eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Trzyciąż

Gmina Trzyciąż - przetargiGmina Trzyciąż - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-06
2018-03-21
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Trzyciąż
Gmina Trzyciąż - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-12
2018-03-07
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Glanów i części m. Imbramowice wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż
2018-02-09
2018-03-05
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa samorządowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Trzyciążu
2018-02-06
2018-02-23
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa nowej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury
2018-01-25
2018-02-14
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja drogi gminnej K120484 Zadroże - Glanów w miejscowości Milonki i Zagórowa Modernizacja drogi gminnej K120480 Trzyciąż - Kolonia Północna w miejscowości Trzyciąż i Jangrot
2018-01-24
2018-02-08
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Glanów i części m. Imbramowice wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż
2017-10-12
2017-10-25
Trzyciąż Dostawy Gmina Trzyciąż Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia , sprzętu informatycznego oraz zaprojektowanie, wykonanie i administrowanie siecią komputerową w ramach projektu " Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK" realizowanego w placówkach oświatowych na terenie gminy Trzyciąż.
2017-07-19
2017-08-04
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja budynku remizy OSP w Porąbce
2017-06-30
2017-07-17
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja budynku remizy OSP w Porąbce.
2017-06-08
2017-06-30
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja budynku remizy OSP w Porąbce.
2017-06-07
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot ( dz. nr ew. gr. 132 ) k. Molendy Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ściborzyce ( dz. nr ew. gr. 180 ) k. Natkańca Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Imbramowice do Przybylskiej, dz. nr ewid. gr. 308
2017-06-06
2017-06-21
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa windy i przebudowa schodów zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w Trzyciążu
2017-05-29
2017-06-21
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja drogi gminnej K 120480 w miejscowości Trzyciąż, dz. nr ew. gr. 410 Modernizacja drogi gminnej K 120490 w miejscowości Imbramowice, dz. nr ew. gr. 301/1i 300/3 Modernizacja wewnętrznej drogi w miejscowości Tarnawa, dz. nr ew. gr. 144, ark. 2
2017-05-25
2017-06-12
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Zadrożu, Zespołu Szkół w Suchej, Zespołu Szkół w Zadrożu - oddział Przedszkolny
2017-05-19
2017-06-05
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa windy i przebudowa schodów zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w Trzyciążu
2017-05-16
2017-05-30
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jangrocie
2017-01-27
2017-02-27
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody w m. Trzyciąż
2016-12-08
2016-12-16
Trzyciąż Usługi Gmina Trzyciąż Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce - Michałówka.
2016-11-17
2016-11-25
Trzyciąż Dostawy Gmina Trzyciąż Zakup energii elektrycznej na lata2017-2018
2016-11-09
2016-11-18
Trzyciąż Usługi Gmina Trzyciąż Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Trzyciąż.
2016-08-30
2016-09-14
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zadroże koło kościoła (dz.nr 210)".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Trzyciąż
Gmina Trzyciąż - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-26
brak danych
Trzyciąż Dostawy Gmina Trzyciąż Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia , sprzętu informatycznego oraz zaprojektowanie, wykonanie i administrowanie siecią komputerową w ramach projektu " Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK" realizowanego w placówkach oświatowych na terenie gminy Trzyciąż.
2018-02-23
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa windy i przebudowa schodów zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w Trzyciążu
2017-09-13
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja budynku remizy OSP w Porąbce
2017-07-17
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznejZespołu Szkół w Zadrożu, Zespołu Szkół w Suchej, Zespołu Szkół w Zadrożu - oddział Przedszkolny
2017-06-19
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jangrocie
2017-04-06
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej Trzyciąż ze zbiornikiem wodociągowym w miejscowości Sucha w ramach alternatywnego zaopatrzenia w wodę
2017-02-28
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ściborzyce dz. nr 1002, 973, 1041,101, 1081, 1091 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy dz. nr 1577 Etap III Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyce Ślimionka etap B
2017-02-28
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Termomodernizacja remizy OSP w Zadrożu
2017-02-28
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy dz. nr 1577 Etap IV, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Małyszyce Ślimionka etap C.
2017-02-28
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym z powierzchniowym utwardzeniem emulsją asfaltową.
2017-01-03
brak danych
Trzyciąż Usługi Gmina Trzyciąż Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na trasie Ściborzyce-Michałówka
2016-12-27
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zadroże koło kościoła dz.nr 210.
2016-12-22
brak danych
Trzyciąż Dostawy Gmina Trzyciąż Zakup energii elektrycznej na lata2017-2018
2016-12-22
brak danych
Trzyciąż Usługi Gmina Trzyciąż Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Trzyciąż
2016-08-22
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w tym zasilającej zbiornik wodociągowy w m. Jangrot z ujęcia wody w m. Trzyciąż
2016-07-15
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja budynku remizy OSP w Imbramowicach.
2016-03-04
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jangrot - Kresy / dz. nr 1577/ - Etap II
2016-02-23
brak danych
Trzyciąż Usługi Gmina Trzyciąż Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Trzyciąż.
2015-12-04
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Przebudowa drogi gminnej Zadroże - Glanów K 120484 w miejscowości Zagórowa w km 1+700 - - 2+182.
2015-10-21
brak danych
Trzyciąż Roboty budowlane Gmina Trzyciąż Termomodernizacja remizy OSP w Ściborzycach.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Trzyciąż
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.