eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
brak danych
Wadowice Gmina Wadowice Urząd Miejski "Dostawa sprzętu do Logopedii, terapii SI i treningu słuchowego do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach oraz Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-11
2018-04-19
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji ruchowej oraz prowadzenia zajęć specjalistycznych SI i terapii dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR"
2018-03-23
2018-04-09
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej położonej na działkach 3250/1 w Jaroszowicach, 670/1, 768/5 i 768/8 w Gorzeniu Górnym, wraz z modernizacją nawierzchni szlaku rowerowego wzdłuż brzegu rzeki Skawy, realizowana w ramach zadania Budowa i oznakowanie tras rowerowych na terenie Jaroszowic
2018-03-21
2018-04-05
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach
2018-03-13
2018-03-21
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do logopedii dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR
2018-03-13
2018-03-21
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach projektu "e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice"
2018-03-12
2018-03-21
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół w Jaroszowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
2018-03-01
2018-03-09
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji ruchowej oraz prowadzenia zajęć specjalistycznych SI i terapii dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR"
2018-02-16
2018-03-05
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2018
2018-02-13
2018-02-28
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowane w ramach zadania: "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice
2018-02-09
2018-02-26
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choczni
2018-02-09
2018-02-26
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stanisławiu Górnym - stworzenie kompleksu rekreacyjnego
2018-02-09
2018-02-19
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski "Zakup, wdrożenie i uruchomienie e-Usług w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wraz z przeprowadzeniem szkoleń" W ramach projektu: "e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice"
2018-02-09
2018-02-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Wadowice w miejscowościach: Jaroszowice, Chocznia, Kaczyna oraz Stanisław Górny w roku 2018
2018-02-09
2018-02-20
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu do Logopedii, terapii SI i treningu słuchowego do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach oraz Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami"
2018-02-07
2018-02-22
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych
2018-01-30
2018-02-14
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2018 r.
2018-01-30
2018-02-14
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2018
2018-01-29
2018-02-06
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2018
2018-01-26
2018-02-12
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 302 w Choczni
2018-01-17
2018-01-25
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-19
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji ruchowej oraz prowadzenia zajęć specjalistycznych SI i terapii dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR"
2018-04-19
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stanisławiu Górnym - stworzenie kompleksu rekreacyjnego
2018-04-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowane w ramach zadania"Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice"
2018-03-28
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2018
2018-03-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2018
2018-03-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych
2018-03-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 302 w Choczni
2018-03-09
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2018
2018-03-05
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice.
2018-03-01
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa ulicy Granicznej z Chocznią w Wadowicach i Choczni
2018-02-27
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - plastycznych do treningu słuchowego prowadzonego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami"
2018-02-23
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach
2018-01-25
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2018-01-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa przepustu drogowego przy ul. Zawale w miejscowości Chocznia
2018-01-22
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków pozostających w administracji gminy Wadowice
2018-01-22
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do budynków i obiektów pozostających w administracji gminy Wadowice
2018-01-18
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług oświetlenia w zakresie podstawowym w Gminie Wadowice w I półroczu 2018 r.
2018-01-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskiej linii komunikacyjnej w Wadowicach
2018-01-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice -zamówienia podobne
2018-01-09
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Składowanie odpadów zebranych z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Wadowice w 2018 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.