowy
2017-03-14
2017-03-29
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106914L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2017-03-14
2017-03-29
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106917L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2017-03-14
2017-03-29
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106921L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2016-09-26
2016-10-11
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106912L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2016-08-29
2016-09-13
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106930L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym w miejscowości Tomaszówka
2016-07-20
2016-07-28
Wojciechów usługi Gmina Wojciechów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Wojciechów
2016-07-14
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów na linię segregacji
2016-07-06
2016-07-21
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Szczuczki VI Kolonia na dł. 613 m - zadanie 1; Modernizacja drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Halinówka na dł. 385 m - zadanie 2.
2016-04-20
2016-05-05
Wojciechów roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112533L od km 0+274 do km 0+584 w miejscowości Nowy Gaj - zadanie 1; Wykonanie podbudowy odcinka drogi gminnej nr 112533L od km 0+584 do km 0+655 w miejscowości Nowy Gaj - zadanie 2

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wojciechów
Gmina Wojciechów - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-28
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106927L w miejscowości Palikije Pierwsze
2018-03-20
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106930L polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Tomaszówka
2017-10-06
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106913L od km 4+790 do km 5+050 w miejscowości Wojciechów - zadanie 1; Przebudowa drogi gminnej nr 106913L na odcinku od km 5+050 do km 5+197 w miejscowości Wojciechów - zadanie 2
2017-07-27
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Wojciechowie na Punkt Przedszkolny II-Oddziałowy
2017-04-24
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106914L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2017-04-24
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106917L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2017-04-24
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106921L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2016-10-26
brak danych
Wojciechów Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106912L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
2016-10-19
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Wojciechów
2016-10-14
brak danych
Wojciechów Gmina Wojciechów Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 106930L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym w miejscowości Tomaszówka
2016-09-01
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Szczuczki VI Kolonia na dł. 613 m - zadanie 1; Modernizacja drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Halinówka na dł. 385 m - zadanie 2.
2016-07-21
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów na linię segregacji
2016-06-08
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112533L od km 0+274 do km 0+584 w miejscowości Nowy Gaj - zadanie 1; Wykonanie podbudowy odcinka drogi gminnej nr 112533L od km 0+584 do km 0+655 w miejscowości Nowy Gaj - zadanie 2
2016-04-29
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Wykonywanie robót budowlanych na potrzeby budowy dróg na terenie gminy Wojciechów - wbudowanie kruszywa drogowego przy użyciu rozkładarki.
2015-12-23
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów
2015-11-26
brak danych
Wojciechów Usługi Gmina Wojciechów Przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechów na linię segregacji
2015-11-06
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106918L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Maszki
2015-09-10
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Utwardzenie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 106903L Łubki Szlachta-Szczuczki od km 0+000 do km 0+135 w m. Łubki Szlachta, gm. Wojciechów.
2015-09-03
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Modernizacja drogi polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowychdrogi wew. dz. nr ew. 718 o dł. 620 m oraz odcinka drogi gminnej nr 106924L o dł. 200 m, w miejscowości Palikije Pierwsze, gm. Wojciechów
2015-09-03
brak danych
Wojciechów Roboty budowlane Gmina Wojciechów Przebudowa drogi gminnej nr 106919L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w miejscowości Palikije Drugie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wojciechów
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.