eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Tuchola

Gmina Tuchola - przetargiGmina Tuchola - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-13
2019-03-28
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - etap I, dotyczy rozbudowy obiektu o cztery lokale mieszkalne jednopokojowe przy ul. Chojnickiej 70 w Tucholi
2019-03-13
2019-03-28
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mały Mędromierz.
2019-03-11
2019-03-26
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - os. Kopernika w Tucholi.
2019-03-11
2019-03-27
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni ulicy Głównej, Warszawskiej, Krzywej i Chojnickiej wraz z renowacją rowu melioracyjnego R-4 (I etap)
2019-03-07
2019-03-22
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Tuchola, ul. Polna - Kiełpin - Na Polach.
2019-03-07
2019-03-22
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa ul. Sambora I, Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanisława Kujota w Tucholi wraz z ich odwodnieniem - I etap - ul. ks. Stanisława Kujota
2019-03-06
2019-03-21
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Tucholi
2019-01-10
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa ulic Wałowej i Podgórnej w Tucholi.
2019-01-10
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi -etap I
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Rozbudowa i przebudowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (świetlicy wiejskiej) wraz z wewnętrznymi instalacjamiwodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji i elektryczną oraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudową przyłącza elektroenergetycznego na działce o nr ewid. 676 w m. Białowieża, gmina Tuchola
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi w formule "zaprojektuj-wybuduj"
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi w formule "zaprojektuj-wybuduj"
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi w formule "zaprojektuj-wybuduj"
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa ulicy Myśliwskiej i przyległych - I etap
2019-01-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa drogi wokół j. Głęboczek w Tucholi - I etap
2019-01-08
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Tuchola
Gmina Tuchola - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
2019-03-05
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa ul. Sambora I, Tucholczyka, Jacka Pruszcza i ks. Stanisława Kujota w Tucholi wraz z ich odwodnieniem - I etap - ul. ks. Stanisława Kujota
2019-02-14
2019-03-01
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni ulicy Głównej, Warszawskiej, Krzywej i Chojnickiej wraz z renowacją rowu melioracyjnego R-4 (I etap)
2019-02-05
2019-02-20
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej oraz dostawa kruszywa niezbędnego do naprawy dróg gruntowych na terenie gminy Tuchola w 2019 oraz 2020 roku
2019-02-04
2019-02-19
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera na terenie miasta i gminy Tuchola w latach 2019-2020
2019-02-01
2019-02-18
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej terenów inwestycyjnych (ul. Transportowa).
2018-11-16
2018-11-27
Tuchola Usługi Gmina Tuchola Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2019 - 2020
2018-09-18
2018-09-26
Tuchola Usługi Gmina Tuchola Udzielenie Gminie Tuchola kredytu długoterminowego do wysokości 1 974 006 zł
2018-09-04
2018-09-19
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionowo, gmina Tuchola.
2018-08-17
2018-09-03
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionowo, gmina Tuchola
2018-08-16
2018-08-31
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Stobno - Borki od km 0+000 do km 2+800
2018-08-14
2018-08-29
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010107C relacji Raciąż - Woziwoda od km 0+528 do km 2+790
2018-08-13
2018-08-28
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010759C ul. Ks. Konstantyna Kreffta w Tucholi od km 0+000 do km 0+191 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010731C ul. Garbary w Tucholi od km 0+000 do km 0+274
2018-08-07
2018-08-22
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010151C ul. Sosnowa w m. Raciąż od km 0+000 do km 0+370
2018-07-27
2018-08-13
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010759C ul. Ks. Konstantyna Kreffta w Tucholi od km 0+000 do km 0+191 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010731C ul. Garbary w Tucholi od km 0+000 do km 0+274
2018-07-26
2018-08-10
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010101C relacji Łosiny - Kurcze od km 3+000 do km 3+978
2018-07-13
2018-07-30
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Przebudowa drogi gminnej nr 010729C ul. Gajowa w Tucholi od km 0+100 do km 0+432 oraz drogi gminnej nr 010804C ul. Sarnia w Tucholi od km 0+000 do km 0+218
2018-07-05
2018-07-20
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
2018-06-25
2018-07-10
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa ulicy Zamkowej, Chojnickiej i Gabrychów w Tucholi - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
2018-06-18
2018-07-03
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
2018-06-12
2018-06-26
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo-Tuchola - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Tuchola
Gmina Tuchola - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-15
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera na terenie miasta i gminy Tuchola w latach 2019-2020
2019-03-15
brak danych
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej terenów inwestycyjnych (ul. Transportowa).
2019-01-02
brak danych
Tuchola Usługi Gmina Tuchola Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2019 - 2020
2018-10-31
brak danych
Tuchola Usługi Gmina Tuchola Udzielenie Gminie Tuchola kredytu długoterminowego do wysokości 1 974 006 zł
2018-10-15
brak danych
TUCHOLA Roboty budowlane GMINA TUCHOLA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jesionowo, gmina Tuchola
2018-09-24
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010151C ul. Sosnowa w m. Raciąż od km 0+000 do km 0+370
2018-09-24
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010107C relacji Raciąż - Woziwoda od km 0+528 do km 2+790
2018-09-05
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010101C relacji Łosiny - Kurcze od km 3+000 do km 3+978
2018-08-23
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gminnej nr 010729C ul. Gajowa w Tucholi od km 0+100 do km 0+432 oraz drogi gminnej nr 010804C ul. Sarnia w Tucholi od km 0+000 do km 0+218
2018-08-09
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
2018-08-01
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Gmina TucholaRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo-Tuchola - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy
2018-07-23
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa drogi gruntowej transportu rolniczego Kiełpin Na Polach
2018-07-23
brak danych
Tuchola Usługi Gmina Tuchola Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Raciążu
2018-05-30
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa drogi wokół j. Głęboczek w Tucholi - I etap
2018-05-30
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi -etap I
2018-05-17
brak danych
Tuchola Usługi Gmina Tuchola Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Tuchola w okresie 2018-2021
2018-04-24
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Przebudowa ulicy Myśliwskiej i przyległych - I etap
2018-04-24
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Tuchola w 2018 roku
2018-03-30
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi w formule "zaprojektuj-wybuduj"
2018-02-21
brak danych
Tuchola Roboty budowlane Gmina Tuchola Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Kopernika w Tucholi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Tuchola
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.