eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-20
2018-06-28
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski "Projekt techniczny budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia"
2018-06-18
2018-07-03
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski "Rozbiórka i budowa zamiennego odcinka sieci gazowej PE 75 na terenie szkoły podstawowej w Kleczy Zarąbki"
2018-06-14
brak danych
Wadowice Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług oświetlenia w zakresie podstawowym w Gminie Wadowice w II półroczu 2018
2018-06-12
2018-06-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski "Modernizacja chodników w ramach zadań: Remont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych oraz Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735K przy ul. Niwy w Wadowicach."
2018-06-12
2018-06-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kleczy Dolnej - stworzenie kompleksu rekreacyjnego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-08
2018-06-18
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski "Zakup sprzętu i licencji oprogramowania 3" w ramach projektu "e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice"
2018-06-04
2018-06-19
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wadowicach
2018-05-30
2018-06-08
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych: programów interaktywnych oraz pamięci przenośnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół w Jaroszowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice"
2018-05-30
2018-06-15
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski "Rozbiórka i budowa zamiennego odcinka sieci gazowej PE 75 na terenie szkoły podstawowej w Kleczy Zarąbki"
2018-05-16
2018-06-04
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D.
2018-05-16
2018-05-24
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski "Zakup sprzętu i licencji oprogramowania 2" w ramach projektu "e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice"
2018-05-15
2018-05-30
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika wraz z przebudową odwodnienia na działkach nr: 1434, 1437/2, 2047/3, 1437/1, 2047/1, 21/17, 21/19, 21/21, 23/19, 23/17 w miejscowości Wysoka.
2018-05-14
2018-05-29
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich - nawierzchnie bitumiczne
2018-05-09
2018-05-17
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego " Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice"
2018-05-02
2018-05-18
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulicy Fabrycznej w Wadowicach
2018-05-02
2018-05-18
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wadowicach
2018-04-27
2018-05-14
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 3: Budowa ciągów rowerowych, pieszych, pieszo-rowerowych na odcinkach A-W62 i W70-E wraz z organizacją ruchu dla projektowanego układu, przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz nowoprojektowanym pasem zieleni niskiej na odcinku A-D.
2018-04-24
2018-05-09
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika wraz z przebudową odwodnienia na działkach nr: 1434, 1437/2, 2047/3, 1437/1, 2047/1, 21/17, 21/19, 21/21, 23/19, 23/17 w miejscowości Wysoka.
2018-04-20
2018-05-07
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont nawierzchni dróg gminnych miejskich
2018-04-11
2018-04-19
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji ruchowej oraz prowadzenia zajęć specjalistycznych SI i terapii dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR"
2018-03-23
2018-04-09
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej położonej na działkach 3250/1 w Jaroszowicach, 670/1, 768/5 i 768/8 w Gorzeniu Górnym, wraz z modernizacją nawierzchni szlaku rowerowego wzdłuż brzegu rzeki Skawy, realizowana w ramach zadania Budowa i oznakowanie tras rowerowych na terenie Jaroszowic
2018-03-21
brak danych
Wadowice Gmina Wadowice Urząd Miejski "Dostawa sprzętu do Logopedii, terapii SI i treningu słuchowego do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach oraz Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami"
2018-03-21
2018-04-05
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach
2018-03-13
2018-03-21
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do logopedii dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR
2018-03-13
2018-03-21
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach projektu "e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulicy Fabrycznej w Wadowicach
2018-06-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont nawierzchni dróg gminnych miejskich
2018-06-06
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej położonej na działkach 3250/1 w Jaroszowicach, 670/1, 768/5 i 768/8 w Gorzeniu Górnym, wraz z modernizacją nawierzchni szlaku rowerowego wzdłuż brzegu rzeki Skawy, realizowana w ramach zadania Budowa i oznakowanie tras rowerowych na terenie Jaroszowic
2018-06-01
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji ruchowej oraz prowadzenia zajęć specjalistycznych SI i terapii dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR"
2018-05-17
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach projektu "e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice
2018-05-16
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choczni
2018-05-16
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2017 - uzupełnienie zamówienia nr IR.271.1.7.2017.
2018-05-14
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach
2018-05-08
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół w Jaroszowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
2018-04-30
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Wadowice w miejscowościachJaroszowice, Chocznia, Kaczyna oraz Stanisław Górny w roku 2018
2018-04-23
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do logopedii dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR
2018-04-19
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji ruchowej oraz prowadzenia zajęć specjalistycznych SI i terapii dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR"
2018-04-19
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stanisławiu Górnym - stworzenie kompleksu rekreacyjnego
2018-04-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowane w ramach zadania"Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice"
2018-03-28
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2018
2018-03-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2018
2018-03-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych
2018-03-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 302 w Choczni
2018-03-09
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2018
2018-03-05
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.