eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-24
2015-12-02
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoRekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wadowice
2015-11-18
2015-11-26
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny budowy mostu na potoku Choczenka w m. Chocznia oraz przebudowy przepustu drogowego przy ul. Zawale w m. Chocznia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-17
2015-11-25
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego
2015-11-13
2015-11-23
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Chocznia, gm. Wadowice
2015-11-02
2015-11-10
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego
2015-10-22
2015-10-30
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016 - Zakresy II, III, XIII
2015-10-21
2015-10-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego
2015-10-21
2015-11-05
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników w kwaterach z grobami ziemnymi, remont nawierzchni obszaru gospodarczego oraz rozebranie wiaty gospodarczej na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach
2015-10-21
2015-11-06
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej AsXSn 2x25 w Barwałdzie Dolnym
2015-10-08
2015-10-16
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016 - Zakresy II, III, XIII
2015-09-29
2015-10-07
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny przebudowy ul. Iwańskiego oraz ul. Granicznej z Chocznią w Wadowicach
2015-09-29
2015-10-14
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni na działkach nr 3313/9 oraz 768/6 na terenie Jaroszowic i Gorzenia Górnego
2015-09-25
2015-10-12
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulic w Wadowicach w 2015 r
2015-09-25
2015-10-05
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016
2015-09-23
2015-10-01
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Aktualizacja projektu zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Wadowicach wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu oraz chodnika między rzędami grobów w kwaterze A5 w starej części cmentarza komunalnego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
2015-09-15
2015-09-30
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych w Wadowicach w 2015 r
2015-09-14
2015-09-22
Wadowice dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2015-09-11
2015-09-28
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1784 K w miejscowości Stanisław Górny
2015-09-08
2015-09-25
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Wadowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na ogród działań artystycznych
2015-08-28
2015-09-08
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach, w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-08-27
2015-09-04
Wadowice dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2015-08-26
2015-09-11
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa pomieszczeń zaplecza Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach na zespół saunowy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-19
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Wadowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na ogród działań artystycznych.
2015-11-17
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników w kwaterach z grobami ziemnymi, remont nawierzchni obszaru gospodarczego oraz rozebranie wiaty gospodarczej na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach
2015-11-16
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2015-11-05
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Aktualizacja projektu zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Wadowicach wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu oraz chodnika między rzędami grobów w kwaterze A5 w starej części cmentarza komunalnego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
2015-11-04
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016
2015-11-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 r.-zamówienie uzupełniające
2015-11-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg w sołectwach na terenie Gminy Wadowice w 2015 r. - Zakres I Chocznia, Kaczyna - zamówienia uzupełniające
2015-11-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg w sołectwach na terenie Gminy Wadowice w 2015 r. - Zakres II Babica, Roków, Stanisław Górny, Wysoka - zamówienia uzupełniające
2015-11-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg w sołectwach na terenie Gminy Wadowice w 2015 r. - Zakres III Barwałd Dolny, Klecza Dolna, Klecza Górna; Zakres IV Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Zawadka; Zakres V Jaroszowice, Zbywaczówka, Ponikiew - zamówienie uzupełniające
2015-11-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1784 K w miejscowości Stanisław Górny
2015-11-02
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny przebudowy ul. Iwańskiego oraz ul. Granicznej z Chocznią w Wadowicach
2015-11-02
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulicy Widok w Wadowicach-zamówienie uzupełniające
2015-11-02
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych w Wadowicach w 2015 r
2015-11-02
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulic w Wadowicach w 2015 r
2015-10-13
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace pielęgnacyjno - konserwacyjne drzewostanu na terenie Gminy Wadowice w 2015 r. - zamówienie uzupełniające
2015-10-08
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa kablowej sieci oświetleniowej 0,4 kV w Wadowicach
2015-10-05
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach, w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-09-25
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 roku - zamówienie uzupełniające
2015-09-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont nawierzchni ul. Sportowców w Wadowicach
2015-09-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników w kwaterze dziecięcej, kwaterze z urnami oraz pomiędzy rzędami grobów ziemnych na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr GK.271.5.22.2015

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.