eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-29
2015-10-07
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny przebudowy ul. Iwańskiego oraz ul. Granicznej z Chocznią w Wadowicach
2015-09-29
2015-10-14
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni na działkach nr 3313/9 oraz 768/6 na terenie Jaroszowic i Gorzenia Górnego
2015-09-25
2015-10-12
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulic w Wadowicach w 2015 r
2015-09-25
2015-10-05
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-23
2015-10-01
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Aktualizacja projektu zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Wadowicach wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu oraz chodnika między rzędami grobów w kwaterze A5 w starej części cmentarza komunalnego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
2015-09-15
2015-09-30
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych w Wadowicach w 2015 r
2015-09-14
2015-09-22
Wadowice dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2015-09-11
2015-09-28
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1784 K w miejscowości Stanisław Górny
2015-09-08
2015-09-25
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Wadowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na ogród działań artystycznych
2015-08-28
2015-09-08
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach, w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-08-27
2015-09-04
Wadowice dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2015-08-26
2015-09-11
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa pomieszczeń zaplecza Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach na zespół saunowy
2015-08-25
2015-09-02
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji sieci dróg i ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych wraz z węzłem przesiadkowym Park & Ride oraz parkingami na terenie miasta Wadowice
2015-08-20
2015-09-07
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa kablowej sieci oświetleniowej 0,4 kV w Wadowicach
2015-08-18
2015-09-02
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont nawierzchni ul. Sportowców w Wadowicach
2015-07-22
2015-07-30
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoProjekt Techniczny budowy drogi łączącej Al. Matki Bożej Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul. Spółdzielców
2015-07-21
2015-07-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni
2015-07-17
2015-07-27
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Jaroszowice
2015-07-08
2015-07-16
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1780K w miejscowości Wysoka oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej Pagórek w m. Klecza Dolna i Górna
2015-07-03
2015-07-13
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-07-03
2015-07-20
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2015-07-02
2015-07-17
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa ulicy Mickiewicza w Wadowicach i Choczni.
2015-06-19
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa drogi osiedlowej na osiedlu Piastowskim w Wadowicach
2015-06-19
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-25
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 roku - zamówienie uzupełniające
2015-09-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont nawierzchni ul. Sportowców w Wadowicach
2015-09-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników w kwaterze dziecięcej, kwaterze z urnami oraz pomiędzy rzędami grobów ziemnych na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr GK.271.5.22.2015
2015-09-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1780K w miejscowości Wysoka oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej Pagórek w m. Klecza Dolna i Górna
2015-09-03
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoProjekt Techniczny budowy drogi łączącej Al. Matki Bożej Fatimskiej z Al. Wolności wraz z remontem ul. Spółdzielców
2015-08-27
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-08-25
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Przebudowa ul. Mickiewicza w Wadowicach i Choczni
2015-08-19
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2015-08-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa drogi osiedlowej na osiedlu Piastowskim w Wadowicach
2015-08-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulicy Widok w Wadowicach
2015-08-11
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa ulicy Mickiewicza w Wadowicach i Choczni
2015-08-10
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice.
2015-07-31
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników
2015-07-31
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników.
2015-07-29
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2015r
2015-07-27
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 64 w Barwałdzie Dolnym w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-07-23
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont alei głównej oraz chodników między rzędami grobów na cmentarzu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2015-07-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2015.
2015-07-21
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej - w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-07-16
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Malowanie pomieszczeń, wymiana posadzek, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach oraz malowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Jaroszowicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.