eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-20
2017-10-05
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski "Przebudowa przepustu drogowego przy ul. Zawale w miejscowości Chocznia"
2017-09-19
2017-10-04
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice.
2017-09-14
2017-09-29
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dodatkowego pasa ruchu relacji lewoskrętnych w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 28 dla obsługi dworca autobusowego w m. Wadowice
2017-09-14
2017-09-29
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Adaptacja pomieszczeń na sale do zajęć specjalistycznych
2017-09-12
2017-09-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: ,,Zakątek Kultury - ogród przy Muzeum Miejskim w Wadowicach.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-07
2017-09-22
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej
2017-08-31
2017-09-08
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2017-08-25
2017-09-11
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach
2017-08-21
2017-09-05
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni
2017-08-18
2017-08-28
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2017-08-16
2017-08-31
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Choczni
2017-08-11
2017-08-29
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kościelnej 4 w Wadowicach - etap I
2017-08-10
2017-08-18
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna, w miejscowości Kaczyna
2017-08-10
2017-08-25
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach
2017-08-03
2017-08-18
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej
2017-08-01
2017-08-10
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach
2017-08-01
2017-08-17
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni
2017-07-28
2017-08-07
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna, w miejscowości Chocznia
2017-07-25
2017-08-09
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Choczni
2017-07-19
2017-07-27
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna, w miejscowości Kaczyna
2017-07-18
2017-08-02
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice - Stanisław Górny - część II
2017-07-18
2017-08-02
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice - Stanisław Górny - część I
2017-07-14
2017-07-31
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni
2017-07-13
2017-07-21
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i uruchomienie bezobsługowego systemu parkingowego na parkingu przy pl. Kościuszki w Wadowicach
2017-07-13
2017-07-28
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Wadowice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-21
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznejszkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice - Stanisław Górny - część I
2017-09-20
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznejszkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice - Stanisław Górny - część II
2017-09-13
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i uruchomienie bezobsługowego systemu parkingowego na parkingu przy pl. Kościuszki w Wadowicach
2017-09-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna, w miejscowości Chocznia
2017-09-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna, w miejscowości Kaczyna
2017-09-07
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach
2017-08-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznejszkoły przedszkola na terenie Gminy Wadowice - Barwałd Dolny
2017-08-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Wadowice w miejscowościachWadowice, Stanisław Górny oraz Wysoka w roku 2017
2017-08-01
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowane w ramach zadania"Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice
2017-07-31
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich w ramach zadania "Modernizacja dróg wiejskich - wykonanie nawierzchni bitumicznych" wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowanego w ramach zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice".
2017-07-21
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Górny
2017-07-17
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2017-07-14
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług oświetlenia w zakresie podstawowym w Gminie Wadowice w II półroczu 2017 roku
2017-07-07
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Poprzecznej w Wadowicach
2017-06-28
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach
2017-06-21
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg gminnych miejskich
2017-06-20
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty chodników w ramach zadańRemont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych oraz Budowa chodników przy drogach gminnych wiejskich
2017-05-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Poprzecznej w Wadowicach
2017-05-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka
2017-04-26
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.