eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-28
2015-09-08
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach, w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-08-27
2015-09-04
Wadowice dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2015-08-26
2015-09-11
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa pomieszczeń zaplecza Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach na zespół saunowy
2015-08-20
2015-09-07
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa kablowej sieci oświetleniowej 0,4 kV w Wadowicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-25
2015-09-02
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji sieci dróg i ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych wraz z węzłem przesiadkowym Park & Ride oraz parkingami na terenie miasta Wadowice
2015-08-18
2015-09-02
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont nawierzchni ul. Sportowców w Wadowicach
2015-07-22
2015-07-30
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoProjekt Techniczny budowy drogi łączącej Al. Matki Bożej Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul. Spółdzielców
2015-07-21
2015-07-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni
2015-07-17
2015-07-27
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Jaroszowice
2015-07-08
2015-07-16
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1780K w miejscowości Wysoka oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej Pagórek w m. Klecza Dolna i Górna
2015-07-03
2015-07-13
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-07-03
2015-07-20
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2015-07-02
2015-07-17
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa ulicy Mickiewicza w Wadowicach i Choczni.
2015-06-19
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa drogi osiedlowej na osiedlu Piastowskim w Wadowicach
2015-06-19
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-06-18
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 64 w Barwałdzie Dolnym w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-06-17
2015-07-02
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2015-06-17
2015-07-02
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Malowanie pomieszczeń, wymiana posadzek, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach oraz malowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Jaroszowicach
2015-06-17
2015-07-03
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników
2015-06-17
2015-07-03
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników
2015-06-17
2015-07-01
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej - w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-06-16
2015-06-25
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice
2015-06-11
2015-06-19
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-06-11
2015-06-19
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Jaroszowice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-03
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoProjekt Techniczny budowy drogi łączącej Al. Matki Bożej Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul. Spółdzielców
2015-08-27
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-08-25
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni
2015-08-19
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2015-08-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa drogi osiedlowej na osiedlu Piastowskim w Wadowicach
2015-08-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulicy Widok w Wadowicach
2015-08-11
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa ulicy Mickiewicza w Wadowicach i Choczni
2015-08-10
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice.
2015-07-31
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników
2015-07-31
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników.
2015-07-29
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2015r
2015-07-27
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 64 w Barwałdzie Dolnym w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-07-23
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont alei głównej oraz chodników między rzędami grobów na cmentarzu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2015-07-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2015.
2015-07-21
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej - w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-07-16
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Malowanie pomieszczeń, wymiana posadzek, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach oraz malowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Jaroszowicach
2015-07-09
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sieci oświetleniowej na terenie Wadowic oraz sołectw Jaroszowice, Klecza Dolna i Stanisław Górny w roku 2015
2015-07-01
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa oryginalnych taśm, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek
2015-07-01
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulic w Wadowicach - Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr GK.271.1.24.2014 z 2014 r.
2015-06-19
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego i wykonawczego pn. Poprawa estetyki zewnętrznej budynku Przedszkola nr 1 w Wadowicach poprzez modernizację i renowację tarasu i elewacji

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.