eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-10
2016-02-18
Wadowice dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2016

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-12
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Dworzec Autobusowy - Plac Kościuszki - Dworzec Autobusowy w Wadowicach
2016-01-26
2016-02-03
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Dworzec Autobusowy - Plac Kościuszki - Dworzec Autobusowy w Wadowicach
2016-01-26
2016-02-10
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice - II tura
2016-01-12
2016-01-20
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny rewitalizacji ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez nadanie nowych funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla pieszych i rowerzystów
2015-12-10
2015-12-17
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2015-12-07
2015-12-22
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice
2015-12-01
2015-12-09
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Chocznia, gm. Wadowice
2015-11-26
2015-12-03
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu oraz chodnika między rzędami grobów w kwaterze A5 na cmentarzu komunalnym w Wadowicach wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
2015-11-24
2015-12-02
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoRekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wadowice
2015-11-18
2015-11-26
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny budowy mostu na potoku Choczenka w m. Chocznia oraz przebudowy przepustu drogowego przy ul. Zawale w m. Chocznia
2015-11-17
2015-11-25
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego
2015-11-13
2015-11-23
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Chocznia, gm. Wadowice
2015-11-02
2015-11-10
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego
2015-10-22
2015-10-30
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016 - Zakresy II, III, XIII
2015-10-21
2015-10-29
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego
2015-10-21
2015-11-05
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników w kwaterach z grobami ziemnymi, remont nawierzchni obszaru gospodarczego oraz rozebranie wiaty gospodarczej na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach
2015-10-21
2015-11-06
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej AsXSn 2x25 w Barwałdzie Dolnym
2015-10-08
2015-10-16
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016 - Zakresy II, III, XIII
2015-09-29
2015-10-07
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny przebudowy ul. Iwańskiego oraz ul. Granicznej z Chocznią w Wadowicach
2015-09-29
2015-10-14
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni na działkach nr 3313/9 oraz 768/6 na terenie Jaroszowic i Gorzenia Górnego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-11
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoBudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice
2016-02-10
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny rewitalizacji ul. Lwowskiej w Wadowicach poprzez nadanie nowych funkcji komunikacyjnych - deptaku, parkingu i miejsca spotkań z priorytetem dla pieszych i rowerzystów.
2016-01-20
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Obsługa transportowa robót publicznych organizowanych w ramach ręcznego oczyszczania Gminy Wadowice wraz z obsługą koparką- zamówienie uzupełniające
2016-01-13
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do budynków i obiektów pozostających w administracji gminy Wadowice
2016-01-11
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków
2016-01-05
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegoRekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wadowice
2015-12-30
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny budowy mostu na potoku Choczenka w m. Chocznia oraz przebudowy przepustu drogowego przy ul. Zawale w m. Chocznia
2015-12-30
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Projekt techniczny budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Chocznia, gm. Wadowice
2015-12-30
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej, budowy parkingu oraz chodnika między rzędami grobów w kwaterze A5 na cmentarzu komunalnym w Wadowicach wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
2015-12-29
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2014 - zamówienie uzupełniające
2015-12-29
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2015 - zamówienie uzupełniające
2015-12-29
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1784K w miejscowości Stanisław Górny - zamówienie uzupełniające
2015-12-16
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2015 roku. - zamówienie uzupełniające do zamówienia GK.271.2.4.2015
2015-12-16
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego
2015-12-08
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wadowice - zamówienie uzupełniające
2015-12-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej AsXSn 2x25 w Barwałdzie Dolnym.
2015-11-30
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Dokończenie remontu chodników w kwaterze z grobami ziemnymi, remont nawierzchni pod kontenerami na śmieci na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego GK.271.5.55.2015
2015-11-30
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2015/2016 - Zakresy II, III, XIII
2015-11-30
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja nawierzchni na działkach nr 3313/9 oraz 768/6 na terenie Jaroszowic i Gorzenia Górnego
2015-11-19
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Wadowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na ogród działań artystycznych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.