eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargiGmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
2018-03-05
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2018
2018-02-13
2018-02-28
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wiejskich - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych wiejskich, realizowane w ramach zadania: "Modernizacja dróg dojazdowych do pól i gruntów rolnych" na terenie Gminy Wadowice
2018-02-09
2018-02-26
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choczni
2018-02-09
2018-02-26
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stanisławiu Górnym - stworzenie kompleksu rekreacyjnego
2018-02-09
2018-02-19
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski "Zakup, wdrożenie i uruchomienie e-Usług w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wraz z przeprowadzeniem szkoleń" W ramach projektu: "e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice"
2018-02-09
2018-02-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Wadowice w miejscowościach: Jaroszowice, Chocznia, Kaczyna oraz Stanisław Górny w roku 2018
2018-02-09
2018-02-20
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa sprzętu do Logopedii, terapii SI i treningu słuchowego do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach oraz Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im Mikołaja Kopernika w Wadowicach w ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami"
2018-02-07
2018-02-22
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-30
2018-02-14
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2018 r.
2018-01-30
2018-02-14
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2018
2018-01-29
2018-02-06
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2018
2018-01-26
2018-02-12
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 302 w Choczni
2018-01-17
2018-01-25
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach
2018-01-15
brak danych
Wadowice Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w postaci gier, plansz globusów oraz map wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespole Szkół w Jaroszowicach, Szkole Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice.
2018-01-10
2018-01-25
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 1: Budowa parkingu nr 1 w rejonie ul. Nadbrzeżna/H. Sienkiewicza
2017-12-28
2018-01-09
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - plastycznych do treningu słuchowego prowadzonego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach ramach projektu "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami"
2017-12-22
2018-01-08
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 1: Budowa parkingu nr 1 w rejonie ul. Nadbrzeżna/H. Sienkiewicza
2017-12-11
2017-12-19
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w postaci gier, plansz globusów oraz map wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespole Szkół w Jaroszowicach, Szkole Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice.
2017-12-06
2017-12-14
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2017-12-05
2017-12-13
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Organizacja i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wadowice w 2018 r
2017-12-05
2017-12-20
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" projektu pn.: Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego - ZAKRES 1: Budowa parkingu nr 1 w rejonie ul. Nadbrzeżna/H. Sienkiewicza
2017-11-30
2017-12-15
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa ulicy Granicznej z Chocznią w Wadowicach i Choczni
2017-11-30
2017-12-08
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskiej linii komunikacyjnej w Wadowicach
2017-11-30
2017-12-08
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa laptopa i 105 sztuk pendrive´ów
2017-11-20
2017-11-28
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa laptopa i 105 sztuk pendrive´ów
2017-11-17
2017-12-04
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa przepustu drogowego przy ul. Zawale w miejscowości Chocznia
2017-11-09
2017-11-17
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół w Jaroszowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice
2017-11-08
2017-11-16
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-25
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2018-01-22
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa przepustu drogowego przy ul. Zawale w miejscowości Chocznia
2018-01-22
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków pozostających w administracji gminy Wadowice
2018-01-22
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do budynków i obiektów pozostających w administracji gminy Wadowice
2018-01-18
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług oświetlenia w zakresie podstawowym w Gminie Wadowice w I półroczu 2018 r.
2018-01-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskiej linii komunikacyjnej w Wadowicach
2018-01-17
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice -zamówienia podobne
2018-01-09
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Składowanie odpadów zebranych z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Wadowice w 2018 r.
2018-01-09
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa laptopa i 105 sztuk pendrive´ów
2017-12-29
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg gminnych miejskich - zamówienie uzupełniające
2017-12-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Remont chodników w ramach zadańRemont chodników i miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych oraz Budowa chodników przy drogach gminnych wiejskich - zamówienie uzupełniające
2017-12-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Wadowice - zamówienie uzupełniające
2017-12-11
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół w Jaroszowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice
2017-12-06
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół w Jaroszowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice
2017-12-05
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
2017-11-27
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kościelnej 4 w Wadowicach - etap I
2017-11-23
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg wiejskich - Modernizacja dróg na terenie Gminy Wadowice
2017-11-21
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wadowicach - PT wymiany instalacji centralnego ogrzewania
2017-11-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej
2017-11-08
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski ,,Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.