eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Tyszowce

Gmina Tyszowce - przetargiGmina Tyszowce - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-10
2018-12-18
Tyszowce Usługi Gmina Tyszowce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2019
2018-11-08
2018-11-23
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111507 L w km 0+610÷1+208 w Czartowczyku uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w roku 2014 i 2016
2018-11-06
2018-11-26
Tyszowce Usługi Gmina Tyszowce Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tyszowce w wysokości 2 000 000 zł
2018-10-18
2018-11-02
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111542L w km: 0+010÷0+819 w Mikulinie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w roku 2016.
2018-10-18
2018-11-02
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111507 L w km 0+610÷1+208 w Czartowczyku uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w roku 2014 i 2016
2018-10-03
2018-10-18
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111542L w km: 0+010÷0+819 w Mikulinie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w roku 2016.
2018-10-03
2018-10-18
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111507 L w km 0+610÷1+208 w Czartowczyku uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w roku 2014 i 2016
2018-08-29
2018-09-14
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Budowa oświetlenia ulicznego w Przewalu-I etap
2018-08-22
brak danych
Tyszowce Gmina Tyszowce Dostawa kruszywa na wykonanie "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikulinie"
2018-08-13
2018-08-21
Tyszowce Dostawy Gmina Tyszowce Dostawa kruszywa na wykonanie "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikulinie"
2018-06-18
2018-07-04
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa ul. Łukaszewskiego w Tyszowcach km 0+224÷ 0+410
2018-05-15
2018-05-30
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111507L od km; 0+000 do km 0+410 w miejscowości Czartowczyk uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych podczas powodzi w 2016 r.
2018-05-15
2018-05-30
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa drogi wewnętrznej w Czartowczyku
2018-03-12
2018-03-27
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Budowa bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą w Tyszowcach.
2018-02-12
2018-02-20
Tyszowce Dostawy Gmina Tyszowce Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach (uzupełnienie)
2018-01-31
2018-02-08
Tyszowce Dostawy Gmina Tyszowce Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach (uzupełnienie)
2018-01-10
2018-01-25
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych
2017-12-07
2017-12-15
Tyszowce Usługi Gmina Tyszowce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2018
2017-11-13
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa i odbudowa dróg wewnętrznych i gminnych
2017-10-18
2017-10-30
Tyszowce Usługi Gmina Tyszowce Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 980 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Tyszowce
Gmina Tyszowce - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-27
brak danych
Tyszowce Usługi Gmina Tyszowce Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Tyszowce w wysokości 2 000 000 zł.
2018-12-27
brak danych
Tyszowce Usługi Gmina Tyszowce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2019
2018-11-19
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111542L w km0+010÷0+819 w Mikulinie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w roku 2016
2018-10-15
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Budowa oświetlenia ulicznego w Przewalu-I etap
2018-08-28
brak danych
Tyszowce Dostawy Gmina Tyszowce Dostawa kruszywa na wykonanie "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikulinie
2018-07-29
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr ZP.271.1.1.2018 z dnia 21.02.2018 r. na Przebudowa dróg w Tyszowcach, Wojciechówce, Podborze
2018-07-29
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr ZP.271.1.2.2018 z dnia 21.02.2018 r. na "Przebudowa dróg w Niedźwiedziej Górze, Perespie i Rudce"
2018-07-29
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr ZP.271.1.4.2018 z dnia 21.02.2018 r. na Przebudowa dróg w Czartowczyku, Kol. Czartowiec i Klątwach.
2018-07-26
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa ul. Łukaszewskiego w Tyszowcach km 0+224÷ 0+410
2018-07-15
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa drogi wewnętrznej w Czartowczyku
2018-07-13
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Odbudowa drogi gminnej nr 111507L od km; 0+000 do km 0+410 w miejscowości Czartowczyk uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych podczas powodzi w 2016 r.
2018-04-26
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Budowa bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą w Tyszowcach
2018-03-16
brak danych
Tyszowce Dostawy Gmina Tyszowce Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach. (uzupełnienie)
2018-02-21
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych
2017-12-27
brak danych
Tyszowce Usługi Gmina Tyszowce Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2018
2017-11-16
brak danych
Tyszowce Dostawy Gmina Tyszowce Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Perespie
2017-11-16
brak danych
Tyszowce Dostawy Gmina Tyszowce Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach
2017-10-03
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa i odbudowa dróg wewnętrznych i gminnych
2017-09-21
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Modernizacja sieci SN i nN w m. Tyszowce etap 1,2,3 oraz budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce
2017-07-12
brak danych
Tyszowce Roboty budowlane Gmina Tyszowce Przebudowa dróg gminnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Tyszowce
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.