eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Trzciana

Gmina Trzciana - przetargiGmina Trzciana - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-04
2018-12-12
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana.
2018-11-15
2018-11-26
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana.
2018-10-02
2018-10-12
Trzciana Dostawy Gmina Trzciana Dostawa 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.
2018-10-01
2018-10-17
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Trzciana w kwocie 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy Trzciana oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciana.
2018-09-13
2018-09-21
Trzciana Dostawy Gmina Trzciana Dostawa 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.
2018-09-12
2018-09-20
Trzciana Dostawy Gmina Trzciana ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2018-07-31
2018-08-17
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce.
2018-07-30
2018-08-17
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rdzawa - Przeginia nr drogi 580608K nr działki 31 w miejscowości Rdzawa w km 0+000-0+050 oraz remont mostu w ciagu drogi gminnej Trzciana-Wierzbicka nr drogi 580517K, nr działki 1149 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+030, remont drogi gminnej Leszczyna-Łęg nr drogi 580467K, nr działki 783 w miejscowości Leszczyna w km 0+000-0+300 oraz remont drogi gminnej Leszczyna -Papówki nr drogi 580463K, nr działki 539 w miejscowości Leszczyna w km 0+000 - 0+350
2018-07-05
2018-07-24
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i administracyjne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzciana.
2018-06-22
2018-07-10
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce
2018-04-30
2018-05-18
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont Boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce
2018-01-03
2018-01-24
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Trzciana w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy Trzciana oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciana
2017-12-13
2017-12-21
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana
2017-12-01
2017-12-11
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana
2017-11-22
2017-12-01
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana
2017-08-18
2017-09-05
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rdzawa-Brzeziny w km 0+000-0+102 oraz modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Leszczyna-Wielka Góra w km 0+200-0+380
2016-08-18
2016-08-26
Trzciana Dostawy Gmina Trzciana ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2016-05-17
2016-06-02
Trzciana roboty budowlane Gmina Trzciana Remont drogi gminnej Kamionna - Kąty I nr dr 580645K nr dz. 334 w miejscowości Kamionna w km 0+145-0+297, remont przepustu rurowego Kamionna - Zięba I, Kamionna - Kąty I nr drogi 580645K nr dz. 334 w miejscowości Kamionna w km 0+297 oraz remont drogi gminnej Łąkta Dolna - Zadziele nr drogi 580528K, nr dz. 221 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+240-0+640
2016-04-26
2016-05-13
Trzciana roboty budowlane Gmina Trzciana Remont drogi gminnej Kamionna - Kąty I nr dr 580645K nr dz. 334 w miejscowości Kamionna w km 0+145-0+297, remont przepustu rurowego Kamionna - Zięba I, Kamionna - Kąty I nr drogi 580645K nr dz. 334 w miejscowości Kamionna w km 0+297 oraz remont drogi gminnej Łąkta Dolna - Zadziele nr drogi 580528K, nr dz. 221 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+240-0+640.
2015-10-28
2015-11-06
Trzciana usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Trzciana
Gmina Trzciana - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-03
brak danych
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana.
2018-11-02
brak danych
Trzciana Dostawy Gmina Trzciana Dostawa 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.
2018-11-02
brak danych
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Trzciana w kwocie 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy Trzciana oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciana.
2018-10-26
brak danych
Trzciana Dostawy Gmina Trzciana ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2018-09-26
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i administracyjne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzciana.
2018-09-14
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce.
2018-08-29
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rdzawa - Przeginia nr drogi 580608K nr działki 31 w miejscowości Rdzawa w km 0+000-0+050 oraz remont mostu w ciągu drogi gminnej Trzciana-Wierzbicka nr drogi 580517K, nr działki 1149 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+030, remont drogi gminnej Leszczyna-Łęg nr drogi 580467K, nr działki 783 w miejscowości Leszczyna w km 0+000-0+300 oraz remont drogi gminnej Leszczyna -Papówki nr drogi 580463K, nr działki 539 w miejscowości Leszczyna w km 0+000 - 0+350
2018-02-09
brak danych
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Trzciana w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu Gminy Trzciana oraz na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciana
2017-12-29
brak danych
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana
2017-10-03
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont mostu w ciągu drogi gminnej Trzciana-Zatorski (Zarzecze) nr drogi 580495K nr dz. 719 w miejscowości Trzciana w km 0+180-0+205 oraz remont drogi gminnej Trzciana-Korta nr drogi 580480K nr dz. 380 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+300 oraz remont drogi gminnej Leszczyna-Gacki nr drogi 580456K nr dz. 156 w miejscowości Leszczyna w km 0+000-0+300 oraz remont drogi gminnej Łąkta Dolna-Sikornice nr dr. 580557K nr dz. 850 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+000-0+500
2017-09-19
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rdzawa-Brzeziny w km 0+000-0+102 oraz modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Leszczyna-Wielka Góra w km 0+200-0+380
2017-09-19
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont drogi Trzciana-Sumara
2017-07-06
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Naprawa kamiennego muru ogrodzeniowego cmentarza wojennego nr 310 w Leszczynie i jego zabezpieczenie przed kolejnymi uszkodzeniami
2016-10-20
brak danych
Trzciana Gmina Trzciana ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
2016-06-14
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont drogi gminnej Kamionna - Kąty I nr dr 580645K nr dz. 334 w miejscowości Kamionna w km 0+145-0+297, remont przepustu rurowego Kamionna - Zięba I, Kamionna - Kąty I nr drogi 580645K nr dz. 334 w miejscowości Kamionna w km 0+297 oraz remont drogi gminnej Łąkta Dolna - Zadziele nr drogi 580528K, nr dz. 221 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+240-0+640.
2015-11-24
brak danych
Trzciana Usługi Gmina Trzciana Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciana
2015-04-14
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąkta Dolna- ETAP I, gm. Trzciana
2015-04-01
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Remont drogi gminnej Trzciana-Bębenek nr dz. 116/2, 105/2 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+300, remont drogi gminnej Kamionna Stara Droga III nr drogi 580664K, nr dz. 728 w miejscowości Kamionna w km 0+880-1+056 oraz remont drogi gminnej Łąkta Dolna-Nowa Wieś nr drogi 580526K, nr dz. 147 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+310-0+500
2014-12-02
brak danych
Trzciana Roboty budowlane Gmina Trzciana Odnowa centrum wsi Łąkta Dolna poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej
2014-11-17
brak danych
Trzciana Dostawy Gmina Trzciana ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Trzciana
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.