eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice Urząd Miejski

Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi



Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-16
2017-01-31
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2017 r
2017-01-12
2017-01-20
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice-Wysoka.
2017-01-12
2017-01-20
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnegoBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec
2017-01-09
2017-01-18
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski




Gmina Wadowice Urząd Miejski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-04
2017-01-12
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg wiejskich - Wykonanie projektów technicznych budowy i przebudowy dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich
2016-12-20
2016-12-28
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Organizacja i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wadowice
2016-12-12
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług oświetlenia w zakresie podstawowym w Gminie Wadowice w I półroczu 2017 r.
2016-12-08
2016-12-16
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Wadowice oraz pozostającymi w administracji zleconej Gminy Wadowice, a także lokalami wchodzącymi w skład Wspólnot Mieszkaniowych oraz mieszkaniami położonymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2017-2019
2016-12-08
2016-12-16
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Prowadzenie i utrzymanie placów targowych w WadowicachPlac Bohaterów Getta, Plac targowy "Mój Rynek"
2016-12-08
2016-12-16
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice w latach 2017 - 2018
2016-11-14
2016-11-29
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg na terenie Gminy Wadowice
2016-11-08
2016-11-16
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonach2016/2017;2017/2018;2018/2019
2016-11-04
2016-11-21
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg na terenie Wadowic
2016-10-28
2016-11-14
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa ulicy na os. Piastowskim w Wadowicach
2016-10-27
2016-11-04
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonach2016/2017;2017/2018;2018/2019
2016-08-12
2016-08-22
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach
2016-07-27
2016-08-05
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Dworzec Autobusowy - ul. Legionów - ul. Lwowska - ul. Putka - ul. Zegadłowicza - ul. Niwy - Al. Wolności - Plac Kościuszki - ul. Mickiewicza - ul. Batorego - ul. Sikorskiego - ul. Piłsudskiego - Dworzec Autobusowy w Wadowicach
2016-06-23
2016-07-01
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadaniaRozbudowa drogi krajowej nr 28 dla wykonania dodatkowego pasa ruchu relacji lewoskrętnych dla obsługi dworca autobusowego w Wadowicach
2016-06-22
2016-07-08
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Jaroszowicach
2016-06-10
2016-06-20
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadaniaRozbudowa drogi krajowej nr 28 dla wykonania dodatkowego pasa ruchu relacji lewoskrętnych dla obsługi dworca autobusowego w Wadowicach
2016-06-08
2016-06-16
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadaniaPrzebudowa drogi gminnej Pagór w miejscowości Babica
2016-05-30
2016-06-14
Wadowice roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utwardzenie działek będących własnością Gminy Wadowice.
2016-05-24
2016-06-01
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Opracowanie koncepcji oraz programów funkcjonalno - użytkowych dla zadańModernizacja drogi gminnej Na I Potok wraz z budową łącznika do drogi Powiatowej nr 1736K w Kaczynie Przebudowa drogi gminnej Sosieńki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1784K w Stanisławiu Górnym Przebudowa drogi gminnej Jaroszowice Zbywaczówka -Zawadka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego
2016-05-20
2016-05-30
Wadowice usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadaniaRozbudowa drogi krajowej nr 28 dla wykonania dodatkowego pasa ruchu relacji lewoskrętnych dla obsługi dworca autobusowego w Wadowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice Urząd Miejski




Gmina Wadowice Urząd Miejski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-10
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Prowadzenie i utrzymanie placów targowych w WadowicachPlac Bohaterów Getta, Plac targowy "Mój Rynek"
2017-01-09
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice Urząd Miejski Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do budynków i obiektów pozostajacych w administracji Gminy Wadowice
2017-01-09
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice w latach 2017 - 2018
2017-01-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja dróg na terenie Gminy Wadowice
2016-12-16
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Budowa ulicy na os. Piastowskim w Wadowicach
2016-12-07
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg na terenie Wadowic
2016-12-05
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonach2016/2017;2017/2018;2018/2019
2016-11-15
brak danych
Wadowice Gmina Wadowice Urząd Miejski Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonach2016/2017;2017/2018;2018/2019
2016-08-31
brak danych
Wadowice Gmina Wadowice Urząd Miejski Dowóz dzieci ze szkół z terenu Gminy Wadowice na Krytą Pływalnię DELFIN w Wadowicach
2016-08-31
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Dworzec Autobusowy - ul. Legionów - ul. Lwowska - ul. Putka - ul. Zegadłowicza - ul. Niwy - Al. Wolności - Plac Kościuszki - ul. Mickiewicza - ul. Batorego - ul. Sikorskiego - ul. Piłsudskiego - Dworzec Autobusowy w Wadowicach
2016-08-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Jaroszowicach
2016-07-18
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wynajem i obsługa przenośnych na potrzeby funkcjonowania cmentarza komunalnego, placu targowego, imprez okolicznościowych organizowanych w 2016 r. na terenie Gminy Wadowice oraz obsługi sanitarnej ŚDM - zamówienie uzupełniające
2016-07-18
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utwardzenie działek będących własnością Gminy Wadowice - zamówienie uzupełniające do zadania IR.271.1.17.2016 r.
2016-07-06
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Wadowice w 2016 roku
2016-07-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Utwardzenie działek będących własnością Gminy Wadowice
2016-07-04
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie dwóch skrzyżowań ul. Wenecja i ul. Wałowa w Wadowicach
2016-07-01
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice Urząd Miejski Świadczenie usług oświetlenia w zakresie podstawowym
2016-06-24
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej
2016-06-21
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej w ramach zadaniaKompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznejszkoły, przedszkola na terenie Gminy Wadowice
2016-06-13
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice Urząd Miejski Bieżąca konserwacja dróg w sołectwach na terenie Gminy Wadowice w roku 2016.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice Urząd Miejski




« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.