eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-21
brak danych
Wadowice Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji projektowej dla budynku dworca PKP w ramach zadania pn. "Nadanie nieczynnemu budynkowi dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
2017-05-11
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg gminnych miejskich
2017-04-27
2017-05-09
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Poprzecznej w Wadowicach
2017-04-27
2017-05-09
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec
2017-04-27
2017-05-11
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich w ramach zadania "Modernizacja dróg wiejskich - wykonanie nawierzchni bitumicznych" wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowanego w ramach zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice.
2017-04-25
2017-05-10
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach
2017-04-12
2017-04-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty chodników w ramach zadańRemont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych oraz Budowa chodników przy drogach gminnych wiejskich
2017-04-03
2017-04-19
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich w ramach zadania "Modernizacja dróg wiejskich - wykonanie nawierzchni bitumicznych" wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowanego w ramach zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice.
2017-03-30
2017-04-07
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka
2017-03-30
2017-04-07
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec
2017-03-30
2017-04-07
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Poprzecznej w Wadowicach
2017-03-20
2017-03-28
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach - PT wymiany instalacji elektrycznej.
2017-03-15
2017-03-23
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie PFU oraz koncepcji projektowej dla Wadowickiego Centrum Rekreacji
2017-03-07
2017-03-15
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Wadowice oraz pozostającymi w administracji zleconej Gminy Wadowice, a także lokalami wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz mieszkaniami położonymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2019
2017-03-02
2017-03-10
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka
2017-03-02
2017-03-10
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu technicznego śródmiejskiej ulicy obwodowej łączącej rondo gen. L. Okulickiego z ul. Zegadłowicza w Wadowicach
2017-02-28
2017-03-15
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2017
2017-02-21
2017-03-01
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec
2017-02-15
2017-02-23
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie PFU oraz koncepcji projektowej dla 3 zadańModernizacja i adaptacja budynku remizy strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe; Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym; Wadowickie Centrum Rekreacji
2017-02-06
2017-02-15
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2017
2017-02-03
2017-02-13
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskiej linii komunikacyjnej w Wadowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Poprzecznej w Wadowicach
2017-05-08
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka
2017-04-26
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec
2017-04-24
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach - PT wymiany instalacji elektrycznej.
2017-04-18
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Wadowice oraz pozostającymi w administracji zleconej Gminy Wadowice, a także lokalami wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz mieszkaniami położonymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2019
2017-04-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2017
2017-04-12
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie PFU oraz koncepcji projektowej dla 3 zadańModernizacja i adaptacja budynku remizy strażackiej w Kaczynie na cele społeczno-kulturowe; Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym; Wadowickie Centrum Rekreacji
2017-04-12
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie PFU oraz koncepcji projektowej dla Wadowickiego Centrum Rekreacji
2017-04-12
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu technicznego śródmiejskiej ulicy obwodowej łączącej rondo gen. L. Okulickiego z ul. Zegadłowicza w Wadowicach
2017-04-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2017 r.
2017-03-31
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec
2017-03-31
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka
2017-03-31
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec
2017-03-31
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka
2017-03-28
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2017
2017-03-21
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja szkół podstawowych Modernizacja szkół gimnazjalnych Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dostosowania budynków Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach do obowiązujących przepisów p.poż.
2017-03-14
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski PT oświetlenia ulicznego - Wykonanie projektów technicznych budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice
2017-03-14
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskiej linii komunikacyjnej w Wadowicach
2017-02-27
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-02-22
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg wiejskich - Wykonanie projektów technicznych budowy i przebudowy dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.