eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Węgorzyno

Gmina Węgorzyno - przetargiGmina Węgorzyno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
2018-12-21
Węgorzyno Dostawy Gmina Węgorzyno Zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola publicznego i żłobka w Węgorzynie
2018-09-12
2018-09-27
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP II (zagospodarowanie działki)
2018-09-11
2018-09-26
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim - etap I - sala gimnastyczna
2018-09-07
2018-09-18
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK
2018-07-30
2018-08-14
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km
2018-07-30
2018-08-14
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno
2018-07-11
2018-07-19
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych)
2018-06-29
2018-07-12
Węgorzyno Dostawy Gmina Węgorzyno Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED
2018-06-27
2018-07-12
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowości Ginawa
2018-06-27
2018-07-12
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km
2018-06-27
2018-07-12
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno
2018-06-18
2018-06-26
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK
2018-04-27
2018-05-15
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowości Ginawa
2018-04-03
2018-04-18
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki)
2018-02-19
2018-03-06
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Usunięcie wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - etap III
2018-02-12
2018-02-27
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3.
2018-01-25
2018-02-12
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3.
2018-01-05
2018-01-15
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim
2017-12-13
2017-12-21
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim
2017-10-20
2017-11-07
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno "Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II."

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Węgorzyno
Gmina Węgorzyno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-05
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Węgorzynie oraz Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim" - etap I - sala gimnastyczna
2018-10-15
brak danych
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK
2018-09-19
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi gminnej nr 272505Z ul. Mickiewicza w miejscowości Węgorzyno
2018-09-19
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogówko o dł. 0,78 km
2018-09-04
brak danych
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.800.000,00 zł (słowniecztery miliony osiemset tysięcy złotych)
2018-08-13
brak danych
Węgorzyno Dostawy Gmina Węgorzyno Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach edukacji szkolnej w Gminie Węgorzyno polegająca na dostawie oraz montażu systemów oświetleniowych opartych na technologii LED
2018-06-22
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3 - ETAP I (bez zagospodarowania działki)
2018-02-28
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno "Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap II."
2018-02-27
brak danych
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Realizacja dowozów uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie oraz Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim
2017-11-15
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno "Przebudowa ulic Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej w Węgorzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Etap I i Etap II." oraz Usunięcie wad i usterek dla zadania "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno - Etap I."
2017-10-12
brak danych
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000,00 zł (słowniedwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych)
2017-10-05
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 66,3 kW wraz z modernizacją instalacji c. o. w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
2017-07-28
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno
2017-05-26
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno - ETAP II i ETAP III na działce nr 177 oraz 213/1 obręb 2 miasto Węgorzyno
2016-08-04
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno dz. nr 177 obręb 2 m. Węgorzyno.
2016-07-07
brak danych
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Węgorzyno oraz prowadzenie PSZOK
2016-04-05
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno.
2016-01-19
brak danych
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych w Węgorzynie, Cieszynie, Sielsku, Runowie i Mieszewie
2016-01-19
brak danych
Węgorzyno Usługi Gmina Węgorzyno Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z infrastrukturą oraz inne usługi na terenach stanowiących własność Gminy Węgorzyno
2015-10-06
brak danych
Węgorzyno Roboty budowlane Gmina Węgorzyno Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz, gm. Węgorzyno, o dł. 0,89 km, szer. 4,0m na dz. nr 72, 43 - obręb Sarnikierz

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Węgorzyno
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.