eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-30
2016-06-14
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utwardzenie działek będących własnością Gminy Wadowice.
2016-05-24
2016-06-01
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programów funkcjonalno - użytkowych dla zadańModernizacja drogi gminnej Na I Potok wraz z budową łącznika do drogi Powiatowej nr 1736K w Kaczynie Przebudowa drogi gminnej Sosieńki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1784K w Stanisławiu Górnym Przebudowa drogi gminnej Jaroszowice Zbywaczówka -Zawadka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-05-30
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadaniaRozbudowa drogi krajowej nr 28 dla wykonania dodatkowego pasa ruchu relacji lewoskrętnych dla obsługi dworca autobusowego w Wadowicach
2016-05-12
2016-05-20
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programów funkcjonalno - użytkowych dla zadańModernizacja drogi gminnej Na I Potok wraz z budową łącznika do drogi Powiatowej nr 1736K w Kaczynie Przebudowa drogi gminnej Sosieńki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1784K w Stanisławiu Górnym Przebudowa drogi gminnej Jaroszowice Zbywaczówka -Zawadka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego
2016-05-11
2016-05-19
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wynajem i obsługa przenośnych kabin toaletowych na potrzeby funkcjonowania cmentarza komunalnego, placu targowego, imprez okolicznościowych organizowanych w 2016 r. na terenie Gminy Wadowice oraz obsługa sanitarna ŚDM
2016-04-15
2016-05-04
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych na terenie Gminy Wadowice w 2016 roku
2016-04-15
2016-05-05
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej w ramach zadaniaKompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznejszkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice
2016-04-15
2016-05-04
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2016 roku
2016-04-15
2016-04-25
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej oraz programu funkcjonalno - użytkowegow ramach zadaniaPrzebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Wadowicach- Plac Bohaterów Getta
2016-04-15
2016-05-09
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej
2016-04-13
2016-04-28
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2016-04-13
2016-04-22
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki
2016-04-12
2016-04-20
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Obsługa transportowa robót publicznych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania Gminy Wadowice wraz z obsługą koparką w 2016 r
2016-04-06
2016-04-14
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie miasta i Gminy Wadowice w 2016 r.
2016-03-31
2016-04-15
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Wadowice w sołectwachKlecza Dolna, Chocznia, Roków, Klecza Górna oraz Wysoka w roku 2016
2016-03-31
2016-04-15
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg w sołectwach na terenie Gminy Wadowice w roku 2016
2016-03-18
2016-03-30
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach
2016-03-16
2016-03-24
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania terenu Ogrodu Pielgrzyma przy ul. Kościelnej w Wadowicach
2016-03-11
2016-03-29
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2016-03-04
2016-03-15
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice
2016-03-04
2016-03-21
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja schodów wraz z nawierzchnią jezdni od ul. Krakowskiej do ul. Wojtyły w Wadowicach
2016-03-04
2016-03-21
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w roku 2016

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-25
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki
2016-05-17
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wadowice
2016-05-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej oraz programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadaniaPrzebudowa i modernizacja targowiska miejskiego w Wadowicach- Plac Bohaterów Getta
2016-05-09
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Obsługa transportowa robót publicznych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania Gminy Wadowice wraz z obsługą koparką w 2016 r.
2016-05-06
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie miasta i Gminy Wadowice w 2016 r.
2016-05-04
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice
2016-04-25
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w roku 2016
2016-04-25
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 9 w Wadowicach
2016-04-18
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja schodów wraz z nawierzchnią jezdni od ul. Krakowskiej do ul. Wojtyły w Wadowicach
2016-04-15
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania terenu Ogrodu Pielgrzyma przy ul. Kościelnej w Wadowicach
2016-04-14
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa papieru do drukowania, samokopiujacego, kserograficznego A-4, A-3
2016-04-07
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2016
2016-03-21
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa materiałów biurowych
2016-03-21
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2016
2016-03-14
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa oryginalnych taśm, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek
2016-03-14
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice - II tura
2016-03-03
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Dworzec Autobusowy - Plac Kościuszki - Dworzec Autobusowy w Wadowicach
2016-03-03
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez gminę Wadowice w sezonie 2015/2016-zamówienie uzupełniające
2016-02-11
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice
2016-02-10
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny rewitalizacji ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez nadanie nowych funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla pieszych i rowerzystów.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.