eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wiśniowa

Gmina Wiśniowa - przetargiGmina Wiśniowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
2019-03-29
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa "Rozbudowa sieci wodociągowej Lipnik "Kąty" - Rozbudowa sieci wodociągowej PE90".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wiśniowa
Gmina Wiśniowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-02-27
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków oraz budową kanalizacji sanitarnej
2019-02-13
2019-02-22
Wiśniowa Dostawy Gmina Wiśniowa "Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki"
2019-01-30
2019-02-08
Wiśniowa Dostawy Gmina Wiśniowa "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbanowej."
2018-12-07
2018-12-17
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa.
2018-12-05
2018-12-13
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2019"
2018-12-05
2018-12-13
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa "Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej."
2018-11-19
2018-11-28
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2019"
2018-11-07
2018-11-22
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2018-10-12
2018-10-29
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Roboty wykończeniowe w budynku OSP Wierzbanowa - etap 2.
2018-10-09
2018-10-18
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Eksploatacja i obsługa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiśniowej w roku 2019
2018-10-09
2018-10-19
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Ubezpieczenie Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Wiśniowa oraz Gminy Frysztak
2018-10-05
2018-10-15
Wiśniowa Dostawy Gmina Wiśniowa Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego z pługiem do odśnieżania dróg, przyczepą i kosiarką bijakową
2018-10-05
2018-10-22
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w miejscowościach Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów oraz Tułkowice
2018-10-01
2018-10-17
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej w miejscowości Wiśniowa w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
2018-09-27
2018-10-04
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniowa w sezonie 2018/2019. Część V
2018-09-27
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Rozbudowa sieci wodociągowej w Poznachowicach Dolnych w gm. Wiśniowa.
2018-09-14
2018-10-02
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Remont drogi Wiśniowa - Osiedle Wilków nr 540429K w miejscowości Wiśniowa w km 0+250-0+550
2018-09-11
2018-09-27
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Rozbudowa sieci wodociągowej w Poznachowicach Dolnych w gm. Wiśniowa.
2018-09-03
2018-09-18
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Remont budynku byłej "Kuźni" na potrzeby utworzenia wraz z wyposażeniem klubu "Senior+" w Wiśniowej.
2018-08-31
2018-09-17
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną wraz ze strefą relaksu w miejscowości Wiśniowa w ramach otwartej strefy aktywności.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wiśniowa
Gmina Wiśniowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-15
brak danych
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2019"
2019-01-07
brak danych
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa.
2019-01-07
brak danych
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa "Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej."
2018-11-30
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2018-11-20
brak danych
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Eksploatacja i obsługa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiśniowej w roku 2019.
2018-11-19
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w miejscowościach Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów oraz Tułkowice
2018-10-26
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Remont budynku byłej "Kuźni" na potrzeby utworzenia wraz z wyposażeniem klubu "Senior+" w Wiśniowej
2018-10-16
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Remont drogi Wiśniowa - Osiedle Wilków nr 540429K w miejscowości Wiśniowa w km 0+250-0+550.
2018-10-15
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną wraz ze strefą relaksu w miejscowości Wiśniowa w ramach otwartej strefy aktywności.
2018-10-04
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną wraz ze strefą relaksu w miejscowości Wiśniowa w ramach otwartej strefy aktywności.
2018-09-25
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach Tułkowice, Markuszowa, Jazowa i Różanka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w Gminie Wiśniowa
2018-09-25
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Dostawa i montaż 4 siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Gminy Wiśniowa w miejscowościach Kożuchów, Oparówka, Różanka i Wiśniowa
2018-09-17
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Roboty wykończeniowe w budynku OSP Wierzbanowa.
2018-08-02
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Dostawa i montaż bramy garażowej do budynku remizy OSP Wierzbanowa.
2018-08-01
brak danych
Wiśniowa Dostawy Gmina Wiśniowa Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-01
brak danych
Wiśniowa Usługi Gmina Wiśniowa Dowóz uczniów do szkół gminnych w 2018/2019 r
2018-07-16
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Modernizacja drogi Królewskiej w km 0+000-0+131 stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.
2018-07-16
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Budowa przepustu w Węglówce na potoku Niedźwiadek w ciągu drogi wewnętrznej Węglówka do osiedla Judaszówka.
2018-07-04
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek
2018-07-04
brak danych
Wiśniowa Roboty budowlane Gmina Wiśniowa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów oraz Tułkowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wiśniowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.