Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-03
2015-07-13
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-07-03
2015-07-20
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2015-07-02
2015-07-17
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa ulicy Mickiewicza w Wadowicach i Choczni.

Zobacz wiecej

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-19
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa drogi osiedlowej na osiedlu Piastowskim w Wadowicach
2015-06-19
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-06-18
2015-06-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 64 w Barwałdzie Dolnym w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-06-17
2015-07-02
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2015-06-17
2015-07-02
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Malowanie pomieszczeń, wymiana posadzek, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach oraz malowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Jaroszowicach
2015-06-17
2015-07-03
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników
2015-06-17
2015-07-03
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remont chodników
2015-06-17
2015-07-01
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej - w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-06-16
2015-06-25
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice
2015-06-11
2015-06-19
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnegoBudowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 52 w miejscowości Wadowice, Jaroszowice i Klecza Dolna w km 46+200 - 47+800
2015-06-11
2015-06-19
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Jaroszowice
2015-06-11
2015-06-26
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2015r
2015-06-10
2015-06-25
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont alei głównej oraz chodników między rzędami grobów na cmentarzu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2015-06-03
2015-06-18
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulicy Widok w Wadowicach
2015-05-29
2015-06-15
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2015
2015-05-07
2015-05-15
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego i wykonawczego pn. Poprawa estetyki zewnętrznej budynku Przedszkola nr 1 w Wadowicach poprzez modernizację i renowację tarasu i elewacji
2015-05-07
2015-05-22
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sieci oświetleniowej na terenie Wadowic oraz sołectw Jaroszowice, Klecza Dolna i Stanisław Górny w roku 2015
2015-05-05
2015-05-20
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 roku
2015-04-30
2015-05-11
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji poddasza nieużytkowanego w budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach na pomieszczenia socjalno-biurowe.
2015-04-30
2015-05-18
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 roku

Zobacz wiecej

Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-01
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa oryginalnych taśm, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek
2015-07-01
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja ulic w Wadowicach - Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr GK.271.1.24.2014 z 2014 r.
2015-06-19
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego i wykonawczego pn. Poprawa estetyki zewnętrznej budynku Przedszkola nr 1 w Wadowicach poprzez modernizację i renowację tarasu i elewacji
2015-06-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót drogowych, robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dla robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
2015-06-15
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 roku
2015-06-12
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jaroszowicach
2015-06-12
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadaniaBudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jaroszowicach.
2015-06-11
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 132b w Stanisławiu Górnym w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
2015-06-10
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie miasta i Gminy Wadowice w 2015r
2015-06-10
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 roku
2015-06-10
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg w sołectwach na terenie Gminy Wadowice w roku 2015.
2015-05-28
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich w Gminie Wadowice w miejscowościach Stanisław Górny, Babica, Roków, Klecza Zarąbki
2015-05-26
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Obsługa transportowa robót publicznych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania Gminy Wadowice wraz z obsługą koparką w 2015 r
2015-04-16
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2015
2015-04-16
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Mechaniczne oczyszczanie placów i ulic na terenie Wadowic w 2015r. - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego z 2013r
2015-01-20
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Koszenie terenów zielonych miasta i gminy Wadowice w 2014 r. -zamówienie uzupełniające
2015-01-12
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Obsługa transportowa prac interwencyjnych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania Miasta i Gminy Wadowice realizowanych w okresie 2.01.2015 r.-30.04.2015 r. -zamówienie uzupełniające
2015-01-12
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej w do budynkówUrzędu Miejskiego, Plac Jana Pawła II 23, Biblioteki Pedagogicznej, ul. Lwowska 24, Stowarzyszenia, ul. Wojtyłów 4, Budynku Biurowego, ul. Mickiewicza 19, Budynek Komunalny, ul. Lwowska 7
2015-01-12
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Składowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta i gminy Wadowice w 2015 roku
2015-01-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Składowanie odpadów zebranych z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Wadowice w IV kwartale 2014 r.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU